Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Vooraf APOC Aviation gaat na 9 eerdere succesvolle crowdfundingcampagnes graag opnieuw de samenwerking aan met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl. Deze week worden 2 nieuwe crowdfundingcampagnes gepubliceerd: APOC Project V en APOC Project W. Deze part-out projecten zijn bestemd voor de aankoop van twee Airbus A319 vliegtuigen. De vliegtuigen zijn in één transactie aangekocht, maar worden ondergebracht in separate project B.V.'s. De leningenvoorwaarden van beide projecten zullen gelijk zijn (looptijd, rente en voorwaarden omtrent aflossing). Recente ontwikkelingen Het team van APOC is recent versterkt met extra IT-specialisten, een tear down manager, een warehouse manager en een motorenspecialist, die een bewezen track record heeft met de aan- en verkoop van vliegtuigmotoren. Met deze expertise in huis zijn wij nu ook in staat om vliegtuigen inclusief motoren aan te kopen en daarmee onze inkoopmarkt te vergroten. De motoren bieden wij aan ter verkoop, lease of een combinatie van beide. Met de uitbreiding van de motorendivisie heeft APOC een derde pijler (naast airframe part-out en landing gear leasing), die zal bijdragen aan de groei en stabiliteit van de onderneming. Om deze groei te faciliteren is APOC recent verhuisd naar een nieuwe locatie in Berkel en Rodenrijs. Deze nieuwe locatie biedt onderdak aan zowel het kantoorpersoneel als het magazijn. Door het magazijn op deze nieuwe locatie te centraliseren, kunnen processen nog efficiënter worden ingericht. Deloitte reikt elk jaar awards uit aan de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. APOC wordt aangemerkt als een technologiebedrijf, omdat APOC zich met haar in-house softwaresysteem sterk van concurrenten onderscheidt. Tijdens een feestelijke avond in oktober heeft APOC met een groeipercentage van 1088% over de periode van 2015-2018 de 12e plaats behaald van de Nederlandse Deloitte "Technology Fast 50"! Inmiddels is het grootste deel van de geplande verkoopopbrengst in Project L gerealiseerd. Het is onze verwachting dat de vierde crowdfundingcampagne (APOC Project L) voor het einde van 2019 volledig wordt afgelost. De komende maanden zullen de resterende onderdelen verkocht worden, waardoor aflossing ruim binnen de looptijd van de lening wederom mogelijk zal zijn. In de bijlage "Aanvullende informatie bij pitch 20853" treft u nadere toelichting op de status per project aan. De Onderneming APOC Aviation houdt zich bezig met de levering van gebruikte onderdelen, afkomstig uit de demontage van vliegtuigen, die door (lease)maatschappijen uit de vaart zijn genomen. Wij kopen hiertoe vliegtuigen, laten deze demonteren en verkopen vervolgens de onderdelen. Deze markt staat internationaal bekend als de aviation part-out markt. Grote en dure onderdelen - zoals landingsgestellen of motoren - die nog een lange resterende levensduur hebben, worden door APOC ook ter lease of huur-koop aangeboden en daarmee voorzien wij in de behoefte van luchtvaartmaatschappijen om dit soort onderdelen flexibel in te kunnen zetten. APOC Aviation is gestart in 2014 en opgericht door Max Lutje Wooldrik, een ondernemer in hart en nieren. "Toen ik 21 was, startte ik mijn eerste onderneming. Dit was erg leerzaam (en voor studentenbegrippen ook zeer lucratief). Sindsdien heb ik het ondernemerschap nooit meer losgelaten. Na mijn studie Small Business & Retail Management startte ik een bedrijf in telecommunicatie en tevens diverse softwareprojecten, die ik uiteindelijk verkocht heb aan concurrenten in de markt. De verkoop van mijn vorige bedrijf werd aangewakkerd door mijn passie voor vliegen. Sinds 2009 heb ik mijn vliegbrevet. Ik haalde zoveel lol uit het vliegen dat ik had besloten om mijn toenmalige bedrijf te verkopen om iets in de luchtvaart te gaan doen. Na een freelance-opdracht bij een bedrijf dat handelde in vliegtuigonderdelen, heb ik in augustus 2014 besloten om APOC Aviation op te zetten. Ik vind het werkelijk fantastisch wat ik doe: ik run een hard groeiende internationale organisatie in een sector waar ik echt van droomde om in te werken. De samenwerking met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl is ontstaan in 2016. Vanaf dat moment hebben de investeerders een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van onze groei-ambities. Een succesvolle samenwerking, waarbij ik de investeerders dank voor hun vertrouwen!" De groei van de part-out markt wordt gestimuleerd door het nog steeds groeiende aantal vluchten in met name Azië, de opkomst van low cost airlines die voor veel concurrentie zorgen en de focus van luchtvaartmaatschappijen op kostenreductie. Het verschil in de prijs van een nieuw onderdeel en een gebruikt onderdeel is fors. Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen gebruiken inmiddels gebruikte onderdelen bij reparatie of onderhoud aan hun vloot. Een bedrijf als APOC Aviation profiteert sterk van deze trend en draagt hiermee ook bij aan de circulaire economie. Businessmodel Om tot een aankoopprijs van een uit de vaart genomen vliegtuig te komen, dient eerst een potentiële opbrengst bepaald te worden. Wij gebruiken hiervoor zelf ontwikkelde geavanceerde softwaretools die de prijs conservatief benaderen. Hierbij wordt onder andere via verschillende online databases rekening gehouden met historisch betaalde prijzen voor vliegtuigonderdelen. Belangrijke factoren hierbij zijn de vliegtuigspecificaties, zoals het type vliegtuig, de leeftijd en de staat van het vliegtuig (in verband met kwaliteit van de onderdelen). Na aanschaf van het vliegtuig volgt demontage. Dit onderdeel besteden wij uit aan tear-down bedrijven. Zij zijn gespecialiseerd in het demonteren van vliegtuigen en gevestigd op diverse vliegvelden wereldwijd. De periode om een vliegtuig te demonteren bedraagt ongeveer drie tot zes weken. De onderdelen worden vervolgens naar ons magazijn in Berkel en Rodenrijs verzonden. Demontage bij een tear-down bedrijf Opslag in eigen magazijn Onder de afnemers van de onderdelen zijn onder meer MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) bedrijven, tussenhandelaren en, in toenemende mate, luchtvaartmaatschappijen met in-house onderhoud. APOC Aviation is bij steeds meer gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen approved als directe toeleverancier. Naast directe verkoop vanuit de vraag van onze klanten verkopen wij ook onderdelen via ons online webportal en via publieke, internationale online databases als ILS en AeroXchange. Organisatie Moedermaatschappij APOC Aviation opereert vanuit de entiteit Aircraft Part-Out Company Europe B.V. Aandeelhouders van deze entiteit zijn de algemeen directeur (42,5%), Antea Participaties (30%), een groep informele investeerders (25%) en Stichting Administratiekantoor (STAK) APOC (2,5%). In de STAK APOC zijn aandelen gereserveerd voor de participatie van medewerkers in Aircraft Part-Out Company Europe B.V. In 2017 is een Raad van Commissarissen geïnstalleerd, bestaande uit ervaren leden met onder andere ervaring in de luchtvaartindustrie en snelgroeiende bedrijven. Voor alle part-out projecten zijn aparte projectentiteiten (besloten vennootschappen) opgericht. In deze projectentiteiten worden de part-out toestellen aangekocht. Ter financiering van deze aankoop gaat de projectentiteit leningen aan met bijvoorbeeld de crowd of (informele) investeerders, waarbij de zekerheden van de leningen bestaan uit een pandrecht op activa (waaronder voorraden en debiteuren) van de desbetreffende projectentiteit. APOC Aviation voert vervolgens de demontage, revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van de projectentiteit uit. Deze structuur geeft de investeerders de zekerheden voor de terugbetaling van de lening. Naast de projectentiteiten zijn APOC Leasing B.V. en APOC Trading B.V. opgericht als dochtermaatschappijen. Hierin vinden lease-activiteiten van onderdelen en handelsactiviteiten van landingsgestellen en vliegtuigmotoren plaats. De combinatie van part-out projecten, lease- en handelsactiviteiten zorgt ervoor dat APOC haar klanten optimaal kan bedienen. Daarnaast zorgt de spreiding van inkomsten uit part-out projecten en uit de Leasing en Trading entiteiten voor een stabiele kasstroom. Voorafgaand aan de aankoop