Crowdfundingplatformen nemen maatregelen rondom Coronavirus

Voor iedereen heeft het Coronavirus gevolgen, ook voor de crowdfundingplatformen en haar investeerders. Verschillende platformen hebben hun klanten al geïnformeerd over de impact van de uitbraak van Covid-19. Crowdfundmarkt zette de reacties voor u op een rij.

October wil aflossingen opschorten voor 3 maanden

October heeft wegens het coronavirus een flink aantal kredietnemers die zich voorbereiden op een recessie of die al in liquiditeitsproblemen verkeren. Daarom wil October graag de kapitaalaflossingen voor kredietnemers opschorten voor de komende drie maanden.

De voorgestelde maatregel betekent dat particuliere investeerders en institutionele investeerders in april, mei en juni alleen rente ontvangen. Kredietnemers hoeven in deze periode de maandelijkse kosten niet te betalen.

‘In het belang van investeerders’
Over het plan zegt October: “We geloven dat het in het belang van de investeerders is. Om uw investering terug te krijgen is het van essentieel belang dat kredietnemers deze crisis overleven. Het behoud van liquide middelen is in dat opzicht noodzakelijk.”

Het crowdfundingplatform benadrukt dat de opschorting als een kortetermijnoplossing gezien moet worden, al kan de periode natuurlijk wel verlengd worden als dat nodig is. “Mocht het nodig zijn om de periode van drie maanden te verlengen, zal het besluit worden onderworpen aan een nieuwe stemming.”

Alleen particuliere investeerders moeten nog stemmen
Vooralsnog gaat het dus alleen om een voorstel. Om de maatregel daadwerkelijk uit te voeren, heeft October toestemming nodig van hun investeerders. De institutionele investeerders hebben al aangegeven de aflossingen te willen opschorten. Ook het management van October wil hiertoe overgaan. De 21.000 particuliere investeerders wordt gevraagd voor of tegen het opschorten te stemmen.

Bron: Investeerders.nl

Capital Circle: Maatregelen coronacrisis: tegemoetkoming geldvragers

Beste investeerder,

De Corona epidemie eist een zware tol van ondernemend Nederland.

Het kabinet heeft inmiddels een pakket aan maatregelen gepresenteerd waardoor er nu meer duidelijk is.

Veel ondernemers die via Capital Circle een lening hebben afgesloten, zijn genoodzaakt hun bedrijf tijdelijk te sluiten, denk hierbij aan horeca en fitness.

Daarnaast is het duidelijk dat de bedrijven die wél geopend blijven ook te maken zullen krijgen met geringe omzetten.

Uit het oogpunt van een prudent investeringsbeleid denken wij er goed aan te doen om de geldvragers meer ruimte te geven zodat zij op de korte termijn beter aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Capital Circle heeft daarom besloten voor alle leningen de komende termijn alleen rente te incasseren en niet de aflossing. Dit houdt in dat u 15 april alleen rente ontvangt over alle openstaande leendelen. Daarnaast worden alle leningen met één maand in duur verlengd.

We hebben tevens alle geldvragers op de verschillende regelingen gewezen die de overheid ter beschikking stelt.

Wij denken dat we met deze oplossing voor zowel de investeerders als de ondernemers een juiste balans vinden om de huidige omstandigheden het hoofd te bieden.

Wij vragen om uw begrip voor deze situatie. Wij hebben vertrouwen in de ondernemers die gefinancierd zijn via ons platform en gaan ervan uit dat zij met deze maatregel in een betere positie komen om hun bedrijf succesvol voort te zetten.

Met vriendelijke groet,

Team Capital Circle

Bron: Capitalcircle.nl

Stemronde Voorgestelde Corona maatregel Collin Crowdfund

Beste investeerder,

Corona en de gevolgen
Momenteel wordt op diverse plaatsen intensief overleg gevoerd hoe we als Nederlandse samenleving de MKB ondernemers zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dit, nu het economische effect als gevolg van het Corona virus steeds verder om zich heen grijpt. De overheid heeft in deze door middel van onder andere werktijdverkorting en uitstel van belastingbetaling een mooie stap vooruit gedaan.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Langs deze weg willen wij u dan ook voorstellen om de helpende hand uit te steken richting de MKB ondernemers die een Collin lening zijn aangegaan. Los van het feit dat dit een mogelijk default zou kunnen voorkomen, geeft dit ondernemers lucht om deze moeilijke periode te overbruggen.

Analyse
In dit kader hebben we afgelopen week navraag gedaan bij de ondernemers achter de uitstaande leningen. Een groot deel van de leningnemers geeft aan dat de financiële impact dermate stevig is dat maatregelen noodzakelijk zijn. Hierbij geven de meeste leningnemers aan dat ze trachten tot een mix van korte termijn maatregelen te komen. Denk hierbij aan werktijdverkorting, uitstel van belastingbetaling en branche specifieke maatregelen.

Voorstel ter instemming
Collin wil in dit kader voorstellen aan de investeerders om ruimhartig mee te werken aan het opschorten van de aflossingsverplichting voor een periode van drie á zes maanden. Gezien de acute noodzaak willen we hierbij middels één algemene stemronde uw standpunt (pro rato van het totaal geïnvesteerde bedrag) ophalen zodat we daarna tot snelle actie kunnen overgaan per individuele lening/investering. Volledigheidshalve geven wij hierbij aan dat de rente en kosten wel gewoon regulier zullen doorlopen en dat de lening qua looptijd zal worden verlengd. Verder heeft Collin besloten de gebruikelijke behandelingskosten voor de genoemde aanpassing voor eigen rekening te nemen.

