Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Waarvoor heeft u de lening nodig? Ik heb ruim 18 jaar bij Defensie gewerkt en was daardoor veel weg van huis. Ik wil graag vaker thuis zijn voor mijn gezin en om deze reden ben ik begonnen aan de opleiding werktuigbouwkunde aan de NHL-Hogeschool te Leeuwarden, om zodoende op langere termijn een andere functie te kunnen aanvaarden. Deze opleiding heb ik altijd naast mijn werk gevolgd en ik bevind mij nu in de afrondende fase van de opleiding. Om de studie volledig af te ronden moet ik nog een afstudeerstage volgen, waardoor ik genoodzaakt ben geweest om ontslag te nemen bij Defensie. Het afstudeerproject vraagt buiten de 40 uur stage per week ook veel inzet thuis waardoor er weinig ruimte overblijft om inkomen te genereren voor het levensonderhoud. Doordat ik zelf ontslag heb genomen, heb ik geen recht op uitkeringen en voor studiefinanciering ben ik te oud. Ik wil dit krediet gebruiken voor overbrugging van de afstudeerperiode, februari tot en met juni 2016. Na het afstuderen wil ik zo snel mogelijk aan het werk om weer eigen inkomen te genereren. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Het antwoord op deze vraag is tweeledig: Geldvoorelkaar.nl biedt de mogelijkheid om goedkoper te lenen en de lening is meer toegespitst is op mijn persoonlijke omstandigheden dan bij een reguliere kredietverstrekker. De reguliere kredietverstrekkers zien dat ik momenteel een laag inkomen heb en beschouwen dit terecht als verhoogd risico. Bij Geldvoorelkaar.nl wordt naar de individuele situatie gekeken wat mijns inziens resulteert in een betere risicoanalyse. Mijn partner heeft een vast inkomen uit loondienst. Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen? Ik heb een nul-urencontract, ik rijd in het weekend op de taxi. (ca. € 350,- per maand) en heb een stagevergoeding (€ 250,- per maand). Waarom moeten investeerders uw aanvraag ondersteunen? De investeerders dragen met hun bijdrage bij aan de mogelijkheid om mijn studie af te ronden en daarmee aan een beter inkomensperspectief voor mij. De investeerders krijgen hiervoor een goede rente op een lening die in korte termijn wordt afgelost. Wat is uw gezinssituatie? Samenwonend, drie kinderen (waarvan één uit een vorige relatie die bij zijn moeder woont). Wat voor werk doet u? Ik rijd in het weekend op de taxi. Omschrijf waarom u in staat bent uw verplichtingen na te komen naar uw investeerders. Naast de morele betalingsverplichtingen heb ik door mijn technische opleiding vooruitzichten op een goede baan met bijbehorend inkomen. Mijn partner met vaste loondienstinkomen zal als medegeldnemer en daarmee hoofdelijk mee tekenen op de aanvraag. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is de heer O. Wijma en medegeldnemer is zijn partner mevrouw P. Buising.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Afronden studie
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 26-02-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 3.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 36 maanden
Branche Onderwijs
Organisatievorm Particulier
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

Waarvoor heeft u de lening nodig? Ik heb ruim 18 jaar bij Defensie gewerkt en was daardoor veel weg van huis. Ik wil graag vaker thuis zijn voor mijn gezin en om deze reden ben ik begonnen aan de opleiding werktuigbouwkunde aan de NHL-Hogeschool te Leeuwarden, om zodoende op langere termijn een andere functie te kunnen aanvaarden. Deze opleiding heb ik altijd naast mijn werk gevolgd en ik bevind mij nu in de afrondende fase van de opleiding. Om de studie volledig af te ronden moet ik nog een afstudeerstage volgen, waardoor ik genoodzaakt ben geweest om ontslag te nemen bij Defensie. Het afstudeerproject vraagt buiten de 40 uur stage per week ook veel inzet thuis waardoor er weinig ruimte overblijft om inkomen te genereren voor het levensonderhoud. Doordat ik zelf ontslag heb genomen, heb ik geen recht op uitkeringen en voor studiefinanciering ben ik te oud. Ik wil dit krediet gebruiken voor overbrugging van de afstudeerperiode, februari tot en met juni 2016. Na het afstuderen wil ik zo snel mogelijk aan het werk om weer eigen inkomen te genereren. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Het antwoord op deze vraag is tweeledig: Geldvoorelkaar.nl biedt de mogelijkheid om goedkoper te lenen en de lening is meer toegespitst is op mijn persoonlijke omstandigheden dan bij een reguliere kredietverstrekker. De reguliere kredietverstrekkers zien dat ik momenteel een laag inkomen heb en beschouwen dit terecht als verhoogd risico. Bij Geldvoorelkaar.nl wordt naar de individuele situatie gekeken wat mijns inziens resulteert in een betere risicoanalyse. Mijn partner heeft een vast inkomen uit loondienst. Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen? Ik heb een nul-urencontract, ik rijd in het weekend op de taxi. (ca. € 350,- per maand) en heb een stagevergoeding (€ 250,- per maand). Waarom moeten investeerders uw aanvraag ondersteunen? De investeerders dragen met hun bijdrage bij aan de mogelijkheid om mijn studie af te ronden en daarmee aan een beter inkomensperspectief voor mij. De investeerders krijgen hiervoor een goede rente op een lening die in korte termijn wordt afgelost. Wat is uw gezinssituatie? Samenwonend, drie kinderen (waarvan één uit een vorige relatie die bij zijn moeder woont). Wat voor werk doet u? Ik rijd in het weekend op de taxi. Omschrijf waarom u in staat bent uw verplichtingen na te komen naar uw investeerders. Naast de morele betalingsverplichtingen heb ik door mijn technische opleiding vooruitzichten op een goede baan met bijbehorend inkomen. Mijn partner met vaste loondienstinkomen zal als medegeldnemer en daarmee hoofdelijk mee tekenen op de aanvraag. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is de heer O. Wijma en medegeldnemer is zijn partner mevrouw P. Buising.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 26-02-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 8,00%

€16.415 / €74.615

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€102.974 / €239.474

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€80.290 / €217.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat