Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Aankoop beleggingspand Rotterdaminvesteer


Beleggingsportefeuille Als drie ervaren vastgoedinvesteerders hebben wij, Omid Rahimi, Arie Bloed en Douwe Westervaarder, recent onze krachten gebundeld. Omid heeft twintig panden in Rotterdam in beheer gehad en zet deze kennis en ervaring in. Douwe en Arie zijn internationaal ervaren investeerders. Douwe is eigenaar van Matching Capital, een crowdfundingplatform voor vastgoedfinanciering dat bemiddelt voor MKB (en dus niet voor onszelf). Wij vullen elkaar goed aan en hebben recent samen een appartement voor verhuur gekocht in Rotterdam. De lening die wij nu vragen wordt gebruikt voor de aankoop van een tweede beleggingspand, een woning in Rotterdam-Zuid, die wij gaan verhuren aan drie studenten/jonge professionals. Wij kiezen bewust voor Geldvoorelkaar.nl, omdat zij professioneel zijn, ervaren zijn in vastgoedfinanciering, goed met ons meedenken en als geen ander de investeerders kunnen bereiken om projecten te funden. Banken financieren een stuk minder, doordat als uitgangspunt slechts 70% van de marktwaarde in verhuurde staat genomen wordt. Wij richten ons op de lange termijn en op win-win: tevreden huurders, een goed huurrendement, tevreden funders. Wij zijn voornemens om de woning (en de portefeuille als geheel) ten minste tien jaar aan te houden. Wel zullen we de portefeuille op een gegeven moment opnieuw structureren en herfinancieren. Onze strategie is om naar 10 verhuurde beleggingspanden in 2019 te gaan. De formule die wij hanteren, luidt: goede deals + direct verhuren + beheer en onderhoud in eigen hand = tevreden huurders en financiers. Door ons netwerk in Rotterdam krijgen we goede deals aangeboden. Door onze contacten met huurders en organisaties (en de goede markt) verhuren we direct. Goed beheer is onze sleutel naar succes. Wij houden het beheer en onderhoud in eigen hand en besteden het dus niet uit. Wij maken de woning zelf klaar voor verhuur en voeren verbeteringen en reparaties zelf uit. We hebben er belang bij dat de woningen in goede staat blijven en er netjes uitzien. Het streven naar tevreden huurders is bij ons prioriteit. De rente en aflossing van Geldvoorelkaar.nl kunnen wij elke maand volledig uit de huuropbrengsten voldoen. Onze kosten zijn laag, omdat we het beheer zelf doen en hier bedreven in zijn. Dat zorgt voor tevreden huurders, die netjes op tijd betalen. Hierdoor is er een gezond financieel plaatje. Overzicht jaarlijkse cashflow Huidige situatie (1 pand verhuurd) Situatie na financiering (2 panden verhuurd) Bruto kale huurinkomsten € 18.000,- € 36.000,- Af: Onderhoudskosten € 3.000,- € 5.000,- Af: Betaalverplichtingen lopende leningen € 5.000,- € 5.000,- Af: Betaalverplichtingen Geldvoorelkaar.nl € 0,- € 12.000,- Af: Jaarlijkse privé-onttrekkingen* € 0,- € 0,- Vrij beschikbare cashflow € 10.000,- € 14.000,- * Wij hebben alle drie een gezamenlijk inkomen uit werk en onderneming. Dit biedt extra comfort voor de investeerders van Geldvoorelkaar.nl. Incidentele kosten en tegenvallers kunnen daarmee goed worden opgevangen, zonder dat de betaalcapaciteit wordt beperkt. De Lening De wijk is een typische arbeiderswijk die in opkomst is. Gentrificatie en nieuwe investeringen hebben in andere wijken al tot forse prijsstijgingen geleid. Rotterdam Zuid is nog relatief goedkoop en tegelijkertijd in opkomst. Zuid wordt meer een centrum binnen de stad. Een nieuw stadion draagt bij aan de uitstraling van de wijk. De woning is op loopafstand van station Rotterdam Lombardijen. Eventuele aanpassingen aan de woning worden door onszelf gedaan, en behoeven geen financiering. Kortom, naar onze mening een goede waardevaste investering. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand € 155.000,- Kosten koper € 4.000,- Financieringskosten en depotregeling € 5.000,- Totaal € 164.000,- Af: Eigen middelen € 24.500,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 139.500,- Profiel_20026_2_143647.jpg Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Flexlening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 5,5% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 23.250,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 116.250,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemers zijn: De heer O. Rahimi (BKR score I - verhoogd risico; er is geen afwijkend betaalgedrag geregistreerd) De heer D. Westervaarder (BKR score B- laag risico) De heer A. Bloed (BKR score G - gemiddeld risico) De classificatie van dit project is berekend op basis van huidige en toekomstige huurinkomsten (i.e. 2 verhuurde appartementen). De betaalverplichting is 46% ten opzichte van de betaalcapaciteit, wat een classificatie 2 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé O. Rahimi (op dit moment van morele waarde). D. Westervaarder (op dit moment van materiële waarde). A. Bloed (op dit moment van materiële waarde). 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Eerste Hypotheek ten bedrage van € 139.500,- op het aan te kopen beleggingspand te Rotterdam, met een marktwaarde van € 155.000,- bij leegstand en € 125.000,- in verhuurde staat (taxatiedatum 17 juni 2019). De waarde in verhuurde staat is gebaseerd op een huurprijs die substantieel lager is, dan de huur die ondernemers zullen rekenen. De Loan-to-Value is 90% op basis van leegstand en de op basis van een verhuurde staat is deze 111%. 4. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van het aan te kopen beleggingspand.

Projectnaam Aankoop beleggingspand Rotterdam
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 10-07-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 139.500
Rente 5,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Particulier
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Beleggingsportefeuille Als drie ervaren vastgoedinvesteerders hebben wij, Omid Rahimi, Arie Bloed en Douwe Westervaarder, recent onze krachten gebundeld. Omid heeft twintig panden in Rotterdam in beheer gehad en zet deze kennis en ervaring in. Douwe en Arie zijn internationaal ervaren investeerders. Douwe is eigenaar van Matching Capital, een crowdfundingplatform voor vastgoedfinanciering dat bemiddelt voor MKB (en dus niet voor onszelf). Wij vullen elkaar goed aan en hebben recent samen een appartement voor verhuur gekocht in Rotterdam. De lening die wij nu vragen wordt gebruikt voor de aankoop van een tweede beleggingspand, een woning in Rotterdam-Zuid, die wij gaan verhuren aan drie studenten/jonge professionals. Wij kiezen bewust voor Geldvoorelkaar.nl, omdat zij professioneel zijn, ervaren zijn in vastgoedfinanciering, goed met ons meedenken en als geen ander de investeerders kunnen bereiken om projecten te funden. Banken financieren een stuk minder, doordat als uitgangspunt slechts 70% van de marktwaarde in verhuurde staat genomen wordt. Wij richten ons op de lange termijn en op win-win: tevreden huurders, een goed huurrendement, tevreden funders. Wij zijn voornemens om de woning (en de portefeuille als geheel) ten minste tien jaar aan te houden. Wel zullen we de portefeuille op een gegeven moment opnieuw structureren en herfinancieren. Onze strategie is om naar 10 verhuurde beleggingspanden in 2019 te gaan. De formule die wij hanteren, luidt: goede deals + direct verhuren + beheer en onderhoud in eigen hand = tevreden huurders en financiers. Door ons netwerk in Rotterdam krijgen we goede deals aangeboden. Door onze contacten met huurders en organisaties (en de goede markt) verhuren we direct. Goed beheer is onze sleutel naar succes. Wij houden het beheer en onderhoud in eigen hand en besteden het dus niet uit. Wij maken de woning zelf klaar voor verhuur en voeren verbeteringen en reparaties zelf uit. We hebben er belang bij dat de woningen in goede staat blijven en er netjes uitzien. Het streven naar tevreden huurders is bij ons prioriteit. De rente en aflossing van Geldvoorelkaar.nl kunnen wij elke maand volledig uit de huuropbrengsten voldoen. Onze kosten zijn laag, omdat we het beheer zelf doen en hier bedreven in zijn. Dat zorgt voor tevreden huurders, die netjes op tijd betalen. Hierdoor is er een gezond financieel plaatje. Overzicht jaarlijkse cashflow Huidige situatie (1 pand verhuurd) Situatie na financiering (2 panden verhuurd) Bruto kale huurinkomsten € 18.000,- € 36.000,- Af: Onderhoudskosten € 3.000,- € 5.000,- Af: Betaalverplichtingen lopende leningen € 5.000,- € 5.000,- Af: Betaalverplichtingen Geldvoorelkaar.nl € 0,- € 12.000,- Af: Jaarlijkse privé-onttrekkingen* € 0,- € 0,- Vrij beschikbare cashflow € 10.000,- € 14.000,- * Wij