Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Nederland van het aardgas af: Oneplanetcrowd zet actief in op investeren in biogasprojecten image
Details

Nederland van het aardgas af: Oneplanetcrowd zet actief in op investeren in biogasprojecten

Nederland moet uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Om bij te dragen aan deze ambitie, biedt duurzaam crowdfunding platform Oneplanetcrowd investeerders versneld de mogelijkheid om in biovergisters te investeren. Onlangs werd 1,1 miljoen euro opgehaald voor Van Eijck Groengas en op dit moment is het mogelijk om te investeren in Agro Giethoorn Energie. Oneplanetcrowd oprichter Coenraad de Vries: “Met het investeren in biogas investeert het publiek in een duurzame oplossing die ook nog eens grote commerciële waarde heeft.” Bij zowel Van Eijck Groengas als nu bij Agro Giethoorn Energie gaat het om investeringen in biovergisters, installaties waarmee natuurlijk afval wordt omgezet naar biogas en/of groene stroom. Bij Agro Giethoorn Energie betreft het een financiering van de bestaande exploitatie van twee succesvolle operationele vergistingsinstallaties. Leon Pulles - Business Development Manager Energieprojecten en verantwoordelijk voor het structureren van de biogasprojecten: “De geselecteerde projecten, zowel Van Eijck als Agro Giethoorn, laten een goede verhouding van risico en rendement zien. De achtergestelde lening van de crowd is een mooie aanvulling op het aandelenkapitaal van de ondernemer en de bancaire financiering.” Niet iedere ondernemer kan bij Oneplanetcrowd biogas-projecten laten financieren. Alleen ervaren ondernemers worden geselecteerd die een goed gevoel hebben voor de technologie en bedrijfsvoering die noodzakelijk is om dergelijke installaties succesvol te exploiteren. Daarnaast moeten zij goede toegang hebben tot de benodigde mest en bijproducten. Met deze en andere, nieuwe biogas-projecten biedt Oneplanetcrowd het publiek de mogelijkheid om de gastransitie mee te financieren. Precies zoals het past in de gedachte van Oneplanetcrowd: duurzaamheid is alleen mogelijk door middel van samenwerking, het is een complexe transitie en mensen realiseren zich dat. Oprichter Coenraad de Vries: “Financiering is een heel krachtig middel om de gewenste saamhorigheid te creëren. Zo betrek je alle belanghebbenden langs de financiële kant. Niet alleen de lasten worden gedeeld, maar ook de baten. Wij geloven dat je alleen dan een echt groot draagvlak creëert.” Meer weten over Agro Giethoorn Energie, of vragen over de investeringsmogelijkheden? Op dinsdag 8 mei is er een informatiebijeenkomst op het bedrijf van de ondernemer. U kunt zich hier aanmelden. Van de totale € 182,5 miljoen crowdfunding over 2017 ging slechts € 15,3 miljoen naar duurzame energieprojecten (8,4%). Projecten in deze branche zijn wel relatief groot: 257.000 euro ten opzichte van het gemiddelde van 124.000 euro. In totaal zetten 4 van de 51 crowdfunding platforms actief in op het verduurzamen van energiebronnen. Om de energietransitie te kunnen versnellen moet er meer gebeuren, aldus Oneplanetcrowd.