Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Auto Nijkrake wil de bestaande activiteiten aanvullen met een nieuwe activiteit; Verhuur van bedrijfswagens en ‘busjes’. Om de aanschaf van 5 busjes en de opstart te bekostigen is er een financieringsbehoefte van EUR 30.000,-. Auto Nijkrake wil de bestaande activiteiten (garagebedrijf en autoverkoop) aanvullen met een nieuwe activiteit; Verhuur van bedrijfswagens en ‘busjes’. De ondernemer (Arjan Nijkrake) ziet ruimte in de markt voor verhuurbedrijven onder het premium segment. Door voertuigen goed in te kopen (tweedehands) en reparatie/onderhoud in eigen beheer te doen wordt een kostenvoordeel gerealiseerd ten opzichte van de concurrentie. Er zal een website worden ontwikkeld waar de nieuwe activiteit zal worden gepromoot; www.goedkoopbusjeshuren.nl. Om de aanschaf van 5 busjes en de opstart te bekostigen is er een financieringsbehoefte van EUR 30.000,-. De lening wordt lineair afgelost in 5 jaar. De risicoclassificatie is bepaald op A. Het betreft een onderneming die de zware jaren in de automotive industrie heeft overleefd en nu goede ontwikkelingen doormaakt. Deze ontwikkeling zien we terug in de financiële performance en de financiële positie van de onderneming. Er wordt een rendabele exploitatie gedraaid en er wordt jaarlijks eigen vermogen opgebouwd. De rente- en aflossingsverplichtingen van de nieuwe lening kunnen uit de huidige exploitatie worden voldaan. Daarnaast is de exploitatie uit de verhuuractiviteiten conservatief begroot. Er wordt in de begroting uitgegaan van een bezettingsgraad van 30%. Dit komt neer op 2 dagen per week per voertuig. Op basis van bovenstaande achten wij de kans op wanbetaling beperkt. Concluderend achten wij dit een verantwoorde investering met een goede risico/rendement verhouding. Leendoel De lening zal worden aangewend voor de aanschaf van 5 gebruikte voertuigen (bedrijfswagens en bussen) en de ontwikkeling van de website. De inkoop van de 5 voertuigen is begroot op EUR 25.000. De ontwikkeling van de website is begroot op EUR 5.000. Totale investeringsbehoefte is daarmee EUR 30.000. Onderneming Auto Nijkrake bestaat reeds sinds 2009 (www.autonijkrake.nl). Hiervoor ontplooide de ondernemer dezelfde activiteiten vanuit een B.V.. Uit fiscale overwegingen is er destijds voor gekozen om de onderneming voort te zetten vanuit een nieuwe eenmanszaak. De huidige activiteiten bestaan uit onderhoud en reparatie van voertuigen. Daarnaast draagt de autohandel positief bij aan de exploitatie. Door betaalbare, goede service aan te bieden heeft Auto Nijkrake inmiddels een gedegen vaste klantenkring opgebouwd en is in een moeizame markt sterk groeiend. Het personeelsbestand bestaat uit 4FTE inclusief de ondernemer. De nieuwe activiteit Er zullen 5 voertuigen worden aangeschaft welke tevens voor de verhuur bestemd zijn. De onderneming is reeds in bezit van een auto-ambulance welke al regelmatig wordt verhuurd. Door voertuigen goed in te kopen (tweedehands) en reparatie/onderhoud in eigen beheer te doen wordt een kostenvoordeel gerealiseerd ten opzichte van de concurrentie. Anderzijds zijn er mogelijke synergie effecten voor de bestaande activiteiten. Klanten voor de verhuur zijn ook potentiele klanten voor de werkplaats/handel van Auto Nijkrake. Voor een deel zal de reclame zich richten op het bestaande klanten van Auto Nijkrake in zowel het particuliere alsmede het zakelijke segment. De promotie van de verhuur zal in eerste instantie op de regio Twente worden gericht. Hierbij zal voornamelijk internetmarketing worden ingezet. Ook zal er een poging gedaan worden om duidelijk zichtbaar te zijn vanaf de autobaan A1. De USP’s van www.goedkoopbusjeshuren.nl: 1. Laagste prijs garantie 2. Kilometer vrij 3. Bussen reclame-vrij 4. Gratis gebruik van steekwagen, palletwagen, verhuisrekken, verhuisdozen/kratten, verhuisdekens. 5. Combi acties met werkplaats of andere bedrijven 6. Verschillende voertuigen 7. Optimale conditie optisch en technisch Ondernemer Arjan Nijkrake (41 jaar), geboren en getogen in Hengelo. Arjan is opgegroeid in de autobranche en heeft daardoor een brede kennis en passie voor auto’s ontwikkeld. De gedreven ondernemer bezit een gezonde dosis Twentse nuchterheid en is tevens erg creatief op het gebied van ondernemen. Zo ziet hij met goedkoopbusjeshuren.nl mogelijkheden binnen de verhuurmarkt om bedrijven en particulieren te voorzien van een goede technisch en optische bus tegen een scherpe prijs. Financials De rentabiliteit van de onderneming is goed. Zowel in 2013 als in 2014 is een goed resultaat behaald en voor 2015 wordt wederom een goed resultaat verwacht. De rente en aflossing uit de nieuwe lening kunnen gedragen worden op basis van de huidige