Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen | Zorgvervoer voor kwetsbare groepeninvesteer


LENING 6% RENTE - LOOPTIJD 5 JAAR: Investeer in de mobiliteit van ouderen en mensen met een beperking Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking, in combinatie met een laag inkomen zijn vaker eenzaam. Dagbestedingen bieden daarvoor een oplossing. Sinds de zorg grotendeels door de gemeenten worden geregeld is het vervoersbudget voor kwetsbare groepen echter gemiddeld met 70% gekort. Tegelijkertijd worden de dagbestedingen wel verplicht het vervoer naar en van de locatie te regelen. Stichting Mobiliteit Voor Iedereen (MVI) lost dit probleem op door bussen te leveren aan de dagbestedingen. Hierdoor kunnen zorgvragers de deur uit zonder dat ze daar een financiële drempel voor opgeworpen krijgen. Sinds de start in 2014 is de ‘vloot van bussen’ gegroeid naar 34 bussen en hebben wij daar al meer dan 6000 zorgafhankelijke mensen mee geholpen. De vraag blijft echter groeien en daarom schaffen wij tien nieuwe bussen aan. Naast het leasen van de bussen vinden wij het passend om een grotere groep sociaal maatschappelijke investeerders te vragen om de bussen mee te helpen financieren. Om zodoende de kans te geven om mee te bouwen aan deze praktische oplossing. Doet u mee? Investeer door een lening te verstrekken tegen 6% rente en een looptijd van 5 jaar. Lees voordat u investeert de investmentsheet met alle details van de lening. Wat willen we hiermee bereiken? We willen verdere sluiting van dagbestedingen voorkomen en meer kwetsbare mensen helpen. Met het doelbedrag kopen wij zorgbus nummer 35 en 36. Met het streefbedrag kopen wij de nummers 37 tot en met 45. En mochten we minder ophalen dan het streefbedrag, dan kopen we een paar bussen minder. En over bereiken gesproken; we bereiken met deze financiering ook u. Als financier in een 'crowd'. U bewijst als maatschappelijk verantwoorde investeerder dat dit model werkt. Zowel Oneplanetcrowd als wijzelf van Stichting MVI hebben de ambitie deze financieringsronde drie maal per jaar te herhalen voor steeds nieuwe zorgbussen. 'We are on a mission'! 'Verdienmodel' Tussen aanhalingstekens, want de stichting heeft geen profijtbeginsel. Toch moet er meer geld verdiend worden dan uitgegeven om een gezonde organistatie op te bouwen. Grof gezegd ziet het financieringsmodel van de zorgbussen er zo uit: De financier betaalt de bus en de inbouw, sponsors betalen de exploitatie en zorgen dat de stichtihg haar werk kan blijven doen, de zorginstellingen zorgen voor maandelijkse inkomsten ter dekking van vaste kosten. De looptijd is gelijk aan de financieringstermijn: 5 jaar. - aankoop 25% (financiers) - inbouw Tribus 15% (financiers) - exploitatie/stichting 45% (sponsors) - vaste kosten 15% (zorginstellingen) Wij streven ernaar om de sponsorbijdrage hoger te laten zijn dan 45%. En daar ligt het verdienmodel van de stichting. Het is de bedoeling dat, bij gelijkblijvende groei, de voertuigen na 2020 zelfstandig door de stichting worden aangekocht en we geen financiers meer nodig hebben.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Stichting Mobiliteit Voor Iedereen | Zorgvervoer voor kwetsbare groepen
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 08-12-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 473.500
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 59 maanden
Branche Gezondheidszorg
Organisatievorm Stichting
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

LENING 6% RENTE - LOOPTIJD 5 JAAR: Investeer in de mobiliteit van ouderen en mensen met een beperking Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking, in combinatie met een laag inkomen zijn vaker eenzaam. Dagbestedingen bieden daarvoor een oplossing. Sinds de zorg grotendeels door de gemeenten worden geregeld is het vervoersbudget voor kwetsbare groepen echter gemiddeld met 70% gekort. Tegelijkertijd worden de dagbestedingen wel verplicht het vervoer naar en van de locatie te regelen. Stichting Mobiliteit Voor Iedereen (MVI) lost dit probleem op door bussen te leveren aan de dagbestedingen. Hierdoor kunnen zorgvragers de deur uit zonder dat ze daar een financiële drempel voor opgeworpen krijgen. Sinds de start in 2014 is de ‘vloot van bussen’ gegroeid naar 34 bussen en hebben wij daar al meer dan 6000 zorgafhankelijke mensen mee geholpen. De vraag blijft echter groeien en daarom schaffen wij tien nieuwe bussen aan. Naast het leasen van de bussen vinden wij het passend om een grotere groep sociaal maatschappelijke investeerders te vragen om de bussen mee te helpen financieren. Om zodoende de kans te geven om mee te bouwen aan deze praktische oplossing. Doet u mee? Investeer door een lening te verstrekken tegen 6% rente en een looptijd van 5 jaar. Lees voordat u investeert de investmentsheet met alle details van de lening. Wat willen we hiermee bereiken? We willen verdere sluiting van dagbestedingen voorkomen en meer kwetsbare mensen helpen. Met het doelbedrag kopen wij zorgbus nummer 35 en 36. Met het streefbedrag kopen wij de nummers 37 tot en met 45. En mochten we minder ophalen dan het streefbedrag, dan kopen we een paar bussen minder. En over bereiken gesproken; we bereiken met deze financiering ook u. Als financier in een 'crowd'. U bewijst als maatschappelijk verantwoorde investeerder dat dit model werkt. Zowel Oneplanetcrowd als wijzelf van Stichting MVI hebben de ambitie deze financieringsronde drie maal per jaar te herhalen voor steeds nieuwe zorgbussen. 'We are on a mission'! 'Verdienmodel' Tussen aanhalingstekens, want de stichting heeft geen profijtbeginsel. Toch moet er meer geld verdiend worden dan uitgegeven om een gezonde organistatie op te bouwen. Grof gezegd ziet het financieringsmodel van de zorgbussen er zo uit: De financier betaalt de bus en de inbouw, sponsors betalen de exploitatie en zorgen dat de stichtihg haar werk kan blijven doen, de zorginstellingen zorgen voor maandelijkse inkomsten ter dekking van vaste kosten. De looptijd is gelijk aan de financieringstermijn: 5 jaar. - aankoop 25% (financiers) - inbouw Tribus 15% (financiers) - exploitatie/stichting 45% (sponsors) - vaste kosten 15% (zorginstellingen) Wij streven ernaar om de sponsorbijdrage hoger te laten zijn dan 45%. En daar ligt het verdienmodel van de stichting. Het is de bedoeling dat, bij gelijkblijvende groei, de voertuigen na 2020 zelfstandig door de stichting worden aangekocht en we geen financiers meer nodig hebben.

Bron: Oneplanetcrowd d.d. 08-12-2018 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Oneplanetcrowd
Platformlink Ga naar Oneplanetcrowd
Oprichtingsjaar platform 2012
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Beheerkosten: 0,2% per kwartaal (0,8% op jaarbasis) over het uitstaande leenbedrag. Dit bedrag houdt Oneplanetcrowd in bij de aflossingen en rentebetalingen van ondernemers aan investeerders.

Lening - 7,00%

€0 / €150.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,00%

€107.730 / €256.500

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€356.400 / €360.000

Collin Crowdfund

Lening - 7,00%

€0 / €600.000

Collin Crowdfund

Lening - 6,00%

€364.000 / €400.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€905.450 / €995.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€127.400 / €140.000

Geldvoorelkaar