Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

APOC Aviation gaat na 8 eerdere succesvolle crowdfundingcampagnes graag opnieuw de samenwerking aan met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl. Deze 9e crowdfundingcampagne betreft een nieuwe bedrijfsactiviteit: een huur-kooptransactie van twee vliegtuigmotoren. Deze nieuwe activiteit wordt ondergebracht in APOC Trading B.V. Directeur Max Lutje Wooldrik: “De samenwerking met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl is ontstaan in 2016. Vanaf dat moment hebben de investeerders een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van onze groei-ambities. Maar liefst 8 projecten zijn met dank aan de investeerders volgeschreven, waarbij vorige maand nog ruim € 1,6 miljoen is opgehaald voor de financiering van een Airbus A320 (APOC project U). Een succesvolle samenwerking, waarbij we de investeerders danken voor het vertrouwen!" Recente ontwikkelingen Het team van APOC is recent versterkt met extra IT-specialisten, een tear down manager, een warehouse manager en motorenspecialist, die een bewezen track record heeft met de aan- en verkoop van vliegtuigmotoren. Met deze expertise in huis zijn wij in staat om vliegtuigen inclusief motoren aan te kopen en daarmee onze inkoopmarkt te vergroten. De motoren bieden wij aan ter verkoop, lease of een combinatie van beide. Met de uitbreiding van de motorendivisie heeft APOC een derde pijler (naast airframe part-out en landing gear leasing), die zal bijdragen aan de groei en stabiliteit van de onderneming. Om deze groei te faciliteren is APOC recent verhuisd naar een nieuwe locatie in Berkel en Rodenrijs. Deze nieuwe locatie biedt onderdak aan zowel het kantoorpersoneel als aan het magazijn. Door het magazijn op deze nieuwe locatie te centraliseren, kunnen processen nog efficiënter worden ingericht. Deloitte reikt elk jaar awards uit aan de 50 snelst groeiende bedrijven van Nederland. APOC is met een groeipercentage van 1088% over de periode van 2015-2018 genomineerd voor de Nederlandse "Technology Fast 50" award 2019! Inmiddels is het grootste deel van de geplande verkoopopbrengst in Project L gerealiseerd. Het is onze verwachting dat de vierde crowdfundingcampagne (APOC Project L) voor het einde van 2019 wordt afgelost. De komende maanden zullen de resterende onderdelen verkocht worden, waardoor aflossing ruim binnen de looptijd van de lening wederom mogelijk zal zijn. In de bijlage bij de pitch treft u een nadere toelichting op de status per project aan. De Onderneming APOC Aviation is een onderneming (besloten vennootschap), die zich bezighoudt met de levering van gebruikte onderdelen afkomstig uit de demontage van vliegtuigen, die door (lease)maatschappijen uit de vaart zijn genomen. Wij kopen hiertoe vliegtuigen, laten deze demonteren en verkopen vervolgens de onderdelen. Deze markt staat internationaal bekend als de aviation part-out markt. Grote en dure onderdelen - zoals landingsgestellen of motoren - die nog een lange resterende levensduur hebben, worden door APOC ook ter lease of huur-koop aangeboden en daarmee voorzien wij in de behoefte van luchtvaartmaatschappijen om dit soort onderdelen flexibel in te kunnen zetten. APOC Aviation is gestart in 2014 en opgericht door Max Lutje Wooldrik, een ondernemer in hart en nieren. "Toen ik 21 was, startte ik mijn eerste onderneming. Dit was erg leerzaam (en voor studentenbegrippen ook zeer lucratief). Dit heb ik jarenlang met veel plezier gedaan. Sindsdien heb ik het ondernemerschap nooit meer losgelaten. Na mijn studie Small Business & Retail Management startte ik een bedrijf in telecommunicatie en tevens diverse softwareprojecten, die ik uiteindelijk verkocht heb aan concurrenten in de markt. De verkoop van mijn vorige bedrijf werd aangewakkerd door mijn passie voor vliegen. Sinds 2009 heb ik mijn vliegbrevet. Ik haalde zoveel lol uit het vliegen dat ik had besloten om mijn toenmalige bedrijf te verkopen om iets in de luchtvaart te gaan doen. Na een freelance-opdracht bij een bedrijf dat handelde in vliegtuigonderdelen, heb ik in augustus 2014 besloten om APOC Aviation op te zetten. Ik vind het werkelijk fantastisch wat ik doe: ik run een hard groeiende internationale organisatie in een sector waar ik echt van droomde om in te werken!" De groei van de part-out markt wordt gestimuleerd door het nog steeds groeiende aantal vluchten in met name Azië, de opkomst van low cost airlines die voor veel concurrentie zorgen en de focus van luchtvaartmaatschappijen op kostenreductie. Het verschil in de prijs van een nieuw onderdeel en een gebruikt onderdeel is fors. Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen gebruiken inmiddels gebruikte onderdelen bij reparatie of onderhoud aan hun vloot. Een bedrijf als APOC Aviation profiteert sterk van deze trend en draagt hiermee ook bij aan de circulaire economie. Businessmodel Om tot een aankoopprijs van een uit de vaart genomen vliegtuig te komen, dient eerst een potentiële opbrengst bepaald te worden. Wij gebruiken hiervoor zelf ontwikkelde geavanceerde softwaretools die de prijs conservatief benaderen. Hierbij wordt onder andere via verschillende online databases rekening gehouden met historisch betaalde prijzen voor vliegtuigonderdelen. Belangrijke factoren hierbij zijn de vliegtuigspecificaties, zoals het type vliegtuig, de leeftijd en de staat van het vliegtuig (in verband met kwaliteit van de onderdelen). Na aanschaf van het vliegtuig volgt demontage. Dit onderdeel besteden wij uit aan tear-down bedrijven. Zij zijn gespecialiseerd in het demonteren van vliegtuigen en gevestigd op diverse vliegvelden wereldwijd. De periode om een vliegtuig te demonteren bedraagt ongeveer drie tot zes weken. De onderdelen worden vervolgens naar ons magazijn in Berkel en Rodenrijs verzonden. Demontage bij een tear-down bedrijf Opslag in eigen magazijn Onder de afnemers van de onderdelen zijn onder meer MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) bedrijven, tussenhandelaren en, in toenemende mate, luchtvaartmaatschappijen met in-house onderhoud. APOC Aviation is bij steeds meer gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen approved als directe toeleverancier. Naast directe verkoop vanuit de vraag van onze klanten verkopen wij ook onderdelen via ons online webportal en via publieke, internationale online databases als ILS en AeroXchange. Organisatie Moedermaatschappij APOC Aviation opereert vanuit de entiteit Aircraft Part-Out Company Europe B.V. Aandeelhouders van deze entiteit zijn de algemeen directeur (42,5%), Antea Participaties (30%), een groep informele investeerders (25%) en Stichting Administratiekantoor (STAK) APOC (2,5%). In de STAK APOC zijn aandelen gereserveerd voor de participatie van medewerkers in Aircraft Part-Out Company Europe B.V. In 2017 is een Raad van Commissarissen geïnstalleerd, bestaande uit ervaren leden met onder andere ervaring in de luchtvaartindustrie en snelgroeiende bedrijven. Voor alle part-out projecten zijn aparte projectentiteiten (besloten vennootschappen) opgericht. In deze projectentiteiten worden de part-out toestellen aangekocht. Ter financiering van deze aankoop gaat de projectentiteit leningen aan met bijvoorbeeld de crowd of (informele) investeerders, waarbij de zekerheden van de leningen bestaan uit een pandrecht op activa (waaronder voorraden en debiteuren) van de desbetreffende projectentiteit. APOC Aviation voert vervolgens de demontage, revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van de projectentiteit uit. Deze structuur geeft de investeerders de zekerheden voor de terugbetaling van de lening. Naast de projectentiteiten zijn APOC Leasing B.V. en APOC Trading B.V. opgericht als dochtermaatschappijen. Hierin vinden lease-activiteiten van onderdelen en handelsactiviteiten van landingsgestellen en vliegtuigmotoren plaats. De combinatie van part-out projecten, lease- en handelsactiviteiten zorgt ervoor dat APOC haar klanten optimaal kan bedienen. Daarnaast zorgt de spreiding van inkomsten uit part-out projecten en uit de Leasing en Trading entiteiten voor een stabiele kasstroom. Omzetontwikkeling APOC Aviation Vanaf 2014 is APOC Aviation uitgegroeid tot een gerenommeerde speler in de internationale part-out markt. In 2018 is een jaaromzet van ruim € 15 miljoen