Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Kinderopvang Barnehage is een eenmanszaak van onderneemster Helena Hamelink. Barnehage is sinds de opening in maart 2015 ontzettend snel gegroeid. Barnehage biedt flexibele opvang en de vraag hiernaar blijkt erg groot. In 1 jaar tijd is het aantal aangemelde kinderen verdrievoudigd. Dit brengt druk op de organisatie en op de middelen. Het is dan ook noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in middelen om de organisatie efficiënter te laten draaien. Om de aanschaf van twee grotere busjes, een herfinanciering en een uitbreiding van het bestaande werkkapitaal mogelijk te maken wordt nu een lening gevraagd van € 110.000,- gedurende 60 maanden. In ruil wordt de investeerders van Kapitaal Op Maat een rentepercentage aangeboden van 8,5%. Het Bedrijf Barnehage is een kleinschalige kinderopvang voor de regio ’s Hertogenbosch. Barnehage onderscheidt zich in de markt door de ruime openingsuren van 06:00 uur tot 23:30 uur op weekdagen en ook in het weekend is Barnehage geopend. Kleinschaligheid en het bieden van directe lijnen met de algemene leiding vinden wij erg belangrijk. Barnehage biedt zowel plaats aan kinderen tussen de 0 jaar en 4 jaar (kinderopvang) en kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar (buitenschoolse opvang). Wat Barnehage bijzonder maakt is de flexibele opvang, dit betekent dat er niet in blokken van 4 uur afgenomen hoeft te worden. In de kinderopvang wordt doorgaans gerekend in blokken van 4 uur en dit is niet voor iedereen wenselijk. Barnehage positioneert zich met haar aanbod echt als het ideale kinderdagverblijf voor ouders met flexibele arbeidscontracten zoals in onder andere de zorg en horeca. Ook voor ouders met arbeidscontracten die flexibel over de week worden ingepland is flexibele opvang de enige oplossing. Zo heeft Barnehage veel cliënten die werken in de horeca, ziekenhuizen, zorginstellingen en zelfs de Efteling. In detail betekent dit het volgende: - Langere openingstijden. Van 06:00 tot 23.30 uur - Reserveren per uur, betalen per kwartier. - Opvang op tijden dat de cliënt ook daadwerkelijk opvang nodig heeft. - Open in het weekend. Hiermee onderscheidt Barnehage zich echt van de reguliere kinderopvang in de regio. Immers bij de reguliere kinderopvang dient u per dagdeel (blokken van 4 uur) af te nemen. Vaak ook nog eens enkele weken vooruit. Bij Barnehage kan men minimaal een week vooruit de opvang laten inplannen. Men kan kiezen per uur. Barnehage heeft ruime openingstijden, van 06:00 uur tot 23:30 uur. Barnehage is actief in de regio ’s Hertogenbosch, maar heeft ook klanten daarbuiten. De klanten concentreren zich in de vijfhoek: Waalwijk (Efteling) – Tilburg – Boxtel – Oss – Zaltbommel. Klanten zijn ofwel woonachtig in ’s Hertogenbosch en werkachtig in de vijfhoek. Of omgekeerd. Echter zijn er ook klanten die in hun eigen regio geen flexibele kinderopvang hebben en gebruik maken van Barnehage. Barnehage is gevestigd aan de Zilverahorn in ’s Hertogenbosch. Centraal en gelegen in een woonwijk. Het kinderdagverblijf is goed bereikbaar via de doorgaande weg en vlakbij de A59. De organisatie Barnehage is een eenmanszaak in eigendom van mevrouw Helena Hamelink. De eenmanszaak is opgericht op 14-11-2014 en gevestigd in ’s Hertogenbosch. Op dit moment zijn er 14 medewerkers werkzaam, waarvan 12 mensen met een contract met minimale garantie uren en 2 mensen met een 0-uren contract. Er wordt gewerkt conform de CAO Kinderopvang. Hierbij wordt zo flexibel als mogelijk gewerkt, zodat overbodige uren zo veel al mogelijk worden vermeden. De algemene leiding is in handen van mevrouw H.A. Hamelink zij wordt hierin bijgestaan door een assistent en een administratief medewerker. De administratief medewerker is verantwoordelijk voor de administratie en planning van de kinderen en de gewerkte uren van personeel. Het werken op de groepen wordt uitgevoerd door de gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Omzet en Groei De onderneming is geregistreerd in november 2014 en pas echt van start gegaan in maart 2015. Barnehage profiteert van de aantrekkende economie die direct voelbaar is in de kinderopvang. Na een aantal jaren van forse daling is sinds 2016 de markt van kinderopvang weer gegroeid met een verwachte volumegroei van 1% tot 3%. In 2016 was er een stijging in de bijdrage van de overheid inzake de kosten voor kinderopvang en in 2017 komt hier nog eens 200 miljoen euro extra bij. Ouders die tijdens de crisis alternatieven hebben gevonden keren nu weer terug naar de reguliere kinderopvang. Barnehage is sinds de operationele start in maart 2015 heel snel gegroeid. In januari 2016 waren er 43 kinderen ingeschreven en in december 2016 waren er al 105 ingeschreven kinderen. Op dit moment zijn er tot oktober 2017 al 35 kinderen die binnenkort bij ons opgevangen worden. De door Barnehage aangeboden flexibele opvang met ruime openingstijden is voor veel mensen erg aantrekkelijk. Barnehage doet nagenoeg geen promotie en krijgt haar aanmeldingen door aanbevelingen van klanten. Het nieuws over het aanbod verspreidt zichzelf. Per 1 januari 2017 biedt Barnehage ook bijzondere Buitenschoolse Opvang aan gericht op de thema’s Outdoor Sport en Creativiteit en ook dit zorgt voor meer aanmeldingen en groei. Financieringsbehoefte In 1 jaar tijd is het aantal ingeschreven kinderen verdrievoudigd. Dit brengt druk op de organisatie en op de middelen van Barnehage. Het is dan ook noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt om de organisatie efficiënter te laten draaien. Door de groei en de uitbreiding van de activiteiten voor de BSO is een investering in de aanschaf van twee busjes voor 9 personen de beste keuze. Hiermee gaan zowel de transportkosten als de personeelskosten omlaag. Men verwacht twee 9 personenbusjes te kunnen aanschaffen. Deze investering is begroot op € 27.500,- Naast deze investering bestaat de wens om een herfinanciering door te voeren en het werkkapitaal uit te breiden. De herfinanciering Tijdens de opstart is er gekozen voor een financiering via Qredits, een huurkoop via Six- pack en een achtergestelde financiering via Kensberg B.V. Hierdoor zijn er momenteel 3 financiers van vreemd vermogen. Met deze 4e financiering is de wens ook ontstaan om het vreemd vermogen te herstructureren en het aantal financiers te beperken tot 2 aanbieders. De financiering via Qredits en Sixpack zullen met deze financiering worden afgelost. De totale investering bedraagt € 110.000,-. De onderneemster heeft zelf al € 110.000,- ingebracht de afgelopen 2 jaren en kan de gewenste investering niet uit eigen middelen doen. De gevraagde lening bedraagt € 110.000,- gedurende 60 maanden. In ruil biedt de onderneemster de investeerders van Kapitaal Op Maat een rente percentage aan van 8,5%. Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat Er wordt gekozen voor een financiering via Crowdfunding omdat het voor ons niet mogelijk is om een dergelijk investering via de traditionele banken te doen. Als Kinderdagverblijf en BSO staan wij midden in de maatschappij en voor ons is de meerwaarde van crowdfunding dat het een financieringsvorm van deze tijd is en dat wij de crowd kunnen laten zien hoezeer wij met onze flexibele opvang ook echt van deze tijd zijn. We danken u voor uw interesse en vertrouwen!

Haal het maximale rendement uit uw crowdfundingportefeuille met Crowdfundpanel.
