Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Vooraf APOC Aviation gaat na 7 eerdere succesvolle crowdfundingcampagnes graag opnieuw de samenwerking aan met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl. De samenwerking tussen APOC en Geldvoorelkaar.nl werd belicht door RTL7. Directeur Max Lutje Wooldrik: “de samenwerking met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl is ontstaan in 2016. Vanaf dat moment hebben de investeerders een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van onze groei-ambities. Maar liefst 7 projecten zijn met dank aan de investeerders volgeschreven, waarbij recent in slechts 90 minuten een recordbedrag van € 2,6 miljoen is opgehaald voor de financiering van onze eerste Boeing 737 (APOC project R). Een succesvolle samenwerking, waarbij we de investeerders danken voor het vertrouwen! Deze nieuwe crowdfundingcampagne (Project U) betreft wederom een part-out project en heeft als doel om een Airbus A320 aan te kopen. Met eerdere A320 projecten heeft APOC bewezen dit toestel zeer goed te kennen en op alle voorgaande projecten met dit type vliegtuig is een positief resultaat gerealiseerd en zijn de onderhavige leningen vervroegd afgelost. Bij dit nieuwe project betrekken we graag weer de investeerders van Geldvoorelkaar.nl." Ook de vierde crowdfundingcampagne (APOC Project L) wordt naar verwachting voor het einde van het jaar vervroegd afgelost. Inmiddels is het grootste deel van de geplande verkoopopbrengst in Project L gerealiseerd. De komende maanden zullen de resterende onderdelen verkocht worden, waardoor vervroegde aflossing wederom mogelijk zal zijn. In de bijlage bij de pitch treft u een nadere toelichting op de status per project aan. De Onderneming APOC Aviation is een onderneming (besloten vennootschap) die zich bezighoudt met de levering van gebruikte onderdelen afkomstig uit de demontage van vliegtuigen die door (lease)maatschappijen uit de vaart zijn genomen. Zij koopt hiertoe vliegtuigen, laat deze demonteren en verkoopt vervolgens de onderdelen. Deze markt staat internationaal bekend als de aviation part-out markt. Grote en dure onderdelen met nog een lange resterende levensduur wordt ook ter lease aangeboden. Deze lease activiteiten zijn gescheiden van de part-out projecten en worden in een separate entiteit (APOC Leasing B.V.) ondergebracht. APOC Leasing voorziet in de behoefte van luchtvaartmaatschappijen om onderdelen, zoals bijvoorbeeld landingsgestellen, middels een leaseconstructie flexibel in te kunnen zetten. De combinatie van part-out projecten, lease-oplossingen en de mogelijkheid om nu ook de motoren te kunnen afnemen en vermarkten, zorgt ervoor dat APOC haar klanten optimaal kan bedienen. Daarbij kunnen periodieke inkomsten uit part-out projecten gecombineerd worden met een continue kasstroom uit leaseprojecten van onderdelen en motoren. Recent heeft APOC zich versterkt met een medewerker die een bewezen track record heeft met het aankopen en verkopen van vliegtuigmotoren. Hierdoor is APOC nu ook in staat om vliegtuigen inclusief motoren aan te kopen. Het aantal vliegtuigen dat daarmee aan APOC aangeboden zal worden, zal daardoor toenemen. Daarnaast kunnen de aangekochte motoren ook in een lease ondergebracht worden of net als de airframes gedemonteerd worden. Met de uitbreiding van de motoren divisie heeft APOC een derde pijler (naast airframe part-out en landing gear leasing) die zal bijdragen aan de groei van de onderneming. Om deze groei te faciliteren is APOC recent verhuisd naar een nieuwe locatie in Berkel en Rodenrijs. Deze nieuwe locatie biedt onderdak aan zowel het kantoorpersoneel als het magazijn. Door het magazijn op deze nieuwe locatie te centraliseren kunnen processen nog efficiënter worden ingericht. Businessmodel Om tot een aankoopprijs van een uit de vaart genomen vliegtuig te komen, dient eerst een potentiële opbrengst bepaald te worden. Wij gebruiken hiervoor zelf ontwikkelde geavanceerde softwaretools die de prijs conservatief benaderen. Hierbij wordt onder andere via