Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Aankoop beleggingspand Nieuwendijk Amsterdam Iinvesteer


Beleggingsportefeuille In de jaren ’70 is mijn vader als immigrant van Pakistan naar Nederland gekomen. Met 100,- gulden op zak is hij begonnen als medewerker in winkels en hotels in het centrum van Amsterdam. Toen hij de mogelijkheid kreeg, heeft hij eind jaren ’90 met behulp van zijn adviseurs enkele panden aan de Nieuwendijk gekocht. Ik ben in Nederland geboren en getogen en van jongs af aan heeft hij mij altijd betrokken bij zijn zakelijke activiteiten. Mijn vader wil nu genieten van zijn pensioen en samen hebben wij besloten dat ik in de komende periode een aantal van zijn panden ga overnemen met mijn vastgoedbedrijf. Voor elk pand zal een aparte B.V. worden opgericht. De exploitatie van het aan te kopen beleggingspand en het innen van de huurinkomsten wordt uitgevoerd vanuit de desbetreffende B.V. Deze B.V.'s worden vanuit mijn persoonlijke holding SSGA Group B.V. beheerd. Organigram Ik koop de panden van mijn vader tegen aantrekkelijke voorwaarden. Hij blijft op de achtergrond betrokken en investeert in het bedrijf door middel van een achtergestelde lening. De panden laat ik renoveren naar moderne woon- en winkelruimtes. Het eerste pand aan de Nieuwendijk is al in mijn bezit. In het tweede pand dat wordt aangekocht, ‘Nieuwendijk 127 (project 001)’, bevinden zich een winkelpand op de begane grond en appartementen op de bovengelegen verdiepingen. De winkel heeft een huurder, waarvan het huurcontract wordt gecontinueerd. De huidige huurders van de appartementen zijn uitgekocht en zijn inmiddels verhuisd. Na de aankoop worden er vier appartementen gerealiseerd, bestemd voor de verhuur binnen de vrije sector. De verhuur en het opstellen van de huurcontracten van de appartementen en de winkel worden verzorgd door via Rutger Janssen van Based Real Estate in Amsterdam. Impressiefoto van een appartement na de verbouwing. Overzicht jaarlijkse cashflow De bestaande huurinkomsten zijn gedurende de Covid-19 periode regelmatig getoetst en zijn consistent gebleken. Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld. Situatie na financiering Bruto kale huurinkomsten € 225.000,- Af: Onderhoudskosten € 34.000,- Af: Betaalverplichting achtergestelde lening vader € 33.000,- Af: Betaalverplichting van deze gezamenlijke financiering € 75.000,- Vrij beschikbare cashflow € 83.000,- Deze transactie is fase twee van de vermogensoverdracht. In fase drie wordt het derde pand overgedragen en eveneens gefinancierd door middel van crowdfunding in samenwerking met derden. De panden hebben dezelfde kenmerken als het pand aan de Nieuwendijk 127 en bestaan eveneens uit een winkel en appartementen voor de verhuur. Nieuwendijk in Amsterdam Met behulp van Jager Stuijt & Einarson Notarissen uit Heemstede is mijn onderneming opgericht. Voor fiscale zaken word ik bijgestaan door JAN Accountants uit Zwanenburg. Er wordt een risicoanalyse van de brandveiligheid van het pand uitgevoerd waarbij het brandcertificaat wordt opgesteld en een nieuwe opstalverzekering via Lancyr wordt afgesloten. De heer P.L. van der Woude (van 123Vastgoedexpertise) heeft de vastgoedtaxatie uitgevoerd. De taxateur heeft in februari 2020 de taxatie opgenomen. Dit heeft hij nogmaals gedaan in juli 2020 en dit taxatierapport vindt u terug in het tabblad 'Aanvullende documenten'. De verbouwing van de eerste vier verdiepingen levert extra huurinkomsten op van ongeveer € 65.000,-. Hierdoor zijn de totale huurinkomsten € 225.000,-. De verbouwing is begroot op € 325.000,-. De architect van AMD Ontwerpers en Ingenieurs in Amsterdam heeft verklaard dat de appartementen in de vrije sector zullen vallen. De omgevingsvergunning is aangevraagd en geldt alleen voor de zolder die wordt omgebouwd naar een appartement. De Lening De lening wordt grotendeels gebruikt voor de aankoop van het beleggingspand aan de Nieuwendijk 127 in Amsterdam en deels gebruikt voor de verbouwing. Het pand is gebouwd in de 19e eeuw in het hart van Amsterdam en ligt in het verlengde van de Kalverstraat bij De Dam. Nieuwendijk in Amsterdam Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand te Amsterdam € 2.155.000,- Verbouwingskosten € 325.000,- Kosten koper € 150.000,- Financieringskosten en depotregeling € 48.000,- Totaal € 2.678.000,- Af: Achtergestelde lening vader € 1.157.000,- Benodigd middels deze gezamenlijke financiering € 1.521.000,- Aanvullende informatie inzake de koper genoemd in de koopovereenkomst: De koper is Hamlet BV. Ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst was Hamlet BV in oprichting. De notaris heeft dit opgelost door in de koopovereenkomst de volgende tekst op te nemen: ‘Hierna (dan wel een nader te noemen meester) te noemen: Koper’ (zie de eerste pagina van de koopovereenkomst). In de aanvullende koopovereenkomst wordt hiernaar verwezen; ‘Koper verklaart gebruik te maken van zijn recht om een nader te noemen meester aan te wijzen.’ (zie de eerste pagina van de aanvullende koopovereenkomst). Verder in deze alinea wordt Hamlet BV als koper genoemd. #Share Your Ambition Door het realiseren van vier appartementen aan de Nieuwendijk 127 en het verhuren van winkelruimtes maken wij optimaal gebruik van de verhuurmogelijkheden op een toplocatie in Amsterdam. Het plan is om alle panden van mijn vader stapsgewijs over te nemen. Deze panden zijn alle gevestigd op A-locaties in het centrum van Amsterdam. NU INVESTEREN Inschrijfperiode nog 30 dagen Geïnvesteerd bedrag€ 182.800 Bedrag€ 521.000 Rente5,75% Looptijd120 mnd. Classificatien.v.t. Projectnummer23271 ProductVastgoed LeendoelOnroerend goed Zekerheden HY, PR, DR, HA, AV LTV60% G-PD percentage0,1 Creditsafe score66 Aanvraag mede mogelijk gemaakt door: Logo_FDC financieel planners en adviseurs.JPG Aankoop beleggingspand Nieuwendijk Amsterdam I Deel dit project Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Aankoop beleggingspand Nieuwendijk Amsterdam I
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 23-11-2020
Type financiering Lening
Streefbedrag € 400.000
Rente 5,75%
Looptijd (in maanden) 120 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Beleggingsportefeuille In de jaren ’70 is mijn vader als immigrant van Pakistan naar Nederland gekomen. Met 100,- gulden op zak is hij begonnen als medewerker in winkels en hotels in het centrum van Amsterdam. Toen hij de mogelijkheid kreeg, heeft hij eind jaren ’90 met behulp van zijn adviseurs enkele panden aan de Nieuwendijk gekocht. Ik ben in Nederland geboren en getogen en van jongs af aan heeft hij mij altijd betrokken bij zijn zakelijke activiteiten. Mijn vader wil nu genieten van zijn pensioen en samen hebben wij besloten dat ik in de komende periode een aantal van zijn panden ga overnemen met mijn vastgoedbedrijf. Voor elk pand zal een aparte B.V. worden opgericht. De exploitatie van het aan te kopen beleggingspand en het innen van de huurinkomsten wordt uitgevoerd vanuit de desbetreffende B.V. Deze B.V.'s worden vanuit mijn persoonlijke holding SSGA Group B.V. beheerd. Organigram Ik koop de panden van mijn vader tegen aantrekkelijke voorwaarden. Hij blijft op de achtergrond betrokken en investeert in het bedrijf door middel van een achtergestelde lening. De panden laat ik renoveren naar moderne woon- en winkelruimtes. Het eerste pand aan de Nieuwendijk is al in mijn bezit. In het tweede pand dat wordt aangekocht, ‘Nieuwendijk 127 (project 001)’, bevinden zich een winkelpand op de begane grond en appartementen op de bovengelegen verdiepingen. De winkel heeft een huurder, waarvan het huurcontract wordt gecontinueerd. De huidige huurders van de appartementen zijn uitgekocht en zijn inmiddels verhuisd. Na de aankoop worden er vier appartementen gerealiseerd, bestemd voor de verhuur binnen de vrije sector. De verhuur en het opstellen van de huurcontracten van de appartementen en de winkel worden verzorgd door via Rutger Janssen van Based Real Estate in Amsterdam. Impressiefoto van een appartement na de verbouwing. Overzicht jaarlijkse cashflow De bestaande huurinkomsten zijn gedurende de Covid-19 periode regelmatig getoetst en zijn consistent gebleken. Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld. Situatie na financiering Bruto kale huurinkomsten € 225.000,- Af: Onderhoudskosten € 34.000,- Af: Betaalverplichting achtergestelde lening vader € 33.000,- Af: Betaalverplichting van deze gezamenlijke financiering € 75.000,- Vrij beschikbare cashflow € 83.000,- Deze transactie is fase twee van de vermogensoverdracht. In fase drie wordt het derde pand overgedragen en eveneens gefinancierd door middel van crowdfunding in samenwerking met derden. De panden hebben dezelfde kenmerken als het pand aan de Nieuwendijk 127 en bestaan eveneens uit een winkel en appartementen voor de verhuur. Nieuwendijk in Amsterdam Met behulp van Jager Stuijt & Einarson Notarissen uit Heemstede is mijn onderneming opgericht. Voor fiscale zaken word ik bijgestaan door JAN Accountants uit Zwanenburg. Er wordt een risicoanalyse van de brandveiligheid van het pand uitgevoerd waarbij het brandcertificaat wordt opgesteld en een nieuwe opstalverzekering via Lancyr wordt afgesloten. De heer P.L. van der Woude (van 123Vastgoedexpertise) heeft de vastgoedtaxatie uitgevoerd. De taxateur heeft in februari 2020 de taxatie opgenomen. Dit heeft hij nogmaals gedaan in juli 2020 en dit taxatierapport vindt u terug in het tabblad 'Aanvullende documenten'. De verbouwing van de eerste vier verdiepingen levert extra huurinkomsten op van ongeveer € 65.000,-. Hierdoor zijn de totale huurinkomsten € 225.000,-. De verbouwing is begroot op € 325.000,-. De architect van AMD Ontwerpers en Ingenieurs in Amsterdam heeft verklaard dat de appartementen in de vrije sector zullen vallen. De omgevingsvergunning is aangevraagd en geldt alleen voor de zolder die wordt omgebouwd naar een appartement. De Lening De lening wordt grotendeels gebruikt voor de aankoop van het beleggingspand aan de Nieuwendijk 127 in Amsterdam en deels gebruikt voor de verbouwing. Het pand is gebouwd in de 19e eeuw in het hart van Amsterdam en ligt in het verlengde van de Kalverstraat bij De Dam. Nieuwendijk in Amsterdam Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand te Amsterdam € 2.155.000,- Verbouwingskosten € 325.000,- Kosten koper € 150.000,- Financieringskosten en depotregeling € 48.000,- Totaal € 2.678.000,- Af: Achtergestelde lening vader € 1.157.000,- Benodigd middels deze gezamenlijke financiering € 1.521.000,- Aanvullende informatie inzake de koper genoemd in de koopovereenkomst: De koper is Hamlet BV. Ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst was Hamlet BV in oprichting. De notaris heeft dit opgelost door in de koopovereenkomst de volgende tekst op te nemen: ‘Hierna (dan wel een nader te noemen meester) te noemen: Koper’ (zie de eerste pagina van de koopovereenkomst). In de aanvullende koopovereenkomst wordt hiernaar verwezen; ‘Koper verklaart gebruik te maken van zijn recht om een nader te noemen meester aan te wijzen.’ (zie de eerste pagina van de aanvullende koopovereenkomst). Verder in deze alinea wordt Hamlet BV als koper genoemd. #Share Your Ambition Door het realiseren van vier appartementen aan de Nieuwendijk 127 en het verhuren van winkelruimtes maken wij optimaal gebruik van de verhuurmogelijkheden op een toplocatie in Amsterdam. Het plan is om alle panden van mijn vader stapsgewijs over te nemen. Deze panden zijn alle gevestigd op A-locaties in het centrum van Amsterdam. NU INVESTEREN Inschrijfperiode nog 30 dagen Geïnvesteerd bedrag€ 182.800 Bedrag€ 521.000 Rente5,75% Looptijd120 mnd. Classificatien.v.t. Projectnummer23271 ProductVastgoed LeendoelOnroerend goed Zekerheden HY, PR, DR, HA, AV LTV60% G-PD percentage0,1 Creditsafe score66 Aanvraag mede mogelijk gemaakt door: Logo_FDC financieel planners en adviseurs.JPG Aankoop beleggingspand Nieuwendijk Amsterdam I Deel dit project Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 23-11-2020 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€0 / €35.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€0 / €245.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €520.000

Max Crowdfund

Lening - 8,00%

€0 / €174.000

Max Crowdfund

Lening - 8,00%

€0 / €800.000

Max Crowdfund

Lening - 3,00%

€312.400 / €355.000

Waardevoorjegeld

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand