Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

De Haas Verbouwinvesteer


Hugo De Haas is een bekende in Spakenburg. Hij is als meubelmaker en aannemer iemand die menige inrichting aangepast of verbeterd heeft. Als huurbaas verhuurt hij al 5 jaar appartementen en zorgt voor moderne woningen die van alle gemakken voorzien zijn. Nu heeft hij zelf zijn oog laten vallen op een woning, maar kan deze bancair niet gefinancierd krijgen. Crowdfunding via Kapitaal Op Maat biedt de oplossing en Hugo de Haas vraagt een lening van € 395.000,- Van de hoofdsom zal gedurende 84 maanden € 100.000 annuitair worden afgelost. De restsom van €295.000, welke met een hypothecaire zekerheid is gedekt, zal aan het einde worden afgelost of worden geherfinancierd. Over de gehele looptijd biedt ondernemer investeerders een rentepercentage aan van 7%. Het bedrijf De eenmanszaak van Hugo de Haas richt zich op de uitvoering van kleinere verbouwingen, het maken van meubels en meubelinrichtingen en het uitvoeren van regulier onderhoud aan vastgoed. De heer de Haas is meubelmaker en een deel van de activiteiten hebben daarop be- trekking. Verder voert hij kleine verbouwingen uit aan woonhuizen en ook zakelijke panden. Aanvullend voert hij onderhoudswerkzaamheden uit aan vastgoed. Hij heeft o.a. het vastgoed van Ilja Gort, de voormalige musicus en nu wijnboer op zijn kasteel in Frankrijk, in zijn portefeuille. Afhankelijk van de opdracht worden derden ingehuurd. De inkoop van het bedrijf heeft voornamelijk betrekking op deze inhuur. Naast deze activiteiten als kleine aannemer verhuurt Hugo de Haas privé ook nog 8 appartementen die zorgen voor een continue inkomstenbron en tevens groeit door de investeringen en aanpassingen de waarde van het vastgoed. Al sinds 2012 verhuurt Hugo de Haas ook 8 appartementen aan particulieren. Deze appartementen zijn zeer compleet en van alle gemakken voorzien en het idee is dat huurders er zo in kunnen trekken. Een gedeelte van de appartementen is gericht op het hogere segment en hier zijn de vloeren van graniet en de appartementen hebben marmeren badkamers. Organisatie Hugo de Haas heeft 20 jaar geleden de eenmanszaak met de naam .De Haas Verbouw opgericht om vanuit hier zijn activiteiten als meubelmaker en aannemer van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed te kunnen doen. Het merendeel van de opdrachten kan hij zelf doen, afhankelijk van de grootte van de opdracht worden derden ingehuurd. De inkoop voor de eenmanszaak heeft voornamelijk betrekking op deze inhuur. Omzet en Groei De regio Amersfoort kenmerkt zich door een stabiele behoefte aan zelfstandige woonruimte voor één persoonshuishoudens en kleine gezinnen. De heer de Haas heeft weinig te maken met leegstand en de verwachting is dat het leegstandsrisico niet verandert. Hoewel zowel omzet als resultaat geen stabiel patroon laten zien zijn de historische resultaten ruimschoots voldoende voor de reguliere onttrekkingen en investeringen in de appartementen gebleken. Met name de afgelopen jaren is er fiks geïnvesteerd in deze panden. In 2016 is er aanvullend een substantieel bedrag extra afgelost op de financiering van de Rabobank. Een bancaire financiering voor de aankoop van het door hem gewenste woonhuis/bedrijfshal is niet haalbaar omdat vanuit de regelgeving bij de banken de huurinkomsten uit Box 3 niet meegenomen worden bij de beoordeling van de haalbaarheid van de nieuwe financiering. Financieringsbehoefte De heer Hugo de Haas is eigenaar van een goed lopend aannemersbedrijf en wil nu een woonhuis kopen met daarnaast gelegen een grote bedrijfshal voor het efficiënter kunnen uitvoeren van zijn aannemers activiteiten. Een bancaire financiering hiervoor is niet mogelijk omdat de huurinkomsten uit Box 3 door de bank niet worden meegenomen bij de beoordeling van de haalbaarheid van de financiering. Om dit mogelijk te maken is Hugo de Haas nu op zoek naar een lening van € 395.000,- via Kapitaal Op Maat. Hij biedt investeerders in ruil een rentepercentage aan van 7% gedurende 84 maanden. Van de hoofdsom zal gedurende 84 maanden € 100.000 annuitair worden afgelost. De restsom van €295.000, welke met een hypothecaire zekerheid is gedekt, zal aan het einde worden afgelost of worden geherfinancierd. Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat? Kapitaal Op Maat maakt het mogelijk dat de woning met bedrijfshal aangeschaft kan worden. Voor ons is crowdfunding een geweldige uitkomst. In Spakenburg zijn de aangeboden woningen erg snel weer verkocht dus de mogelijkheid van deze aankoop is een bijzondere kans die wij meteen aangegrepen hebben. Samen met onze adviseurs en nu de investeerders van Kapitaal Op Maat gaat deze droom in vervulling.