verschillende online databases rekening gehouden met historisch betaalde prijzen voor vliegtuigonderdelen. Belangrijke factoren hierbij zijn de vliegtuigspecificaties, zoals het type vliegtuig, de leeftijd en de staat van het vliegtuig (in verband met kwaliteit van de onderdelen). Na aanschaf van het vliegtuig volgt demontage. Dit onderdeel besteden wij uit aan tear-down bedrijven. Zij zijn gespecialiseerd in het demonteren van vliegtuigen en gevestigd op diverse vliegvelden wereldwijd. De periode om een vliegtuig te demonteren bedraagt ongeveer drie tot zes weken. De onderdelen worden vervolgens naar ons magazijn in Delft verzonden. Voor dit specifieke project wordt de tear-down uitgevoerd door de verkoper van het vliegtuig. Hierdoor wordt de doorlooptijd van het project met enkele weken tot enkele maanden verkort. Door de vaste prijsafspraak met de verkoper is ook het risico op eventueel meerwerk tijdens de tear-down, geëlimineerd. In feite koopt APOC hier in project U een reeds gedemonteerd vliegtuig. Demontage Opslag Onder de afnemers van de onderdelen zijn onder meer MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) bedrijven, tussenhandelaren en in toenemende mate luchtvaartmaatschappijen met in-house onderhoud. APOC Aviation is bij steeds meer gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen approved als directe toeleverancier. Naast directe verkoop vanuit de vraag van onze klanten verkopen wij ook onderdelen via ons eigen online webportal en via publieke, internationale online databases als ILS en AeroXchange. APOC Aviation is gestart in 2014 en opgericht door Max Lutje Wooldrik, een ondernemer in hart en nieren. Vanaf 2014 is APOC Aviation uitgegroeid tot een gerenommeerde speler in de internationale part-out markt. In 2018 is een jaaromzet van ruim € 15 miljoen gerealiseerd. APOC Aviation geeft voor 2019 een omzetforecast af van € 19,6 miljoen. Meer informatie treft u aan in de bijlage “Aanvullende informatie bij pitch 20416”. Belangrijke stakeholders bij APOC Aviation zijn participatiemaatschappij Antea en een betrokken groep informal investors. Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een “track record” van enkele jaren. APOC Aviation financiert haar groei verder in samenwerking met investeerders van Geldvoorelkaar.nl, informal investors en ABN AMRO. De groei wordt gestimuleerd door het nog steeds groeiende aantal vluchten, met name in Azië. Zowel Airbus als Boeing hebben een grote orderportefeuille. Mede daardoor is de part-out markt sterk groeiend. Dit wordt versterkt door zowel de opkomst van low cost airlines die voor veel concurrentie zorgt, alsmede de focus van luchtvaartmaatschappijen op kostenreductie. Het verschil in de prijs van een nieuw onderdeel en een gebruikt onderdeel is fors. Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen gebruiken inmiddels gebruikte onderdelen bij reparatie of onderhoud aan hun vloot. Een bedrijf als APOC Aviation profiteert sterk van deze trend en draagt hiermee ook bij aan de circulaire economie. APOC Project U De Airbus A320 is wereldwijd een van de meest ingezette vliegtuigen. Vanwege dit grote volume is de vraag naar gebruikte A320 onderdelen altijd zeer constant. Het aan te kopen vliegtuig is het 20e toestel dat wij gaan aanschaffen. Alle voorgaande projecten draaien op of boven prognose. In de afgelopen weken heeft de demontage van het vliegtuig plaatsgevonden. Na betaling van de koopprijs zal APOC officieel eigenaar worden van de onderdelen en zullen deze naar Nederland verscheept worden. De verkoop van de eerste onderdelen start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019. Naar verwachting zal na 12 maanden een aanzienlijk deel van de lening vervroegd afgelost kunnen worden. Uiterlijk augustus 2021 zal het resterende deel van de lening afgelost worden. Wij verwachten dat ook voor dit project het break-even-point snel bereikt wordt. Moedermaatschappij APOC Aviation opereert vanuit de entiteit Aircraft Part-Out Company Europe BV. Aandeelhouders van deze entiteit zijn de algemeen directeur (42,5%), Antea Participaties (30%) een groep informele investeerders (25%) en Stichting Administratiekantoor (STAK) APOC (2,5%). In de STAK APOC zijn aandelen gereserveerd voor de participatie van medewerkers in Aircraft Part-Out Company Europe B.V. In 2017 is een Raad van Commissarissen geïnstalleerd bestaande uit ervaren leden met onder andere ervaring in de luchtvaartindustrie en snelgroeiende bedrijven. Voor de eerdere succesvolle crowdfundingcampagnes via Geldvoorelkaar.nl zijn aparte project entiteiten (besloten vennootschappen) opgericht. In deze project entiteiten worden de part-out toestellen aangekocht. Ter financiering van deze aankoop gaat de project entiteit leningen aan met bijvoorbeeld de crowd of (informele) investeerders, waarbij de zekerheden van de leningen bestaan uit een pandrecht op activa (waaronder voorraden en debiteuren) van de desbetreffende project entiteit. APOC Aviation voert vervolgens de demontage, revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van de project entiteit uit. Deze structuur geeft de investeerders de zekerheden voor de terugbetaling van de lening. Ten aanzien van de crowdfundingcampagnes gaat het om de project BV’s E, F, J, L, N, R en voor dit project APOC Project U B.V. Zie bijlage bij de pitch voor extra toelichting. Naast de project entiteiten is APOC Leasing B.V. opgericht als dochtermaatschappij voor de lease activiteiten van Aircraft Part-Out Company Europe B.V. In APOC Leasing is een lening opgenomen die via Geldvoorelkaar.nl tot stand is gekomen ter financiering van een landingsgestel. Omzetontwikkeling APOC Aviation De gerealiseerde omzet over 2018 bedraagt € 15,0 miljoen. Dit is 37,6% hoger dan de gebudgetteerde omzet voor dat jaar (€ 10,9 miljoen). De voor 2019 gebudgetteerde omzet bedraagt € 19,6 miljoen. Door een hoger dan verwacht aantal projecten en de toevoeging van de motoren activiteiten is het onze verwachting dat ook voor 2019 het budget overschreden zal worden. Meer informatie leest u in de bijlage “Aanvullende informatie bij pitch 20416”. De jaarcijfers 2018 zijn door HLB Den Hartog Accountants en Adviseurs gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De prognoses zijn door ons zelf opgesteld. De Lening De financiering zal worden aangewend voor een specifiek nieuw part-out project. Een part-out project betreft de aanschaf van een uit de vaart genomen vliegtuig, de demontage ervan, revisie van een deel van de onderdelen door een gecertificeerd revisiebedrijf en de verkoop van de onderdelen. Doorgaans duurt een dergelijk project 24 tot 36 maanden, waarbij het break-even punt vaak na circa 12 maanden wordt bereikt. Omdat het hier aanschaf van een reeds gedemonteerd vliegtuig betreft, zal de doorlooptijd van dit project met enkele maanden versneld worden uitgevoerd. Aan het einde van een part-out project worden de resterende onverkochte onderdelen ofwel in bulk onderhands verkocht, ofwel geveild. Het te financieren part-out project is een Airbus A320, genoemd Project U. Het serienummer van het betreffende toestel en de specifieke projectcalculatie zijn bekend bij Geldvoorelkaar.nl. Het betreft wederom een part-out project zonder vliegtuigmotoren. Investeringsbegroting Aankoop, demontage en revisie Airbus A320 > € 1.850.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 1.615.000,- Voorafgaand aan de aankoop verzorgt APOC Aviation de acquisitie, onderhandeling, juridische documentatie, inspectie en tear down voorbereiding van het toestel. Hiervoor brengt APOC eenmalig een vergoeding van 10% van de aanschafwaarde van het vliegtuig in rekening bij de project entiteit. Na de aankoop voeren wij de (normaliter demontage), revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van APOC Project U B.V. uit, en ontvangen hiervoor een management fee ter grootte van 10% van de gerealiseerde omzet. Gezamenlijk worden hiermee de exploitatiekosten van APOC Aviation gedekt. Aircraft Part-Out Company Europe B.V. financiert de kosten voorafgaand aan de aankoop en van de (normaliter demontage) revisie en verkoop van de onderdelen ten behoeve van APOC Project U B.V. uit eigen middelen. Aangezien op part-out projecten een brutomarge van circa 30% of meer gerealiseerd wordt, is er ook na aftrek van de management fee en overige genoemde kosten ruim voldoende capaciteit om de aflossing en verschuldigde rente terug te betalen. In de lening overeenkomst is vastgelegd dat pas nadat de projectfinanciering (inclusief rente) geheel is afgelost, de resterende opbrengst van het project uitgekeerd kan worden aan het moederbedrijf APOC Aviation. