Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Robuusteiken | Op naar een duurzame bouwsectorinvesteer


LENING 7% RENTE - LOOPTIJD 4 JAAR: Robuusteiken bouwt ambachtelijk, ecologisch en circulair. Doe mee en investeer in de verduurzaming van de bouw. Wat begon in 2006 met het duurzaam ontwikkelen van een eikenhouten schutting, is doorgegroeid tot het duurzame en winstgevende bouwbedrijf Robuusteiken. Robuusteiken bouwt ecologische huizen voor particulieren, kantoren, bruggen en natuurlijke speeltoestellen. Alles is daarbij vervaardigd uit bio-based bouwmaterialen, zoals duurzaam geproduceerd hout en milieuvriendelijke isolatie. Met achttien mensen in vaste dienst en een jaaromzet van ruim 1,5 miljoen euro in 2018 groeien wij hard. Dit jaar hebben we al een omzet van bijna 6 miljoen euro aan opdrachten in onze portefeuille en we zien toenemende kansen voor onze bio-based bouwmaterialen. Om aan de de vraag te kunnen blijven voldoen is financiering nodig. Wij bieden u de kans om te investeren door een lening te verstrekken met een rente van 7% en een looptijd van 4 jaar. Lees voordat u investeert de investment sheet met alle details van de lening. Wat doet Robuusteiken? Robuusteiken werkt aan een concrete omslag in de bouw door ambachtelijk, ecologisch en circulair te bouwen. De specialismen waarin Robuusteiken actief is, dragen elk bij aan de vergroening van het Nederlandse (bouw)landschap. Dit doen wij op verschillende manieren: Al ruim tien jaar werken wij samen met architecten, projectontwikkelaars en aannemers, maar ook met particulieren die zelf een ecologische woning willen bouwen. Daarnaast zorgen wij voor de verduurzaming van de traditionele bouw door de ontwikkeling van ecologische bouwelementen die we leveren aan andere bouwbedrijven actief op de woning-, utiliteits- en de renovatiemarkt. Onder de noemer Robuusteiken Ecologische Bouwelementen maken we ecologisch bouwen voor elke bouwondernemer mogelijk. Dit doen wij door het ontwikkelen en leveren van ecologische HSB wand-, dak- en renovatie-elementen die onder eigen label worden uitgebracht. Robuusteiken Ecologische Bouw voorziet met zijn ecologische bouwprojecten in woningen en gebouwen met een zeer kleine ecologische voetafdruk en een ambachtelijke signatuur. Hierbij zijn de brutomarges groot door een hoog aandeel vakwerk in de totale projectsom. Naast projecten voor particulieren en bedrijven zijn er ook woningen ontwikkeld die op grotere schaal kunnen worden ingezet door woningcorporaties. Tot slot dragen wij bij aan het vergroenen van de infrastructuur door het ontwikkelen van objecten die de openbare ruimte verfraaien met ons specialisme Robuusteiken Ecologische Infra. Denk hierbij aan bruggen, speelobjecten, verkeersobjecten en meubilair voor de openbare ruimte van verantwoord hout. Afnemers hiervan zijn gemeenten en natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer. Binnen deze tak is de productie relatief eenvoudig, waarbij we naast het duurzame aspect ook maatschappelijk verantwoord produceren hoog in het vaandel hebben. Dit doen wij door voor deze activiteit specifiek mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We voorzien met al deze concepten in duurzaam, efficiënt en levensloopbestendig bouwen. Verschillende projecten van Robuusteiken Wat is de financieringsbehoefte? Over de afgelopen periode zien we veel interesse in de markt voor ecologisch bouwen. Gedreven door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zien we grote belangstelling bij zowel particuliere opdrachtgevers (voor onze villabouw), bedrijven, instellingen, overheden en natuurbeheer en collega-bouwbedrijven. Dit heeft geresulteerd in een explosieve groei binnen het bedrijf. Het is daarom nu tijd om volgende stappen te gaan zetten en zo onze ambitie ‘gezond en duurzaam wonen en werken voor iedereen beschikbaar’ te realiseren. Om dit waar te maken kunnen we de takken ‘Ecologische bouwelementen’ en 'Ecologische Infra' snel door laten ontwikkelen. Dit vergt een financieringsbehoefte van 750.000 EURO. Hierbij wordt een bedrag van minimaal 400.000 EURO opgehaald met behulp van Oneplanetcrowd. De rest is door Rabobank in rekening-courant toegezegd, en wordt gebruikt voor de (fluctuerende) werkkapitaalbehoefte.