Haal het maximale rendement uit uw crowdfundingportefeuille met Crowdfundpanel.
Projectnaam De Haas Verbouw
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 06-11-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 389.310
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 84 maanden
Branche Bouw
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Hugo De Haas is een bekende in Spakenburg. Hij is als meubelmaker en aannemer iemand die menige inrichting aangepast of verbeterd heeft. Als huurbaas verhuurt hij al 5 jaar appartementen en zorgt voor moderne woningen die van alle gemakken voorzien zijn. Nu heeft hij zelf zijn oog laten vallen op een woning, maar kan deze bancair niet gefinancierd krijgen. Crowdfunding via Kapitaal Op Maat biedt de oplossing en Hugo de Haas vraagt een lening van € 395.000,- Van de hoofdsom zal gedurende 84 maanden € 100.000 annuitair worden afgelost. De restsom van €295.000, welke met een hypothecaire zekerheid is gedekt, zal aan het einde worden afgelost of worden geherfinancierd. Over de gehele looptijd biedt ondernemer investeerders een rentepercentage aan van 7%. Het bedrijf De eenmanszaak van Hugo de Haas richt zich op de uitvoering van kleinere verbouwingen, het maken van meubels en meubelinrichtingen en het uitvoeren van regulier onderhoud aan vastgoed. De heer de Haas is meubelmaker en een deel van de activiteiten hebben daarop be- trekking. Verder voert hij kleine verbouwingen uit aan woonhuizen en ook zakelijke panden. Aanvullend voert hij onderhoudswerkzaamheden uit aan vastgoed. Hij heeft o.a. het vastgoed van Ilja Gort, de voormalige musicus en nu wijnboer op zijn kasteel in Frankrijk, in zijn portefeuille. Afhankelijk van de opdracht worden derden ingehuurd. De inkoop van het bedrijf heeft voornamelijk betrekking op deze inhuur. Naast deze activiteiten als kleine aannemer verhuurt Hugo de Haas privé ook nog 8 appartementen die zorgen voor een continue inkomstenbron en tevens groeit door de investeringen en aanpassingen de waarde van het vastgoed. Al sinds 2012 verhuurt Hugo de Haas ook 8 appartementen aan particulieren. Deze appartementen zijn zeer compleet en van alle gemakken voorzien en het idee is dat huurders er zo in kunnen trekken. Een gedeelte van de appartementen is gericht op het hogere segment en hier zijn de vloeren van graniet en de appartementen hebben marmeren badkamers. Organisatie Hugo de Haas heeft 20 jaar geleden de eenmanszaak met de naam .De Haas Verbouw opgericht om vanuit hier zijn activiteiten als meubelmaker en aannemer van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed te kunnen doen. Het merendeel van de opdrachten kan hij zelf doen, afhankelijk van de grootte van de opdracht worden derden ingehuurd. De inkoop voor de eenmanszaak heeft voornamelijk betrekking op deze inhuur. Omzet en Groei De regio Amersfoort kenmerkt zich door een stabiele behoefte aan zelfstandige woonruimte voor één persoonshuishoudens en kleine gezinnen. De heer de Haas heeft weinig te maken met leegstand en de verwachting is dat het leegstandsrisico niet verandert. Hoewel zowel omzet als resultaat geen stabiel patroon laten zien zijn de historische resultaten ruimschoots voldoende voor de reguliere onttrekkingen en investeringen in de appartementen gebleken. Met name de afgelopen jaren is er fiks geïnvesteerd in deze panden. In 2016 is er aanvullend een substantieel bedrag extra afgelost op de financiering van de Rabobank. Een bancaire financiering voor de aankoop van het door hem gewenste woonhuis/bedrijfshal is niet haalbaar omdat vanuit de regelgeving bij de banken de huurinkomsten uit Box 3 niet meegenomen worden bij de beoordeling van de haalbaarheid van de nieuwe financiering. Financieringsbehoefte De heer Hugo de Haas is eigenaar van een goed lopend aannemersbedrijf en wil nu een woonhuis kopen met daarnaast gelegen een grote bedrijfshal voor het efficiënter kunnen uitvoeren van zijn aannemers activiteiten. Een bancaire financiering hiervoor is niet mogelijk omdat de huurinkomsten uit Box 3 door de bank niet worden meegenomen bij de beoordeling van de haalbaarheid van de financiering. Om dit mogelijk te maken is Hugo de Haas nu op zoek naar een lening van € 395.000,- via Kapitaal Op Maat. Hij biedt investeerders in ruil een rentepercentage aan van 7% gedurende 84 maanden. Van de hoofdsom zal gedurende 84 maanden € 100.000 annuitair worden afgelost. De restsom van €295.000, welke met een hypothecaire zekerheid is gedekt, zal aan het einde worden afgelost of worden geherfinancierd. Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat? Kapitaal Op Maat maakt het mogelijk dat de woning met bedrijfshal aangeschaft kan worden. Voor ons is crowdfunding een geweldige uitkomst. In Spakenburg zijn de aangeboden woningen erg snel weer verkocht dus de mogelijkheid van deze aankoop is een bijzondere kans die wij meteen aangegrepen hebben. Samen met onze adviseurs en nu de investeerders van Kapitaal Op Maat gaat deze droom in vervulling.

Platform Kapitaalopmaat
Platformlink Ga naar Kapitaalopmaat
Oprichtingsjaar platform 2013
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Eenmalige administratiefee 0,9% van uw investering; staffelkorting op investeringen boven € 10.000