Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Hoekstra: geen wettelijke regels voor crowdfunding image
Details

Hoekstra: geen wettelijke regels voor crowdfunding

Minister Hoekstra ziet vooralsnog geen reden om wettelijke regels in te voeren voor crowdfunding. Hij reageert daarmee op berichtgeving dat hoge rentes MKB’ers in de problemen brengen. VVD-leden Van der Linde en Wörsdörfer hadden Kamervragen gesteld over het bericht dat tientallen MKB-bedrijven failliet gaan door de hoge kosten van crowdfunding. De AFM had daarop laten weten dat er wettelijke regels nodig zijn voor deze relatief nieuwe financieringsvorm. Maar Hoekstra ziet daar nog geen reden toe. ‘Bij sommige zakelijke klanten kan bescherming wenselijk zijn, terwijl dit bij andere zakelijke klanten kan worden ervaren als een onnodige belemmering voor het verkrijgen van adequate financiering.’ Voor afnemers van zakelijk krediet is er geen wettelijke bescherming. ‘De gedachte hierachter is dat een bewuste keuze is gemaakt om te ondernemen en er voor ondernemers, vergeleken met consumenten, een grotere adviesmarkt beschikbaar is.’

Zelfregulering

In 2016 is er een consultatie geweest over de wenselijkheid van bescherming voor ZZP’ers en MKB’ers. ‘Uit de consultatie kwam naar voren dat een effectievere bescherming van kleinzakelijke klanten wenselijk is, met name op het gebied van kredietverlening. Tegelijkertijd gaven veel marktpartijen aan dat dit niet hoeft te betekenen dat er direct aanleiding is om één en ander in wetgeving neer te leggen.’ Het kabinet heeft daarom gekozen voor zelfregulering, onder meer met de NVB-gedragscode Kleinzakelijke Financiering en de gedragscode MKB Financiers. De vragenstellers wilden weten welke stappen de overheid zet om MKB’ers te beschermen tegen woekerrentes. Hoekstra verwijst daarvoor naar de gedragscode Kleinzakelijke Financiering, waarin als maximum percentage wordt uitgegaan van de wettelijke rente met een opslag van maximaal 12%.

Europese regels afwachten

Hoekstra wijst ook op de Europese Commissie, die regelgeving voor crowdfunding voorbereidt. Dat omvat onder meer een vergunningsplicht en doorlopend toezicht voor crowdfundingplatformen. ‘Het is de vraag in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om naast het Europese kader een aanvullend nationaal regelgevend kader op te stellen. Vooralsnog wordt daarom ingezet op het Europese traject. Wanneer het Europese traject is afgerond zal worden bezien of het mogelijk en zinvol is om aanvullende nationale regels voor crowdfunding in onderhandse leningen op te stellen.’ Lees de brief aan de Tweede Kamer Bron: Accountancyvanmorgen.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 4,00%

€160.000 / €200.000

Lendahand