Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Kamervragen over marktmacht grootbanken image
Details

Kamervragen over marktmacht grootbanken

Naar aanleiding van het rapport van het CPB twee weken geleden over de marktmacht van grootbanken, schreef ik eerder al een uitgebreide analyse. Ook in het NRC verscheen een uitgebreid artikel van Marike Stellinga met als strekking dat alle deskundigen, hoogleraren en adviesorganen aangeven dat er iets moet gebeuren, maar dat er uiteindelijk niets veranderd. Afgelopen week zijn er door Mustafa Amhaouch (CDA) en Martin Wörsdörfer (VVD) over het rapport nog wel aanvullende kamervragen gesteld.

Bancaire financiering aantrekkelijker maken of nieuwe aanbieders stimuleren?

In het verleden werd door kamerleden vooral aangedrongen op het versoepelen van het verstrekken van bancaire financiering. Ook nu gaan een aantal van deze vragen hierover: “6) Onderschrijft u de stelling van het CPB dat de tarieven voor leningen aan het mkb in Nederland hoger liggen dan elders in de eurozone? Zo ja, wat is daarvan de reden? Welke mogelijkheden heeft u om bancaire financiering aantrekkelijk te maken voor het mkb en zo het Nederlandse mkb op een eerlijke wijze te kunnen laten concurreren met Europese bedrijven?” Een nieuw punt wat naar voren is gekomen in het CPB rapport is het feit dat ondernemers al helemaal geen bancaire aanvraag meer blijken te doen. Ook hier worden vragen over gesteld: 9) Welke stappen heeft u tot nu toe ondernomen om ervoor te zorgen dat mkb’ers die behoefte hebben aan financiering, daadwerkelijk een aanvraag doen voor een banklening en niet vooraf al de handdoek in de ring gooien? Tegenwoordig wordt de oplossing echter ook gezocht in het stimuleren en ondersteunen van nieuwe aanbieders. De oproep aan de staatssecretaris is dan ook duidelijk: 12) Welke stappen worden door de overheid gezet om alternatieve financiering een reëel en aantrekkelijk alternatief te maken voor bankfinanciering bij mkb’ers? 13) Acht u extra aanvullende stappen wenselijk om alternatieve financiers een welkome aanvulling te laten blijven op het bestaande financieringsinstrumentarium? Zo ja, welke stappen? Zo nee, waarom niet? Aan welke types van financiering denkt u hierbij?

Weinig concrete oplossingen

De politici komen zelf echter niet met (mogelijke) oplossingen en laten het initiatief bij de staatssecretaris, terwijl het CPB rapport en initiatieven uit omringende landen voldoende mogelijkheden geeft die verder gaan dan meer bekendheid geven aan de financieringsvormen en structurele aanpassingen door kan voeren die werkelijk een gelijk speelveld opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een kredietregister waar alle kredieten van bedrijven worden vastgelegd, aanpassingen aan het zekerhedenrecht (banken beperken door verzamelpandakte vervolg financieringsronden), maar er ook voor zorgen dat garantieregelingen voor ondernemers niet alleen beschikbaar zijn via banken, maar ook voor non-bancaire financiers. Ook het delen van “zwarte lijsten” van fraudeurs zou de kwaliteit van de financiering kunnen verbeteren.

Nieuwe aanbieders actief steunen

Maar er zijn ook andere, meer ambitieuze mogelijkheden om werkelijk de competitie in de markt actief te stimuleren, die verder gaan dan een gelijk speelveld creëren. Lees ter inspiratie bijvoorbeeld het volgende artikel in deze nieuwsbrief waarin wordt uitgelegd hoe in het VK tijdens de bail-out al is geregeld dat er een groot, tijdelijk fonds ( £775 miljoen) moet komen om nieuwe innovatieve aanbieders voor het mkb actief te stimuleren. Dit zorgt voor extreme innovatie en snelle groei van nieuwe aanbieders die werkelijk een vuist kunnen maken tegen gevestigde partijen. Het is nu tijd om werkelijk structureel door te pakken in Nederland! Er zijn veel voorbeelden hoe dit kan, maar dan moet er wel serieus werk van gemaakt worden door de politiek. Om Marike Stellinga te quoten: “Het zou dus fijn zijn als Hoekstra wat van de stevige stoerheid die hij in Europa etaleert – om de Italianen de les te lezen of de Fransen een hak te zetten – richt op het op orde brengen van zijn eigen bancaire achtertuin.” Bron: Altfinance.nl Bron: Tweedekamer.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€160.000 / €200.000

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€280.000 / €350.000

Lendahand