Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Aankoop beleggingspand Sint Pancrasinvesteer


Beleggingsportefeuille Ruim 30 jaar zijn wij, Rob Logger en Christa de Marée, ondernemers in de grafische industrie en eigenaren van Loko Groep. Loko is een no-nonsens grafische dienstverlener, werkzaam vanuit Nederland en Polen. Naast maatwerk dozen en verpakkingen leveren wij direct mail, displays en andere reclame-uitingen. Daarnaast kunnen wij stans- en bindwerk verzorgen. Naast de werkzaamheden die wij verrichten in onze onderneming, zijn we bezig met de exploitatie en uitbreiding van ons vastgoedportefeuille in privé. Aan te kopen beleggingspand in Sint Pancras In onze onderneming werken we veel met expats. Voor deze werknemers zijn we voortdurend op zoek naar geschikte en betaalbare woonruimte. Omdat dit moeilijk te vinden is, hebben wij besloten zelf een vastgoedportefeuille op te bouwen, waarmee wij onze werknemers van geschikte woonruimte voorzien. Daarnaast verhuren we aan derden. Onze onderneming floreert en groeit. Daarom zullen wij de komende jaren in goede beleggingsobjecten met woonruimte investeren. Onze strategie hierbij is: Investeren in vastgoed met woonruimte Investeren in kernen vlak bij onze onderneming zodat de reistijd beperkt is Investeren in vastgoed met mogelijke ontwikkelingspotentie Overzicht vastgoed Beleggingsobject WOZ waarde Huidige staat Object 1 - Sint Pancras € 615.000,- Verhuurd Object 2 - Sint Pancras € 227.000,- Verhuurd Object 3 - Sint Pancras € 770.000,- (aankoopwaarde) Deels verhuurd Het aan te kopen beleggingspand (Object 3) bevindt zich in Sint Pancras, een dorp vlakbij Alkmaar, waar wij zelf ook woonachtig zijn. Wij zijn derhalve goed bekend met de plaatselijke markt. Het pand wordt op dit moment verhuurd aan zes ondernemers. Deze huurcontracten nemen wij over van de verkoper. De overige ruimte zullen wij gebruiken voor het huisvesten van onze werknemers. De verhuurbaarheid van het pand in zijn algemeenheid is goed te noemen, mede omdat er in de omgeving van Alkmaar weinig betaalbare woonruimte te vinden is. Overzicht jaarlijkse cashflow De vrij beschikbare cashflow is berekend op de huurinkomsten van Object 2 en 3. Omdat Object 1 volledig wordt verhuurd aan ons eigen bedrijf Loko Verpakkingen B.V., is dit object niet meegenomen in de berekening. Ook zijn de inkomsten uit onze managementvergoedingen en dividenduitkeringen uit Loko Groep niet meegenomen. Huidige situatie Situatie na financiering Geldvoorelkaar.nl Aantal panden 1 2 Bruto kale huurinkomsten € 10.000,- € 70.000,- Af: Onderhoudskosten € 1.500,- € 10.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl € 0,- € 59.000,- Vrij beschikbare cashflow € 8.500,- € 1.000,- De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van een derde beleggingspand in Sint Pancras. De bouw dateert van eind jaren '90 en is nog in goede staat. Het pand bestaat uit een woning en 6 winkel- of praktijkruimtes. Dit zijn mooie, kleinschalige ruimtes, die goed te verhuren zijn. Het pand ligt midden in de woonkern van Sint Pancras, waardoor er op termijn mogelijkheden zijn om het hele pand om te bouwen tot woningen. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand € 770.000,- Kosten koper € 31.000,- Financieringskosten en depotregeling € 40.000,- Totaal € 841.000,- Af: Eigen middelen € 91.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 750.000,- De reden om via crowdfunding en Geldvoorelkaar.nl een lening aan te vragen, komt voort uit de goede berichten die wij hierover hebben gehoord. Bij Geldvoorelkaar.nl kunnen wij meer maatwerk krijgen, en is het mogelijk een keer per jaar een deelaflossing te doen. Wanneer u investeert in ons project, helpt u niet alleen onze medewerkers aan een betaalbare woonruimte op een steenworp afstand van ons bedrijf, maar bent u ook verzekerd van een goed rendement en een gedegen zekerhedenpositie! Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Duurzame Vastgoedlening (Energielabel A) met een looptijd van 72 maanden en een bruto jaarrente van 6,2% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 100.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 650.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemer is de heer R.E. Logger (BKR score onbekend), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Medegeldnemer is de partner mevrouw C. de Marée (BKR score D - laag risico), die eveneens tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5/5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé R.E. Logger (op dit moment van materiële waarde) C. de Marée (op dit moment van materiële waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Eerste Hypotheek ten bedrage van € 750.000,- op Object 2 en 3 te Sint Pancras. Geldvoorelkaar.nl dient voor uitboeking van deze lening in bezit gesteld te zijn van taxatierapporten die een gezamenlijke minimale marktwaarde in verhuurde staat van € 1.000.000,- aantonen. Op basis van deze verwachte minimale waarde bedraagt de overwaarde € 1.000.000,- minus € 750.000,- = € 250.000,-. De Loan-to-Value is 75%. 4. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van Object 2 en 3

Projectnaam Aankoop beleggingspand Sint Pancras
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 04-11-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 750.000
Rente 6,20%
Looptijd (in maanden) 72 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Particulier
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Beleggingsportefeuille Ruim 30 jaar zijn wij, Rob Logger en Christa de Marée, ondernemers in de grafische industrie en eigenaren van Loko Groep. Loko is een no-nonsens grafische dienstverlener, werkzaam vanuit Nederland en Polen. Naast maatwerk dozen en verpakkingen leveren wij direct mail, displays en andere reclame-uitingen. Daarnaast kunnen wij stans- en bindwerk verzorgen. Naast de werkzaamheden die wij verrichten in onze onderneming, zijn we bezig met de exploitatie en uitbreiding van ons vastgoedportefeuille in privé. Aan te kopen beleggingspand in Sint Pancras In onze onderneming werken we veel met expats. Voor deze werknemers zijn we voortdurend op zoek naar geschikte en betaalbare woonruimte. Omdat dit moeilijk te vinden is, hebben wij besloten zelf een vastgoedportefeuille op te bouwen, waarmee wij onze werknemers van geschikte woonruimte voorzien. Daarnaast verhuren we aan derden. Onze onderneming floreert en groeit. Daarom zullen wij de komende jaren in goede beleggingsobjecten met woonruimte investeren. Onze strategie hierbij is: Investeren in vastgoed met woonruimte Investeren in kernen vlak bij onze onderneming zodat de reistijd beperkt is Investeren in vastgoed met mogelijke ontwikkelingspotentie Overzicht vastgoed Beleggingsobject WOZ waarde Huidige staat Object 1 - Sint Pancras € 615.000,- Verhuurd Object 2 - Sint Pancras € 227.000,- Verhuurd Object 3 - Sint Pancras € 770.000,- (aankoopwaarde) Deels verhuurd Het aan te kopen beleggingspand (Object 3) bevindt zich in Sint Pancras, een dorp vlakbij Alkmaar, waar wij zelf ook woonachtig zijn. Wij zijn derhalve goed bekend met de plaatselijke markt. Het pand wordt op dit moment verhuurd aan zes ondernemers. Deze huurcontracten nemen wij over van de verkoper. De overige ruimte zullen wij gebruiken voor het huisvesten van onze werknemers. De verhuurbaarheid van het pand in zijn algemeenheid is goed te noemen, mede omdat er in de omgeving van Alkmaar weinig betaalbare woonruimte te vinden is. Overzicht jaarlijkse cashflow De vrij beschikbare cashflow is berekend op de huurinkomsten van Object 2 en 3. Omdat Object 1 volledig wordt verhuurd aan ons eigen bedrijf Loko Verpakkingen B.V., is dit object niet meegenomen in de berekening. Ook zijn de inkomsten uit onze managementvergoedingen en dividenduitkeringen uit Loko Groep niet meegenomen. Huidige situatie Situatie na financiering Geldvoorelkaar.nl Aantal panden 1 2 Bruto kale huurinkomsten € 10.000,- € 70.000,- Af: Onderhoudskosten € 1.500,- € 10.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl € 0,- € 59.000,- Vrij beschikbare cashflow € 8.500,- € 1.000,- De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van een derde beleggingspand in Sint Pancras. De bouw dateert van eind jaren '90 en is nog in goede staat. Het pand bestaat uit een woning en 6 winkel- of praktijkruimtes. Dit zijn mooie, kleinschalige ruimtes, die goed te verhuren zijn. Het pand ligt midden in de woonkern van Sint Pancras, waardoor er op termijn mogelijkheden zijn om het hele pand om te bouwen tot woningen. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand € 770.000,- Kosten koper € 31.000,- Financieringskosten en depotregeling € 40.000,- Totaal € 841.000,- Af: Eigen middelen € 91.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 750.000,- De reden om via crowdfunding en Geldvoorelkaar.nl een lening aan te vragen, komt voort uit de goede berichten die wij hierover hebben gehoord. Bij Geldvoorelkaar.nl kunnen wij meer maatwerk krijgen, en is het mogelijk een keer per jaar een deelaflossing te doen. Wanneer u investeert in ons project, helpt u niet alleen onze medewerkers aan een betaalbare woonruimte op een steenworp afstand van ons bedrijf, maar bent u ook verzekerd van een goed rendement en een gedegen zekerhedenpositie! Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Duurzame Vastgoedlening (Energielabel A) met een looptijd van 72 maanden en een bruto jaarrente van 6,2% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 100.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 650.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemer is de heer R.E. Logger (BKR score onbekend), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Medegeldnemer is de partner mevrouw C. de Marée (BKR score D - laag risico), die eveneens tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5/5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé R.E. Logger (op dit moment van materiële waarde) C. de Marée (op dit moment van materiële waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Eerste Hypotheek ten bedrage van € 750.000,- op Object 2 en 3 te Sint Pancras. Geldvoorelkaar.nl dient voor uitboeking van deze lening in bezit gesteld te zijn van taxatierapporten die een gezamenlijke minimale marktwaarde in verhuurde staat van € 1.000.000,- aantonen. Op basis van deze verwachte minimale waarde bedraagt de overwaarde € 1.000.000,- minus € 750.000,- = € 250.000,-. De Loan-to-Value is 75%. 4. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van Object 2 en 3

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 04-11-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,50%

€0 / €60.000

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 7,00%

€76.950 / €135.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €85.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,50%

€0 / €175.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€70.380 / €153.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,20%

€105.000 / €750.000

Geldvoorelkaar