exploitatie. Het garantievermogen is goed. Feitelijk is er sprake van een negatief eigen vermogen. Dit wordt veroorzaakt door de vordering van Auto Nijkrake B.V. (100% eigendom van ondernemer) op de eenmanszaak. De vordering is ontstaan in 2009 bij overheveling van de activa van de B.V. naar de eenmanszaak. De vordering wordt achtergesteld en verpand ten opzichte van de nieuwe lening. Zodoende wordt deze meegenomen in het garantievermogen. Het garantievermogen is hiermee goed. De liquiditeit is goed. De onderneming is prima in staat om aan zijn kortlopende schulden te voldoen. Zekerheden De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. De aansprakelijkheid vloeit voort uit de ondernemingsvorm (eenmanszaak). Daarnaast biedt Auto Nijkrake zekerheden in de vorm van verpanding op de debiteuren, inventaris, voorraad en transportmiddelen. Auto Nijkrake maakt reeds gebruik van een kredietfaciliteit bij een bank. De kredietaanbieder heeft ter zekerheid een pandrecht op de voorraad bedongen. Hierdoor zal het pandrecht op voorraad tweede in rang zijn. Op basis van de boekwaarde van de jaarcijfers 2014 kunnen we een zekerheidswaarde aan de pandrechten toedichten van EUR 27.000. We hebben hierbij een uitwinningsratio toegepast van 0,5 en de waarde van de voorraden buiten beschouwing gelaten. Met deze zekerheidswaarde is de financiering voor 90% gedekt door de verpandingen. De aan te schaffen voertuigen voor verhuur zullen worden geactiveerd als Transportmiddelen. Deze zullen derhalve onder het pandrecht vallen. Uitgaande van een boekwaarde van EUR 20.000 per einde 2015 rekenen we EUR 10.000 toe aan de dekkingspositie. Deze komt hiermee op EUR 37.000 euro waarmee de financiering voor 123% gedekt is. Risico / Rendement Rendement – Goed Garantievermogen – Goed Liquiditeit – Goed Zekerheidspositie – Goed Concluderend achten wij dit een verantwoorde investering met een goede risico/rendement verhouding.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Auto Nijkrake
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 20-11-2015
Type financiering Lening
Streefbedrag € 30.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Transport
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Auto Nijkrake wil de bestaande activiteiten aanvullen met een nieuwe activiteit; Verhuur van bedrijfswagens en ‘busjes’. Om de aanschaf van 5 busjes en de opstart te bekostigen is er een financieringsbehoefte van EUR 30.000,-. Auto Nijkrake wil de bestaande activiteiten (garagebedrijf en autoverkoop) aanvullen met een nieuwe activiteit; Verhuur van bedrijfswagens en ‘busjes’. De ondernemer (Arjan Nijkrake) ziet ruimte in de markt voor verhuurbedrijven onder het premium segment. Door voertuigen goed in te kopen (tweedehands) en reparatie/onderhoud in eigen beheer te doen wordt een kostenvoordeel gerealiseerd ten opzichte van de concurrentie. Er zal een website worden ontwikkeld waar de nieuwe activiteit zal worden gepromoot; www.goedkoopbusjeshuren.nl. Om de aanschaf van 5 busjes en de opstart te bekostigen is er een financieringsbehoefte van EUR 30.000,-. De lening wordt lineair afgelost in 5 jaar. De risicoclassificatie is bepaald op A. Het betreft een onderneming die de zware jaren in de automotive industrie heeft overleefd en nu goede ontwikkelingen doormaakt. Deze ontwikkeling zien we terug in de financiële performance en de financiële positie van de onderneming. Er wordt een rendabele exploitatie gedraaid en er wordt jaarlijks eigen vermogen opgebouwd. De rente- en aflossingsverplichtingen van de nieuwe lening kunnen uit de huidige exploitatie worden voldaan. Daarnaast is de exploitatie uit de verhuuractiviteiten conservatief begroot. Er wordt in de begroting uitgegaan van een bezettingsgraad van 30%. Dit komt neer op 2 dagen per week per voertuig. Op basis van bovenstaande achten wij de kans op wanbetaling beperkt. Concluderend achten wij dit een verantwoorde investering met een goede risico/rendement verhouding. Leendoel De lening zal worden aangewend voor de aanschaf van 5 gebruikte voertuigen (bedrijfswagens en bussen) en de ontwikkeling van de website. De inkoop van de 5 voertuigen is begroot op EUR 25.000. De ontwikkeling van de website is begroot op EUR 5.000. Totale investeringsbehoefte is daarmee EUR 30.000. Onderneming Auto Nijkrake bestaat reeds sinds 2009 (www.autonijkrake.nl). Hiervoor ontplooide de ondernemer dezelfde activiteiten vanuit een B.V.. Uit fiscale overwegingen is er destijds voor gekozen om de onderneming voort te zetten vanuit een nieuwe eenmanszaak. De huidige activiteiten bestaan uit onderhoud en reparatie van voertuigen. Daarnaast draagt de autohandel positief bij aan de exploitatie. Door betaalbare, goede service aan te