verzorgt APOC Aviation de acquisitie, onderhandeling, juridische documentatie, inspectie en tear down voorbereiding van het toestel. Hiervoor brengt APOC eenmalig een vergoeding van 10% van de aanschafwaarde van het vliegtuig in rekening bij de projectentiteit. Na de aankoop voeren wij de (normaliter demontage), revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van APOC Project V B.V. uit, en ontvangen hiervoor een management fee ter grootte van 10% van de gerealiseerde omzet. Gezamenlijk worden hiermee de exploitatiekosten van APOC Aviation gedekt. Aircraft Part-Out Company Europe B.V. financiert de kosten voorafgaand aan de aankoop en van de (normaliter demontage) revisie en verkoop van de onderdelen ten behoeve van APOC Project V B.V. uit eigen middelen. Aangezien op part-out projecten een brutomarge van circa 30% of meer gerealiseerd wordt, is er ook na aftrek van de management fee en overige genoemde kosten ruim voldoende capaciteit om de aflossing en verschuldigde rente terug te betalen. In de lening overeenkomst is vastgelegd dat pas nadat de projectfinanciering (inclusief rente) geheel is afgelost, de resterende opbrengst van het project uitgekeerd kan worden aan het moederbedrijf APOC Aviation. Omzetontwikkeling APOC Aviation Vanaf 2014 is APOC Aviation uitgegroeid tot een gerenommeerde speler in de internationale part-out markt. In 2018 is een jaaromzet van ruim € 15 miljoen gerealiseerd. Dit is 37,6% hoger dan de gebudgetteerde omzet voor dat jaar (€ 10,9 miljoen). De voor 2019 gebudgetteerde omzet bedraagt € 19,6 miljoen. Door een groter aantal projecten en de toevoeging van de motorendivisie is het onze verwachting dat ook voor 2019 het budget overschreden zal worden. De geconsolideerde jaarcijfers 2017 en 2018 zijn door HLB Den Hartog Accountants en Adviseurs gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De prognoses zijn door onszelf opgesteld. Meer informatie treft u aan in de bijlage “Aanvullende informatie bij pitch 20853”. De Lening De financiering zal worden aangewend voor een specifiek nieuw part-out project. Een part-out project betreft de aanschaf van een uit de vaart genomen vliegtuig, de demontage ervan, revisie van een deel van de onderdelen door een gecertificeerd revisiebedrijf en de verkoop van de onderdelen. Doorgaans duurt een dergelijk project 24 tot 36 maanden, waarbij het break-even punt vaak na circa 12 maanden wordt bereikt. Het te financieren part-out project is een Airbus A319, genoemd Project V. De Airbus A319 is een kortere versie van de A320. De A320 familie is samen met de Boeing 737 familie wereldwijd gezien een van de meest ingezette vliegtuigen. Vanwege dit grote volume is de vraag naar gebruikte A319 onderdelen altijd zeer constant. Het serienummer van het betreffende toestel en de specifieke projectcalculatie zijn bekend bij Geldvoorelkaar.nl. Het betreft wederom een part-out project zonder vliegtuigmotoren. De verkoop van de eerste onderdelen start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020. Naar verwachting zal na 12 maanden een aanzienlijk deel van de lening vervroegd afgelost kunnen worden. Uiterlijk in november 2021 zal het resterende deel van de lening afgelost worden. Wij verwachten dat ook voor dit project het break-even-point snel bereikt wordt. Investeringsbegroting Aankoop, demontage en revisie Airbus A319 > € 2.100.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 1.845.000,- Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als een Flexlening met een maximale looptijd van 24 maanden en een bruto jaarrente van 7,0%. De effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering. De Succesfee Investeerder bedraagt 0,4% per jaar looptijd. Deze succesfee wordt berekend over het uitstaande investeringsbedrag en wordt ingehouden op de rentebetalingen ingehouden (i.e. 0,1% per kwartaal). Uitgangspunten van deze Flexlening zijn: Investeerders ontvangen gedurende de looptijd uitsluitend rente per kwartaal. De Geldnemer mag op ieder moment gedurende de looptijd van de lening de lening in één keer in het geheel vervroegd aflossen, waarbij aan de investeerders ten minste 8 maanden rente wordt vergoed (bijv. bij volledige aflossing na 6 maanden is de rentevergoeding 8 maanden). Indien de lening in de eerste 12 maanden niet in zijn geheel is afgelost (zoals bepaald in punt 2), mag de Geldnemer in maand 13 minimaal € 700.000,- tot maximaal € 1.300.000,- aflossen. Vanaf deze deelaflossing wordt de rente berekend over de restschuld van de lening. Na de eventuele deelaflossing in maand 13 mag het restant van de lening op ieder moment in één keer in zijn geheel boetevrij afgelost worden. Geldnemer is APOC Project V B.V. (externe creditratings: Graydon 0,29% PD / Creditsafe score 55). Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Omdat bij deze lening geen sprake is van een reeks van rente- en aflossingsverplichtingen die betaald dienen te worden uit een continue kasstroom, wordt bij in dit geval geen classificatie toegekend (classificatie "n.v.t."). Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Pandrecht (eerste rang) op Voorraden van APOC Project V B.V. Debiteuren van APOC Project V B.V. 2. Non-onttrekkingsverklaring Af te geven door de aandeelhouder van APOC Project V B.V. Hierin wordt vastgelegd dat er geen dividenden worden uitgekeerd of terug storting van kapitaal zal plaatsvinden, voordat de lening van Geldvoorelkaar.nl geheel is afgelost. Het is Geldnemer wel toegestaan om de vrij beschikbare cashflow uit APOC Project V B.V. aan Aircraft Part-Out Company Europe B.V. en haar dochtermaatschappijen ter beschikking te stellen. 3. Borgstelling Door Aircraft Part-Out Company Europe B.V. (externe creditratings: Graydon 1,54% PD / Creditsafe score 45) wordt voor de betaalverplichting van de restschuld en de overeengekomen renteverplichtingen gedurende de volledige looptijd van de lening een borgstelling afgegeven.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam APOC Project V
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 23-10-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 1.845.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 24 maanden
Branche Groothandel
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Vooraf APOC Aviation gaat na 9 eerdere succesvolle crowdfundingcampagnes graag opnieuw de samenwerking aan met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl. Deze week worden 2 nieuwe crowdfundingcampagnes gepubliceerd: APOC Project V en APOC Project W. Deze part-out projecten zijn bestemd voor de aankoop van twee Airbus A319 vliegtuigen. De vliegtuigen zijn in één transactie aangekocht, maar worden ondergebracht in separate project B.V.'s. De leningenvoorwaarden van beide projecten zullen gelijk zijn (looptijd, rente en voorwaarden omtrent aflossing). Recente ontwikkelingen Het team van APOC is recent versterkt met extra IT-specialisten, een tear down manager, een warehouse manager en een motorenspecialist, die een bewezen track record heeft met de aan- en verkoop van vliegtuigmotoren. Met deze expertise in huis zijn wij nu ook in staat om vliegtuigen inclusief motoren aan te kopen en daarmee onze inkoopmarkt te vergroten. De motoren bieden wij aan ter verkoop, lease of een combinatie van beide. Met de uitbreiding van de motorendivisie heeft APOC een derde pijler (naast airframe part-out en landing gear leasing), die zal bijdragen aan de groei en stabiliteit van de onderneming. Om deze groei te faciliteren is APOC recent verhuisd naar een nieuwe locatie in Berkel en Rodenrijs. Deze nieuwe locatie biedt onderdak aan zowel het kantoorpersoneel als het magazijn. Door het magazijn op deze nieuwe locatie te centraliseren, kunnen processen nog efficiënter worden ingericht. Deloitte reikt elk jaar awards uit aan de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. APOC wordt aangemerkt als een technologiebedrijf, omdat APOC zich met haar in-house softwaresysteem sterk van concurrenten onderscheidt. Tijdens een feestelijke avond in oktober heeft APOC met een groeipercentage van 1088% over de periode van 2015-2018 de 12e plaats behaald van de Nederlandse Deloitte "Technology Fast 50"! Inmiddels is het grootste deel van de geplande verkoopopbrengst in Project L gerealiseerd. Het is onze verwachting dat