Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Lentekriebels bij de crowdfundingplatformen image
Details

Lentekriebels bij de crowdfundingplatformen

De lentekriebels hebben ook de crowdfundingplatformen bereikt. Begin april zijn er veel nieuwe ontwikkelingen te melden. Crowdfundmarkt zette de belangrijkste voor u op een rij. Collin lanceert per 1 april 2019 Collin Direct OHV vergroot aandeel in Voordegroei en stapt in markt voor MKB-leningen October.eu vat een onderzoek van J.P.Morgan goed samen: Sparen of investeren? DB&P en Investormatch lanceren investeringsfonds TechFund One Funding Circle onderzocht: Succesvolle ondernemers zijn actief bezig met eigen betaalbeleid

Collin lanceert per 1 april 2019 Collin Direct

Wij hebben goed nieuws! Collin Crowdfund lanceert per 1 april 2019 Collin Direct. Met Collin Direct maken we het lenen van relatief kleinere bedragen interessanter voor ondernemers én bieden we meer investeringskansen aan onze investeerders. Collin Direct is geschikt voor leningaanvragen van € 25.000,- tot en met € 100.000,-. Het aanvraagproces is efficiënt ingericht en heeft voordelen voor zowel de leningnemer als de investeerder. Voordelen voor investeerders: - Investeren mogelijk vanaf € 100,- - Inzicht in de jaarcijfers van de onderneming - Investeringen worden sneller rentedragend- - Aantrekkelijk rendement Toelichting Collin Direct voor investeerders Voordelen voor ondernemers: - Snel duidelijkheid over de leningvoorwaarden - Geautomatiseerd indicatief rentevoorstel - Kosteloze beoordeling van de aanvraag Toelichting Collin Direct voor leningnemers Via bovenstaande knoppen vindt u een uitgebreide toelichting op de kenmerken van Collin Direct. Ten opzichte van ons bestaande crowdfundingproduct zijn onder andere de volgende kenmerken gewijzigd: - de lengte en inhoud van de pitch; - de rente range; - het kredietbeoordelingsproces; - de tarifering; - de bedenktermijn voor investeerders; - de innercrowd; - het minimale en maximale investeringsbedrag; - het loyaliteitsprogramma; - geen leningalerts; - en tot slot het tijdstip van livegang van een leningaanvraag. We verwachten op korte termijn de eerste investeringskansen via Collin Direct online te plaatsen. Houd daarvoor onze website in de gaten. Bron: CollinCrowdfund.nl

