Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Betervenlo BV- Ambaum Arbeids Analyse heeft als missie dat er echt wordt geluisterd naar klachten. Een mens moet een mens zijn. Vanuit deze filosofie verzorgen wij voor bedrijven, gemeenten, UWV, verzekeraars en particulieren uitsluitend maatwerk op het gebied van re-integratie, arbeidsbemiddeling, verzuim en outplacement. Uw zorg, Onze zorg! De groei gaat harder dan verwacht en daarom zoeken wij € 75.000 werkkapitaal tegen 7% rente gedurende 48 maanden. Het Bedrijf Ambaum Arbeids Analyse Betervenlo BV is in 2010 opgericht nadat Wim Ambaum in 2009 zelf als 47-jarige werd ontslagen. Vanuit die ervaring en met veel ingehuurde deskundigheid bieden wij bedrijven en particulieren trajecten aan op het gebied van verzuim, outplacement, re-integratie en arbeidsbemiddeling. Wij begeleiden mensen terug naar werk, ook mensen die nu in de bijstand zitten. Onze unique selling point is dat wij maatwerk leveren en echt aandacht besteden aan de persoonlijke en psychologische aspecten van de mens. Verzuim & Re-integratie Onze missie is dat er echt wordt geluisterd naar de klachten van de mensen. Vanuit deze filosofie verzorgen wij voor bedrijven, gemeenten, UWV, verzekeraars en particulieren uitsluitend maatwerk op het gebied van verzuim. Een goede arbeidssfeer op de werkvloer is de basis van een goed verzuimbeleid. “Een tevreden werknemer heeft hart voor de zaak” is de kern van onze pragmatische aanpak. Wij willen geen grote logge organisatie zijn, maar snel en efficiënt kunnen werken en daar ligt onze kracht. Het uitgangspunt is snelle terugkeer naar de werkplek eventueel met aanpassingen van die werkplek en altijd met verbetering van het welzijn van de werknemer. Wij werken samen met fysiotherapeuten, HBO psychologen, verzuimconsulenten, bedrijfsartsen, mediators en budgetcoaches. Daar waar terugkeer niet mogelijk is door bijvoorbeeld een arbeidsconflict kunnen wij optreden als intermediair of adviseur. Outplacement en Arbeidsbemiddeling Wij bieden een outplacement traject op maat aan voor medewerkers die met ontslag worden bedreigd of ontslagen zijn. Een outplacementtraject kan ook worden ingezet bij een arbeidsconflict, een reorganisatie of indien medewerker vastloopt in zijn/haar carrière. Een outplacement is altijd maatwerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare tijd, het budget en de specifieke situatie van de betreffende werknemer. Betervenlo BV heeft diverse trainingen ontwikkeld die goed aansluiten bij diverse situaties. Organisatie Betervenlo BV is in 2010 gestart als eenmanszaak en uitgegroeid naar een bedrijf met 8 personen. We werken uitsluitend met Bic geregistreerde bedrijfsartsen, gecertificeerde arbeidsdeskundigen, toegepaste psychologen, Hobeon( =keurmerk) consulenten en reintegratieconsulenten. Ten slotte zijn wij ook een erkend ECABO leerwerkbedrijf voor het HBO en MBO. Ieder jaar is er een audit door het UWV en we beschikken over de benodigde keurmerken en kwalificaties. Deze certificaten worden onder andere uitgeven door TÜV. Sinds 2010 hebben we met het UWV een reintegratieovereenkomst en een overeenkomst voor Sociale Activering. Bij het UWV staan we op de longlist als “preferred suppliers”. Ambaum Arbeids Analyse is onderdeel van BeterVenlo BV. Ons bedrijf wordt geleid door Lea Ambaum en Wim Ambaum is directeur. Omzet en Groei In Venlo hebben wij 30 mensen bemiddeld naar een nieuwe baan. We hebben diverse arbeidsbemiddelingsprojecten succesvol afgesloten bij grote werkgevers in de regio zoals DSV. Verder zijn we medeoprichter van de coöperatie A4works, een initiatief van de Provincie Limburg waarbij wij in een project 48 mensen begeleid hebben waarvan 32 mensen naar een daadwerkelijke baan! Met deze mijlpaal is onze goede naam in de provincie Limburg definitief gevestigd. Op het gebied van kwaliteitsverbetering hebben we ook niet stil gezeten. We hebben een keurmerk behaald***(blik op werk) en behoren inmiddels tot de beste 5 bureaus in de regio Noord Limburg. Dit alles vertaalt zich in de volgende omzetprognoses In 2014 was het resultaat € 3K positief bij een omzet van € 145K. Voor de komende twee jaar is de verwachting: 2015: omzet € 238K en een positief resultaat van € 7K voor belasting 2016: omzet € 383K en een positief resultaat van € 64K voor belasting Voor verdere groei zijn we nu met het UWV bezig om op hun verzoek een erkende JOBCOACH accreditatie te verkrijgen. Al met al voldoende reden om te vertrouwen dat de groei door blijft gaan. Financieringsbehoefte De financiering die nu wordt aangevraagd is ten behoeve van een nieuw op te starten outplacement traject. In dit traject zullen werkzoekenden intensief begeleid worden bij het vinden van een geschikte nieuwe werkgever. Dit gebeurt aan de hand van een 6 stappenplan dat BeterVenlo aanbiedt. Inmiddels heeft BeterVenlo al een toezegging gedaan om 35 personen te gaan begeleiden in het outplacement traject. De vergoeding per persoon bedraagt € 3.500, de totale waarde van de toezegging bedraagt dus € 122.500. Hiervan wordt 50% ontvangen bij aanvang van het traject per 1 december 2015. De overige 50% wordt ontvangen na 6 maanden, dus op 1 juni 2016. De Financiering zal dienen als werkkapitaal voor het outplacement traject. In een eerder stadium heeft BeterVenlo voor een specifiek project een financieringsaanvraag gedaan bij Geld Voor Elkaar. Deze lening wordt zonder problemen afgelost. Kapitaal Op Maat heeft dit nagevraagd bij Geld Voor Elkaar en hieruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen met betrekking tot deze aanvraag. Waarom crowdfunding bij Kapitaal Op Maat? Het gaat erg goed met ons bedrijf en we krijgen op basis van onze behaalde resultaten steeds meer opdrachten. Omdat we nu een omvangrijke opdracht aangenomen hebben worden we geconfronteerd met een behoefte aan werkkapitaal. Voor een bank is dit financieren geen optie. Met crowdfunding bereiken we veel mensen en kunnen we op een transparante manier laten zien waar wij mee bezig zijn. Dat past bij ons.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Betervenlo
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 01-12-2015
Type financiering Lening
Streefbedrag € 75.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Gezondheidszorg
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Werkkapitaal

Betervenlo BV- Ambaum Arbeids Analyse heeft als missie dat er echt wordt geluisterd naar klachten. Een mens moet een mens zijn. Vanuit deze filosofie verzorgen wij voor bedrijven, gemeenten, UWV, verzekeraars en particulieren uitsluitend maatwerk op het gebied van re-integratie, arbeidsbemiddeling, verzuim en outplacement. Uw zorg, Onze zorg! De groei gaat harder dan verwacht en daarom zoeken wij € 75.000 werkkapitaal tegen 7% rente gedurende 48 maanden. Het Bedrijf Ambaum Arbeids Analyse Betervenlo BV is in 2010 opgericht nadat Wim Ambaum in 2009 zelf als 47-jarige werd ontslagen. Vanuit die ervaring en met veel ingehuurde deskundigheid bieden wij bedrijven en particulieren trajecten aan op het gebied van verzuim, outplacement, re-integratie en arbeidsbemiddeling. Wij begeleiden mensen terug naar werk, ook mensen die nu in de bijstand zitten. Onze unique selling point is dat wij maatwerk leveren en echt aandacht besteden aan de persoonlijke en psychologische aspecten van de mens. Verzuim & Re-integratie Onze missie is dat er echt wordt geluisterd naar de klachten van de mensen. Vanuit deze filosofie verzorgen wij voor bedrijven, gemeenten, UWV, verzekeraars en particulieren uitsluitend maatwerk op het gebied van verzuim. Een goede arbeidssfeer op de werkvloer is de basis van een goed verzuimbeleid. “Een tevreden werknemer heeft hart voor de zaak” is de kern van onze pragmatische aanpak. Wij willen geen grote logge organisatie zijn, maar snel en efficiënt kunnen werken en daar ligt onze kracht. Het uitgangspunt is snelle terugkeer naar de werkplek eventueel met aanpassingen van die werkplek en altijd met verbetering van het welzijn van de werknemer. Wij werken samen met fysiotherapeuten, HBO psychologen, verzuimconsulenten, bedrijfsartsen, mediators en budgetcoaches. Daar waar terugkeer niet mogelijk is door bijvoorbeeld een arbeidsconflict kunnen wij optreden als intermediair of adviseur. Outplacement en Arbeidsbemiddeling Wij bieden een outplacement traject op maat aan voor medewerkers die met ontslag worden bedreigd of ontslagen zijn. Een outplacementtraject kan ook worden ingezet bij een arbeidsconflict, een reorganisatie of indien medewerker