OPC HIB

Waarom komen er geen crowdfundingplatformen bij?

De gestage groei van crowdfunding in Nederland zorgt niet voor een aanwas van nieuwe crowdfundingplatformen. In 2019 zijn er geen crowdfundingplatformen bijgekomen, zo blijkt uit het register crowdfundingplatformen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoe komt dat?

Op 4 april jl. publiceerde de AFM voor het laatst een update van het register waarin al alle crowdfundingplatformen zijn opgenomen met een ontheffing en/of vergunning. Hierin komt naar voren dat op 1 november 2018 de voorlopig laatste ‘ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld’ is toegekend aan October Nederland B.V. (October.eu). Het aantal crowdfundingplatformen in Nederland schommelt al jaren rond 50, terwijl het de crowdfundmarkt steeds groter wordt.

In perspectief: beperkt aantal platformen actief

Van de 49 crowdfundingplatformen die op dit moment geregistreerd staan bij de AFM hebben er slechts 32 dit jaar nieuwe projecten gepubliceerd. Dit betekent dat 17 van de 49 aanbieders van crowdfundingprojecten al meer dan 6 maanden inactief zijn. Van de 32 actieve crowdfundingplatformen zijn er 3 platformen (Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar en Funding Circle) veruit de grootste met een gezamenlijk marktaandeel van bijna 40%.

Track record niet zomaar opgebouwd

Crowdfundingplatformen leven van een constante flow aan goede projecten die relatief snel gefinancierd worden. De huidige grote spelers hebben jarenlang geïnvesteerd in naamsbekendheid en een ’track record’ bij zowel investeerders als ondernemers. Het oudste Nederlandse platform in het AFM register, Geldvoorelkaar, heeft al een ‘vergunning voor financiële dienstverlener’ sinds 3 februari 2012 en timmert dus al ruim 7 jaar aan de weg. Voor nieuwkomers blijkt het lastig voet aan de grond te krijgen. Vaak blijft het bij enkele tientallen nieuwe projecten per jaar.

Big business?

En de vraag is: hoe big is de business van een crowdfundingplatform? Crowdfundmarkt onderzocht al eens de vergoedingen die ondernemers en investeerders moeten afdragen aan een crowdfundingplatform. Hieruit blijkt dat gemiddelde crowdfunding-campagne van € 150.000 euro circa € 10.000 oplevert voor een platform (1 x € 8.000 van de ondernemer en 100 x € 20 van de investeerders). Een crowdfundingplatform moet dus serieus veel projecten financieren om onderaan de streep een postief resultaat te kunnen rapporteren na aftrek van alle kosten (personeel, IT, marketing, huisvesting, etc.).

Bron: Crowdfundmarkt.nl

Gerelateerde berichten