gerealiseerd. Dit is 37,6% hoger dan de gebudgetteerde omzet voor dat jaar (€ 10,9 miljoen). De voor 2019 gebudgetteerde omzet bedraagt € 19,6 miljoen. Door een groter aantal projecten en de toevoeging van de motorendivisie is het onze verwachting dat ook voor 2019 het budget overschreden zal worden. De jaarcijfers 2018 zijn door HLB Den Hartog Accountants en Adviseurs gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De prognoses zijn door ons zelf opgesteld. Meer informatie treft u aan in de bijlage “Aanvullende informatie bij pitch 20687”. De Lening De financiering zal worden aangewend voor de aankoop van 2 vliegtuigmotoren. Met de koper, een Europese vliegmaatschappij, is een huur-koopcontract overeengekomen, waarbij de koopsom verdeeld over 30 maandtermijnen wordt betaald. Bij de start van de overeenkomst (het moment van levering van de motoren) worden reeds 3 maandtermijnen door de koper betaald, waardoor de effectieve verhuurperiode 27 maanden bedraagt. APOC Trading B.V. blijft tot het moment van de laatste betaling juridisch eigenaar van de motoren. De kosten voor onderhoud, reparatie en verzekeringen zijn echter voor de koper. Voorafgaand aan de aankoop verzorgt Aircraft Part-Out Company Europe B.V. de acquisitie, onderhandeling, juridische documentatie en inspectie van de motoren. Hiervoor brengt zij eenmalig een vergoeding van 10% van de aanschafwaarde in rekening bij de APOC Trading B.V. Daarnaast ontvangt zij gedurende de looptijd van het project een management fee ter grootte van 10% van de gerealiseerde omzet. Hiermee worden de gemaakte exploitatiekosten gedekt. Wij kiezen voor de financiering van de handelsactiviteit voor een annuïtaire lening, zodat betaling van rente en aflossing gelijk oplopen met de ontvangst van de termijnbedragen van de koper van de motoren. U hebt daardoor de zekerheid dat de inkomende kasstromen direct voor de betalingsverplichtingen van deze lening worden aangewend. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuitaïre lening met een looptijd van 27 maanden en een bruto jaarrente van 7,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Voorwaarden voor vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina). Geldnemer is APOC Trading B.V. (externe creditratings: Graydon 0,26% PD / Creditsafe score 55). Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Vanwege de recente oprichting (2018) van APOC Trading B.V. is de classificatie van dit project vastgesteld op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Voor uitboeking van de lening dient Geldvoorelkaar.nl in bezit te zijn gesteld van de verzekeringspolis en het definitieve koopcontract van de twee aan te kopen vliegtuigmotoren. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Depotregeling 1 maandtermijn 2. Pandrecht (eerste rang) op Voorraden van APOC Trading B.V., zijnde de 2 aan te kopen motoren. Debiteuren van APOC Trading B.V., zijnde de openstaande vorderingen op de koper van de motoren. Overige rechten van APOC Trading B.V., zijnde de rechten uit hoofde van de huur-koopovereenkomst en uit hoofde van de verzekering van de 2 motoren. 3. Non-onttrekkingsverklaring Af te geven door de aandeelhouders van APOC Trading B.V. Hierin wordt vastgelegd dat er geen dividenden worden uitgekeerd of terug storting van kapitaal zal plaatsvinden, voordat de lening van Geldvoorelkaar.nl geheel is afgelost. Het is Geldnemer wel toegestaan om de vrij beschikbare cashflow uit APOC Trading B.V. aan Aircraft Part-Out Company Europe B.V en haar dochtermaatschappijen ter beschikking te stellen. 4. Borgstelling Door Aircraft Part-Out Company Europe B.V. (externe creditratings: Graydon 0,79% PD / Creditsafe score 54) wordt voor de betaalverplichting van de restschuld en de overeengekomen renteverplichtingen gedurende de volledige looptijd van de lening een borgstelling afgegeven.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam APOC Trading
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 23-09-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 1.620.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 27 maanden
Branche Transport
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

APOC Aviation gaat na 8 eerdere succesvolle crowdfundingcampagnes graag opnieuw de samenwerking aan met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl. Deze 9e crowdfundingcampagne betreft een nieuwe bedrijfsactiviteit: een huur-kooptransactie van twee vliegtuigmotoren. Deze nieuwe activiteit wordt ondergebracht in APOC Trading B.V. Directeur Max Lutje Wooldrik: “De samenwerking met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl is ontstaan in 2016. Vanaf dat moment hebben de investeerders een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van onze groei-ambities. Maar liefst 8 projecten zijn met dank aan de investeerders volgeschreven, waarbij vorige maand nog ruim € 1,6 miljoen is opgehaald voor de financiering van een Airbus A320 (APOC project U). Een succesvolle samenwerking, waarbij we de investeerders danken voor het vertrouwen!" Recente ontwikkelingen Het team van APOC is recent versterkt met extra IT-specialisten, een tear down manager, een warehouse manager en motorenspecialist, die een bewezen track record heeft met de aan- en verkoop van vliegtuigmotoren. Met deze expertise in huis zijn wij in staat om vliegtuigen inclusief motoren aan te kopen en daarmee onze inkoopmarkt te vergroten. De motoren bieden wij aan ter verkoop, lease of een combinatie van beide. Met de uitbreiding van de motorendivisie heeft APOC een derde pijler (naast airframe part-out en landing gear leasing), die zal bijdragen aan de groei en stabiliteit van de onderneming. Om deze groei te faciliteren is APOC recent verhuisd naar een nieuwe locatie in Berkel en Rodenrijs. Deze nieuwe locatie biedt onderdak aan zowel het kantoorpersoneel als aan het magazijn. Door het magazijn op deze nieuwe locatie te centraliseren, kunnen processen nog efficiënter worden ingericht. Deloitte reikt elk jaar awards uit aan de 50 snelst groeiende bedrijven van Nederland. APOC is met een groeipercentage van 1088% over de periode van 2015-2018 genomineerd voor de Nederlandse "Technology Fast 50" award 2019! Inmiddels is het grootste deel van de geplande verkoopopbrengst in Project L gerealiseerd. Het is onze verwachting dat de vierde crowdfundingcampagne (APOC Project L) voor het einde van 2019 wordt afgelost. De komende maanden zullen de resterende onderdelen verkocht worden, waardoor aflossing ruim binnen de looptijd van de lening wederom mogelijk zal zijn. In de bijlage bij de pitch treft u een nadere toelichting op de status per project aan. De Onderneming APOC Aviation is een onderneming (besloten vennootschap), die zich bezighoudt met de levering van gebruikte onderdelen afkomstig uit de demontage van vliegtuigen, die door (lease)maatschappijen uit de vaart zijn genomen. Wij kopen hiertoe vliegtuigen, laten deze demonteren en verkopen vervolgens de onderdelen. Deze markt staat internationaal bekend als de aviation part-out markt. Grote en dure onderdelen - zoals landingsgestellen of motoren - die nog een lange resterende levensduur hebben, worden door APOC ook ter lease of huur-koop aangeboden en daarmee voorzien wij in de behoefte van luchtvaartmaatschappijen om dit soort onderdelen flexibel in te kunnen zetten. APOC Aviation is gestart in 2014 en opgericht door Max Lutje Wooldrik, een ondernemer in hart en nieren. "Toen ik 21 was, startte ik mijn eerste onderneming. Dit was erg leerzaam (en voor studentenbegrippen ook zeer lucratief). Dit heb ik jarenlang met veel plezier gedaan. Sindsdien heb ik het ondernemerschap nooit meer losgelaten. Na mijn studie Small Business & Retail Management startte ik een bedrijf in telecommunicatie en tevens diverse softwareprojecten, die ik uiteindelijk verkocht heb aan concurrenten in de markt. De verkoop van mijn vorige bedrijf werd aangewakkerd door mijn passie voor vliegen. Sinds 2009 heb ik mijn vliegbrevet. Ik haalde zoveel lol uit het vliegen dat ik had besloten om mijn toenmalige bedrijf te verkopen om iets in de luchtvaart te gaan doen. Na een freelance-opdracht bij een bedrijf dat handelde in vliegtuigonderdelen, heb ik in augustus 2014 besloten om APOC Aviation op te zetten. Ik vind het werkelijk fantastisch wat ik doe: ik run een hard groeiende internationale organisatie in een sector waar ik echt van droomde om in te werken!" De groei van de part-out markt wordt gestimuleerd door het nog steeds groeiende aantal vluchten in met name Azië, de opkomst van low cost airlines die voor veel concurrentie zorgen en de focus van luchtvaartmaatschappijen op kostenreductie. Het verschil in de prijs van een nieuw onderdeel en een gebruikt onderdeel is fors. Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen gebruiken inmiddels gebruikte onderdelen bij reparatie of onderhoud aan hun vloot. Een bedrijf als APOC Aviation profiteert sterk van deze trend en draagt hiermee ook bij aan de circulaire economie. Businessmodel Om tot een aankoopprijs van een uit de vaart genomen vliegtuig te komen, dient eerst een potentiële opbrengst bepaald te worden. Wij gebruiken hiervoor zelf ontwikkelde geavanceerde softwaretools die de prijs conservatief benaderen. Hierbij wordt onder andere via verschillende online databases rekening gehouden met historisch betaalde prijzen voor vliegtuigonderdelen. Belangrijke factoren hierbij zijn de vliegtuigspecificaties, zoals het type vliegtuig, de leeftijd en de staat van het vliegtuig (in verband met kwaliteit van de onderdelen). Na aanschaf van het vliegtuig volgt demontage. Dit onderdeel besteden wij uit aan tear-down bedrijven. Zij zijn gespecialiseerd in het demonteren van vliegtuigen en gevestigd op diverse vliegvelden wereldwijd. De periode om een vliegtuig te demonteren bedraagt ongeveer drie tot zes weken. De onderdelen worden vervolgens naar ons magazijn in Berkel en Rodenrijs verzonden. Demontage bij een tear-down bedrijf Opslag in eigen magazijn Onder de afnemers van de onderdelen zijn onder meer MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) bedrijven, tussenhandelaren en, in toenemende mate, luchtvaartmaatschappijen met in-house onderhoud. APOC Aviation is bij steeds meer gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen approved als directe toeleverancier. Naast directe verkoop vanuit de vraag van onze klanten verkopen wij ook onderdelen via ons online webportal en via publieke, internationale online databases als ILS en AeroXchange. Organisatie Moedermaatschappij APOC Aviation opereert vanuit de entiteit Aircraft Part-Out Company Europe B.V. Aandeelhouders van deze entiteit zijn de algemeen directeur (42,5%), Antea Participaties (30%), een groep informele investeerders (25%) en Stichting Administratiekantoor (STAK) APOC (2,5%). In de STAK APOC zijn aandelen gereserveerd voor de participatie van medewerkers in Aircraft Part-Out Company Europe B.V. In 2017 is een Raad van Commissarissen geïnstalleerd, bestaande uit ervaren leden met onder andere ervaring in de luchtvaartindustrie en snelgroeiende bedrijven. Voor alle part-out projecten zijn aparte projectentiteiten (besloten vennootschappen) opgericht. In deze projectentiteiten worden de part-out toestellen aangekocht. Ter financiering van deze aankoop gaat de projectentiteit leningen aan met bijvoorbeeld de crowd of (informele) investeerders, waarbij de zekerheden van de leningen bestaan uit een pandrecht op activa (waaronder voorraden en debiteuren) van de desbetreffende projectentiteit. APOC Aviation voert vervolgens de demontage, revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van de projectentiteit uit. Deze structuur geeft de investeerders de zekerheden voor de terugbetaling van de lening. Naast de projectentiteiten zijn APOC Leasing B.V. en APOC Trading B.V. opgericht als dochtermaatschappijen. Hierin vinden lease-activiteiten van onderdelen en handelsactiviteiten van landingsgestellen en vliegtuigmotoren plaats. De combinatie van part-out projecten, lease- en handelsactiviteiten zorgt ervoor dat APOC haar klanten optimaal kan bedienen. Daarnaast zorgt de spreiding van inkomsten uit part-out projecten en uit de Leasing en Trading entiteiten voor een stabiele kasstroom. Omzetontwikkeling APOC Aviation Vanaf 2014 is APOC Aviation uitgegroeid tot een gerenommeerde speler in de internationale part-out markt. In 2018 is een jaaromzet van ruim € 15 miljoen gerealiseerd. Dit is 37,6% hoger dan