hebben alle drie een gezamenlijk inkomen uit werk en onderneming. Dit biedt extra comfort voor de investeerders van Geldvoorelkaar.nl. Incidentele kosten en tegenvallers kunnen daarmee goed worden opgevangen, zonder dat de betaalcapaciteit wordt beperkt. De Lening De wijk is een typische arbeiderswijk die in opkomst is. Gentrificatie en nieuwe investeringen hebben in andere wijken al tot forse prijsstijgingen geleid. Rotterdam Zuid is nog relatief goedkoop en tegelijkertijd in opkomst. Zuid wordt meer een centrum binnen de stad. Een nieuw stadion draagt bij aan de uitstraling van de wijk. De woning is op loopafstand van station Rotterdam Lombardijen. Eventuele aanpassingen aan de woning worden door onszelf gedaan, en behoeven geen financiering. Kortom, naar onze mening een goede waardevaste investering. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand € 155.000,- Kosten koper € 4.000,- Financieringskosten en depotregeling € 5.000,- Totaal € 164.000,- Af: Eigen middelen € 24.500,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 139.500,- Profiel_20026_2_143647.jpg Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Flexlening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 5,5% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 23.250,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 116.250,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemers zijn: De heer O. Rahimi (BKR score I - verhoogd risico; er is geen afwijkend betaalgedrag geregistreerd) De heer D. Westervaarder (BKR score B- laag risico) De heer A. Bloed (BKR score G - gemiddeld risico) De classificatie van dit project is berekend op basis van huidige en toekomstige huurinkomsten (i.e. 2 verhuurde appartementen). De betaalverplichting is 46% ten opzichte van de betaalcapaciteit, wat een classificatie 2 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé O. Rahimi (op dit moment van morele waarde). D. Westervaarder (op dit moment van materiële waarde). A. Bloed (op dit moment van materiële waarde). 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Eerste Hypotheek ten bedrage van € 139.500,- op het aan te kopen beleggingspand te Rotterdam, met een marktwaarde van € 155.000,- bij leegstand en € 125.000,- in verhuurde staat (taxatiedatum 17 juni 2019). De waarde in verhuurde staat is gebaseerd op een huurprijs die substantieel lager is, dan de huur die ondernemers zullen rekenen. De Loan-to-Value is 90% op basis van leegstand en de op basis van een verhuurde staat is deze 111%. 4. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van het aan te kopen beleggingspand.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 10-07-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 8,50%

€0 / €70.000

Geldvoorelkaar

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Aandelen

€51.200 / €80.000

Symbid

Lening - 5,30%

€109.200 / €520.000

Geldvoorelkaar

Lening - 9,00%

€122.200 / €130.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€0 / €100.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€227.618 / €291.818

Kapitaalopmaat