Aankoop Beleggingspand Vlissingen investeer


Sinds 2013 zijn wij, Marijn en Chantalle, eigenaar van 4 winstgevende New York Pizza vestigingen in de omgeving Tilburg. Naast het inkomen dat wij daaruit genieten, willen wij ons opgebouwde vermogen graag laten renderen. Wij kwamen erachter dat ons spaargeld niet veel meer oplevert bij de bank. Daardoor ontstond het idee te gaan beleggen in vastgoed. Het bleek een schot in de roos! De Nederlandse huizenmarkt heeft al jaren een drastisch tekort aan huurwoningen en dat zal de komende tijd niet snel veranderen. Een ander groot voordeel is ons brede lokale netwerk. De makelaars kennen ons inmiddels en schromen niet een appartement bij ons aan te bieden voordat het op de markt komt. Door deze off-market-deals kunnen we vaak scherpe koopprijzen bedingen, waardoor er op moment van aankoop al overwaarde op het object zit en het risico voor ons en de financiers verlaagd wordt. In 2015 hebben wij ons eerste beleggingsobject aangekocht. Nu, 4 jaar later, bezitten wij 5 appartementen in Vlissingen, Dordrecht en Tilburg, die volledig verhuurd zijn. Wij zijn voornemens de portefeuille in een passend tempo door te laten groeien. Omdat wij goed kunnen leven van de inkomsten uit de New York Pizza vestigingen investeren wij alle rendementen uit de vastgoedbeleggingen direct opnieuw in ander vastgoed. De nu aangevraagde financiering wordt aangewend ter aankoop van een 6e object, dat gelegen is in Vlissingen. Het aan te kopen appartement De stad Vlissingen is buitengewoon interessant voor de aankoop van vastgoed, omdat de koopprijs van appartementen een stuk lager ligt in verhouding tot de huurprijzen. Dit hebben wij bij de aankoop van onze andere objecten in Vlissingen ook ervaren. Overzicht jaarlijkse cashflow Huidige situatie Situatie na financiering Geldvoorelkaar.nl Netto Huurinkomsten € 51.540,- € 61.740,-* Af: Onderhoudskosten (VVE verplichting) € 5.930,- € 7.510,- Af: Betaalverplichtingen lopende leningen € 28.390,- € 35.120,- Af: Jaarlijkse privé-onttrekkingen € 0,- € 0,- Vrij beschikbare cashflow € 17.220,- € 19.110,- * situatie waarbij het nieuwe pand verhuurd is. Mocht er sprake zijn van leegstand (hetgeen zeer onwaarschijnlijk is gezien de huidige woningmarkt) zijn onze bestaande huurinkomsten ruimschoots voldoende om de betaalverplichting van Geldvoorelkaar.nl na te komen. Daarnaast zijn zowel ons privévermogen als de winst uit onze NYP onderneming nu buiten beschouwing gelaten. Wij hebben al op de jonge leeftijd (16) verkering gekregen en zijn sindsdien een onafscheidelijk team. Nu, 14 jaar later, zijn wij getrouwd (gemeenschap van goederen) en ouders van zoon Sunny (3,5 jaar) en dochter Jordan (1,5 jaar). Wij leggen de lat graag hoog. Dit doen we voor onszelf en de mensen waarmee we werken. Op 30-jarige leeftijd kunnen wij al terugkijken op mooie prestaties, waaronder het succesvol runnen van 4 franchisevestigingen en het opbouwen van een renderende vastgoedportefeuille. We hebben onze medewerkers altijd geleerd dat wij klanten meer willen bieden dan uitsluitend wat wij beloofd hebben; deze mentaliteit willen wij ook uitdragen in onze crowdfundingcampagne(s), om gezamenlijk grote dingen te bereiken. De Lening De financiering wordt aangewend voor de uitbreiding van de vastgoedportefeuille door de aankoop van een portiekflat vlakbij de haven van Vlissingen. Het betreft een appartement uit bouwjaar 1982 op de eerste verdieping van een portiekflat (totaal 3 woonlagen) met een aparte berging. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop appartement Vlissingen € 93.500,- Kosten koper € 2.500,- Financieringskosten en depotregeling € 4.000,- Totaal € 100.000,- Af: Eigen middelen € 17.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 83.000,- Havengebied Vlissingen Via beleggingsbanken wordt tot maximaal 80% van de aankoopwaarde gefinancierd. Tot op heden zijn al onze panden voor 70-80% gefinancierd bij beleggingsbanken, wat prima werkt. Wij zien echter ook de voordelen van crowdfunding, en willen graag meerdere projecten via deze weg financieren. Door een positief publiek track record op te bouwen, krijgen wij toegang tot meer financieringsbronnen en kan onze portefeuille gezond doorgroeien. Wij zullen u via onze Facebookpagina met de handelsnaam Noordermeer Vastgoed op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in onze portefeuille en u informeren over toekomstige investeringsmogelijkheden. Wij delen ons vastgoedavontuur graag met u en zijn altijd bereid openheid van zaken te geven over onze portefeuille. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening, met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 5,5% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 13.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van een vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing; € 70.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd; Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (Deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan (zie productpagina). Voor een Vastgoedlening betaalt de investeerder 0,4% succesfee per jaar looptijd. Deze succesfee wordt verdeeld over de maandelijkse uitbetalingen ingehouden (i.e. 0,0333% per maand). Na een deelaflossing wordt de succesfee berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op uw effectieve rendement. Geldnemers zijn de heer C.A. Noordermeer (BKR score J - verhoogd risico) en mevrouw C.C.H.C. Meurs (BKR score J - verhoogd risico), die tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Toelichting op BKR score J: er zijn geen betaalachterstanden of onregelmatigheden geconstateerd. De classificatie van dit project is berekend op basis van de bestaande netto huurinkomsten. De inkomsten uit de verhuur van het nieuwe pand en uit de NYP onderneming zijn buiten beschouwing gelaten. De betaalverplichting is 44% ten opzichte van de betaalcapaciteit, wat een classificatie 2 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Aankoop Beleggingspand Vlissingen
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 23-03-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 83.000
Rente 5,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Objectfinanciering

Sinds 2013 zijn wij, Marijn en Chantalle, eigenaar van 4 winstgevende New York Pizza vestigingen in de omgeving Tilburg. Naast het inkomen dat wij daaruit genieten, willen wij ons opgebouwde vermogen graag laten renderen. Wij kwamen erachter dat ons spaargeld niet veel meer oplevert bij de bank. Daardoor ontstond het idee te gaan beleggen in vastgoed. Het bleek een schot in de roos! De Nederlandse huizenmarkt heeft al jaren een drastisch tekort aan huurwoningen en dat zal de komende tijd niet snel veranderen. Een ander groot voordeel is ons brede lokale netwerk. De makelaars kennen ons inmiddels en schromen niet een appartement bij ons aan te bieden voordat het op de markt komt. Door deze off-market-deals kunnen we vaak scherpe koopprijzen bedingen, waardoor er op moment van aankoop al overwaarde op het object zit en het risico voor ons en de financiers verlaagd wordt. In 2015 hebben wij ons eerste beleggingsobject aangekocht. Nu, 4 jaar later, bezitten wij 5 appartementen in Vlissingen, Dordrecht en Tilburg, die volledig verhuurd zijn. Wij zijn voornemens de portefeuille in een passend tempo door te laten groeien. Omdat wij goed kunnen leven van de inkomsten uit de New York Pizza vestigingen investeren wij alle rendementen uit de vastgoedbeleggingen direct opnieuw in ander vastgoed. De nu aangevraagde financiering wordt aangewend ter aankoop van een 6e object, dat gelegen is in Vlissingen. Het aan te kopen appartement De stad Vlissingen is buitengewoon interessant voor de aankoop van vastgoed, omdat de koopprijs van appartementen een stuk lager ligt in verhouding tot de huurprijzen. Dit hebben wij bij de aankoop van onze andere objecten in Vlissingen ook ervaren. Overzicht jaarlijkse cashflow Huidige situatie Situatie na financiering Geldvoorelkaar.nl Netto Huurinkomsten € 51.540,- € 61.740,-* Af: Onderhoudskosten (VVE verplichting) € 5.930,- € 7.510,- Af: Betaalverplichtingen lopende leningen € 28.390,- € 35.120,- Af: Jaarlijkse privé-onttrekkingen € 0,- € 0,- Vrij beschikbare cashflow € 17.220,- € 19.110,- * situatie