OHV vergroot aandeel in Voordegroei en stapt in markt voor MKB-leningen

OHV, de vermogensbeheerder voor particuliere en institutionele klanten, heeft haar belang in financieringsplatform Voordegroei.nl vergroot tot 50 procent. Hiermee verstevigt het bedrijf de eigen positie in de markt voor MKB-leningen. OHV verwacht dat deze markt van 170 miljard euro de komende jaren stevig blijft doorgroeien. Door de samenwerking met OHV vergroot Voordegroei.nl de pool van investeerders. “Hierdoor kunnen we meer leningen aan Nederlandse MKB’ers verstrekken die daarmee ruimte krijgen om hun groeiambities te verwezenlijken”, vertelt managing partner Vera van Kesteren. Voordegroei bestaat nu vier jaar en is opgericht door een groep professionals uit de vermogensindustrie. Professionele en particuliere investeerders kunnen via het platform leningen verstrekken aan groeiende bedrijven die al bewezen succesvol zijn.
Flexibeler lenen voor groeibedrijven
De financieringsmogelijkheden die Voordegroei.nl biedt, passen uitstekend bij de behoeftes van bedrijven. “Als een groeibedrijf financiering zoekt, dan zoeken we samen naar de best passende oplossing”, vertelt Van Kesteren. “En presteert het bedrijf beter dan verwacht? Dan bestaat er ook de mogelijkheid om vervroegd af te lossen. Traditionele partijen zijn hier minder toe in staat. Het institutionele netwerk van OHV is zeer waardevol voor Voordegroei. “Een aantal institutionele relaties van OHV heeft al te kennen gegeven ook interesse te hebben in het verstrekken van financieringen aan het Nederlandse MKB”, aldus Van Kesteren.
MKB-lening als waardevolle toevoeging
OHV bestaat sinds 1932 en bemiddelt op de kapitaalmarkt voor institutionele partijen. Het bedrijf is als vermogensbeheerder actief voor particuliere en institutionele klanten. Erik Bakker is managing partner bij OHV en ziet dat kleine en middelgrote bedrijven steeds vaker naar alternatieven buiten de bank kijken. “OHV is sterk in vermogensbeheer en het bemiddelen in transacties op het gebied van vastrentende waarden. Wij zien MKB-leningen als een waardevolle toevoeging aan onze dienstverlening. Door de samenwerking met Voordegroei.nl zijn wij uitstekend gepositioneerd om hierop in te spelen”, aldus Bakker.
Hybride financiering
Voordegroei.nl kan met deze nauwere samenwerking verder werken aan de eigen groei en veel meer bedrijven van een broodnodige financiering voorzien. Er ontstaat met deze samenwerking een hybride financiering tussen vermogen uit institutionele fondsen en geld van particuliere investeerders. “We zijn al meer dan 80 jaar actief op de kapitaalmarkt”, aldus Bakker. “Die ervaring zetten we nu ook in voor Voordegroei, onder meer voor het verrichten van financiële analyses bij de selectie van groeibedrijven. Door het bundelen van krachten wordt de kwaliteit van onze dienstverlening verder verstrekt.” Namens OHV neemt Harald van Enkhuijzen in de directie van Voordegroei plaats. Van Enkhuijzen is jarenlang als registeraccountant partner geweest bij Baker Tilly Berk. Naast zijn relevante expertise levert zijn netwerk aan MKB-ondernemingen directe toegevoegde waarde voor Voordegroei.nl.
Alternatieven buiten de bank
Het is de ambitie van Voordegroei.nl om de miljarden aan stilstaand geld in Nederland weer in beweging te krijgen. Met dat geld kunnen bedrijven sneller groeien. Ondernemingen die een financieringsaanvraag bij Voordegroei.nl doen, worden in ieder geval uitgebreid gescreend door kredietanalisten. Ook begeleiden financieel experts de ondernemers op het gebied van groeifinanciering. De kredietmarkt van het MKB in Nederland bedraagt 170 miljard euro. Deze bedrijven kijken steeds vaker naar alternatieven buiten de bank. Verwacht wordt dat deze markt blijft groeien en dat bedrijven meer dan voorheen hun financiering gaan ophalen bij particulieren en institutionele geldgevers. “In de Verenigde Staten wordt het grootste deel van het MKB al buiten de bank gefinancierd, dus de potentie is enorm”, aldus Bakker. Bron: Voordegroei.nl

October.eu vat een onderzoek van J.P.Morgan goed samen: Sparen of investeren?