de vierde crowdfundingcampagne (APOC Project L) voor het einde van 2019 volledig wordt afgelost. De komende maanden zullen de resterende onderdelen verkocht worden, waardoor aflossing ruim binnen de looptijd van de lening wederom mogelijk zal zijn. In de bijlage "Aanvullende informatie bij pitch 20853" treft u nadere toelichting op de status per project aan. De Onderneming APOC Aviation houdt zich bezig met de levering van gebruikte onderdelen, afkomstig uit de demontage van vliegtuigen, die door (lease)maatschappijen uit de vaart zijn genomen. Wij kopen hiertoe vliegtuigen, laten deze demonteren en verkopen vervolgens de onderdelen. Deze markt staat internationaal bekend als de aviation part-out markt. Grote en dure onderdelen - zoals landingsgestellen of motoren - die nog een lange resterende levensduur hebben, worden door APOC ook ter lease of huur-koop aangeboden en daarmee voorzien wij in de behoefte van luchtvaartmaatschappijen om dit soort onderdelen flexibel in te kunnen zetten. APOC Aviation is gestart in 2014 en opgericht door Max Lutje Wooldrik, een ondernemer in hart en nieren. "Toen ik 21 was, startte ik mijn eerste onderneming. Dit was erg leerzaam (en voor studentenbegrippen ook zeer lucratief). Sindsdien heb ik het ondernemerschap nooit meer losgelaten. Na mijn studie Small Business & Retail Management startte ik een bedrijf in telecommunicatie en tevens diverse softwareprojecten, die ik uiteindelijk verkocht heb aan concurrenten in de markt. De verkoop van mijn vorige bedrijf werd aangewakkerd door mijn passie voor vliegen. Sinds 2009 heb ik mijn vliegbrevet. Ik haalde zoveel lol uit het vliegen dat ik had besloten om mijn toenmalige bedrijf te verkopen om iets in de luchtvaart te gaan doen. Na een freelance-opdracht bij een bedrijf dat handelde in vliegtuigonderdelen, heb ik in augustus 2014 besloten om APOC Aviation op te zetten. Ik vind het werkelijk fantastisch wat ik doe: ik run een hard groeiende internationale organisatie in een sector waar ik echt van droomde om in te werken. De samenwerking met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl is ontstaan in 2016. Vanaf dat moment hebben de investeerders een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van onze groei-ambities. Een succesvolle samenwerking, waarbij ik de investeerders dank voor hun vertrouwen!" De groei van de part-out markt wordt gestimuleerd door het nog steeds groeiende aantal vluchten in met name Azië, de opkomst van low cost airlines die voor veel concurrentie zorgen en de focus van luchtvaartmaatschappijen op kostenreductie. Het verschil in de prijs van een nieuw onderdeel en een gebruikt onderdeel is fors. Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen gebruiken inmiddels gebruikte onderdelen bij reparatie of onderhoud aan hun vloot. Een bedrijf als APOC Aviation profiteert sterk van deze trend en draagt hiermee ook bij aan de circulaire economie. Businessmodel Om tot een aankoopprijs van een uit de vaart genomen vliegtuig te komen, dient eerst een potentiële opbrengst bepaald te worden. Wij gebruiken hiervoor zelf ontwikkelde geavanceerde softwaretools die de prijs conservatief benaderen. Hierbij wordt onder andere via verschillende online databases rekening gehouden met historisch betaalde prijzen voor vliegtuigonderdelen. Belangrijke factoren hierbij zijn de vliegtuigspecificaties, zoals het type vliegtuig, de leeftijd en de staat van het vliegtuig (in verband met kwaliteit van de onderdelen). Na aanschaf van het vliegtuig volgt demontage. Dit onderdeel besteden wij uit aan tear-down bedrijven. Zij zijn gespecialiseerd in het demonteren van vliegtuigen en gevestigd op diverse vliegvelden wereldwijd. De periode om een vliegtuig te demonteren bedraagt ongeveer drie tot zes weken. De onderdelen worden vervolgens naar ons magazijn in Berkel en Rodenrijs verzonden. Demontage bij een tear-down bedrijf Opslag in eigen magazijn Onder de afnemers van de onderdelen zijn onder meer MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) bedrijven, tussenhandelaren en, in toenemende mate, luchtvaartmaatschappijen met in-house onderhoud. APOC Aviation is bij