Concreet betekent dit we de aanvragen tot opschorting van aflossingen als gevolg van het Corona virus zullen honoreren indien er geen bijzondere omstandigheden zijn die dit in de weg staan. Aanpassing van de aktes etc. zullen we achterwege laten. We volstaan met het aanpassen van de individuele terugbetaalschema’s.

Maatwerk
Een aantal leningnemers hebben reeds nu te kennen gegeven dat opschorting van maximaal zes maanden aflossing onvoldoende soelaas zal gaan bieden. Met deze ondernemers zullen wij individueel contact opnemen om te komen tot een maatwerk oplossing. Deze zullen wij individueel beoordelen en aan de betrokken investeerders ter besluitvorming voorleggen.

Verkorte bedenktermijn
Wij denken dat we met bovenstaande maatregel samen met u een passende bijdrage aan de huidige problematiek kunnen leveren. Om snel te kunnen schakelen zullen wij deze stemronde 24 uur laten duren in plaats van de gebruikelijke 14 dagen.

Graag vernemen wij of u kunt instemmen met ons voorstel middels een reply op deze mail met daarin EENS of ONEENS.

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

Bas Denissen

Bron: Collincrowdfund.nl

Covid-19: Seedrs is Operating Business As Usua

Dear Seedrs Community,

We wanted to let you know that, notwithstanding the challenges of the Covid-19 situation, Seedrs will continue to operate business as usual. Our staff are now working from home, and we are fortunate that, as an online business, they are able to do so with very minimal disruption. Investors and entrepreneurs will continue to receive the same high level of care and customer support as normal throughout this period.

We know that many entrepreneurs will want to understand whether investment is likely to slow down on the platform. Our expectation is that investment activity will remain robust. Since our inception in the midst of the last financial crisis, we have been prepared for a downturn, and we expect one like this to create competing forces. Given the long-term and relatively uncorrelated nature of our asset class, many investors may see this period as an optimal time to deploy funds into growing private companies, especially where valuations are reasonable. At the same time, other investors are likely to step back from investing altogether and choose to hold their current positions and cash during this period. It is difficult to know what the balance will be between these two forces, but in general we expect the platform to remain highly active. If you have been considering raising capital with us, or you are a portfolio company that may need to raise additional capital during this period, we are here to support you, and we will do all that we can to ensure you receive the funding you need.

Meanwhile, we know that many investors will want to understand what the impact of the current situation will be on their portfolio. Again, we expect to see competing forces which will disproportionately benefit some companies and harm others. We are already hearing stories of portfolio companies receiving record levels of orders as customers prepare for the coming weeks and months. But we know that other businesses will see their trade drop significantly, and some may experience significant cash challenges. We would ask investors to be patient with those companies during this period, and to the extent that some of them come onto the platform to raise additional capital to see this downturn through, we hope you will give strong consideration to investing in them and supporting their journey back to growth.

We wish our entire community the very best for your health and wellbeing during this challenging period.

Kind regards,

Jeff Kelisky CEO
Jeff Lynn Executive Chairman & Co-Founder

Bron: Seedrs.com

Corona-virus: aanpassing aanbod en werkwijze bij Geldvoorelkaar.nl

Geachte investeerder,

Op dit moment wordt het dagelijks leven wereldwijd beheerst door het Corona-virus. Ook bij Geldvoorelkaar.nl houden we de actualiteit nauwlettend in de gaten en bewegen we mee met de ontwikkelingen in de markt.

Aangepast aanbod
Enkele van onze investeerders zijn op dit moment wat voorzichtiger en afwachtend. Er zijn ook investeerders die juist nu in onze projecten investeren omdat de beurzen erg instabiel zijn. Om investeerders de mogelijkheid te bieden om hun kapitaal te laten renderen, blijven we ook de komende weken crowdfundingprojecten publiceren. Daarbij zorgen we voor een aanbod dat past bij de huidige marktontwikkelingen. Publicaties van projecten uit kwetsbare sectoren zetten we tijdelijk on-hold, totdat de situatie is genormaliseerd.

De Depotregeling
We melden u nog graag dat wij, zoals u gewend bent, streven naar een maximale bescherming van uw investeringen. Bij de meeste lopende projecten is sprake van de Depotregeling, die speciaal voor calamiteiten in het leven is geroepen. Betalingen van projecten met een Depotregeling kunnen door deze buffer tijdelijk doorgang vinden in geval van calamiteit. Tevens nodigen wij geldnemers uit om contact met ons op te nemen indien zij te maken hebben met (aankomende) liquiditeitsproblemen. Het doel hiervan is de continuïteit van de onderneming en terugbetalingen aan investeerders te borgen.

Maatregelen organisatie
Wij passen niet alleen ons aanbod aan; ook binnen onze bedrijfsvoering hebben wij maatregelen genomen. Minimaal de helft van onze werknemers werkt thuis. Medewerkers wisselen elkaar af in fysieke aanwezigheid op de werkvloer en leven daarnaast de adviezen van het RIVM strikt na. Geldvoorelkaar.nl beschikt over een back-up faciliteit van mensen en systemen, die de dienstverlening van Geldvoorelkaar.nl kan overnemen in geval van een onvoorziene calamiteit.

Heeft u vragen over dit bericht of over de investeringsmogelijkheden op ons platform? Neem dan contact met ons op via 085 – 27 33 465 (telefoon) of info@geldvoorelkaar.nl (e-mail). Wij staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Edwin Adams
Directie Geldvoorelkaar.nl

Bron: Geldvoorelkaar.nl

Gerelateerde berichten