Samenvatting Baum Sport by Milo is in 2008 begonnen als een bedrijf gespecialiseerd in wintersportartikelen. Men hanteert vier kernpeilers: beleving, klantvriendelijkheid, vakkennis en goede service. Al snel begon Milo zich ook toe te leggen op de verkoop van slippers, om ook in de zomer voldoende omzet te kunnen genereren, onder de naam Slippery. Naast deze activiteiten wil de onderneming zich tevens gaan richten op outdoor schoenen, outdoor kleding en toebehoren zoals bijvoorbeeld rugzakken. Deze omzet zal veel meer verspreid over het gehele jaar liggen. Het assortiment zal bestaan uit de gangbare merken. Milo Baum runt de winkel samen met zijn zus Mona die als werkneemster aan het bedrijf verbonden is. Milo staat op de winkelvloer en verzorgt de inkoop, Mona is verantwoordelijk voor de administratie en de inkoop, ook staat zij deels in de winkel en is samen met Milo verantwoordelijk voor de personeelszaken. Naast zus Mona heeft Milo nog twee fulltime verkopers, waarvan er een alleen in het winterseizoen werkzaam is, en een parttime verkoper op de loonlijst. In oktober 2017 is Baum Sport by Milo verhuisd van de Drienerstraat (200 m²) naar de huidige locatie aan de Smutsstraat (800 m²) in Hengelo. Milo Baum (1971), vader van twee kinderen, is een geboren en getogen Hengeloër die na zijn middelbare school jarenlang heeft gewerkt in een grote lokale Intersportzaak in Hengelo. In 2008 is hij gestart met zijn eigen winkel. Milo omschrijft zichzelf als een uitstekende, creatieve verkoper met veel vakkennis, die vlot op kansen inspringt indien deze zich voordoen. Invloed coronavirus Het afgelopen jaar zag er ook voor Baum sport by Milo, door corona, anders uit dan normaal. In de loop van maart (na de carnavalsvakantie) zijn een groot aantal skigebieden gesloten. Omzetmatig had deze sluiting nog geen substantiële invloed op de omzet, omdat de sluiting van de skigebieden relatief laat in het seizoen was. De verkoop van met name slippers was in het zomerseizoen ook prima te noemen. Met name als gevolg van de tweede lockdown zijn vanaf oktober de omzetten zeer sterk gedaald. In verband met het coronavirus heeft Milo Baum getracht om een substantieel deel van de inkopen te annuleren. De huidige voorraad is met € 350.000,- fors kleiner ten opzichte van voorgaande jaren, om zo te anticiperen op een minder seizoen. Baum Sport by Milo maakt gebruik van de bestaande overheidssteunmaatregelen. Financieringsbehoefte De totale investering bedraagt € 550.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 550.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 345.000,- in de 60ste maand. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. Op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 21-08-2020 is bij start de Loan To Value (LTV) 80% en bij slottermijn is deze 50%. Risico De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn: Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- op het winkelpand aan de Smutsstraat 12 te Hengelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 690.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 21 augustus 2020. De debiteur is de heer M.H.P. Baum. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer, mede door de eerdere inbreng op de zakelijke balans van de verkoopopbrengst van de privéwoning van de heer Baum, nihil. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Baum Sport by Milo worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. Video Pitch Leendoel De lening zal worden aangewend ter herfinanciering van het pand en de voorraden. Omdat de onderneming momenteel is overgefinancierd, zal de Rabobank een deel van de huidige financiering kwijtschelden. Ondernemer Milo Baum (1971), vader van twee kinderen, is een geboren en getogen Hengeloër die na zijn middelbare school jarenlang heeft gewerkt in een grote lokale Intersportzaak in Hengelo. In 2008 is hij gestart met zijn eigen winkel. Milo omschrijft zichzelf als een uitstekende, creatieve verkoper met veel vakkennis, die vlot op kansen inspringt indien deze zich voordoen. Hij weet met zijn prachtige zaak een zeer aangename sfeer te creëren. De klanten kunnen in de winkel eerst even bijkomen van de autorit en plaats nemen aan een gezellige, grote koffiebar. Op grote ledschermen zie je prachtige beelden waardoor je meteen in de wintersportstemming komt. Dit sluit naadloos aan op de vier kernpeilers van de onderneming: beleving, klantvriendelijkheid, vakkennis en goede service. Onderneming Baum Sport by Milo is in 2008 begonnen als een bedrijf gespecialiseerd in wintersportartikelen. Al snel begon Milo zich ook toe te leggen op de verkoop van slippers, om ook in de zomer voldoende omzet te kunnen genereren, onder de naam Slippery. Milo Baum runt de winkel samen met zijn zus Mona die als werkneemster aan het bedrijf verbonden is. Milo staat op de winkelvloer en verzorgt de inkoop, Mona is verantwoordelijk voor de administratie en de inkoop, ook staat zij deels in de winkel en is samen met Milo verantwoordelijk voor de personeelszaken. Naast zus Mona heeft Milo nog twee fulltime verkopers, waarvan er een alleen in het winterseizoen werkzaam is, en een parttime verkoper op de loonlijst. In oktober 2017 is Baum Sport by Milo verhuisd van de Drienerstraat (200 m²) naar de huidige locatie aan de Smutsstraat (800 m²) in Hengelo. Baum Sport by Milo ziet zichzelf graag als de mooiste wintersportspeciaalzaak van Nederland. In de winkel, met een moderne uitstraling, verkoopt men complete wintersportuitrustingen: van ski's en snowboards tot kleding, helmen en brillen. Het assortiment van de wintersport zit in het midden- en bovensegment. Van de merken ski’s en skischoenen die worden gevoerd worden met name de betere (duurdere) series verkocht. Men probeert een ‘warenhuisgevoel’ te creëren door elk merk een eigen ‘corner’ te geven. De ontvangst is gastvrij, klanten kunnen plaats nemen aan de bar voor o.a. een kop koffie, of een hapje en een drankje. Deze gastvrijheid wil men bieden omdat men niet alleen klanten vanuit de regio ontvangt, maar juist door het hele land. Klanten verblijven al snel twee à drie uur in de winkel, waarbij ze hun complete outfit samenstellen. Deze ontvangst zorgt er, samen met de vakkennis en uitgebreide assortiment, voor dat er veel klanten jaarlijks terugkomen. Van de merken PeakPerformance, Goldbergh en Bogner heeft het bedrijf een shop-in-shop, van het snowboardmerk Burton heeft Baum Sport by Milo de grootste shop-in-shop van Europa. Tevens is het mogelijk om bij Baum Sport skispullen te huren. Ook de skikledingcollectie bestaat uit gerenommeerde merken. Daarnaast heeft Baum Sport by Milo zich gespecialiseerd in de verkoop van slippers. De onderneming heeft een uitgebreid assortiment van de bekende slippermerken en is de grootste webshop van Nederland op het gebied van slippers, met ruim 500 modellen standaard op voorraad.. Hiernaast verkoopt Baum Sport alles voor de strandvakantie van polo's, T-shirts, zwemshorts tot korte broeken. Naast deze activiteiten wil de onderneming zich tevens gaan richten op outdoor schoenen, outdoor kleding en toebehoren zoals bijvoorbeeld rugzakken. Deze omzet zal veel meer verspreid over het gehele jaar liggen. Het assortiment zal bestaan uit de gangbare merken. Webshops Vandaag de dag is het een must om een webshop naast de fysieke winkel te hebben. Naast de webshop onder de naam Baum Sport, heeft men nog drie verschillende webshops, Onder de namen Slippery, Ipanemashop en slipperworld poogt men online eenzelfde kwalitatieve service te bieden als fysiek in de winkel. De verzending wordt aangeboden door heel Europa. Juridische structuur Financieringsbehoefte Investeringsoverzicht Voorraad € 75.000,- Herfinanciering pand € 475.000,- Totale investering € 550.000,- Lening via Collin Crowdfund € 550.000,- Leenbedrag: € 550.000,- Rente: 8,0% Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 345.000,-. Op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 21-08-2020 is bij start de Loan To Value (LTV) 80% en bij slottermijn is deze 50%. Overige financiers: Het bedrijf is momenteel te zwaar gefinancierd door de Rabobank. Het totale obligo is momenteel € 910.000,-, waarvan er € 475.000,- vanuit de Collin-lening wordt geherfinancierd. De Rabobank is bereid gevonden de overige € 435.000,- kwijt te schelden. Deze kwijtschelding valt onder de (onbelaste) kwijtscheldingswinst. Risico Dun & Bradstreet Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Baum Sport by Milo is Verhoogd risico. Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd of de jaarcijfers over 2019, de tussentijdse cijfers tot en met november 2020 en de prognose over 2020 en 2021. De overall score is Ruim Voldoende. Afloscapaciteit In 2019 was de omzet € 1.243.000,- met, mede door de verkoopopbrengst van de privéwoning van de heer Baum welke zakelijk is ingebracht, een netto cashflowoverschot van € 83.000,-. In 2020 verwacht men een door corona verlaagde omzet van € 800.000,-. De cashflow zal ultimo 2020 desalniettemin naar verwachting € 411.000,- bedragen, mede door een kwijtschelding vanuit de Rabobank, welke als onbelaste kwijtscheldingswinst geadministreerd zal worden. Voor 2021 verwacht men dat de omzet weer enigszins herstelt naar het oude niveau met een jaaromzet van € 1.100.000,-, leidend tot een netto cashflowoverschot van € 21.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Voldoende. Solvabiliteit De solvabiliteit was ultimo 2019 -7,5%, met een negatief eigen vermogen van € 108.000,- op een balanstotaal van € 1.437.000,-. In 2020 verwacht men, mede door de kwijtscheldingswinst, deze significant te kunnen verbeteren naar 23,4% met een geprognosticeerd eigen vermogen aan het einde van 2020 van € 268.000,- op een balanstotaal van € 1.146.000,-. Ultimo 2021 verwacht men een solvabiliteit van 26,6% met een eigen vermogen van € 309.000,- op een balanstotaal van € 1.162.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Voldoende. Zekerheden en voorwaarden Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- op het winkelpand aan de Smutsstraat 12 te Hengelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 690.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 21 augustus 2020. De debiteur is de heer M.H.P. Baum. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer, mede door de eerdere inbreng op de zakelijke balans van de verkoopopbrengst van de privéwoning van de heer Baum, nihil. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Baum Sport by Milo worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. Door zowel de hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid en de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Goed. Samenvattend Afloscapaciteit: Voldoende Solvabiliteit: Voldoende Zekerheden: Goed Overall: Ruim Voldoende Extra beloning De ondernemers zijn voornemens om, indien de regelgeving met betrekking tot het coronavirus het weer toelaat, alle investeerders uit te nodigen voor een speciale investeerdersdag. Op deze dag willen de ondernemers de investeerders ontvangen met een wijnproeverij en hen gedurende die dag 20% korting geven op de gehele collectie.

Investeert u bij meerdere platformen? Verkrijg automatisch inzicht in uw totale portefeuille met onze tool investID.
Projectnaam Baum Sport by Milo
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 30-03-2021
Type financiering Lening
Streefbedrag € 550.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Detailhandel
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Samenvatting Baum Sport by Milo is in 2008 begonnen als een bedrijf gespecialiseerd in wintersportartikelen. Men hanteert vier kernpeilers: beleving, klantvriendelijkheid, vakkennis en goede service. Al snel begon Milo zich ook toe te leggen op de verkoop van slippers, om ook in de zomer voldoende omzet te kunnen genereren, onder de naam Slippery. Naast deze activiteiten wil de onderneming zich tevens gaan richten op outdoor schoenen, outdoor kleding en toebehoren zoals bijvoorbeeld rugzakken. Deze omzet zal veel meer verspreid over het gehele jaar liggen. Het assortiment zal bestaan uit de gangbare merken. Milo Baum runt de winkel samen met zijn zus Mona die als werkneemster aan het bedrijf verbonden is. Milo staat op de winkelvloer en verzorgt de inkoop, Mona is verantwoordelijk voor de administratie en de inkoop, ook staat zij deels in de winkel en is samen met Milo verantwoordelijk voor de personeelszaken. Naast zus Mona heeft Milo nog twee fulltime verkopers, waarvan er een alleen in het winterseizoen werkzaam is, en een parttime verkoper op de loonlijst. In oktober 2017 is Baum Sport by Milo verhuisd van de Drienerstraat (200 m²) naar de huidige locatie aan de Smutsstraat (800 m²) in Hengelo. Milo Baum (1971), vader van twee kinderen, is een geboren en getogen Hengeloër die na zijn middelbare school jarenlang heeft gewerkt in een grote lokale Intersportzaak in Hengelo. In 2008 is hij gestart met zijn eigen winkel. Milo omschrijft zichzelf als een uitstekende, creatieve verkoper met veel vakkennis, die vlot op kansen inspringt indien deze zich voordoen. Invloed coronavirus Het afgelopen jaar zag er ook voor Baum sport by Milo, door corona, anders uit dan normaal. In de loop van maart (na de carnavalsvakantie) zijn een groot aantal skigebieden gesloten. Omzetmatig had deze sluiting nog geen substantiële invloed op de omzet, omdat de sluiting van de skigebieden relatief laat in het seizoen was. De verkoop van met name slippers was in het zomerseizoen ook prima te noemen. Met name als gevolg van de tweede lockdown zijn vanaf oktober de omzetten zeer sterk gedaald. In verband met het coronavirus heeft Milo Baum getracht om een substantieel deel van de inkopen te annuleren. De huidige voorraad is met € 350.000,- fors kleiner ten opzichte van voorgaande jaren, om zo te anticiperen op een minder seizoen. Baum Sport by Milo maakt gebruik van de bestaande overheidssteunmaatregelen. Financieringsbehoefte De totale investering bedraagt € 550.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 550.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 345.000,- in de 60ste maand. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. Op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 21-08-2020 is bij start de Loan To Value (LTV) 80% en bij slottermijn is deze 50%. Risico De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn: Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- op het winkelpand aan de Smutsstraat 12 te Hengelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 690.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 21 augustus 2020. De debiteur is de heer M.H.P. Baum. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer, mede door de eerdere inbreng op de zakelijke balans van de verkoopopbrengst van de privéwoning van de heer Baum, nihil. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Baum Sport by Milo worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. Video Pitch Leendoel De lening zal worden aangewend ter herfinanciering van het pand en de voorraden. Omdat de onderneming momenteel is overgefinancierd, zal de Rabobank een deel van de huidige financiering kwijtschelden. Ondernemer Milo Baum (1971), vader van twee kinderen, is een geboren en getogen Hengeloër die na zijn middelbare school jarenlang heeft gewerkt in een grote lokale Intersportzaak in Hengelo. In 2008 is hij gestart met zijn eigen winkel. Milo omschrijft zichzelf als een uitstekende, creatieve verkoper met veel vakkennis, die vlot op kansen inspringt indien deze zich voordoen. Hij weet met zijn prachtige zaak een zeer aangename sfeer te creëren. De klanten kunnen in de winkel eerst even bijkomen van de autorit en plaats nemen aan een gezellige, grote koffiebar. Op grote ledschermen zie je prachtige beelden waardoor je meteen in de wintersportstemming komt. Dit sluit naadloos aan op de vier kernpeilers van de onderneming: beleving, klantvriendelijkheid, vakkennis en goede service. Onderneming Baum Sport by Milo is in 2008 begonnen als een bedrijf gespecialiseerd in wintersportartikelen. Al snel begon Milo zich ook toe te leggen op de verkoop van slippers, om ook in de zomer voldoende omzet te kunnen genereren, onder de naam Slippery. Milo Baum runt de winkel samen met zijn zus Mona die als werkneemster aan het bedrijf verbonden is. Milo staat op de winkelvloer en verzorgt de inkoop, Mona is verantwoordelijk voor de administratie en de inkoop, ook staat zij deels in de winkel en is samen met Milo verantwoordelijk voor de personeelszaken. Naast zus Mona heeft Milo nog twee fulltime verkopers, waarvan er een alleen in het winterseizoen werkzaam is, en een parttime verkoper op de loonlijst. In oktober 2017 is Baum Sport by Milo verhuisd van de Drienerstraat (200 m²) naar de huidige locatie aan de Smutsstraat (800 m²) in Hengelo. Baum Sport by Milo ziet zichzelf graag als de mooiste wintersportspeciaalzaak van Nederland. In de winkel, met een moderne uitstraling, verkoopt men complete wintersportuitrustingen: van ski's en snowboards tot kleding, helmen en brillen. Het assortiment van de wintersport zit in het midden- en bovensegment. Van de merken ski’s en skischoenen die worden gevoerd worden met name de betere (duurdere) series verkocht. Men probeert een ‘warenhuisgevoel’ te creëren door elk merk een eigen ‘corner’ te geven. De ontvangst is gastvrij, klanten kunnen plaats nemen aan de bar voor o.a. een kop koffie, of een hapje en een drankje. Deze gastvrijheid wil men bieden omdat men niet alleen klanten vanuit de regio ontvangt, maar juist door het hele land. Klanten verblijven al snel twee à drie uur in de winkel, waarbij ze hun complete outfit samenstellen. Deze ontvangst zorgt er, samen met de vakkennis en uitgebreide assortiment, voor dat er veel klanten jaarlijks terugkomen. Van de merken PeakPerformance, Goldbergh en Bogner heeft het bedrijf een shop-in-shop, van het snowboardmerk Burton heeft Baum Sport by Milo de grootste shop-in-shop van Europa. Tevens is het mogelijk om bij Baum Sport skispullen te huren. Ook de skikledingcollectie bestaat uit gerenommeerde merken. Daarnaast heeft Baum Sport by Milo zich gespecialiseerd in de verkoop van slippers. De onderneming heeft een uitgebreid assortiment van de bekende slippermerken en is de grootste webshop van Nederland op het gebied van slippers, met ruim 500 modellen standaard op voorraad.. Hiernaast verkoopt Baum Sport alles voor de strandvakantie van polo's, T-shirts, zwemshorts tot korte broeken. Naast deze activiteiten wil de onderneming zich tevens gaan richten op outdoor schoenen, outdoor kleding en toebehoren zoals bijvoorbeeld rugzakken. Deze omzet zal veel meer verspreid over het gehele jaar liggen. Het assortiment zal bestaan uit de gangbare merken. Webshops Vandaag de dag is het een must om een webshop naast de fysieke winkel te hebben. Naast de webshop onder de naam Baum Sport, heeft men nog drie verschillende webshops, Onder de namen Slippery, Ipanemashop en slipperworld poogt men online eenzelfde kwalitatieve service te bieden als fysiek in de winkel. De verzending wordt aangeboden door heel Europa. Juridische structuur Financieringsbehoefte Investeringsoverzicht Voorraad € 75.000,- Herfinanciering pand € 475.000,- Totale investering € 550.000,- Lening via Collin Crowdfund € 550.000,- Leenbedrag: € 550.000,- Rente: 8,0% Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 345.000,-. Op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 21-08-2020 is bij start de Loan To Value (LTV) 80% en bij slottermijn is deze 50%. Overige financiers: Het bedrijf is momenteel te zwaar gefinancierd door de Rabobank. Het totale obligo is momenteel € 910.000,-, waarvan er € 475.000,- vanuit de Collin-lening wordt geherfinancierd. De Rabobank is bereid gevonden de overige € 435.000,- kwijt te schelden. Deze kwijtschelding valt onder de (onbelaste) kwijtscheldingswinst. Risico Dun & Bradstreet Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Baum Sport by Milo is Verhoogd risico. Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd of de jaarcijfers over 2019, de tussentijdse cijfers tot en met november 2020 en de prognose over 2020 en 2021. De overall score is Ruim Voldoende. Afloscapaciteit In 2019 was de omzet € 1.243.000,- met, mede door de verkoopopbrengst van de privéwoning van de heer Baum welke zakelijk is ingebracht, een netto cashflowoverschot van € 83.000,-. In 2020 verwacht men een door corona verlaagde omzet van € 800.000,-. De cashflow zal ultimo 2020 desalniettemin naar verwachting € 411.000,- bedragen, mede door een kwijtschelding vanuit de Rabobank, welke als onbelaste kwijtscheldingswinst geadministreerd zal worden. Voor 2021 verwacht men dat de omzet weer enigszins herstelt naar het oude niveau met een jaaromzet van € 1.100.000,-, leidend tot een netto cashflowoverschot van € 21.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Voldoende. Solvabiliteit De solvabiliteit was ultimo 2019 -7,5%, met een negatief eigen vermogen van € 108.000,- op een balanstotaal van € 1.437.000,-. In 2020 verwacht men, mede door de kwijtscheldingswinst, deze significant te kunnen verbeteren naar 23,4% met een geprognosticeerd eigen vermogen aan het einde van 2020 van € 268.000,- op een balanstotaal van € 1.146.000,-. Ultimo 2021 verwacht men een solvabiliteit van 26,6% met een eigen vermogen van € 309.000,- op een balanstotaal van € 1.162.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Voldoende. Zekerheden en voorwaarden Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- op het winkelpand aan de Smutsstraat 12 te Hengelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 690.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 21 augustus 2020. De debiteur is de heer M.H.P. Baum. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer, mede door de eerdere inbreng op de zakelijke balans van de verkoopopbrengst van de privéwoning van de heer Baum, nihil. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Baum Sport by Milo worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. Door zowel de hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid en de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Goed. Samenvattend Afloscapaciteit: Voldoende Solvabiliteit: Voldoende Zekerheden: Goed Overall: Ruim Voldoende Extra beloning De ondernemers zijn voornemens om, indien de regelgeving met betrekking tot het coronavirus het weer toelaat, alle investeerders uit te nodigen voor een speciale investeerdersdag. Op deze dag willen de ondernemers de investeerders ontvangen met een wijnproeverij en hen gedurende die dag 20% korting geven op de gehele collectie.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 30-03-2021 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 8,00%

€575.250 / €975.000

Max Crowdfund

Lening - 7,50%

€0 / €25.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €180.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€197.800 / €230.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€48.000 / €60.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€196.000 / €200.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€0 / €80.000

Geldvoorelkaar

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?