bieden heeft Auto Nijkrake inmiddels een gedegen vaste klantenkring opgebouwd en is in een moeizame markt sterk groeiend. Het personeelsbestand bestaat uit 4FTE inclusief de ondernemer. De nieuwe activiteit Er zullen 5 voertuigen worden aangeschaft welke tevens voor de verhuur bestemd zijn. De onderneming is reeds in bezit van een auto-ambulance welke al regelmatig wordt verhuurd. Door voertuigen goed in te kopen (tweedehands) en reparatie/onderhoud in eigen beheer te doen wordt een kostenvoordeel gerealiseerd ten opzichte van de concurrentie. Anderzijds zijn er mogelijke synergie effecten voor de bestaande activiteiten. Klanten voor de verhuur zijn ook potentiele klanten voor de werkplaats/handel van Auto Nijkrake. Voor een deel zal de reclame zich richten op het bestaande klanten van Auto Nijkrake in zowel het particuliere alsmede het zakelijke segment. De promotie van de verhuur zal in eerste instantie op de regio Twente worden gericht. Hierbij zal voornamelijk internetmarketing worden ingezet. Ook zal er een poging gedaan worden om duidelijk zichtbaar te zijn vanaf de autobaan A1. De USP’s van www.goedkoopbusjeshuren.nl: 1. Laagste prijs garantie 2. Kilometer vrij 3. Bussen reclame-vrij 4. Gratis gebruik van steekwagen, palletwagen, verhuisrekken, verhuisdozen/kratten, verhuisdekens. 5. Combi acties met werkplaats of andere bedrijven 6. Verschillende voertuigen 7. Optimale conditie optisch en technisch Ondernemer Arjan Nijkrake (41 jaar), geboren en getogen in Hengelo. Arjan is opgegroeid in de autobranche en heeft daardoor een brede kennis en passie voor auto’s ontwikkeld. De gedreven ondernemer bezit een gezonde dosis Twentse nuchterheid en is tevens erg creatief op het gebied van ondernemen. Zo ziet hij met goedkoopbusjeshuren.nl mogelijkheden binnen de verhuurmarkt om bedrijven en particulieren te voorzien van een goede technisch en optische bus tegen een scherpe prijs. Financials De rentabiliteit van de onderneming is goed. Zowel in 2013 als in 2014 is een goed resultaat behaald en voor 2015 wordt wederom een goed resultaat verwacht. De rente en aflossing uit de nieuwe lening kunnen gedragen worden op basis van de huidige exploitatie. Het garantievermogen is goed. Feitelijk is er sprake van een negatief eigen vermogen. Dit wordt veroorzaakt door de vordering van Auto Nijkrake B.V. (100% eigendom van ondernemer) op de eenmanszaak. De vordering is ontstaan in 2009 bij overheveling van de activa van de B.V. naar de eenmanszaak. De vordering wordt achtergesteld en verpand ten opzichte van de nieuwe lening. Zodoende wordt deze meegenomen in het garantievermogen. Het garantievermogen is hiermee goed. De liquiditeit is goed. De onderneming is prima in staat om aan zijn kortlopende schulden te voldoen. Zekerheden De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. De aansprakelijkheid vloeit voort uit de ondernemingsvorm (eenmanszaak). Daarnaast biedt Auto Nijkrake zekerheden in de vorm van verpanding op de debiteuren, inventaris, voorraad en transportmiddelen. Auto Nijkrake maakt reeds gebruik van een kredietfaciliteit bij een bank. De kredietaanbieder heeft ter zekerheid een pandrecht op de voorraad bedongen. Hierdoor zal het pandrecht op voorraad tweede in rang zijn. Op basis van de boekwaarde van de jaarcijfers 2014 kunnen we een zekerheidswaarde aan de pandrechten toedichten van EUR 27.000. We hebben hierbij een uitwinningsratio toegepast van 0,5 en de waarde van de voorraden buiten beschouwing gelaten. Met deze zekerheidswaarde is de financiering voor 90% gedekt door de verpandingen. De aan te schaffen voertuigen voor verhuur zullen worden geactiveerd als Transportmiddelen. Deze zullen derhalve onder het pandrecht vallen. Uitgaande van een boekwaarde van EUR 20.000 per einde 2015 rekenen we EUR 10.000 toe aan de dekkingspositie. Deze komt hiermee op EUR 37.000 euro waarmee de financiering voor 123% gedekt is. Risico / Rendement Rendement – Goed Garantievermogen – Goed Liquiditeit – Goed Zekerheidspositie – Goed Concluderend achten wij dit een verantwoorde investering met een goede risico/rendement verhouding.

Bron: RegioFund d.d. 20-11-2015 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform RegioFund
Platformlink Ga naar RegioFund
Oprichtingsjaar platform 2015
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 7,00%

€0 / €75.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,75%

€355.500 / €450.000

Waardevoorjegeld

Lening - 6,00%

€110.400 / €240.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€89.871 / €299.571

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€153.000 / €180.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€64.800 / €90.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat