OPC NK

Drie verschillen tussen investeerders in crowdfunding en crypto’s

Vorige week publiceerde de AFM een onderzoek naar investeerders in crypto’s (Bitcoin, Ethereum, etc.). Wie zijn deze investeerders? En zijn ze te vergelijken met investeerders in crowdfunding? Crowdfundmarkt zette de drie grootste verschillen op een rij.

1. Jong en relatief veel vrouwen

In vergelijking met investeerders in crowdfunding zijn crypto-investeerders relatief jong. Volgens een onderzoek van de AFM uit 2017 zijn crowdfunding-investeerders gemiddeld 52 jaar oud. Terwijl nu blijkt dat crypto-investeerders gemiddeld 38 jaar zijn. Vorig jaar meldde de AFM ook dat maar liefst 90% van de crowdfunding-investeerders man is. Opvallend is dat 32% van de crypto-investeerders vrouw is.

2. Weinig ervaring met beleggen

Uit het recente onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft van de crypto-investeerders (60%) aangeeft geen ervaring met beleggen te hebben. De AFM constateerde eerder dat het profiel van een crowdfunding-investeerders juist vergelijkbaar is met een (zelfstandige) belegger.

3. Beperkte inleg

Tot slot zien we dat crypto-investeerders voorzichtig zijn met investeren. 73% van de respondenten heeft minder dan 1.000 euro geïnvesteerd. In een onderzoek van Crowdfundmarkt komt naar voren dat de helft van de crowdfunding-investeerders een portefeuille groter dan 5.000 euro heeft.

Zijn er dan geen overeenkomsten?

Ja zeker wel. Beide investeerdersgroepen geven aan dat geld verdienen en rendement maken de belangrijkste drijfveren zijn om in te stappen. Bij de crypto-investeerders geeft 39% van de respondenten ‘Geld verdienen’ en 28% ‘Alternatief voor sparen/beleggen’. 48% van crowdfunding-investeerders is ‘Op zoek naar rendement’ en 24% ziet ‘Crowdfunding als extra beleggingscategorie voor spreiding van risico’s’.

Ingeled vermogen per investeerder crowdfunding vs crypto

Gerelateerde berichten