Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Weelink Stalinnovatieinvesteer


M&M feeding is een nieuw voederconcept geïntroduceerd door de ondernemer achter het succesvolle Mobiele voerhek. Met M&M feeding is het mogelijk om de individuele melkkoe niet alleen het krachtvoer, maar ook ruwvoer en vochtige krachtvoeders op maat te voeren. Elke koe krijgt dus een eigen rantsoen en samenstelling van ruwvoer, krachtvoer en bijproducten op basis van de melkproductie. Dit verbetert de voeder efficiency, de diergezondheid en het welzijn van de koe. De kostprijs per liter melk daalt met 10-15 % en het geeft het een enorme arbeidsbesparing. De verwachting is dat dit voor veel melkveehouders een interessante investering is. Om M&M feeding uit te kunnen rollen is Taarlo beheer BV op zoek naar € 250.000,- en biedt investeerders een rentepercentage aan van 7,5% gedurende 60 maanden. Het Bedrijf De ondernemers achter M&M feeding hebben als doelstelling om een nijpend probleem voor veel melkveehouders op te lossen en tegelijk de gezondheid en het welzijn van koeien op de melkveebedrijven in Nederland en omringende landen te verbeteren. Het nieuwe voederconcept M&M feeding stelt veehouderijbedrijven in staat om te overleven in een wereldmarkt waar de prijzen steeds lager worden en de concurrentie heviger. De roep om een lage kostprijs aan de ene kant en het handhaven van het welzijn van mens, dier en milieu aan de andere kant betekent een continue bron van stress voor melkveehouders. Middels de vernieuwende voedertechniek van M&M feeding kan nu de ideale balans gevonden worden en dit betekent een enorme verlichting voor veel veehouders. M&M feeding combineert het al veelgebruikte Mobiele voerhek met de nieuwe Mixfeeder. Het ook door Weelink ontwikkelde mobiele voerhek wordt door veel veehouders gebruikt voor het voeren van ruwvoer, graskuil en maiskuil. Een wezenlijk deel van de melkproductie moet uit dit voer worden gerealiseerd. De Mixfeeder maakt het mogelijk om het voer per koe geprogrammeerd samen te stellen en te voeren. De Mixfeeder is er voor droog en nat krachtvoer en krachtvoer vervangers. Het kunnen doseren van natte voeders middels de Mixfeeder is echt uniek in de markt. De Mixfeeder maakt het mogelijk voersoorten te voeren die tot op heden moeilijk verstrekt konden worden omdat het in geen enkel gangbaar systeem past, terwijl ze wel een hoge toegevoegde waarde hebben. Zo is zeewier een van deze voeders, welke onder andere de penswerking, en dus de voerbenutting, sterk verbetert. Een ander voorbeeld zijn voederbieten, een zeer gezond en energierijk voer voor de koe, en bovendien milieuvriendelijk te telen. Ze passen moeilijk in de gangbare voertechnieken, maar zijn wel met de mixfeeder in te zetten. Middels de Mixfeeder, in combinatie met het mobiele voerhek en koeherkenning is het mogelijk elke koe een individueel rantsoen te verstrekken met op het individuele dier aangepaste hoeveelheden ruwvoer, natte en droge krachtvoeders. Dit leidt tot veel beter afgestemde rantsoenen. Het resultaat is een hogere melkproductie door een veel gezondere koe met een langere levensduur. De kostprijs per liter melk is met de Mixfeeder 5 cent lager dan met andere voersystemen en de uitstoot van schadelijke stoffen is ook aanzienlijk lager. Onderdeel van M&M feeding is een uniek rantsoenprogramma en een blijvende begeleiding van een voeradviseur. Na aankoop van M&M feeding kan de veehouder blijvend voeradvies krijgen om zo verder het maximale resultaat te behalen. De veehouder zal voor dit voeradvies jaarlijks een abonnement afsluiten. De veehouder koopt dus een totaal-voerconcept. De initiatiefnemers