de gebudgetteerde omzet voor dat jaar (€ 10,9 miljoen). De voor 2019 gebudgetteerde omzet bedraagt € 19,6 miljoen. Door een groter aantal projecten en de toevoeging van de motorendivisie is het onze verwachting dat ook voor 2019 het budget overschreden zal worden. De jaarcijfers 2018 zijn door HLB Den Hartog Accountants en Adviseurs gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De prognoses zijn door ons zelf opgesteld. Meer informatie treft u aan in de bijlage “Aanvullende informatie bij pitch 20687”. De Lening De financiering zal worden aangewend voor de aankoop van 2 vliegtuigmotoren. Met de koper, een Europese vliegmaatschappij, is een huur-koopcontract overeengekomen, waarbij de koopsom verdeeld over 30 maandtermijnen wordt betaald. Bij de start van de overeenkomst (het moment van levering van de motoren) worden reeds 3 maandtermijnen door de koper betaald, waardoor de effectieve verhuurperiode 27 maanden bedraagt. APOC Trading B.V. blijft tot het moment van de laatste betaling juridisch eigenaar van de motoren. De kosten voor onderhoud, reparatie en verzekeringen zijn echter voor de koper. Voorafgaand aan de aankoop verzorgt Aircraft Part-Out Company Europe B.V. de acquisitie, onderhandeling, juridische documentatie en inspectie van de motoren. Hiervoor brengt zij eenmalig een vergoeding van 10% van de aanschafwaarde in rekening bij de APOC Trading B.V. Daarnaast ontvangt zij gedurende de looptijd van het project een management fee ter grootte van 10% van de gerealiseerde omzet. Hiermee worden de gemaakte exploitatiekosten gedekt. Wij kiezen voor de financiering van de handelsactiviteit voor een annuïtaire lening, zodat betaling van rente en aflossing gelijk oplopen met de ontvangst van de termijnbedragen van de koper van de motoren. U hebt daardoor de zekerheid dat de inkomende kasstromen direct voor de betalingsverplichtingen van deze lening worden aangewend. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuitaïre lening met een looptijd van 27 maanden en een bruto jaarrente van 7,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Voorwaarden voor vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina). Geldnemer is APOC Trading B.V. (externe creditratings: Graydon 0,26% PD / Creditsafe score 55). Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Vanwege de recente oprichting (2018) van APOC Trading B.V. is de classificatie van dit project vastgesteld op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Voor uitboeking van de lening dient Geldvoorelkaar.nl in bezit te zijn gesteld van de verzekeringspolis en het definitieve koopcontract van de twee aan te kopen vliegtuigmotoren. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Depotregeling 1 maandtermijn 2. Pandrecht (eerste rang) op Voorraden van APOC Trading B.V., zijnde de 2 aan te kopen motoren. Debiteuren van APOC Trading B.V., zijnde de openstaande vorderingen op de koper van de motoren. Overige rechten van APOC Trading B.V., zijnde de rechten uit hoofde van de huur-koopovereenkomst en uit hoofde van de verzekering van de 2 motoren. 3. Non-onttrekkingsverklaring Af te geven door de aandeelhouders van APOC Trading B.V. Hierin wordt vastgelegd dat er geen dividenden worden uitgekeerd of terug storting van kapitaal zal plaatsvinden, voordat de lening van Geldvoorelkaar.nl geheel is afgelost. Het is Geldnemer wel toegestaan om de vrij beschikbare cashflow uit APOC Trading B.V. aan Aircraft Part-Out Company Europe B.V en haar dochtermaatschappijen ter beschikking te stellen. 4. Borgstelling Door Aircraft Part-Out Company Europe B.V. (externe creditratings: Graydon 0,79% PD / Creditsafe score 54) wordt voor de betaalverplichting van de restschuld en de overeengekomen renteverplichtingen gedurende de volledige looptijd van de lening een borgstelling afgegeven.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 23-09-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 4,50%

€104.893 / €238.393

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€11.188 / €74.588

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€80.290 / €217.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat