Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Scherper toezicht crowdlending UK; schot voor de boeg NL! image
Details

Scherper toezicht crowdlending UK; schot voor de boeg NL!

Eind juli kwam het lang verwachte rapport van de Financial Conduct Authority (FCA) uit, de toezichthouder in de UK. Het rapport concentreert zich op Peer2Peer Lending Platforms. Het constateert dat de eisen voor equity crowdfunding platforms goed zijn omschreven vanuit Mifid II en voldoen. Vanuit de samenvatting van het rapport lijkt het alsof er maar een paar punten worden aangescherpt. Brits gevoel voor understatement. Niets is minder waar. Er zijn zes welomschreven thema's waarop het toezicht op zo'n zestig punten wettelijk wordt verankerd. Die punten komen goed overeen met punten die bij Nederlandse leningsplatforms voor verbetering vatbaar zijn. Waarom is dit rapport van belang? De FCA is wereldwijd voorloper in regelgeving en toezicht omtrent crowdfunding. Ook andere toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), kijken naar wat er in de UK gebeurt. Hoewel deze wettelijke regels nu aan marktpartijen zijn voorgelegd voor feedback, zullen de hoofdlijnen naar verwachting nauwelijks wijzigingen. Het zou mij niet verbazen als Nederlandse platforms aan vergelijkbare eisen zullen moeten voldoen in de nabije toekomst.

Marketing moet gerichter

Platforms moeten beter aangeven op welke doelgroep funders zij zich richten. Niet alleen gezien de mogelijke blootstelling aan risico's, maar ook de grootte van de portfolio's van individuele funders. Het FCA-rapport meldt dat 40% van de funders meer dan een jaarsalaris investeren in P2P platforms. Ook in Nederland negeert 60% van de funders het advies om niet meer dan 10% van hun vrij besteedbaar vermogen in te leggen. Richt het P2P platform zich op: 1.professionele en/of ervaren beleggers; 2.vermogende personen; 3.investeerder die worden bijgestaan door (beleggings)adviseurs; 4.of personen die niet meer dan 10% van hun vrij besteedbaar vermogen inleggen? Platforms zullen zich ervan moeten vergewissen in welke categorie de funders vallen en hoe (on)ervaren en vermogend funders zijn. Dit punt is tevens een permanente zorg van de AFM.

Riskmanagement moet kwalitatief en kwantitatief beter

Platforms moeten beter laten zien hoe zij tot hun risico-inschatting en pricing (ranges) komen. Daarvoor mag een platform een eigen systematiek gebruiken, maar die moet te volgen zijn voor de crowd en controleerbaar zijn voor de toezichthouder. Het risicomodel moet ook worden getest door vooraf een voorspelling van de netto-rendementen te geven en die per kwartaal te testen tegen de werkelijk gerealiseerde rendementen. Gerealiseerd rendement mag niet te veel afwijken van voorspeld rendement, anders moet het risicomodel worden bijgesteld. In het geval dat een lening over kan gaan van de ene funder naar de andere, moet er een tussentijdse fair price worden vastgesteld. Ook defaults moeten worden geanalyseerd om het risicomodel aan te kunnen passen. Defaults worden overeenkomstig Basel IV gedefinieerd als leningen die langer dan 90 dagen een betalingsachterstand hebben. Bij hypotheken wordt 180 dagen aangehouden.

Governance wordt geïnstitutionaliseerd

Grotere platforms dienen risk- en compliance managers aan te stellen met de bevoegdheid om onafhankelijke interne audits te (laten) verrichten. Zij rapporteren direct aan de directie. Hierbij moet wel worden vermeld dat de meeste Britse platforms een maatje groter zijn dan de Nederlandse (500 miljoen - 3 miljard Pond). Het ontslaat kleinere platforms echter niet van de verplichting om uitgewerkte en duidelijke risk- en compliance procedures op te stellen die aantoonbaar worden getest en nageleefd. Daarnaast moeten platforms belangenconflicten onderkennen en documenteren. Hoe gaan zij daarmee om? Niet alleen tussen het platform, management, medewerkers, familieleden en zijn leningnemers en -gevers. Ook tussen leninggevers en leningnemers onderling. Er dienen transparante fees te zijn en op geen enkele manier verborgen kosten. Aanstaande wetgeving (deels ingaand in 2019) in de UK beschrijft ook de eisen die worden gesteld aan bestuurders, risico- en compliance managers.

Gecontroleerde opheffing en afwikkeling faillissement

Platforms moeten uitgebreide procedures op schrift stellen voor het geval van opheffing of faillissement. Is het bestaande commissiemodel zodanig dat afhandeling van bestaande leningen en terugbetalingen worden gedekt? Welke partij neemt de administratie en alle handelingen over? Zijn gemaakte aannames realistisch en getoetst? De bottom line is dat leningnemers en -gevers geen schade mogen ondervinden. De organisatie en alle kritische bedrijfsprocessen (inclusief ICT) moeten zodanig up-to-date en compleet beschreven worden, dat een derde partij de dagelijkse gang van zaken direct kan overnemen.

Platformresultaten per kwartaal

De FCA stelt voor dat minimaal per kwartaal elk platform zijn default, totaal openstaande en terugbetaalde leningen, netto rendementen en de omvang van een mogelijk interne garantiefondsen (om slechte leningen te dekken) te rapporteren. Alle platforms zullen een vergelijkbare manier deze rapportages openbaar moeten maken een belangrijke ommissie bij Nederlandse platformen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Pikant is dat de FCA steeds hint op bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, mochten procedures niet getest en/of op orde zijn. Dat gebeurt door te verwijzen naar (wettelijk vastgestelde) professonele standaarden en/of Codes of Conducts.

Conclusies

De stap van richtlijnen naar een wettelijk kader voor toezicht in de UK is gezet. Er is niet gekozen voor een one-size-fits-all, door de grote diversiteit aan platforms. Wel zijn de eisen zodanig beschreven, zo'n zestig in totaal, dat werkelijk toezicht op risk, governance en compliance mogelijk is. Nederlandse platforms kunnen zich vast voorbereiden. Nederland behoort tot de top 5 van Europa en de platforms groeien flink. Dat vraagt om adequate regulering en permanent toezicht. Het zal niet lang duren voordat een vergelijkbaar regime naar Nederland overwaait. Bron: https://www.linkedin.com/pulse/scherper-toezicht-crowdlending-uk-schot-voor-de-boeg-nl-lex/
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 4,25%

€0 / €32.350

Lendahand

Lening - 4,00%

€280.000 / €350.000

Lendahand