Dat is wat mensen zich steeds vaker afvragen. Want na de financiële crisis van 2007 zijn de rentetarieven op spaarrekeningen drastisch gedaald. En dat zorgt voor flink wat frustratie voor spaarders. Maar, zonder voldoende financiële kennis, zet het grootste deel van deze spaarders hun geld nog steeds op de spaarrekening. Dit blijkt uit het onderzoek van J.P.Morgan onder een groep mensen uit Groot-Brittannië, België, Italië, Spanje, Duitsland en Oostenrijk.
Veel spaarders, nog weinig kennis.
Uit het onderzoek blijkt dat de houding van de Europese spaarders de afgelopen tien jaar niet veel veranderd is. Zo wordt 8 van de 10 mensen beschouwd als spaarder. Bijna evenveel mensen geven toe geen enkel beleggingsproduct te kennen. En slechts 7% van de mensen richt zich op beleggingsproducten die een stabiel rendement kunnen garanderen. De meerderheid is zich bewust van het extreem lage rendement van spaarrekeningen. De helft van de ondervraagden geeft aan hier ontevreden over te zijn.
Behouden of groeien?
De ontevredenheid zorgt niet direct voor een verandering in de houding van spaarders. 40% is van mening dat het belangrijker is om het kapitaal te behouden dan om het te laten groeien. Nog eens 30% lijkt zeer voorzichtig en geeft de voorkeur aan een laag rendement boven hoge instabiliteit. Spaarders lijken echter geen hoge verwachtingen te hebben van een mogelijke stijging van hun rendement: 62% denkt dat de rente op korte termijn niet zal stijgen. Bijna een kwart van de ondervraagden maakt zich zelfs zorgen dat hun spaargeld minder waard wordt. Desondanks, zien deze spaarders hier geen oplossing voor.
Bewustwording nodig
De bovengenoemde trend heeft twee oorzaken: enerzijds de matige financiële kennis en anderzijds risicoaversie. Eén op de vier ondervraagden geeft dan ook aan geen kennis van beleggingsproducten te hebben en hier ook zo ver mogelijk van weg te willen blijven. Eén op de vijf is niet geïnteresseerd in beleggingsproducten uit angst voor marktschommelingen en het mogelijke kapitaalverlies dat daarmee gepaard gaat. Uit het onderzoek komen nog twee andere categorieën spaarders naar voren: degenen die er gewoonweg nooit aan hebben gedacht om hun spaargeld te beleggen (17%) en degenen die zeggen dat ze daar interesse in hebben, maar die worden gehinderd door het gebrek aan betrouwbaar advies (11%).
Crowdlending: een nieuw product
Vandaag de dag hebben spaarders, dankzij de ontwikkeling van de Fintech-platforms, toegang tot een reeks steeds innovatievere producten om hun investeringen te beheren. Een van deze producten is crowdlending. Crowdlending geeft particuliere investeerders de mogelijkheid om hun spaargeld aan het MKB te lenen en zo de reële economie te ondersteunen. In ruil daarvoor kunnen investeerders een aantrekkelijk rendement ontvangen, vooral in vergelijking met andere soorten investeringen. Bovendien is dit innovatieve product niet onderhevig aan schommelingen op de financiële markten. Dankzij de eenvoud en transparantie stellen leenplatforms particulieren in staat hun spaargeld rechtstreeks en onafhankelijk te beleggen. Op October lenen de investeerders hun spaargeld rechtstreeks uit aan Europese MKB-bedrijven, tegen dezelfde voorwaarden als grote institutionele beleggers. De lening wordt maandelijks samen met de rente terugbetaald. Op October kunnen de investeerders kiezen aan welke bedrijven ze willen lenen: elk project wordt 48 uur voordat investeerders kunnen lenen gepresenteerd, zodat de investeerders altijd een geïnformeerde keuze kunnen maken. Lenen aan MKB-bedrijven is niet risico-vrij; het bedrijf waaraan een investeerder leent kan in financieel zwaar weer terecht komen, waardoor het niet aan haar betaalverplichtingen kan voldoen. Door geld uit te lenen aan het MKB staat een inleg voor langere tijd vast en is er een risico op verlies van (een gedeelte van) de inleg. Bron: October.eu

DB&P en Investormatch lanceren investeringsfonds TechFund One

Vol trots lanceren wij vandaag ons eigen investeringsfonds: TechFund One. Dit fonds gaat technologische bedrijven met een kansrijke innovatie van groeikapitaal voorzien. Dankzij jarenlange ervaring hebben De Breed & Partners en Investormatch niet alleen zicht op de financieringsbehoefte van mkb-ondernemers, maar ook op de tekortkomingen in het huidige financieringslandschap. “Wij zien een hiaat in de huidige financieringsmarkt. Er is een grote groep innovatieve ondernemers die te klein wordt gevonden door bestaande investeringsfondsen, maar die het zogeheten friends, family and fools niveau ontstegen zijn. Voor deze bedrijven is er nu TechFund One”, legt fonds manager Peter van Meersbergen uit.
Van ondernemer naar investeerder
Alles is in huis om het TechFund tot een succes te maken. Zo beschikt de Breed & Partners over de technologische deskundigheid en Investormatch over de financiële kennis. Daarnaast zijn er achttien investeerders aangesloten bij TechFund One met stuk voor stuk een achtergrond als succesvol ondernemer. Dat is een groot voordeel voor ons fonds, want deze groep beschikt als geen ander over de expertise op het gebied van ondernemerschap.
Kansrijke proposities
Zowel bedrijven in de maakindustrie als softwarebedrijven kunnen een financieringsaanvraag tussen € 100.000 en € 250.000 indienen bij het TechFund. Business cases die voldoen aan de gestelde voorwaarden, zoals schaalbaarheid en een IP worden vervolgens gefinancierd in samenwerking met ons eigen netwerk. We streven naar een portfolio van tien tot twaalf tech-bedrijven in de komende vier jaar.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over TechFund One? Of bent u benieuwd naar de financieringsmogelijkheden voor uw tech-bedrijf? Neem contact op met fonds manager Peter van Meersbergen of ontdek de mogelijkheden op www.techfundone.nl Bron: Investormatch.nl

Funding Circle onderzocht: Succesvolle ondernemers zijn actief bezig met eigen betaalbeleid

Kleine ondernemingen en leveranciers hebben soms moeite om betalingen op tijd te voldoen. Een proactieve en snelle reactie is daarom erg belangrijk maar blijkt nog niet de norm. Ook uiten ondernemers onzekerheid omtrent hun financiële kennis. Hoofdpunten: - 62% van de ondernemingen hebben maar één persoon binnen de organisatie die zich actief en dagelijks bezighoudt met debiteurenbeheer. - 54% van de seizoensgebonde ondernemingen legt tijdens het hoogseizoen een financiële buffer aan. - Een actief betaalbeleid en bijscholing om voldoende kennis over administratieve en fiscale maatregelen op te doen kunnen kleine ondernemingen helpen late betalingen te voorkomen. AMSTERDAM, 25 maart 2019 – Bijna 90% van kleine ondernemingen hanteert een maximale betaaltermijn van 30 dagen. Dit blijkt uit onderzoek van Funding Circle, het wereldwijde online leenplatform voor kleine ondernemingen, dat kritische factoren heeft geïndentificeerd over de wijze waarop ondernemers omgaan met betalingsproblemen. ‘Wij merken dat succesvolle ondernemingen actief bezig zijn met het betaalbeleid van hun eigen onderneming’, vertelt Daniël Vergne, Hoofd Debiteurenbeheer bij Funding Circle Nederland die het onderzoek heeft geleid. ‘Zeven op de tien ondernemers houden zich dagelijks bezig met bankzaken terwijl zij ook een bedrijf moeten runnen’, legt hij uit, ‘soms is het inschakelen van externe experts of een boekhouder raadplegen dan heel nuttig.’
Een gezond betaalgedrag voor ondernemingen
Het onderzoek Betalen en betaald worden* heeft als doelstelling enkele kritische factoren te identificeren die kunnen bijdragen aan een gezond betaalgedrag. Er is gekeken naar hoe ondernemingen omgaan met facturatie en debiteurenbeheer, hoe de dagelijkse leiding het betaalbeleid kan beïnvloeden, en hoe ondernemers hun eigen financiële kennis beoordelen. Dat slechts 20% van de ondervraagden zelf de jaarstukken samenstelt is kenmerkend zegt Daniël Vergne: ‘Sommige ondernemers uiten onzekerheid omtrent hun financiële kennis maar laten zichzelf wel -periodiek- bijscholen. Het systeem heeft baat bij een gezond betaalgedrag van ondernemingen.’ Financiële tegenvallers kunnen namelijk een impact hebben op zakelijk en persoonlijk vlak. Zo constateerde de KvK** dat ruim de helft van MKB-bedrijven weleens het gevoel heeft gehad in zwaar weer te verkeren.
Ondernemers en investeerders ondersteunen
Het onderzoek geeft tien tips van succesvolle ondernemers om een gezond betaalbeleid te hanteren. Zo draagt tijdig en correct factureren bijvoorbeeld bij aan het maken van duidelijke afspraken met debiteuren. Daarnaast is het wenselijk om niet te afhankelijk te zijn van een kleine groep klanten of leveranciers, en moeten ondernemers zichzelf blijven bijscholen over de laatste fiscale en administratieve regels. Jeroen Broekema, Directeur Funding Circle Nederland zegt: ‘Als platform ondersteunen wij ondernemers bij het realiseren van financiering en investeerders bij het realiseren van een eerlijk rendement door ze duidelijke en transparante informatie te verstrekken. De resultaten van het onderzoek zijn zowel voor ondernemers als investeerders interessant en geven enkele goede praktijken en tips van gelijkgestemden.’ De missie van Funding Circle is om te bouwen aan een betere financiële wereld. Voor het eerst is Funding Circle een deelnemende partij van de Week van het Geld***, georganiseerd door het Ministerie van Financiën. Tijdens deze week gaat Funding Circle in gesprek met jong en oud om financiële beslissingen en het belang van spreiden te bespreken. Download hier het volledige rapport. Bron: Fundingcircle.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 6,00%

€489.100 / €670.000

Collin Crowdfund

Lening - 8,00%

€150.000 / €250.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€0 / €79.300

Lendahand

Lening - 5,00%

€315.000 / €450.000

Capital Circle

Lening - 8,00%

€132.500 / €265.000

Horecacrowdfunding

Lening - 8,00%

€0 / €55.000

Capital Circle