vastloopt in zijn/haar carrière. Een outplacement is altijd maatwerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare tijd, het budget en de specifieke situatie van de betreffende werknemer. Betervenlo BV heeft diverse trainingen ontwikkeld die goed aansluiten bij diverse situaties. Organisatie Betervenlo BV is in 2010 gestart als eenmanszaak en uitgegroeid naar een bedrijf met 8 personen. We werken uitsluitend met Bic geregistreerde bedrijfsartsen, gecertificeerde arbeidsdeskundigen, toegepaste psychologen, Hobeon( =keurmerk) consulenten en reintegratieconsulenten. Ten slotte zijn wij ook een erkend ECABO leerwerkbedrijf voor het HBO en MBO. Ieder jaar is er een audit door het UWV en we beschikken over de benodigde keurmerken en kwalificaties. Deze certificaten worden onder andere uitgeven door TÜV. Sinds 2010 hebben we met het UWV een reintegratieovereenkomst en een overeenkomst voor Sociale Activering. Bij het UWV staan we op de longlist als “preferred suppliers”. Ambaum Arbeids Analyse is onderdeel van BeterVenlo BV. Ons bedrijf wordt geleid door Lea Ambaum en Wim Ambaum is directeur. Omzet en Groei In Venlo hebben wij 30 mensen bemiddeld naar een nieuwe baan. We hebben diverse arbeidsbemiddelingsprojecten succesvol afgesloten bij grote werkgevers in de regio zoals DSV. Verder zijn we medeoprichter van de coöperatie A4works, een initiatief van de Provincie Limburg waarbij wij in een project 48 mensen begeleid hebben waarvan 32 mensen naar een daadwerkelijke baan! Met deze mijlpaal is onze goede naam in de provincie Limburg definitief gevestigd. Op het gebied van kwaliteitsverbetering hebben we ook niet stil gezeten. We hebben een keurmerk behaald***(blik op werk) en behoren inmiddels tot de beste 5 bureaus in de regio Noord Limburg. Dit alles vertaalt zich in de volgende omzetprognoses In 2014 was het resultaat € 3K positief bij een omzet van € 145K. Voor de komende twee jaar is de verwachting: 2015: omzet € 238K en een positief resultaat van € 7K voor belasting 2016: omzet € 383K en een positief resultaat van € 64K voor belasting Voor verdere groei zijn we nu met het UWV bezig om op hun verzoek een erkende JOBCOACH accreditatie te verkrijgen. Al met al voldoende reden om te vertrouwen dat de groei door blijft gaan. Financieringsbehoefte De financiering die nu wordt aangevraagd is ten behoeve van een nieuw op te starten outplacement traject. In dit traject zullen werkzoekenden intensief begeleid worden bij het vinden van een geschikte nieuwe werkgever. Dit gebeurt aan de hand van een 6 stappenplan dat BeterVenlo aanbiedt. Inmiddels heeft BeterVenlo al een toezegging gedaan om 35 personen te gaan begeleiden in het outplacement traject. De vergoeding per persoon bedraagt € 3.500, de totale waarde van de toezegging bedraagt dus € 122.500. Hiervan wordt 50% ontvangen bij aanvang van het traject per 1 december 2015. De overige 50% wordt ontvangen na 6 maanden, dus op 1 juni 2016. De Financiering zal dienen als werkkapitaal voor het outplacement traject. In een eerder stadium heeft BeterVenlo voor een specifiek project een financieringsaanvraag gedaan bij Geld Voor Elkaar. Deze lening wordt zonder problemen afgelost. Kapitaal Op Maat heeft dit nagevraagd bij Geld Voor Elkaar en hieruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen met betrekking tot deze aanvraag. Waarom crowdfunding bij Kapitaal Op Maat? Het gaat erg goed met ons bedrijf en we krijgen op basis van onze behaalde resultaten steeds meer opdrachten. Omdat we nu een omvangrijke opdracht aangenomen hebben worden we geconfronteerd met een behoefte aan werkkapitaal. Voor een bank is dit financieren geen optie. Met crowdfunding bereiken we veel mensen en kunnen we op een transparante manier laten zien waar wij mee bezig zijn. Dat past bij ons.

Bron: Kapitaalopmaat d.d. 01-12-2015 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Kapitaalopmaat
Platformlink Ga naar Kapitaalopmaat
Oprichtingsjaar platform 2013
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Eenmalige administratiefee 0,9% van uw investering; staffelkorting op investeringen boven € 10.000

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€315.900 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€507.350 / €695.000

Geldvoorelkaar