waarbij het nieuwe pand verhuurd is. Mocht er sprake zijn van leegstand (hetgeen zeer onwaarschijnlijk is gezien de huidige woningmarkt) zijn onze bestaande huurinkomsten ruimschoots voldoende om de betaalverplichting van Geldvoorelkaar.nl na te komen. Daarnaast zijn zowel ons privévermogen als de winst uit onze NYP onderneming nu buiten beschouwing gelaten. Wij hebben al op de jonge leeftijd (16) verkering gekregen en zijn sindsdien een onafscheidelijk team. Nu, 14 jaar later, zijn wij getrouwd (gemeenschap van goederen) en ouders van zoon Sunny (3,5 jaar) en dochter Jordan (1,5 jaar). Wij leggen de lat graag hoog. Dit doen we voor onszelf en de mensen waarmee we werken. Op 30-jarige leeftijd kunnen wij al terugkijken op mooie prestaties, waaronder het succesvol runnen van 4 franchisevestigingen en het opbouwen van een renderende vastgoedportefeuille. We hebben onze medewerkers altijd geleerd dat wij klanten meer willen bieden dan uitsluitend wat wij beloofd hebben; deze mentaliteit willen wij ook uitdragen in onze crowdfundingcampagne(s), om gezamenlijk grote dingen te bereiken. De Lening De financiering wordt aangewend voor de uitbreiding van de vastgoedportefeuille door de aankoop van een portiekflat vlakbij de haven van Vlissingen. Het betreft een appartement uit bouwjaar 1982 op de eerste verdieping van een portiekflat (totaal 3 woonlagen) met een aparte berging. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop appartement Vlissingen € 93.500,- Kosten koper € 2.500,- Financieringskosten en depotregeling € 4.000,- Totaal € 100.000,- Af: Eigen middelen € 17.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 83.000,- Havengebied Vlissingen Via beleggingsbanken wordt tot maximaal 80% van de aankoopwaarde gefinancierd. Tot op heden zijn al onze panden voor 70-80% gefinancierd bij beleggingsbanken, wat prima werkt. Wij zien echter ook de voordelen van crowdfunding, en willen graag meerdere projecten via deze weg financieren. Door een positief publiek track record op te bouwen, krijgen wij toegang tot meer financieringsbronnen en kan onze portefeuille gezond doorgroeien. Wij zullen u via onze Facebookpagina met de handelsnaam Noordermeer Vastgoed op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in onze portefeuille en u informeren over toekomstige investeringsmogelijkheden. Wij delen ons vastgoedavontuur graag met u en zijn altijd bereid openheid van zaken te geven over onze portefeuille. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening, met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 5,5% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 13.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van een vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing; € 70.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd; Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (Deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan (zie productpagina). Voor een Vastgoedlening betaalt de investeerder 0,4% succesfee per jaar looptijd. Deze succesfee wordt verdeeld over de maandelijkse uitbetalingen ingehouden (i.e. 0,0333% per maand). Na een deelaflossing wordt de succesfee berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op uw effectieve rendement. Geldnemers zijn de heer C.A. Noordermeer (BKR score J - verhoogd risico) en mevrouw C.C.H.C. Meurs (BKR score J - verhoogd risico), die tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Toelichting op BKR score J: er zijn geen betaalachterstanden of onregelmatigheden geconstateerd. De classificatie van dit project is berekend op basis van de bestaande netto huurinkomsten. De inkomsten uit de verhuur van het nieuwe pand en uit de NYP onderneming zijn buiten beschouwing gelaten. De betaalverplichting is 44% ten opzichte van de betaalcapaciteit, wat een classificatie 2 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 23-03-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€860.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€71.500 / €110.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €25.000

Kapitaalopmaat

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?