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als een Flexlening met een maximale looptijd van 24 maanden en een bruto jaarrente van 7,0%. De effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering. De Succesfee Investeerder bedraagt 0,4% per jaar looptijd. Deze succesfee wordt berekend over het uitstaande investeringsbedrag en wordt ingehouden op de rentebetalingen ingehouden (i.e. 0,1% per kwartaal). Uitgangspunten van deze Flexlening zijn: Investeerders ontvangen gedurende de looptijd uitsluitend rente per kwartaal. De Geldnemer mag op ieder moment gedurende de looptijd van de lening de lening in één keer in het geheel vervroegd aflossen, waarbij aan de investeerders ten minste 8 maanden rente wordt vergoed (bijv. bij volledige aflossing na 6 maanden is de rentevergoeding 8 maanden). Indien de lening in de eerste 12 maanden niet in zijn geheel is afgelost (zoals bepaald in punt 2), mag de Geldnemer in maand 13 minimaal € 600.000,- tot maximaal € 1.100.000,- aflossen. Vanaf deze deelaflossing wordt de rente berekend over de restschuld van de lening. Na de eventuele deelaflossing in maand 13 mag het restant van de lening op ieder moment in één keer in zijn geheel boetevrij afgelost worden. Geldnemer is APOC Project U B.V. (externe creditratings: Graydon 0,29% PD / Creditsafe score 55). Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Omdat bij deze lening geen sprake is van een reeks van rente- en aflossingsverplichtingen die betaald dienen te worden uit een continue kasstroom, wordt bij in dit geval geen classificatie toegekend (classificatie "n.v.t."). Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Pandrecht (eerste rang) op Voorraden van APOC Project U B.V. Debiteuren van APOC Project U B.V. 2. Non-onttrekkingsverklaring Af te geven door de aandeelhouders van APOC Project U B.V. Hierin wordt vastgelegd dat er geen dividenden worden uitgekeerd of terug storting van kapitaal zal plaatsvinden, voordat de lening van Geldvoorelkaar.nl geheel is afgelost. Het is Geldnemer wel toegestaan om de vrij beschikbare cashflow uit APOC Project U B.V. aan Aircraft Part-Out Company Europe B.V en haar dochtermaatschappijen ter beschikking te stellen. 3. Borgstelling Door Aircraft Part-Out Company Europe B.V. (externe creditratings: Graydon 0,79% PD / Creditsafe score 52) wordt voor de betaalverplichting van de restschuld en de overeengekomen renteverplichtingen gedurende de volledige looptijd van de lening een borgstelling afgegeven. #ShareYourAmbition Max: Toen ik 21 was, startte ik mijn eerste onderneming. Dit was erg leerzaam (en voor studentenbegrippen ook zeer lucratief). Dit heb ik jarenlang met veel plezier gedaan. Sindsdien heb ik het ondernemerschap nooit meer losgelaten. Na mijn studie Small Business & Retail Management startte ik een bedrijf in telecommunicatie en tevens diverse softwareprojecten, die ik uiteindelijk verkocht heb aan concurrenten in de markt. De verkoop van mijn vorige bedrijf werd aangewakkerd door mijn passie voor vliegen. Sinds 2009 heb ik mijn vliegbrevet. Ik haalde zoveel lol uit het vliegen dat ik had besloten om mijn toenmalige bedrijf te verkopen om iets in de luchtvaart te gaan doen. Na een freelance-opdracht bij een bedrijf dat handelde in vliegtuigonderdelen, heb ik in augustus 2014 besloten om APOC Aviation op te zetten. Ik vind het werkelijk fantastisch wat ik doe: ik run een hard groeiende internationale organisatie in een sector waar ik echt van droomde om in te werken!