Projectnaam Barnehage Kinderopvang
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 24-03-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 110.000
Rente 8,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Herfinanciering

Kinderopvang Barnehage is een eenmanszaak van onderneemster Helena Hamelink. Barnehage is sinds de opening in maart 2015 ontzettend snel gegroeid. Barnehage biedt flexibele opvang en de vraag hiernaar blijkt erg groot. In 1 jaar tijd is het aantal aangemelde kinderen verdrievoudigd. Dit brengt druk op de organisatie en op de middelen. Het is dan ook noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in middelen om de organisatie efficiënter te laten draaien. Om de aanschaf van twee grotere busjes, een herfinanciering en een uitbreiding van het bestaande werkkapitaal mogelijk te maken wordt nu een lening gevraagd van € 110.000,- gedurende 60 maanden. In ruil wordt de investeerders van Kapitaal Op Maat een rentepercentage aangeboden van 8,5%. Het Bedrijf Barnehage is een kleinschalige kinderopvang voor de regio ’s Hertogenbosch. Barnehage onderscheidt zich in de markt door de ruime openingsuren van 06:00 uur tot 23:30 uur op weekdagen en ook in het weekend is Barnehage geopend. Kleinschaligheid en het bieden van directe lijnen met de algemene leiding vinden wij erg belangrijk. Barnehage biedt zowel plaats aan kinderen tussen de 0 jaar en 4 jaar (kinderopvang) en kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar (buitenschoolse opvang). Wat Barnehage bijzonder maakt is de flexibele opvang, dit betekent dat er niet in blokken van 4 uur afgenomen hoeft te worden. In de kinderopvang wordt doorgaans gerekend in blokken van 4 uur en dit is niet voor iedereen wenselijk. Barnehage positioneert zich met haar aanbod echt als het ideale kinderdagverblijf voor ouders met flexibele arbeidscontracten zoals in onder andere de zorg en horeca. Ook voor ouders met arbeidscontracten die flexibel over de week worden ingepland is flexibele opvang de enige oplossing. Zo heeft Barnehage veel cliënten die werken in de horeca, ziekenhuizen, zorginstellingen en zelfs de Efteling. In detail betekent dit het volgende: - Langere openingstijden. Van 06:00 tot 23.30 uur - Reserveren per uur, betalen per kwartier. - Opvang op tijden dat de cliënt ook daadwerkelijk opvang nodig heeft. - Open in het weekend. Hiermee onderscheidt Barnehage zich echt van de reguliere kinderopvang in de regio. Immers bij de reguliere kinderopvang dient u per dagdeel (blokken van 4 uur) af te nemen. Vaak ook nog eens enkele weken vooruit. Bij Barnehage kan men minimaal een week vooruit de opvang laten inplannen. Men kan kiezen per uur. Barnehage heeft ruime openingstijden, van 06:00 uur tot 23:30 uur. Barnehage is actief in de regio ’s Hertogenbosch, maar heeft ook klanten daarbuiten. De klanten concentreren zich in de vijfhoek: Waalwijk (Efteling) – Tilburg – Boxtel – Oss – Zaltbommel. Klanten zijn ofwel woonachtig in ’s Hertogenbosch en werkachtig in de vijfhoek. Of omgekeerd. Echter zijn er ook klanten die in hun eigen regio geen flexibele kinderopvang hebben en gebruik maken van Barnehage. Barnehage is gevestigd aan de Zilverahorn in ’s Hertogenbosch. Centraal en gelegen in een woonwijk. Het kinderdagverblijf is goed bereikbaar via de doorgaande weg en vlakbij de A59. De organisatie Barnehage is een eenmanszaak in eigendom van mevrouw Helena Hamelink. De eenmanszaak is opgericht op 14-11-2014 en gevestigd in ’s Hertogenbosch. Op dit moment zijn er 14 medewerkers werkzaam, waarvan 12 mensen met een contract met minimale garantie uren en 2 mensen met een 0-uren contract. Er wordt gewerkt conform de CAO Kinderopvang. Hierbij wordt zo flexibel als mogelijk gewerkt, zodat overbodige uren zo veel al mogelijk worden vermeden. De algemene leiding is in handen van mevrouw H.A. Hamelink zij wordt hierin bijgestaan door een assistent en een administratief medewerker. De administratief medewerker is verantwoordelijk voor de administratie en planning van de kinderen en de gewerkte uren van personeel. Het werken op de groepen wordt uitgevoerd door de gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Omzet en Groei De onderneming is geregistreerd in november 2014 en pas echt van start gegaan in maart 2015. Barnehage profiteert van de aantrekkende economie die direct voelbaar is in de kinderopvang. Na een aantal jaren van forse daling is sinds 2016 de markt van kinderopvang weer gegroeid met een verwachte volumegroei van 1% tot 3%. In 2016 was er een stijging in de bijdrage van de overheid inzake de kosten voor kinderopvang en in 2017 komt hier nog eens 200 miljoen euro extra bij. Ouders die tijdens de crisis alternatieven hebben gevonden keren nu weer terug naar de reguliere kinderopvang. Barnehage is sinds de operationele start in maart 2015 heel snel gegroeid. In januari 2016 waren er 43 kinderen ingeschreven en in december 2016 waren er al 105 ingeschreven kinderen. Op dit moment zijn er tot oktober 2017 al 35 kinderen die binnenkort bij ons opgevangen worden. De door Barnehage aangeboden flexibele opvang met ruime openingstijden is voor veel mensen erg aantrekkelijk. Barnehage doet nagenoeg geen promotie en krijgt haar aanmeldingen door aanbevelingen van klanten. Het nieuws over het aanbod verspreidt zichzelf. Per 1 januari 2017 biedt Barnehage ook bijzondere Buitenschoolse Opvang aan gericht op de thema’s Outdoor Sport en Creativiteit en ook dit zorgt voor meer aanmeldingen en groei. Financieringsbehoefte In 1 jaar tijd is het aantal ingeschreven kinderen verdrievoudigd. Dit brengt druk op de organisatie en op de middelen van Barnehage. Het is dan ook noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt om de organisatie efficiënter te laten draaien. Door de groei en de uitbreiding van de activiteiten voor de BSO is een investering in de aanschaf van twee busjes voor 9 personen de beste keuze. Hiermee gaan zowel de transportkosten als de personeelskosten omlaag. Men verwacht twee 9 personenbusjes te kunnen aanschaffen. Deze investering is begroot op € 27.500,- Naast deze investering bestaat de wens om een herfinanciering door te voeren en het werkkapitaal uit te breiden. De herfinanciering Tijdens de opstart is er gekozen voor een financiering via Qredits, een huurkoop via Six- pack en een achtergestelde financiering via Kensberg B.V. Hierdoor zijn er momenteel 3 financiers van vreemd vermogen. Met deze 4e financiering is de wens ook ontstaan om het vreemd vermogen te herstructureren en het aantal financiers te beperken tot 2 aanbieders. De financiering via Qredits en Sixpack zullen met deze financiering worden afgelost. De totale investering bedraagt € 110.000,-. De onderneemster heeft zelf al € 110.000,- ingebracht de afgelopen 2 jaren en kan de gewenste investering niet uit eigen middelen doen. De gevraagde lening bedraagt € 110.000,- gedurende 60 maanden. In ruil biedt de onderneemster de investeerders van Kapitaal Op Maat een rente percentage aan van 8,5%. Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat Er wordt gekozen voor een financiering via Crowdfunding omdat het voor ons niet mogelijk is om een dergelijk investering via de traditionele banken te doen. Als Kinderdagverblijf en BSO staan wij midden in de maatschappij en voor ons is de meerwaarde van crowdfunding dat het een financieringsvorm van deze tijd is en dat wij de crowd kunnen laten zien hoezeer wij met onze flexibele opvang ook echt van deze tijd zijn. We danken u voor uw interesse en vertrouwen!

Platform Kapitaalopmaat
Platformlink Ga naar Kapitaalopmaat
Oprichtingsjaar platform 2013
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Eenmalige administratiefee 0,9% van uw investering; staffelkorting op investeringen boven € 10.000