achter M&M feeding zijn Johan Weelink en Hessel Altenburg. Johan Weelink heeft het concept en de techniek ontwikkeld en Hessel Altenburg heeft als voerspecialist het voerconcept ontwikkeld dat individueel voeren van melkvee mogelijk maakt. M&M Feeding is het eerste voersysteem dat dit mogelijk maakt en beschikt over de cruciale, beschermende patenten. Beide ondernemers hebben hun sporen in de melkveehouderij en voedertechniek ruimschoots verdiend. Er ligt meer dan 50 jaar gezamenlijke en praktische ervaring aan ten grondslag. Organisatie Meteen na de funding via Kapitaal Op Maat wordt Kroese-Voertech BV opgericht als werkmaatschappij van Taarlo Beheer BV. Taarlo Beheer BV is voor 1/3 dochter van Weelink Participatie BV en voor 2/3 van Weelink Berendsen Beheer BV. Participatie is 100% dochter van WB Beheer. De aandelen van WB beheer zitten in de familie stichting. Alle huidige en toekomstige rechten van M & M feeding staan ter beschikking van Taarlo Beheer BV en Kroes-Voertech BV. Weelink Participatie BV beschikt over deze rechten en is eigenaar van de octrooien en stelt ze ter beschikking. In Kroese-Voertech BV vindt de bedrijfsvoering plaats. De aan te stellen Directeur, Hessel Altenburg, wordt in Kroese-Voertech BV bevoegd bestuurder. Levering van M & M feeding vindt plaats rechtstreeks vanaf Kroese-Voertech BV aan de veehouders. Montage/installeren zal in hoofdzaak gedaan worden met inschakeling van contract- monteurs die betaald worden door de veehouder. Dat is in de sector gebruikelijk. De directeur verkoopt en werkt samen met ervaren monteur(s). Bij voldoende groei is in het tweede en derde jaar voorzien in een extra monteur. In het derde jaar bij voldoende groei is ook voorzien in een extra verkoper/voeradviseur. Taarlo Beheer BV en Kroese-Voertech BV zijn debiteur van deze financieringsaanvraag. Omzet en groei Het is in de melkveehouderij steeds gebruikelijker dat de veehouder betaalde voeradviseurs inhuurt. M&M feeding koppelt jaarlijkse abonnementen voor adviesdiensten aan de aankoop van het M&M feeding concept. Met M&M feeding verbetert de voeder efficiency, de diergezondheid en daarmee het welzijn van de koe. De kostprijs per liter melk daalt met 10-15 % en het zorgt voor een enorme arbeidsbesparing voor het melkveebedrijf. De investering is aanmerkelijk lager dan voor gangbare voersystemen en eenvoudig in te passen in bestaande stallen. Ook dit werkt kostprijs verlagend. De doelgroep waarop we ons richten zijn in eerste instantie melkveehouders in Nederland en omringende landen. Bedrijven van 100 tot 600 koeien zijn de doelgroep, in Europa is dat 80% van de bedrijven. Aandachtsgebieden voor de eerste jaren zijn Nederland en Noordwest Duitsland. Dit werkgebied heeft een voldoende grote populatie melkveehouders die in de doelgroep vallen. Financieringsbehoefte De totale investeringsbehoefte bedraagt € 360.000,-. Taarlo Beheer legt zelf € 110.000,- in en vraagt de investeerders van Kapitaal Op Maat een lening van € 250.000,- die nodig is voor het opzetten en uitbouwen van deze nieuwe bedrijfsactiviteiten. In ruil biedt Taarlo Beheer BV de investeerders een rentepercentage aan van 7,5% gedurende 60 maanden. Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat? Wij introduceren een nieuw concept en daarom is het voor ons veel interessanter om dit via Kapitaal Op Maat te doen dan via de bank. We kunnen op deze manier veel mensen informeren over de mogelijkheden die M&M feeding te bieden heeft. We danken u voor uw interesse en vertrouwen en zijn uiteraard bereid al uw vragen te beantwoorden.

Haal het maximale rendement uit uw crowdfundingportefeuille met Crowdfundpanel.
Projectnaam Weelink Stalinnovatie
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 11-10-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 250.000
Rente 7,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

M&M feeding is een nieuw voederconcept geïntroduceerd door de ondernemer achter het succesvolle Mobiele voerhek. Met M&M feeding is het mogelijk om de individuele melkkoe niet alleen het krachtvoer, maar ook ruwvoer en vochtige krachtvoeders op maat te voeren. Elke koe krijgt dus een eigen rantsoen en samenstelling van ruwvoer, krachtvoer en bijproducten op basis van de melkproductie. Dit verbetert de voeder efficiency, de diergezondheid en het welzijn van de koe. De kostprijs per liter melk daalt met 10-15 % en het geeft het een enorme arbeidsbesparing. De verwachting is dat dit voor veel melkveehouders een interessante investering is. Om M&M feeding uit te kunnen rollen is Taarlo beheer BV op zoek naar € 250.000,- en biedt investeerders een rentepercentage aan van 7,5% gedurende 60 maanden. Het Bedrijf De ondernemers achter M&M feeding hebben als doelstelling om een nijpend probleem voor veel melkveehouders op te lossen en tegelijk de gezondheid en het welzijn van koeien op de melkveebedrijven in Nederland en omringende landen te verbeteren. Het nieuwe voederconcept M&M feeding stelt veehouderijbedrijven in staat om te overleven in een wereldmarkt waar de prijzen steeds lager worden en de concurrentie heviger. De roep om een lage kostprijs aan de ene kant en het handhaven van het welzijn van mens, dier en milieu aan de andere kant betekent een continue bron van stress voor melkveehouders. Middels de vernieuwende voedertechniek van M&M feeding kan nu de ideale balans gevonden worden en dit betekent een enorme verlichting voor veel veehouders. M&M feeding combineert het al veelgebruikte Mobiele voerhek met de nieuwe Mixfeeder. Het ook door Weelink ontwikkelde mobiele voerhek wordt door veel veehouders gebruikt voor het voeren van ruwvoer, graskuil en maiskuil. Een wezenlijk deel van de melkproductie moet uit dit voer worden gerealiseerd. De Mixfeeder maakt het mogelijk om het voer per koe geprogrammeerd samen te stellen en te voeren. De Mixfeeder is er voor droog en nat krachtvoer en krachtvoer vervangers. Het kunnen doseren van natte voeders middels de Mixfeeder is echt uniek in de markt. De Mixfeeder maakt het mogelijk voersoorten te voeren die tot op heden moeilijk verstrekt konden worden omdat het in geen enkel gangbaar systeem past, terwijl ze wel een hoge toegevoegde waarde hebben. Zo is zeewier een van deze voeders, welke onder andere de penswerking, en dus de voerbenutting, sterk verbetert. Een ander voorbeeld zijn voederbieten, een zeer gezond en energierijk voer voor de koe, en bovendien milieuvriendelijk te telen. Ze passen moeilijk in de gangbare voertechnieken, maar zijn wel met de mixfeeder in te zetten. Middels de Mixfeeder, in combinatie met het mobiele voerhek en koeherkenning is het mogelijk elke koe een individueel rantsoen te verstrekken met op het individuele dier aangepaste hoeveelheden ruwvoer, natte en droge krachtvoeders. Dit leidt tot veel beter afgestemde rantsoenen. Het resultaat is een hogere melkproductie door een veel gezondere koe met een langere levensduur. De kostprijs per liter melk is met de Mixfeeder 5 cent lager dan met andere voersystemen en de uitstoot van schadelijke stoffen is ook aanzienlijk lager. Onderdeel van M&M feeding is een uniek rantsoenprogramma en een blijvende begeleiding van een voeradviseur. Na aankoop van M&M feeding kan de veehouder blijvend voeradvies krijgen om zo verder het maximale resultaat te behalen. De veehouder zal voor dit voeradvies jaarlijks een abonnement afsluiten. De veehouder koopt dus een totaal-voerconcept. De initiatiefnemers achter M&M feeding zijn Johan Weelink en Hessel Altenburg. Johan Weelink heeft het concept en de techniek ontwikkeld en Hessel Altenburg heeft als voerspecialist het voerconcept ontwikkeld dat individueel voeren van melkvee mogelijk maakt. M&M Feeding is het eerste voersysteem dat dit mogelijk maakt en beschikt over de cruciale, beschermende patenten. Beide ondernemers hebben hun sporen in de melkveehouderij en voedertechniek ruimschoots verdiend. Er ligt meer dan 50 jaar gezamenlijke en praktische ervaring aan ten grondslag. Organisatie Meteen na de funding via Kapitaal Op Maat wordt Kroese-Voertech BV opgericht als werkmaatschappij van Taarlo Beheer BV. Taarlo Beheer BV is voor 1/3 dochter van Weelink Participatie BV en voor 2/3 van Weelink Berendsen Beheer BV. Participatie is 100% dochter van WB Beheer. De aandelen van WB beheer zitten in de familie stichting. Alle huidige en toekomstige rechten van M & M feeding staan ter beschikking van Taarlo Beheer BV en Kroes-Voertech BV. Weelink Participatie BV beschikt over deze rechten en is eigenaar van de octrooien en stelt ze ter beschikking. In Kroese-Voertech BV vindt de bedrijfsvoering plaats. De aan te stellen Directeur, Hessel Altenburg, wordt in Kroese-Voertech BV bevoegd bestuurder. Levering van M & M feeding vindt plaats rechtstreeks vanaf Kroese-Voertech BV aan de veehouders. Montage/installeren zal in hoofdzaak gedaan worden met inschakeling van contract- monteurs die betaald worden door de veehouder. Dat is in de sector gebruikelijk. De directeur verkoopt en werkt samen met ervaren monteur(s). Bij voldoende groei is in het tweede en derde jaar voorzien in een extra monteur. In het derde jaar bij voldoende groei is ook voorzien in een extra verkoper/voeradviseur. Taarlo Beheer BV en Kroese-Voertech BV zijn debiteur van deze financieringsaanvraag. Omzet en groei Het is in de melkveehouderij steeds gebruikelijker dat de veehouder betaalde voeradviseurs inhuurt. M&M feeding koppelt jaarlijkse abonnementen voor adviesdiensten aan de aankoop van het M&M feeding concept. Met M&M feeding verbetert de voeder efficiency, de diergezondheid en daarmee het welzijn van de koe. De kostprijs per liter melk daalt met 10-15 % en het zorgt voor een enorme arbeidsbesparing voor het melkveebedrijf. De investering is aanmerkelijk lager dan voor gangbare voersystemen en eenvoudig in te passen in bestaande stallen. Ook dit werkt kostprijs verlagend. De doelgroep waarop we ons richten zijn in eerste instantie melkveehouders in Nederland en omringende landen. Bedrijven van 100 tot 600 koeien zijn de doelgroep, in Europa is dat 80% van de bedrijven. Aandachtsgebieden voor de eerste jaren zijn Nederland en Noordwest Duitsland. Dit werkgebied heeft een voldoende grote populatie melkveehouders die in de doelgroep vallen. Financieringsbehoefte De totale investeringsbehoefte bedraagt € 360.000,-. Taarlo Beheer legt zelf € 110.000,- in en vraagt de investeerders van Kapitaal Op Maat een lening van € 250.000,- die nodig is voor het opzetten en uitbouwen van deze nieuwe bedrijfsactiviteiten. In ruil biedt Taarlo Beheer BV de investeerders een rentepercentage aan van 7,5% gedurende 60 maanden. Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat? Wij introduceren een nieuw concept en daarom is het voor ons veel interessanter om dit via Kapitaal Op Maat te doen dan via de bank. We kunnen op deze manier veel mensen informeren over de mogelijkheden die M&M feeding te bieden heeft. We danken u voor uw interesse en vertrouwen en zijn uiteraard bereid al uw vragen te beantwoorden.

Platform Kapitaalopmaat
Platformlink Ga naar Kapitaalopmaat
Oprichtingsjaar platform 2013
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Eenmalige administratiefee 0,9% van uw investering; staffelkorting op investeringen boven € 10.000