Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? ADA Vastgoed BV is in 2014 begonnen met het opkopen van (relatief) goedkope woningen op veilingen. Nadat de woningen zijn aangekocht, worden deze gerenoveerd en doorverkocht. De gemiddelde doorlooptijd is ca. 6 maanden. Waar wordt de financiering voor aangewend? Tot op heden vindt de handel plaats met eigen vermogen. Met dit vermogen kan ik maximaal 2 tot 3 woningen tegelijk onder handen hebben. Middels het aantrekken van de financiering wordt het werkkapitaal in de onderneming verdubbeld en kan ik 5 tot 6 woningen tegelijk onder handen hebben. De financiering wordt dus aangewend om de capaciteit te verdubbelen. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? In 2004 ben ik begonnen met een eigen bedrijf, ADA Keur. In mei 2014 heb ik deze onderneming verkocht aan een andere partij in de markt en met de opbrengst hiervan ben ik gestart met de handel in woningen. ADA Vastgoed B.V. is een voortzetting van ADA Keur. ADA Keur hield zich bezig met verrichten van bouwkundige inspecties, bouwmanagement en EPA adviezen (energiebesparing).. Hierdoor heb ik als eigenaar veel kennis en ervaring opgedaan in vastgoed en in ondernemen. Ook heb ik een goed netwerk opgebouwd van mensen die mij kunnen ondersteunen, zoals makelaars en aannemers. Dit kan ik nu goed gebruiken bij de aankoop van een woning via een veiling. Bouwtechnische gebreken en andere addertjes onder het gras worden direct herkend, waardoor de kans op miskoop nihil is. Ook kan ik de markt goed inschatten en kan ik als dat nodig altijd klankborden met een makelaar. Voor de renovatie, die meestal bestaat uit een nieuwe badkamer, keuken, vloer en nieuw stucwerk, heb ik vaste afspraken gemaakt met een aannemer, zodat ik ook deze kosten vooraf goed kan inschatten. Op deze manier heb ik tot op heden. diverse woningen aangekocht en met behoorlijke winsten doorverkocht. Hieronder enkele woningen die in 2015 zijn verhandeld: - Van Gaasbeekstraat 2 te Wijk bij Duurstede (rendement: 13,9%); - Oosterengweg 50c te Hilversum (rendement: 18,1%); - Schiedamseweg 148c te Rotterdam (rendement: 36,8%); - Lange Singelstraat 101a te Schiedam (rendement: 14,9%). Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? ADA Vastgoed BV wil doorgroeien en ziet volop mogelijkheden in de toekomst. Op dit moment heeft de onderneming twee woningen in haar bezit. Deze zijn eind 2015 aangekocht en worden op dit moment gerenoveerd. Voor 2016 wil de onderneming haar activiteiten verder uitbreiden. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De onderneming is een B.V. Ik zelf, Ömer Yildiz, heb alle aandelen en ben de enige in loondienst van de BV. Daarnaast heb ik nog een fulltime baan als EPA-adviseur bij de overheid, waar ik voldoende verdien om van te leven. Op korte termijn is dit goed te combineren. Op langere termijn, als de activiteiten van de BV verder doorgroeien, verwacht ik hier fulltime mee bezig te zijn en hier ook van te kunnen leven. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar is voor mij de beste en meest aansprekende manier om een lening aan te trekken voor mijn bedrijf. Op deze manier kan ik verder groeien en kunnen de investeerders profiteren van een aantrekkelijk rendement. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Op dit moment zijn 2 woningen in het bezit van de onderneming en daarnaast nog een kasreserve van € 60.000,-. Dit alles is eigen vermogen, het eigen vermogen is dus 100% van het balanstotaal. Na aantrekken van de financiering zal dit dalen naar ca 50%. Dit is nog steeds ruim voldoende. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? In 2015 heb ik 4 woningen verkocht, wat mij een cashflow opleverde van € 36.000,-. In 2016 verwacht ik na aantrekken van de financiering 11 woningen te kunnen verkopen met een cashflow van € 113.000,- voor financieringslasten. De financieringslasten bedragen € 59.000,-, er is dus een overschot van € 54.000,-. Dit overschot wil ik inzetten om weer extra woningen te kopen om zo de cashflow weer te verhogen. Daarnaast wil ik minimaal € 50.000,- liquide houden om eventuele tegenvallers bij de verbouwing of verkoop op te kunnen vangen. De woningmarkt trekt aan. Dit is ook te merken aan de woningprijzen die weer omhoog gaan. Investeren in vastgoed, zeker nu, brengt zeer weinig risico’s met zich mee (mits de nodige know how aanwezig is). Van 2004 tot heden heb ik mij gespecialiseerd in vastgoed. Deze kennis en ervaring kan ik nu volop inzetten. Wat is uw verwachte omzetniveau? Zoals vermeld verwacht ik in 2016 11 woningen/appartementen te verkopen. De begroting per appartement is als volgt: Verkoop € 90.000 Aankoop € 60.000 Aankoopkosten € 3.000 Verbouw € 9.000 Verkoopkosten € 1.000 Winst € 17.000 De begroting is opgesteld op basis van de ervaringen tot nu toe. Incentive Ik wil als geldlener volledige transparantie laten zien. Vastgoedhandel staat bij sommigen bekend als iets schimmigs in achterkamertjes, maar dat is bij mij zeker niet het geval. Daarom bied ik aan investeerders boven € 2.500,- de mogelijkheid het hele traject volgen. Van bijwonen van veilingen, tot verkoop van de woningen (het is om praktische redenen helaas niet mogelijk om alle investeerders uit te nodigen naar veilingen). Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is ADA Vastgoed B.V. De heer O. Yildiz tekent als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. ADA Vastgoed BV is een voortzetting van ADA Keur, dat in 2004 is opgericht. Omdat dit bedrijf zich pas in 2014 is gaan bezig houden met de huidige activiteit en er in 2014 en 2015 ook nog verdiensten zijn geweest die niet voortkwamen uit deze activiteit (handel in vastgoed), maar uit de vorige activiteit (verkoop van het adviesbureau) is deze BV voorzichtigheidshalve ingedeeld als starter (5S)

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Aankoop onroerend goed
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 01-02-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 200.000
Rente 8,50%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? ADA Vastgoed BV is in 2014 begonnen met het opkopen van (relatief) goedkope woningen op veilingen. Nadat de woningen zijn aangekocht, worden deze gerenoveerd en doorverkocht. De gemiddelde doorlooptijd is ca. 6 maanden. Waar wordt de financiering voor aangewend? Tot op heden vindt de handel plaats met eigen vermogen. Met dit vermogen kan ik maximaal 2 tot 3 woningen tegelijk onder handen hebben. Middels het aantrekken van de financiering wordt het werkkapitaal in de onderneming verdubbeld en kan ik 5 tot 6 woningen tegelijk onder handen hebben. De financiering wordt dus aangewend om de capaciteit te verdubbelen. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? In 2004 ben ik begonnen met een eigen bedrijf, ADA Keur. In mei 2014 heb ik deze onderneming verkocht aan een andere partij in de markt en met de opbrengst hiervan ben ik gestart met de handel in woningen. ADA Vastgoed B.V. is een voortzetting van ADA Keur. ADA Keur hield zich bezig met verrichten van bouwkundige inspecties, bouwmanagement en EPA adviezen (energiebesparing).. Hierdoor heb ik als eigenaar veel kennis en ervaring opgedaan in vastgoed en in ondernemen. Ook heb ik een goed netwerk opgebouwd van mensen die mij kunnen ondersteunen, zoals makelaars en aannemers. Dit kan ik nu goed gebruiken bij de aankoop van een woning via een veiling. Bouwtechnische gebreken en andere addertjes onder het gras worden direct herkend, waardoor de kans op miskoop nihil is. Ook kan ik de markt goed inschatten en kan ik als dat nodig altijd klankborden met een makelaar. Voor de renovatie, die meestal bestaat uit een nieuwe badkamer, keuken, vloer en nieuw stucwerk, heb ik vaste afspraken gemaakt met een aannemer, zodat ik ook deze kosten vooraf goed kan inschatten. Op deze manier heb ik tot op heden. diverse woningen aangekocht en met behoorlijke winsten doorverkocht. Hieronder enkele woningen die in 2015 zijn verhandeld: - Van Gaasbeekstraat 2 te Wijk bij Duurstede (rendement: 13,9%); - Oosterengweg 50c te Hilversum (rendement: 18,1%); - Schiedamseweg 148c te Rotterdam (rendement: 36,8%); - Lange Singelstraat 101a te Schiedam (rendement: 14,9%). Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? ADA Vastgoed BV wil doorgroeien en ziet volop mogelijkheden in de toekomst. Op dit moment heeft de onderneming twee woningen in haar bezit. Deze zijn eind 2015 aangekocht en worden op dit moment gerenoveerd. Voor 2016 wil de onderneming haar activiteiten verder uitbreiden. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De onderneming is een B.V. Ik zelf, Ömer Yildiz, heb alle aandelen en ben de enige in loondienst van de BV. Daarnaast heb ik nog een fulltime baan als EPA-adviseur bij de overheid, waar ik voldoende verdien om van te leven. Op korte termijn is dit goed te combineren. Op langere termijn, als de activiteiten van de BV verder doorgroeien, verwacht ik hier fulltime mee bezig te zijn en hier ook van te kunnen leven. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar is voor mij de beste en meest aansprekende manier om een lening aan te trekken voor mijn bedrijf. Op deze manier kan ik verder groeien en kunnen de investeerders profiteren van een aantrekkelijk rendement. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Op dit moment zijn 2 woningen in het bezit van de onderneming en daarnaast nog een kasreserve van € 60.000,-. Dit alles is eigen vermogen, het eigen vermogen is dus 100% van het balanstotaal. Na aantrekken van de financiering zal dit dalen naar ca 50%. Dit is nog steeds ruim voldoende. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? In 2015 heb ik 4 woningen verkocht, wat mij een cashflow opleverde van € 36.000,-. In 2016 verwacht ik na aantrekken van de financiering 11 woningen te kunnen verkopen met een cashflow van € 113.000,- voor financieringslasten. De financieringslasten bedragen € 59.000,-, er is dus een overschot van € 54.000,-. Dit overschot wil ik inzetten om weer extra woningen te kopen om zo de cashflow weer te verhogen. Daarnaast wil ik minimaal € 50.000,- liquide houden om eventuele tegenvallers bij de verbouwing of verkoop op te kunnen vangen. De woningmarkt trekt aan. Dit is ook te merken aan de woningprijzen die weer omhoog gaan. Investeren in vastgoed, zeker nu, brengt zeer weinig risico’s met zich mee (mits de nodige know how aanwezig is). Van 2004 tot heden heb ik mij gespecialiseerd in vastgoed. Deze kennis en ervaring kan ik nu volop inzetten. Wat is uw verwachte omzetniveau? Zoals vermeld verwacht ik in 2016 11 woningen/appartementen te verkopen. De begroting per appartement is als volgt: Verkoop € 90.000 Aankoop € 60.000 Aankoopkosten € 3.000 Verbouw € 9.000 Verkoopkosten € 1.000 Winst € 17.000 De begroting is opgesteld op basis van de ervaringen tot nu toe. Incentive Ik wil als geldlener volledige transparantie laten zien. Vastgoedhandel staat bij sommigen bekend als iets schimmigs in achterkamertjes, maar dat is bij mij zeker niet het geval. Daarom bied ik aan investeerders boven € 2.500,- de mogelijkheid het hele traject volgen. Van bijwonen van veilingen, tot verkoop van de woningen (het is om praktische redenen helaas niet mogelijk om alle investeerders uit te nodigen naar veilingen). Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is ADA Vastgoed B.V. De heer O. Yildiz tekent als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. ADA Vastgoed BV is een voortzetting van ADA Keur, dat in 2004 is opgericht. Omdat dit bedrijf zich pas in 2014 is gaan bezig houden met de huidige activiteit en er in 2014 en 2015 ook nog verdiensten zijn geweest die niet voortkwamen uit deze activiteit (handel in vastgoed), maar uit de vorige activiteit (verkoop van het adviesbureau) is deze BV voorzichtigheidshalve ingedeeld als starter (5S)

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 01-02-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€16.415 / €74.615

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat