Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Uitbreiding regeling groene beleggingen voor crowdfunding image
Details

Uitbreiding regeling groene beleggingen voor crowdfunding

Door de voorgestelde wijzigingen voor de vermogensrendementsheffing neemt de stimulans om via alternatieve financieringsmethoden het MKB te financieren af. Dat is ongewenst. Daarom wordt voorgesteld de vrijstelling voor groene beleggingen uit te breiden naar alternatieve financieringsvormen voor het MKB. Bij de Algemene Financiële Beschouwingen is de motie van het lid Stoffer (SGP) aangenomen om de regeling voor groene beleggingen in box 3 toe te passen op investeringen in alternatieve financieringsvormen (Kamerstukken II, 35 300, nr. 66). De regering wordt verzocht om bij de uitwerking van het wetsvoorstel ter aanpassing van box 3 te onderzoeken of deze regeling in de heffing van box 3 om groene beleggingen te stimuleren ook toegepast kan worden bij investeringen in alternatieve financieringsvormen. De motie is ingediend in het kader van het recente voorstel tot aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3. Alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding, zijn belangrijk voor kapitaalverstrekking in het MKB. Door het voorstel tot aanpassing van de vermogensrendementsheffing neemt de belastingdruk voor investeerders in bijvoorbeeld crowdfunding toe, waardoor investeren in het MKB via alternatieve financieringsmethoden minder aantrekkelijk wordt. De indiener overweegt dat het MKB van groot belang is voor de Nederlandse economie en dat investeringen in het MKB niet ontmoedigd moeten worden. Wet: art. 5.13, 5.14 en 8.19 Wet IB 2001 Meer informatie: Motie van het lid Stoffer, Kst. 35 300, nr.66 Bron: Taxence.nl

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€312.000 / €390.000

Geldvoorelkaar