steeds meer gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen approved als directe toeleverancier. Naast directe verkoop vanuit de vraag van onze klanten verkopen wij ook onderdelen via ons online webportal en via publieke, internationale online databases als ILS en AeroXchange. Organisatie Moedermaatschappij APOC Aviation opereert vanuit de entiteit Aircraft Part-Out Company Europe B.V. Aandeelhouders van deze entiteit zijn de algemeen directeur (42,5%), Antea Participaties (30%), een groep informele investeerders (25%) en Stichting Administratiekantoor (STAK) APOC (2,5%). In de STAK APOC zijn aandelen gereserveerd voor de participatie van medewerkers in Aircraft Part-Out Company Europe B.V. In 2017 is een Raad van Commissarissen geïnstalleerd, bestaande uit ervaren leden met onder andere ervaring in de luchtvaartindustrie en snelgroeiende bedrijven. Voor alle part-out projecten zijn aparte projectentiteiten (besloten vennootschappen) opgericht. In deze projectentiteiten worden de part-out toestellen aangekocht. Ter financiering van deze aankoop gaat de projectentiteit leningen aan met bijvoorbeeld de crowd of (informele) investeerders, waarbij de zekerheden van de leningen bestaan uit een pandrecht op activa (waaronder voorraden en debiteuren) van de desbetreffende projectentiteit. APOC Aviation voert vervolgens de demontage, revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van de projectentiteit uit. Deze structuur geeft de investeerders de zekerheden voor de terugbetaling van de lening. Naast de projectentiteiten zijn APOC Leasing B.V. en APOC Trading B.V. opgericht als dochtermaatschappijen. Hierin vinden lease-activiteiten van onderdelen en handelsactiviteiten van landingsgestellen en vliegtuigmotoren plaats. De combinatie van part-out projecten, lease- en handelsactiviteiten zorgt ervoor dat APOC haar klanten optimaal kan bedienen. Daarnaast zorgt de spreiding van inkomsten uit part-out projecten en uit de Leasing en Trading entiteiten voor een stabiele kasstroom. Voorafgaand aan de aankoop verzorgt APOC Aviation de acquisitie, onderhandeling, juridische documentatie, inspectie en tear down voorbereiding van het toestel. Hiervoor brengt APOC eenmalig een vergoeding van 10% van de aanschafwaarde van het vliegtuig in rekening bij de projectentiteit. Na de aankoop voeren wij de (normaliter demontage), revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van APOC Project V B.V. uit, en ontvangen hiervoor een management fee ter grootte van 10% van de gerealiseerde omzet. Gezamenlijk worden hiermee de exploitatiekosten van APOC Aviation gedekt. Aircraft Part-Out Company Europe B.V. financiert de kosten voorafgaand aan de aankoop en van de (normaliter demontage) revisie en verkoop van de onderdelen ten behoeve van APOC Project V B.V. uit eigen middelen. Aangezien op part-out projecten een brutomarge van circa 30% of meer gerealiseerd wordt, is er ook na aftrek van de management fee en overige genoemde kosten ruim voldoende capaciteit om de aflossing en verschuldigde rente terug te betalen. In de lening overeenkomst is vastgelegd dat pas nadat de projectfinanciering (inclusief rente) geheel is afgelost, de resterende opbrengst van het project uitgekeerd kan worden aan het moederbedrijf APOC Aviation. Omzetontwikkeling APOC Aviation Vanaf 2014 is APOC Aviation uitgegroeid tot een gerenommeerde speler in de internationale part-out markt. In 2018 is een jaaromzet van ruim € 15 miljoen gerealiseerd. Dit is 37,6% hoger dan de gebudgetteerde omzet voor dat jaar (€ 10,9 miljoen). De voor 2019 gebudgetteerde omzet bedraagt € 19,6 miljoen. Door een groter aantal projecten en de toevoeging van de motorendivisie is het onze verwachting dat ook voor 2019 het budget overschreden zal worden. De geconsolideerde jaarcijfers 2017 en 2018 zijn door HLB Den Hartog Accountants en Adviseurs gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De prognoses zijn door onszelf opgesteld. Meer informatie treft u aan in de bijlage “Aanvullende informatie bij pitch 20853”. De Lening De financiering zal worden aangewend voor een specifiek nieuw part-out project. Een part-out project betreft de aanschaf van een uit de vaart genomen vliegtuig, de demontage ervan, revisie van een deel van de onderdelen door een gecertificeerd revisiebedrijf en de verkoop van de onderdelen. Doorgaans duurt een dergelijk project 24 tot 36 maanden, waarbij het break-even punt vaak na circa 12 maanden wordt bereikt. Het te financieren part-out project is een Airbus A319, genoemd Project V. De Airbus A319 is een kortere versie van de A320. De A320 familie is samen met de Boeing 737 familie wereldwijd gezien een van de meest ingezette vliegtuigen. Vanwege dit grote volume is de vraag naar gebruikte A319 onderdelen altijd zeer constant. Het serienummer van het betreffende toestel en de specifieke projectcalculatie zijn bekend bij Geldvoorelkaar.nl. Het betreft wederom een part-out project zonder vliegtuigmotoren. De verkoop van de eerste onderdelen start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020. Naar verwachting zal na 12 maanden een aanzienlijk deel van de lening vervroegd afgelost kunnen worden. Uiterlijk in november 2021 zal het resterende deel van de lening afgelost worden. Wij verwachten dat ook voor dit project het break-even-point snel bereikt wordt. Investeringsbegroting Aankoop, demontage en revisie Airbus A319 > € 2.100.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 1.845.000,- Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als een Flexlening met een maximale looptijd van 24 maanden en een bruto jaarrente van 7,0%. De effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering. De Succesfee Investeerder bedraagt 0,4% per jaar looptijd. Deze succesfee wordt berekend over het uitstaande investeringsbedrag en wordt ingehouden op de rentebetalingen ingehouden (i.e. 0,1% per kwartaal). Uitgangspunten van deze Flexlening zijn: Investeerders ontvangen gedurende de looptijd uitsluitend rente per kwartaal. De Geldnemer mag op ieder moment gedurende de looptijd van de lening de lening in één keer in het geheel vervroegd aflossen, waarbij aan de investeerders ten minste 8 maanden rente wordt vergoed (bijv. bij volledige aflossing na 6 maanden is de rentevergoeding 8 maanden). Indien de lening in de eerste 12 maanden niet in zijn geheel is afgelost (zoals bepaald in punt 2), mag de Geldnemer in maand 13 minimaal € 700.000,- tot maximaal € 1.300.000,- aflossen. Vanaf deze deelaflossing wordt de rente berekend over de restschuld van de lening. Na de eventuele deelaflossing in maand 13 mag het restant van de lening op ieder moment in één keer in zijn geheel boetevrij afgelost worden. Geldnemer is APOC Project V B.V. (externe creditratings: Graydon 0,29% PD / Creditsafe score 55). Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Omdat bij deze lening geen sprake is van een reeks van rente- en aflossingsverplichtingen die betaald dienen te worden uit een continue kasstroom, wordt bij in dit geval geen classificatie toegekend (classificatie "n.v.t."). Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Pandrecht (eerste rang) op Voorraden van APOC Project V B.V. Debiteuren van APOC Project V B.V. 2. Non-onttrekkingsverklaring Af te geven door de aandeelhouder van APOC Project V B.V. Hierin wordt vastgelegd dat er geen dividenden worden uitgekeerd of terug storting van kapitaal zal plaatsvinden, voordat de lening van Geldvoorelkaar.nl geheel is afgelost. Het is Geldnemer wel toegestaan om de vrij beschikbare cashflow uit APOC Project V B.V. aan Aircraft Part-Out Company Europe B.V. en haar dochtermaatschappijen ter beschikking te stellen. 3. Borgstelling Door Aircraft Part-Out Company Europe B.V. (externe creditratings: Graydon 1,54% PD / Creditsafe score 45) wordt voor de betaalverplichting van de restschuld en de overeengekomen renteverplichtingen gedurende de volledige looptijd van de lening een borgstelling afgegeven.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 23-10-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€0 / €60.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,00%

€87.360 / €112.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€59.436 / €76.200

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat