Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Aankoop pand en inventaris voor gezinshuis Mevrouw Dusink en haar partner de heer Arendshorst willen met hun gezinshuis een veilige woonplek in gezinsverband bieden aan kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. De ondernemers hebben de ervaring en de passie om van dit nieuwe gezinshuis een succes te maken. De ondernemers hebben zich aangesloten bij de gespecialiseerde koepelorganisatie Cornerstones Jeugdzorg. Dit is voor NLInvesteert en voor ABN AMRO Bank een voorwaarde en kent een belangrijke set aan voordelen. Cornerstones verzorgt: •continue kwaliteitsbewaking; •doorlopend aanbod van nieuwe plaatsingen; •ondersteuning bij inkoop van zorg en de administratie; •aansluiting bij en contact met belangrijke stakeholders. Het gezinshuis kent een stabiele, voorspelbare en winstgevende begroting. Naast de opvang van zes kinderen, er is sprake van een wachtlijst, bestaat er de mogelijkheid om uit te breiden met de opvang van een tienermoeder met kind. Dit geeft de exploitatie extra ruggesteun. Belangrijkste risico voor het gezinshuis is de afhankelijkheid van overheidsregelingen voor de opbrengsten in de exploitatieprognose. Dit risico wordt echter sterk beperkt doordat: •de bekostiging niet onder druk staat en het huidige systeem niet op korte termijn vervangen zal worden. Mocht dat toch worden overwogen, dan is dat een traject van jaren. Voordat een dergelijke wijziging is doorgevoerd, is de financiering van dit gezinshuis al ver afgebouwd; •beide ondernemers de mogelijkheid hebben om indien nodig in privé aanvullend inkomen te genereren; •er maatschappelijk breed besef is dat gezinshuizen per kind veel goedkoper zijn dan opvang in grote tehuizen; •men het er politiek en maatschappelijk over eens is dat voor het welzijn van de kinderen gezinshuizen de beste vorm van opvang zijn. Al met al voor investeerders een betekenisvolle investering met zowel maatschappelijk als financieel een mooi rendement.

Investeer snel en eenvoudig op het platform met
het grootste aanbod van Nederland.
Projectnaam De Dushorst
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 20-04-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 65.000
Rente 9,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Aankoop pand en inventaris voor gezinshuis Mevrouw Dusink en haar partner de heer Arendshorst willen met hun gezinshuis een veilige woonplek in gezinsverband bieden aan kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. De ondernemers hebben de ervaring en de passie om van dit nieuwe gezinshuis een succes te maken. De ondernemers hebben zich aangesloten bij de gespecialiseerde koepelorganisatie Cornerstones Jeugdzorg. Dit is voor NLInvesteert en voor ABN AMRO Bank een voorwaarde en kent een belangrijke set aan voordelen. Cornerstones verzorgt: •continue kwaliteitsbewaking; •doorlopend aanbod van nieuwe plaatsingen; •ondersteuning bij inkoop van zorg en de administratie; •aansluiting bij en contact met belangrijke stakeholders. Het gezinshuis kent een stabiele, voorspelbare en winstgevende begroting. Naast de opvang van zes kinderen, er is sprake van een wachtlijst, bestaat er de mogelijkheid om uit te breiden met de opvang van een tienermoeder met kind. Dit geeft de exploitatie extra ruggesteun. Belangrijkste risico voor het gezinshuis is de afhankelijkheid van overheidsregelingen voor de opbrengsten in de exploitatieprognose. Dit risico wordt echter sterk beperkt doordat: •de bekostiging niet onder druk staat en het huidige systeem niet op korte termijn vervangen zal worden. Mocht dat toch worden overwogen, dan is dat een traject van jaren. Voordat een dergelijke wijziging is doorgevoerd, is de financiering van dit gezinshuis al ver afgebouwd; •beide ondernemers de mogelijkheid hebben om indien nodig in privé aanvullend inkomen te genereren; •er maatschappelijk breed besef is dat gezinshuizen per kind veel goedkoper zijn dan opvang in grote tehuizen; •men het er politiek en maatschappelijk over eens is dat voor het welzijn van de kinderen gezinshuizen de beste vorm van opvang zijn. Al met al voor investeerders een betekenisvolle investering met zowel maatschappelijk als financieel een mooi rendement.

Platform NLInvesteert
Platformlink Ga naar NLInvesteert
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse beheersvergoeding 0,75% over uw gemiddeld uitstaande saldo