Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Kamerleden roepen op tot steun alternatieve financiering MKB image
Details

Kamerleden roepen op tot steun alternatieve financiering MKB

Tijdens de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer op woensdag 14 maart werden door meerdere kamerleden moties ingediend om toegang tot financiering voor het MKB te verbeteren. Vandaag wordt rond 15:00 gestemd over deze moties. Ronald Klevelaan is Director European Centre for Alternative Finance at Utrecht University & Senior Partner CrowdfundingHub Het is erg goed om te zien dat er steeds meer kamerleden zijn die zich actief in willen zetten om toegang tot (alternatieve) financiering voor het Nederlandse MKB te verbreden. Hierbij een samenvatting van de moties, de reactie van staatssecretaris Mona Keijzer en mijn aanvullingen daarop.

Aanpassen randvoorwaarden NL financieringsmarkt (register zekerheden & krediet)

Wörsdörfer (VVD) verwijst naar het rapport van de Wereldbank "Doing Business" waar Nederland op plaats 105 staat mbt toegang tot financiering (hier schreef ik enkele maanden geleden nog een uitgebreide analyse over in mijn nieuwsbrief). Zijn motie roept op om bij het uitwerken van het MKB actieplan er gekeken gaat worden naar de ranking en de criteria die gebruikt zijn in dat rapport (een tweede motie van Graus (PVV) later tijdens het debat roept ongeveer tot hetzelfde op). Staatssecretaris Mona Keijzer laat een keuze over de motie over aan de kamer, maar wil wel alvast benadrukken dat het model in het rapport van de Wereldbank gebaseerd op Anglo-Amerikaans rechtssysteem en dat het niet per definitie hier werkt. Ze wil dit echter wel verder onderzoeken en zal het in MKB actieplan zeker meenemen. Een van de redenen dat Nederland zo laag scoort op die lijst is het missen van een centraal register van zekerheden en een register van kredieten. Hierdoor kunnen financiers minder goed de risico's inschatten. Persoonlijk vind ik dit ook een belangrijk punt die we in Nederland zouden moeten invoeren om een gelijkwaardig speelveld te krijgen voor innovatieve financieringsvormen en aanbieders, waarmee uiteindelijk ook betere tarieven en meer flexibiliteit aan ondernemers zal worden geboden.

Onderzoek naar afbouwen overheidsfondsen voor risicokapitaal

Paternotte (D66) dient een motie in om een onderzoek uit te laten voeren naar de nut en noodzaak van de door het ministerie van EZK beheerde investeringsactiviteiten en daarbij in beeld te brengen welke activiteiten kunnen worden overgedragen aan marktpartijen of waarvan de deelname van het ministerie kan worden afgebouwd. Hier is de staatssecretaris minder positief over. Zij geeft aan dat er nog steeds voor startups en scaleups behoefte is aan aanvullende financiering die op dit moment niet vanuit de markt beschikbaar is. Ook benadrukt ze dat het opbouwen van zo een ecosysteem tijd kost en niet steeds moeten worden veranderd. Als het gaat om private equity en investeringen in volwassen en groeiende bedrijven, dan steunt ze deze oproep wel. Na de kredietcrisis zijn meerdere investeringsfondsen en regelingen opgezet om risicokapitaal op te zetten. Nu de economie weer goed draait is er voldoende (groei) kapitaal aanwezig bij marktpartijen om dit op te pakken. Het is goed dat hier onderzoek naar komt en dit heeft de staatssecretaris ook toegezegd. Ik hoop ook dat hier dan gelijk de toekomstige rol van Invest-NL dan ook direct in mee wordt genomen, zodat zij zich kunnen richten op de sectoren en fases van groei waar nog wel steun nodig is en dat het kapitaal dan ook hiervoor ingezet gaat worden en niet voor latere fase financiering.

Beperkte aandacht Alternatieve Financiering in Gedragscode Kleinzakelijke Financiering NVB

Van der Lee (Groen Links) roept in zijn motie op om in gesprek te gaan met de NVB en de alternatieve financiers over de beperkte aandacht voor alternatieve financiering. De staatssecretaris geeft aan dat zij hier volledig achterstaat en dat ze met deze partijen in gesprek is hierover. Op verschillende punten is er inderdaad frustratie bij de alternatieve financiers over deze gedragscode. Inhoudelijk is de input van nieuwe partijen niet meegenomen in het uiteindelijke voorstel (oa doorverwijsplicht), maar ook de governance van de code (opgezet en gecontroleerd door de NVB ipv een onafhankelijke organisatie) nodigt niet uit om er bij aan te sluiten. Ik denk dat er vanuit de alternatieve financiers nog wel actiever hier het gesprek gezocht kan worden om de gedragscode te verbeteren, of mogelijk met een aanvullende eigen code te komen. Het is goed om te merken dat de staatssecretaris hier ook voor open staat.

Nieuwe Nationale Volks(spaar)bank

Graus (PVV) roept op om een Nationale Volks(spaar)bank in het leven te roepen, eventueel deel uitmakende van een universele bank, ten behoeve van betalingen, spaarmogelijkheden en kredietverlening voor consumenten en bedrijfsleven. De staatssecretaris ontraad deze motie, omdat de overheid geen banken op moet willen richten. Geen idee of hier behoefte aan is voor consumenten, maar voor bedrijven lijkt het me niet nodig om een overheidsbank te starten, er zijn voldoende alternatieven in de markt. Daarbij steun ik de staatssecretaris.

Hoge percentage afwijzingen van kredietaanvragen bij banken

Graus (PVV) roept in een tweede motie op verzoekt de regering om onderzoek te doen waarom mkb-financiering in Nederland ingewikkelder en minder toegankelijk is dan in ons omringende landen, omdat er een stijging is van 30% van het aantal afwijzingen door banken. Inhoudelijk is de staatssecretaris hier niet verder op ingegaan. Wel geeft ze aan dat er in Nederland ook al veel andere financieringsmogelijkheden zijn voor het midden- en kleinbedrijf, zoals de borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf en Qredits. Persoonlijk lijkt me zeker goed wanneer dit onderzocht wordt, maar alleen het percentage afwijzingen zegt mij nu niet zoveel. Ik ben eerder geïnteresseerd waarom en in welke fase deze afwijzingen plaats vinden, zodat daarop acties ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld het informeren over modernere financieringsvormen die in een bepaalde sector of levensfase van een bedrijf veel toereikender zijn.

Samenvatting

Het is erg verfrissend om de brede steun van links tot rechts in de kamer te zien voor het verbreden van de mogelijkheden van financiering voor het MKB. Ook de toezeggingen en de steun van de staatssecretaris tonen aan dat er politieke wil is om nu door te pakken. Enkele belangrijke punten waar wat mij betreft in ieder geval op gefocust zal moeten gaan worden de komende tijd om structureel een verschil te maken: Zekerhedenregister - Zorg er voor dat assets die als onderpand dienen inzichtelijk worden voor alle financiers Kredietregister - Ontwikkel een centraal register waar kredieten geregistreerd zijn en toegankelijk zijn voor alle financiers Promotie - Meer bekendheid voor nieuwe vormen van financieren bij ondernemers en bedrijfsadviseurs Invest-NL - Zorg dat Invest-NL actief samenwerking zoekt met marktpartijen en alternatieve financiers Bron: https://nl.linkedin.com/pulse/kamerleden-roepen-op-tot-steun-alternatieve-mkb-ronald-kleverlaan
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€0 / €695.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€160.000 / €200.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€312.000 / €390.000

Geldvoorelkaar