Projectnaam Robuusteiken | Op naar een duurzame bouwsector
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 07-04-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 600.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 50 maanden
Branche Bouw
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

LENING 7% RENTE - LOOPTIJD 4 JAAR: Robuusteiken bouwt ambachtelijk, ecologisch en circulair. Doe mee en investeer in de verduurzaming van de bouw. Wat begon in 2006 met het duurzaam ontwikkelen van een eikenhouten schutting, is doorgegroeid tot het duurzame en winstgevende bouwbedrijf Robuusteiken. Robuusteiken bouwt ecologische huizen voor particulieren, kantoren, bruggen en natuurlijke speeltoestellen. Alles is daarbij vervaardigd uit bio-based bouwmaterialen, zoals duurzaam geproduceerd hout en milieuvriendelijke isolatie. Met achttien mensen in vaste dienst en een jaaromzet van ruim 1,5 miljoen euro in 2018 groeien wij hard. Dit jaar hebben we al een omzet van bijna 6 miljoen euro aan opdrachten in onze portefeuille en we zien toenemende kansen voor onze bio-based bouwmaterialen. Om aan de de vraag te kunnen blijven voldoen is financiering nodig. Wij bieden u de kans om te investeren door een lening te verstrekken met een rente van 7% en een looptijd van 4 jaar. Lees voordat u investeert de investment sheet met alle details van de lening. Wat doet Robuusteiken? Robuusteiken werkt aan een concrete omslag in de bouw door ambachtelijk, ecologisch en circulair te bouwen. De specialismen waarin Robuusteiken actief is, dragen elk bij aan de vergroening van het Nederlandse (bouw)landschap. Dit doen wij op verschillende manieren: Al ruim tien jaar werken wij samen met architecten, projectontwikkelaars en aannemers, maar ook met particulieren die zelf een ecologische woning willen bouwen. Daarnaast zorgen wij voor de verduurzaming van de traditionele bouw door de ontwikkeling van ecologische bouwelementen die we leveren aan andere bouwbedrijven actief op de woning-, utiliteits- en de renovatiemarkt. Onder de noemer Robuusteiken Ecologische Bouwelementen maken we ecologisch bouwen voor elke bouwondernemer mogelijk. Dit doen wij door het ontwikkelen en leveren van ecologische HSB wand-, dak- en renovatie-elementen die onder eigen label worden uitgebracht. Robuusteiken Ecologische Bouw voorziet met zijn ecologische bouwprojecten in woningen en gebouwen met een zeer kleine ecologische voetafdruk en een ambachtelijke signatuur. Hierbij zijn de brutomarges groot door een hoog aandeel vakwerk in de totale projectsom. Naast projecten voor particulieren en bedrijven zijn er ook woningen ontwikkeld die op grotere schaal kunnen worden ingezet door woningcorporaties. Tot slot dragen wij bij aan het vergroenen van de infrastructuur door het ontwikkelen van objecten die de openbare ruimte verfraaien met ons specialisme Robuusteiken Ecologische Infra. Denk hierbij aan bruggen, speelobjecten, verkeersobjecten en meubilair voor de openbare ruimte van verantwoord hout. Afnemers hiervan zijn gemeenten en natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer. Binnen deze tak is de productie relatief eenvoudig, waarbij we naast het duurzame aspect ook maatschappelijk verantwoord produceren hoog in het vaandel hebben. Dit doen wij door voor deze activiteit specifiek mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We voorzien met al deze concepten in duurzaam, efficiënt en levensloopbestendig bouwen. Verschillende projecten van Robuusteiken Wat is de financieringsbehoefte? Over de afgelopen periode zien we veel interesse in de markt voor ecologisch bouwen. Gedreven door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zien we grote belangstelling bij zowel particuliere opdrachtgevers (voor onze villabouw), bedrijven, instellingen, overheden en natuurbeheer en collega-bouwbedrijven. Dit heeft geresulteerd in een explosieve groei binnen het bedrijf. Het is daarom nu tijd om volgende stappen te gaan zetten en zo onze ambitie ‘gezond en duurzaam wonen en werken voor iedereen beschikbaar’ te realiseren. Om dit waar te maken kunnen we de takken ‘Ecologische bouwelementen’ en 'Ecologische Infra' snel door laten ontwikkelen. Dit vergt een financieringsbehoefte van 750.000 EURO. Hierbij wordt een bedrag van minimaal 400.000 EURO opgehaald met behulp van Oneplanetcrowd. De rest is door Rabobank in rekening-courant toegezegd, en wordt gebruikt voor de (fluctuerende) werkkapitaalbehoefte.

Bron: Oneplanetcrowd d.d. 07-04-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Oneplanetcrowd
Platformlink Ga naar Oneplanetcrowd
Oprichtingsjaar platform 2012
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Beheerkosten: 0,2% per kwartaal (0,8% op jaarbasis) over het uitstaande leenbedrag. Dit bedrag houdt Oneplanetcrowd in bij de aflossingen en rentebetalingen van ondernemers aan investeerders.

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 8,50%

€0 / €70.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€227.618 / €291.818

Kapitaalopmaat

Aandelen

€51.200 / €80.000

Symbid

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 5,00%

€70.380 / €153.000

Geldvoorelkaar

Lening - 9,00%

€122.200 / €130.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,30%

€109.200 / €520.000

Geldvoorelkaar