Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Projectinformatie op platformen veelal niet toereikend image
Details

Projectinformatie op platformen veelal niet toereikend

Op 26 april 2018 heeft de AFM een rapport gepubliceerd met aanbevelingen voor informatievoorziening aan investeerders over loan-based crowdfundingprojecten. Crowdfundingplatformen stellen vaak niet voldoende informatie beschikbaar aan investeerders over de projecten die zij op hun website hebben staan. Voor investeerders is het hierdoor niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek naar de projectinformatie op de websites van 18 crowdfundingplatformen met een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden. De AFM concludeert dat de informatievoorziening aangaande loan-based crowdfundingprojecten niet toereikend is. Op het merendeel van de platformen is de informatievoorziening matig tot (sterk) ondermaats, vooral als het gaat om relevante financiële gegevens van de aanvrager en zijn financiële vooruitzichten. Ook wordt door veel platformen geen of beperkte informatie verstrekt over het verdienmodel van de zakelijke aanvrager. Eveneens schieten platformen vaak tekort als het gaat om de informatievoorziening over de relevante kenmerken van de lening, vooral ten aanzien van de opbrengsten en kosten voor investeerders en het risico dat de aanvrager zijn verplichtingen jegens investeerders niet kan nakomen. Tot slot ziet de AFM op een aantal platformen (aanzienlijke) verschillen in de informatievoorziening tussen projecten. De AFM roept platformen op een consistente kwaliteit te waarborgen. Het strekt tot aanbeveling de informatie zo veel mogelijk te standaardiseren, en gedegen controles uit te voeren op de informatie die door de aanvrager ter publicatie op de website wordt aangeleverd.

Aanbevelingen
Tegelijkertijd is de AFM in haar onderzoek ook een aantal platformen tegengekomen die, op één, meerdere, of alle onderdelen voldoende informatie verstrekt. Deze good practices zijn door de AFM gebruikt bij de totstandkoming van de aanbevelingen in het rapport. In het rapport wordt een achttal aanbevelingen gedaan. De AFM roept de sector op om opvolging te geven aan deze aanbevelingen. De AFM gebruikt het aangekondigde self assessment in 2018 om vast te stellen of de sector voldoende vooruitgang boekt in de informatievoorziening. Alle 18 platformen hebben een individuele terugkoppeling met de onderzoeksresultaten ontvangen. Bron: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2018/apr/rapport-crowdfunding-informatievoorziening

Samenvatting

De AFM heeft in het vierde kwartaal van 2017 onderzoek verricht naar de informatievoorziening op crowdfundingplatformen aangaande loan-based crowdfundingprojecten. In het algemeen constateert de AFMdat de informatievoorziening aangaande loan-based crowdfundingprojecten niet toereikend is. Op het merendeel van de platformen is de informatievoorziening matig tot (sterk) ondermaats, vooral als het gaat om relevante financiële gegevens van de aanvrager en zijn financiële vooruitzichten. Ook wordt door veel platformen geen of beperkte informatie verstrekt over het verdienmodel van de zakelijke aanvrager. Eveneens schieten platformen veelal tekort wat betreft de informatievoorziening over de relevante kenmerken van de lening, vooral ten aanzien van de opbrengsten en kosten voor investeerders en de beoordeling door het platform van het risico dat de aanvrager zijn verplichtingen jegens investeerders niet kan nakomen. Tegelijkertijd is de AFM in haar onderzoek ook een aantal platformen tegengekomen die, op één, meerdere, of alle onderdelen voldoende informatie verstrekt. Deze good practices zijn door de AFM gebruikt bij de totstandkoming van de aanbevelingen in dit rapport. Tot slot constateert de AFM dat op een aantal platformen (aanzienlijke) verschillen in de informatievoorziening bestaan tussen projecten, vooral daar waar de informatie door de aanvrager van de lening is opgesteld en de aanvrager daarin een vrije hand is gegeven. De AFM roept platformen op een consistente kwaliteit te waarborgen. Het strekt daarbij tot aanbeveling de informatie zo veel als mogelijk te standaardiseren, en gedegen controles uit te voeren op de informatie die door de aanvrager, ter publicatie op de website, wordt aangeleverd. Bron: https://www.afm.nl/~/profmedia/files/rapporten/2018/crowdfunding-aanbevelingen-informatievoorziening.pdf
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 4,00%

€160.000 / €200.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand