Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Uitzendbureau Action Works B.V. is een werkmij. van Vangro Beheer B.V. en houdt zich bezig met het werven van personeel voor de korte of lange termijn. Door flexibiliteit en kennis van diverse talen binnen de organisatie is het succes groot en de tevredenheid van de opdrachtgevers over de flexwerkers zeer goed te noemen. Uitzendbureau Action Works B.V. richt zich voornamelijk op productie- en logistieke medewerkers voor de foodsector in Zuidwest Nederland. Daarnaast worden op beperkte schaal interieur verzorgers in de recreatiesector en flexibele medewerkers in de metaal- en lastechniek ingezet. De flexwerkers worden geworven vanuit diverse landen (o.a. Polen, Hongarije, Spanje en Portugal). Uitzendbureau Action Works B.V. biedt haar opdrachtgevers maximale flexibiliteit aan. Zij doet dit met de volgende producten: Werving & Selectie. Uitzenden & Detacheren. Payrolling. P&O diensten. Managen van de Flexpool. Waar wordt de financiering voor aangewend? In 2015 heeft de vorige eigenaar de heer Van Groningen (via Van Groningen Flexadvies B.V.) ingeschakeld met de opdracht om de bruto winstmarge van Action Works B.V. te verbeteren. Deze samenwerking heeft in 2016 geleid tot de overname van Uitzendbureau Action te Vlissingen door Vangro Beheer B.V.. De verkoop bestaat uit vier elementen: De aandelen en uitzendlicentie (NEN 4400-1 certificaat) van de organisatie Action Works B.V. De vaste activa van de organisatie Action B.V. De klantportefeuille van de organisatie Action B.V. De handelsnaam: Uitzendbureau Action B.V. met website. Claassen, Molenbeek & Partners is ingeschakeld de transactie te waarderen en een reële koopprijs vast te stellen. Op basis van het waarderingsrapport en de onderhandelingen is de volgende overeenkomst gesloten: € 20.000,- voor de aandelen en de uitzendlicentie van Action Works B.V. € 81.000,- voor de vaste activa van de onderneming Action B.V. € 44.000,- voor de klantportefeuille van Action B.V. De totale overnamesom bedraagt € 145.000,-. Bestaande afspraken met de afnemers zijn na de transactie gelijk gebleven. Ter overbrugging van de debiteuren is gekozen voor een financiering middels factoring. Het betreft hier het gedeelte wat niet via de G-rekening voldaan behoeft te worden. Om ervoor te zorgen dat de onderneming voldoende liquide blijft is het noodzakelijk om het overige te financieren. Op basis van prognoses is hiervoor € 40.000,- noodzakelijk. Daarnaast heeft de onderneming nog een vordering op de vorige aandeelhouder van € 46.000,-, die volledig is afgedekt met een garantie maar wel meegefinancierd dient te worden. De totale investering komt hiermee op € 231.000,-. Aan eigen middelen wordt € 66.000,- ingebracht. Resumé kredietbehoefte: Aandelen Action Works en uitzendlicentie € 20.000,- Materiele vaste activa € 81.000,- Klantenportefeuille € 44.000,- Werkkapitaal € 40.000,- Vordering vorige eigenaar € 46.000,- Totaal € 231.000,- af: Eigen middelen € 66.000,- Te financieren € 165.000,- Van de totale investering wordt € 66.000,- door de nieuwe eigenaar (Vangro Beheer B.V.) als eigen vermogen ingebracht middels een agio storting op de aandelen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Financieren via de bank geeft geen betrokkenheid met de investering. Dit in tegenstelling tot het financieren via investeerders. Er is gekozen voor crowdfunding om zo meer investeerders aan de onderneming te binden. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De onderneming Action Works B.V. wordt gemanaged vanuit de onderneming Van Groningen Flexadvies B.V. Daarnaast is er een planner en twee administratief medewerkers. De planner is verantwoordelijk voor het inplannen van de opgevraagde uren door de afnemers. De administratieve medewerkers zijn verantwoordelijk voor de intake van de flex medewerkers als ook voor de verantwoording van de uren. Belangrijk in de overname is dat de nieuwe ondernemer reeds sinds 2015 zich actief heeft bezig gehouden met de berdrijfsvoering. De heer van Groningen heeft inmiddels ook een goede band opgebouwd met bestaande relaties. Het bestaande personeel blijft binnen de onderneming werkzaam waarmee we verwachten dat er sprake zal zijn van een gewaarborgde continuïteit van de onderneming. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Zie onderstaande tabel: Omzet 2014 (vorige eigenaar) € 3.325.000,- 2015 (vorige eigenaar) € 3.715.000,- 2016 (t/m periode 9) € 3.337.000,- 2016 (prognose) € 4.000.000,- 2017 (prognose) € 4.200.000,- 2018 (prognose) € 4.410.000,- De Break-Even omzet ligt op het niveau van € 2.700.000,-. Ten opzichte van de gerealiseerde omzet in 2015 over dezelfde klantenportefeuille is dat 72,7 %. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Action Works B.V. richt zich op productiebedrijven. Voornamelijk actief binnen de agro, industrie en schoonmaak. De over te nemen portefeuille bestaat uit totaal 39 klanten. 80% van de omzet wordt behaald door 18% van de huidige klantenportefeuille. In 2015 heeft men een omzetgroei kunnen realiseren van 12,7%. De uitzendbranche is een cyclische sector en profiteert dan ook van economische groei. Op macro niveau is de verwachting dat de economie nog verder zal groeien. Het CBS verwacht een groei van de Nederlandse economie van rond de 2%. Specifiek voor de uitzendbranche wordt er een volumegroei verwacht van 5%. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Na investering ontwikkelt de solvabiliteit zich naar verwachting als volgt: 2016 2017 2018 9% 23% 36% Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? De heer Van Groningen heeft naast het uitzendbureau een adviesbureau voor de uitzendbranche onder de naam Van Groningen Flexadvies B.V. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening? Op basis van de prognose ontwikkelt de cashflow zich als volgt: Cashflow % betaalverplichting 2016 € 92.000,- 52% 2017 € 140.000,- 34% 2018 € 160.000,- 30% Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? De onderneming wordt vanuit een huurpand in Vlissingen gedreven. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Geen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee, er zijn geen externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer Vangro Beheer B.V. Medegeldnemers zijn de vennootschappen Van Groningen Flexadvies B.V. (G-PD 0,88% en Creditsafe score 27), Action Works B.V. (G-PD 6,9% en Creditsafe score 33), W. van Groningen Holding B.V. (G-PD 0,53% en Creditsafe score 66) en heer W. van Groningen die hiermee tevens tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zowel de geprognotiseerde cijfers als de cijfers tot en met periode 9 zijn in ons bezit en door ons geverifieerd. Tevens is het door Claassen, Moolenbeek & Partners opgestelde waarderingsrapport ten behoeve van de overname van de onderneming in ons bezit.

Beleg je ook anders dan via crowdfunding? Beheer je totale portefeuille op 1 centrale locatie met onze tool investID.
Projectnaam Action Works
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 21-11-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 165.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Bedrijfsovername

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Uitzendbureau Action Works B.V. is een werkmij. van Vangro Beheer B.V. en houdt zich bezig met het werven van personeel voor de korte of lange termijn. Door flexibiliteit en kennis van diverse talen binnen de organisatie is het succes groot en de tevredenheid van de opdrachtgevers over de flexwerkers zeer goed te noemen. Uitzendbureau Action Works B.V. richt zich voornamelijk op productie- en logistieke medewerkers voor de foodsector in Zuidwest Nederland. Daarnaast worden op beperkte schaal interieur verzorgers in de recreatiesector en flexibele medewerkers in de metaal- en lastechniek ingezet. De flexwerkers worden geworven vanuit diverse landen (o.a. Polen, Hongarije, Spanje en Portugal). Uitzendbureau Action Works B.V. biedt haar opdrachtgevers maximale flexibiliteit aan. Zij doet dit met de volgende producten: Werving & Selectie. Uitzenden & Detacheren. Payrolling. P&O diensten. Managen van de Flexpool. Waar wordt de financiering voor aangewend? In 2015 heeft de vorige eigenaar de heer Van Groningen (via Van Groningen Flexadvies B.V.) ingeschakeld met de opdracht om de bruto winstmarge van Action Works B.V. te verbeteren. Deze samenwerking heeft in 2016 geleid tot de overname van Uitzendbureau Action te Vlissingen door Vangro Beheer B.V.. De verkoop bestaat uit vier elementen: De aandelen en uitzendlicentie (NEN 4400-1 certificaat) van de organisatie Action Works B.V. De vaste activa van de organisatie Action B.V. De klantportefeuille van de organisatie Action B.V. De handelsnaam: Uitzendbureau Action B.V. met website. Claassen, Molenbeek & Partners is ingeschakeld de transactie te waarderen en een reële koopprijs vast te stellen. Op basis van het waarderingsrapport en de onderhandelingen is de volgende overeenkomst gesloten: € 20.000,- voor de aandelen en de uitzendlicentie van Action Works B.V. € 81.000,- voor de vaste activa van de onderneming Action B.V. € 44.000,- voor de klantportefeuille van Action B.V. De totale overnamesom bedraagt € 145.000,-. Bestaande afspraken met de afnemers zijn na de transactie gelijk gebleven. Ter overbrugging van de debiteuren is gekozen voor een financiering middels factoring. Het betreft hier het gedeelte wat niet via de G-rekening voldaan behoeft te worden. Om ervoor te zorgen dat de onderneming voldoende liquide blijft is het noodzakelijk om het overige te financieren. Op basis van prognoses is hiervoor € 40.000,- noodzakelijk. Daarnaast heeft de onderneming nog een vordering op de vorige aandeelhouder van € 46.000,-, die volledig is afgedekt met een garantie maar wel meegefinancierd dient te worden. De totale investering komt hiermee op € 231.000,-. Aan eigen middelen wordt € 66.000,- ingebracht. Resumé kredietbehoefte: Aandelen Action Works en uitzendlicentie € 20.000,- Materiele vaste activa € 81.000,- Klantenportefeuille € 44.000,- Werkkapitaal € 40.000,- Vordering vorige eigenaar € 46.000,- Totaal € 231.000,- af: Eigen middelen € 66.000,- Te financieren € 165.000,- Van de totale investering wordt € 66.000,- door de nieuwe eigenaar (Vangro Beheer B.V.) als eigen vermogen ingebracht middels een agio storting op de aandelen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Financieren via de bank geeft geen betrokkenheid met de investering. Dit in tegenstelling tot het financieren via investeerders. Er is gekozen voor crowdfunding om zo meer investeerders aan de onderneming te binden. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De onderneming Action Works B.V. wordt gemanaged vanuit de onderneming Van Groningen Flexadvies B.V. Daarnaast is er een planner en twee administratief medewerkers. De planner is verantwoordelijk voor het inplannen van de opgevraagde uren door de afnemers. De administratieve medewerkers zijn verantwoordelijk voor de intake van de flex medewerkers als ook voor de verantwoording van de uren. Belangrijk in de overname is dat de nieuwe ondernemer reeds sinds 2015 zich actief heeft bezig gehouden met de berdrijfsvoering. De heer van Groningen heeft inmiddels ook een goede band opgebouwd met bestaande relaties. Het bestaande personeel blijft binnen de onderneming werkzaam waarmee we verwachten dat er sprake zal zijn van een gewaarborgde continuïteit van de onderneming. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Zie onderstaande tabel: Omzet 2014 (vorige eigenaar) € 3.325.000,- 2015 (vorige eigenaar) € 3.715.000,- 2016 (t/m periode 9) € 3.337.000,- 2016 (prognose) € 4.000.000,- 2017 (prognose) € 4.200.000,- 2018 (prognose) € 4.410.000,- De Break-Even omzet ligt op het niveau van € 2.700.000,-. Ten opzichte van de gerealiseerde omzet in 2015 over dezelfde klantenportefeuille is dat 72,7 %. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Action Works B.V. richt zich op productiebedrijven. Voornamelijk actief binnen de agro, industrie en schoonmaak. De over te nemen portefeuille bestaat uit totaal 39 klanten. 80% van de omzet wordt behaald door 18% van de huidige klantenportefeuille. In 2015 heeft men een omzetgroei kunnen realiseren van 12,7%. De uitzendbranche is een cyclische sector en profiteert dan ook van economische groei. Op macro niveau is de verwachting dat de economie nog verder zal groeien. Het CBS verwacht een groei van de Nederlandse economie van rond de 2%. Specifiek voor de uitzendbranche wordt er een volumegroei verwacht van 5%. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Na investering ontwikkelt de solvabiliteit zich naar verwachting als volgt: 2016 2017 2018 9% 23% 36% Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? De heer Van Groningen heeft naast het uitzendbureau een adviesbureau voor de uitzendbranche onder de naam Van Groningen Flexadvies B.V. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening? Op basis van de prognose ontwikkelt de cashflow zich als volgt: Cashflow % betaalverplichting 2016 € 92.000,- 52% 2017 € 140.000,- 34% 2018 € 160.000,- 30% Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? De onderneming wordt vanuit een huurpand in Vlissingen gedreven. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Geen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee, er zijn geen externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer Vangro Beheer B.V. Medegeldnemers zijn de vennootschappen Van Groningen Flexadvies B.V. (G-PD 0,88% en Creditsafe score 27), Action Works B.V. (G-PD 6,9% en Creditsafe score 33), W. van Groningen Holding B.V. (G-PD 0,53% en Creditsafe score 66) en heer W. van Groningen die hiermee tevens tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zowel de geprognotiseerde cijfers als de cijfers tot en met periode 9 zijn in ons bezit en door ons geverifieerd. Tevens is het door Claassen, Moolenbeek & Partners opgestelde waarderingsrapport ten behoeve van de overname van de onderneming in ons bezit.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 21-11-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€0 / €975.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€0 / €276.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€255.200 / €290.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€0 / €95.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€332.000 / €415.000

Lendahand

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?