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam APOC Project U
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 10-08-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 1.615.200
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 24 maanden
Branche Transport
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Vooraf APOC Aviation gaat na 7 eerdere succesvolle crowdfundingcampagnes graag opnieuw de samenwerking aan met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl. De samenwerking tussen APOC en Geldvoorelkaar.nl werd belicht door RTL7. Directeur Max Lutje Wooldrik: “de samenwerking met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl is ontstaan in 2016. Vanaf dat moment hebben de investeerders een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van onze groei-ambities. Maar liefst 7 projecten zijn met dank aan de investeerders volgeschreven, waarbij recent in slechts 90 minuten een recordbedrag van € 2,6 miljoen is opgehaald voor de financiering van onze eerste Boeing 737 (APOC project R). Een succesvolle samenwerking, waarbij we de investeerders danken voor het vertrouwen! Deze nieuwe crowdfundingcampagne (Project U) betreft wederom een part-out project en heeft als doel om een Airbus A320 aan te kopen. Met eerdere A320 projecten heeft APOC bewezen dit toestel zeer goed te kennen en op alle voorgaande projecten met dit type vliegtuig is een positief resultaat gerealiseerd en zijn de onderhavige leningen vervroegd afgelost. Bij dit nieuwe project betrekken we graag weer de investeerders van Geldvoorelkaar.nl." Ook de vierde crowdfundingcampagne (APOC Project L) wordt naar verwachting voor het einde van het jaar vervroegd afgelost. Inmiddels is het grootste deel van de geplande verkoopopbrengst in Project L gerealiseerd. De komende maanden zullen de resterende onderdelen verkocht worden, waardoor vervroegde aflossing wederom mogelijk zal zijn. In de bijlage bij de pitch treft u een nadere toelichting op de status per project aan. De Onderneming APOC Aviation is een onderneming (besloten vennootschap) die zich bezighoudt met de levering van gebruikte onderdelen afkomstig uit de demontage van vliegtuigen die door (lease)maatschappijen uit de vaart zijn genomen. Zij koopt hiertoe vliegtuigen, laat deze demonteren en verkoopt vervolgens de onderdelen. Deze markt staat internationaal bekend als de aviation part-out markt. Grote en dure onderdelen met nog een lange resterende levensduur wordt ook ter lease aangeboden. Deze lease activiteiten zijn gescheiden van de part-out projecten en worden in een separate entiteit (APOC Leasing B.V.) ondergebracht. APOC Leasing voorziet in de behoefte van luchtvaartmaatschappijen om onderdelen, zoals bijvoorbeeld landingsgestellen, middels een leaseconstructie flexibel in te kunnen zetten. De combinatie van part-out projecten, lease-oplossingen en de mogelijkheid om nu ook de motoren te kunnen afnemen en vermarkten, zorgt ervoor dat APOC haar klanten optimaal kan bedienen. Daarbij kunnen periodieke inkomsten uit part-out projecten gecombineerd worden met een continue kasstroom uit leaseprojecten van onderdelen en motoren. Recent heeft APOC zich versterkt met een medewerker die een bewezen track record heeft met het aankopen en verkopen van vliegtuigmotoren. Hierdoor is APOC nu ook in staat om vliegtuigen inclusief motoren aan te kopen. Het aantal vliegtuigen dat daarmee aan APOC aangeboden zal worden, zal daardoor toenemen. Daarnaast kunnen de aangekochte motoren ook in een lease ondergebracht worden of net als de airframes gedemonteerd worden. Met de uitbreiding van de motoren divisie heeft APOC een derde pijler (naast airframe part-out en landing gear leasing) die zal bijdragen aan de groei van de onderneming. Om deze groei te faciliteren is APOC recent verhuisd naar een nieuwe locatie in Berkel en Rodenrijs. Deze nieuwe locatie biedt onderdak aan zowel het kantoorpersoneel als het magazijn. Door het magazijn op deze nieuwe locatie te centraliseren kunnen processen nog efficiënter worden ingericht. Businessmodel Om tot een aankoopprijs van een uit de vaart genomen vliegtuig te komen, dient eerst een potentiële opbrengst bepaald te worden. Wij gebruiken hiervoor zelf ontwikkelde geavanceerde softwaretools die de prijs conservatief benaderen. Hierbij wordt onder andere via verschillende online databases rekening gehouden met historisch betaalde prijzen voor vliegtuigonderdelen. Belangrijke factoren hierbij zijn de vliegtuigspecificaties, zoals het type vliegtuig, de leeftijd en de staat van het vliegtuig (in verband met kwaliteit van de onderdelen). Na aanschaf van het vliegtuig volgt demontage. Dit onderdeel besteden wij uit aan tear-down bedrijven. Zij zijn gespecialiseerd in het demonteren van vliegtuigen en gevestigd op diverse vliegvelden wereldwijd. De periode om een vliegtuig te demonteren bedraagt ongeveer drie tot zes weken. De onderdelen worden vervolgens naar ons magazijn in Delft verzonden. Voor dit specifieke project wordt de tear-down uitgevoerd door de verkoper van het vliegtuig. Hierdoor wordt de doorlooptijd van het project met enkele weken tot enkele maanden verkort. Door de vaste prijsafspraak met de verkoper is ook het risico op eventueel meerwerk tijdens de tear-down, geëlimineerd. In feite koopt APOC hier in project U een reeds gedemonteerd vliegtuig. Demontage Opslag Onder de afnemers van de onderdelen zijn onder meer MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) bedrijven, tussenhandelaren en in toenemende mate luchtvaartmaatschappijen met in-house onderhoud. APOC Aviation is bij steeds meer gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen approved als directe toeleverancier. Naast directe verkoop vanuit de vraag van onze klanten verkopen wij ook onderdelen via ons eigen online webportal en via publieke, internationale online databases als ILS en AeroXchange. APOC Aviation is gestart in 2014 en opgericht door Max Lutje Wooldrik, een ondernemer in hart en nieren. Vanaf 2014 is APOC Aviation uitgegroeid tot een gerenommeerde speler in de internationale part-out markt. In 2018 is een jaaromzet van ruim € 15 miljoen gerealiseerd. APOC Aviation geeft voor 2019 een omzetforecast af van € 19,6 miljoen. Meer informatie treft u aan in de bijlage “Aanvullende informatie bij pitch 20416”. Belangrijke stakeholders bij APOC Aviation zijn participatiemaatschappij Antea en een betrokken groep informal investors. Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een “track record” van enkele jaren. APOC Aviation financiert haar groei verder in samenwerking met investeerders van Geldvoorelkaar.nl, informal investors en ABN AMRO. De groei wordt gestimuleerd door het nog steeds groeiende aantal vluchten, met name in Azië. Zowel Airbus als Boeing hebben een grote orderportefeuille. Mede daardoor is de part-out markt sterk groeiend. Dit wordt versterkt door zowel de opkomst van low cost airlines die voor veel concurrentie zorgt, alsmede de focus van luchtvaartmaatschappijen op kostenreductie. Het verschil in de prijs van een nieuw onderdeel en een gebruikt onderdeel is fors. Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen gebruiken inmiddels gebruikte onderdelen bij reparatie of onderhoud aan hun vloot. Een bedrijf als APOC Aviation profiteert sterk van deze trend en draagt hiermee ook bij aan de circulaire economie. APOC Project U De Airbus A320 is wereldwijd een van de meest ingezette vliegtuigen. Vanwege dit grote volume is de vraag naar gebruikte A320 onderdelen altijd zeer constant. Het aan te kopen vliegtuig is het 20e toestel dat wij gaan aanschaffen. Alle voorgaande projecten draaien op of boven prognose. In de afgelopen weken heeft de demontage van het vliegtuig plaatsgevonden. Na betaling van de koopprijs zal APOC officieel eigenaar worden van de onderdelen en zullen deze naar Nederland verscheept worden. De verkoop van de eerste onderdelen start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019. Naar verwachting zal na 12 maanden een aanzienlijk deel van de lening vervroegd afgelost kunnen worden. Uiterlijk augustus 2021 zal het resterende deel van de lening afgelost worden. Wij verwachten dat ook voor dit project het break-even-point snel bereikt wordt. Moedermaatschappij APOC Aviation opereert vanuit de entiteit Aircraft Part-Out Company Europe BV. Aandeelhouders van deze entiteit zijn de algemeen directeur (42,5%), Antea Participaties (30%) een groep informele investeerders (25%) en Stichting Administratiekantoor (STAK) APOC (2,5%). In de STAK APOC zijn aandelen gereserveerd voor de participatie van medewerkers in Aircraft Part-Out Company Europe B.V. In 2017 is een Raad van Commissarissen geïnstalleerd bestaande uit ervaren leden met onder andere ervaring in de luchtvaartindustrie en snelgroeiende bedrijven. Voor de eerdere succesvolle crowdfundingcampagnes via Geldvoorelkaar.nl zijn aparte project entiteiten (besloten vennootschappen) opgericht. In deze project entiteiten worden de part-out toestellen aangekocht. Ter financiering van deze aankoop gaat de project entiteit leningen aan met bijvoorbeeld de crowd of (informele) investeerders, waarbij de zekerheden van de leningen bestaan uit een pandrecht op activa (waaronder voorraden en debiteuren) van de desbetreffende project entiteit. APOC Aviation voert vervolgens de demontage, revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van de project entiteit uit. Deze structuur geeft de investeerders de zekerheden voor de terugbetaling van de lening. Ten aanzien van de crowdfundingcampagnes gaat het om de project BV’s E, F, J, L, N, R en voor dit project APOC Project U B.V. Zie bijlage bij de pitch voor extra toelichting. Naast de project entiteiten is APOC Leasing B.V. opgericht als dochtermaatschappij voor de lease activiteiten van Aircraft Part-Out Company Europe B.V. In APOC Leasing is een lening opgenomen die via Geldvoorelkaar.nl tot stand is gekomen ter financiering van een landingsgestel. Omzetontwikkeling APOC Aviation De gerealiseerde omzet over 2018 bedraagt € 15,0 miljoen. Dit is 37,6% hoger dan de gebudgetteerde omzet voor dat jaar (€ 10,9 miljoen). De voor 2019 gebudgetteerde omzet bedraagt € 19,6 miljoen. Door een hoger dan verwacht aantal projecten en de toevoeging van de motoren activiteiten is het onze verwachting dat ook voor 2019 het budget overschreden zal worden. Meer informatie leest u in de bijlage “Aanvullende informatie bij pitch 20416”. De jaarcijfers 2018 zijn door HLB Den Hartog Accountants en Adviseurs gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De prognoses zijn door ons zelf opgesteld. De Lening De financiering zal worden aangewend voor een specifiek nieuw part-out project. Een part-out project betreft de aanschaf van een uit de vaart genomen vliegtuig, de demontage ervan, revisie van een deel van de onderdelen door een gecertificeerd revisiebedrijf en de verkoop van de onderdelen. Doorgaans duurt een dergelijk project 24 tot 36 maanden, waarbij het break-even punt vaak na circa 12 maanden wordt bereikt. Omdat het hier aanschaf van een reeds gedemonteerd vliegtuig betreft, zal de doorlooptijd van dit project met enkele maanden versneld worden uitgevoerd. Aan het einde van een part-out project worden de resterende onverkochte onderdelen ofwel in bulk onderhands verkocht, ofwel geveild. Het te financieren part-out project is een Airbus A320, genoemd Project U. Het serienummer van het betreffende toestel en de specifieke projectcalculatie zijn bekend bij Geldvoorelkaar.nl. Het betreft wederom een part-out project zonder vliegtuigmotoren. Investeringsbegroting Aankoop, demontage en revisie Airbus A320 > € 1.850.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 1.615.000,- Voorafgaand aan de aankoop verzorgt APOC Aviation de acquisitie, onderhandeling, juridische documentatie, inspectie en tear down voorbereiding van het toestel. Hiervoor brengt APOC eenmalig een vergoeding van 10% van de aanschafwaarde van het vliegtuig in rekening bij de project entiteit. Na de aankoop voeren wij de (normaliter demontage), revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van APOC Project U B.V. uit, en ontvangen hiervoor een management fee ter grootte van 10% van de gerealiseerde omzet. Gezamenlijk worden hiermee de exploitatiekosten van APOC Aviation gedekt. Aircraft Part-Out Company Europe B.V. financiert de kosten voorafgaand aan de aankoop en van de (normaliter demontage) revisie en verkoop van de onderdelen ten behoeve van APOC Project U B.V. uit eigen middelen. Aangezien op part-out projecten een brutomarge van circa 30% of meer gerealiseerd wordt, is er ook na aftrek van de management fee en overige genoemde kosten ruim voldoende capaciteit om de aflossing en verschuldigde rente terug te betalen. In de lening overeenkomst is vastgelegd dat pas nadat de projectfinanciering (inclusief rente) geheel is afgelost, de resterende opbrengst van het project uitgekeerd kan worden aan het moederbedrijf APOC Aviation. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als een Flexlening met een maximale looptijd van 24 maanden en een bruto jaarrente van 7,0%. De effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering. De Succesfee Investeerder bedraagt 0,4% per jaar looptijd. Deze succesfee wordt berekend over het uitstaande investeringsbedrag en wordt ingehouden op de rentebetalingen ingehouden (i.e. 0,1% per kwartaal). Uitgangspunten van deze Flexlening zijn: Investeerders ontvangen gedurende de looptijd uitsluitend rente per kwartaal. De Geldnemer mag op ieder moment gedurende de looptijd van de lening de lening in één keer in het geheel vervroegd aflossen, waarbij aan de investeerders ten minste 8 maanden rente wordt vergoed (bijv. bij volledige aflossing na 6 maanden is de rentevergoeding 8 maanden). Indien de lening in de eerste 12 maanden niet in zijn geheel is afgelost (zoals bepaald in punt 2), mag de Geldnemer in maand 13 minimaal € 600.000,- tot maximaal € 1.100.000,- aflossen. Vanaf deze deelaflossing wordt de rente berekend over de restschuld van de lening. Na de eventuele deelaflossing in maand 13 mag het restant van de lening op ieder moment in één keer in zijn geheel boetevrij afgelost worden. Geldnemer is APOC Project U B.V. (externe creditratings: Graydon 0,29% PD / Creditsafe score 55). Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Omdat bij deze lening geen sprake is van een reeks van rente- en aflossingsverplichtingen die betaald dienen te worden uit een continue kasstroom, wordt bij in dit geval geen classificatie toegekend (classificatie "n.v.t."). Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Pandrecht (eerste rang) op Voorraden van APOC Project U B.V. Debiteuren van APOC Project U B.V. 2. Non-onttrekkingsverklaring Af te geven door de aandeelhouders van APOC Project U B.V. Hierin wordt vastgelegd dat er geen dividenden worden uitgekeerd of terug storting van kapitaal zal plaatsvinden, voordat de lening van Geldvoorelkaar.nl geheel is afgelost. Het is Geldnemer wel toegestaan om de vrij beschikbare cashflow uit APOC Project U B.V. aan Aircraft Part-Out Company Europe B.V en haar dochtermaatschappijen ter beschikking te stellen. 3. Borgstelling Door Aircraft Part-Out Company Europe B.V. (externe creditratings: Graydon 0,79% PD / Creditsafe score 52) wordt voor de betaalverplichting van de restschuld en de overeengekomen renteverplichtingen gedurende de volledige looptijd van de lening een borgstelling afgegeven. #ShareYourAmbition Max: Toen ik 21 was, startte ik mijn eerste onderneming. Dit was erg leerzaam (en voor studentenbegrippen ook zeer lucratief). Dit heb ik jarenlang met veel plezier gedaan. Sindsdien heb ik het ondernemerschap nooit meer losgelaten. Na mijn studie Small Business & Retail Management startte ik een bedrijf in telecommunicatie en tevens diverse softwareprojecten, die ik uiteindelijk verkocht heb aan concurrenten in de markt. De verkoop van mijn vorige bedrijf werd aangewakkerd door mijn passie voor vliegen. Sinds 2009 heb ik mijn vliegbrevet. Ik haalde zoveel lol uit het vliegen dat ik had besloten om mijn toenmalige bedrijf te verkopen om iets in de luchtvaart te gaan doen. Na een freelance-opdracht bij een bedrijf dat handelde in vliegtuigonderdelen, heb ik in augustus 2014 besloten om APOC Aviation op te zetten. Ik vind het werkelijk fantastisch wat ik doe: ik run een hard groeiende internationale organisatie in een sector waar ik echt van droomde om in te werken!

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 10-08-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€104.893 / €238.393

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€11.188 / €74.588

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat