Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Algemene ruimte Schoonschipinvesteer


Schoonschip is een droomwijk: een drijvende wijk met alleen maar woningen met een EPC van nul of lager en met een eigen smartgrid die in haar eigen, duurzame opwek voorziet. Mondiaal gezien een uniek project. Inmiddels zijn de meeste woningen al aangemeerd en als parel op de kroon wordt nu de algemene ruimte gebouwd. Om de bouw te realiseren, moet Schoonschip nog een overbruggingsfinanciering afsluiten van € 100.000,-. Ook nu wil Schoonschip weer gebruik maken van crowdfunding via Stichting Greencrowd. Aanbod deelnemers Schoonschip biedt crowdfunders de mogelijkheid mee te profiteren van de realisatie van deze drijvende droomwijk. Het aanbod voor crowdfunders is als volgt: Gewenste financiering 100.000,-; Minimale inleg 250,- per crowdfunder; Maximale inleg ; Rente 2,5% op jaarbasis; Aflossing op basis van jaarlijkse annuïteiten. Schoonschip behoudt zich het recht voor de lening voortijdig af te lossen. In dat geval wordt een bonusrente uitgekeerd van 2,5% over de aflossing. Inschrijven kan vanaf 15 september tot en met 30 september. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ontwikkeld . Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Schoonschip komt de score nu uit op B3. Dit betekent dat het project een lager dan gemiddeld risico heeft. Voor meer duiding van de risico's van dit project, raden wij u aan het informatiememorandum goed door te nemen.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Algemene ruimte Schoonschip
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 07-10-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 55.500
Rente 2,50%
Looptijd (in maanden) 180 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Stichting
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Schoonschip is een droomwijk: een drijvende wijk met alleen maar woningen met een EPC van nul of lager en met een eigen smartgrid die in haar eigen, duurzame opwek voorziet. Mondiaal gezien een uniek project. Inmiddels zijn de meeste woningen al aangemeerd en als parel op de kroon wordt nu de algemene ruimte gebouwd. Om de bouw te realiseren, moet Schoonschip nog een overbruggingsfinanciering afsluiten van € 100.000,-. Ook nu wil Schoonschip weer gebruik maken van crowdfunding via Stichting Greencrowd. Aanbod deelnemers Schoonschip biedt crowdfunders de mogelijkheid mee te profiteren van de realisatie van deze drijvende droomwijk. Het aanbod voor crowdfunders is als volgt: Gewenste financiering 100.000,-; Minimale inleg 250,- per crowdfunder; Maximale inleg ; Rente 2,5% op jaarbasis; Aflossing op basis van jaarlijkse annuïteiten. Schoonschip behoudt zich het recht voor de lening voortijdig af te lossen. In dat geval wordt een bonusrente uitgekeerd van 2,5% over de aflossing. Inschrijven kan vanaf 15 september tot en met 30 september. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ontwikkeld . Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Schoonschip komt de score nu uit op B3. Dit betekent dat het project een lager dan gemiddeld risico heeft. Voor meer duiding van de risico's van dit project, raden wij u aan het informatiememorandum goed door te nemen.

Bron: Greencrowd d.d. 07-10-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,75%

€0 / €250.000

Lendahand

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€16.415 / €74.615

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat