Samenvatting David van Harten zag dat er in zijn thuisstad Best onvoldoende spreiding is van cafetaria’s en lunchrooms. Met name locaties waar je nog ‘kwaliteitspatat of een goede burger’ kan halen, laten bezorgen of ter plekke kan opeten. David heeft samen met zijn vrouw en kinderen dan ook besloten, met de ondersteuning van het franchiseconcept Big Bread Kitchen, hun spaargeld te investeren in het starten van een cafetaria aan de Hoofdstraat 34 te Best. Voor het resterende deel van de benodigde investeringen zoeken zij een financiering. David is als voormalige franchisenemer van een uitzendbureau reeds bekend met franchising en zal naast de nodige uren die hij veelal samen met zijn vrouw en dochters in zijn cafetaria zal besteden, de advisering en begeleiding van een klein pensioenfonds voor predikanten blijven vervullen. Invloed coronavirus David realiseert zich dat het nu niet het meest ideale moment is om een cafetaria te starten. Echter de komende maanden staan in het teken van verbouwen, inrichten en de nodige voorbereidingen op marketinggebied. Hierbij wordt hij ondersteund door de franchisegever en de verhuurder. De verwachting is dat in mei/juni de horeca weer open mag en hij mensen mag ontvangen in zijn restaurant. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan David terugvallen op de functie van cafetaria, naast het afhalen, zal het relatief eenvoudig zijn om met de naamsbekendheid van Big Bread Kitchen als franchiseconcept op platforms als Thuisbezorgd en Deliveroo succesvol te zijn. Financieringsbehoefte De totale investering bedraagt € 373.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 72 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijks lineaire aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. Risico De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze post is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn: De debiteuren zijn Daspri B.V. en Big Bread Kitchen Best B.V. De heer D. van Harten en mevrouw A.M. van Harten – van Pijkeren geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft na de investeringen in de cafetaria een morele waarde. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Pieter de Hooghstraat 1 te Best verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- door ABN AMRO Bank N.V. en openstaande schuld van € 467.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 01-02-2021. Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen tot een maximum van € 250.000,-. De heer D. van Harten en mevrouw A.M. van Harten – van Pijkeren geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige Pieter de Hooghstraat 1 te Best. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Pieter de Hooghstraat 1 te Best wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van beperkte overwaarde in het onderpand. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer D. van Harten voor een bedrag van € 250.000,-. De overlijdensrisicoverzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van Big Bread Groep B.V. ter hoogte van € 35.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) vordering van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Men heeft de mogelijkheid om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. Video Pitch Leendoel Met de gevraagde financiering worden de investeringen gedaan om de cafetaria Big Bread Kitchen Best B.V. op te starten. Ondernemer David van Harten (1971), getrouwd en heeft vier kinderen (9, 16, 18 en 22 jaar) is na het afronden van zijn HBO opleiding Technische Bedrijfskunde gaan werken bij een bakkerij met een jaarlijkse omzet van circa vijf miljoen euro. In zijn laatste functie was hij algemeen directeur. Na zijn functie als algemeen directeur bij de bakkerij is David elf jaar lang gaan ondernemen als franchisenemer bij een bekend uitzendbureau. Hier begon hij met één vestiging en over een periode van elf jaar wist hij dit uit te bouwen naar vijf vestigingen. Na de verkoop hiervan is David zich vanuit zijn holding, Daspri B.V., meer gaan richten op interim opdrachten. Zo doet hij bijvoorbeeld sinds 2011 de advisering en begeleiding van een klein pensioenfonds voor predikanten. Deze werkzaamheden blijft hij in afgeslankte vorm verrichten. David zocht de laatste jaren meer zingeving. Hij mist het contact met klanten en de eindverantwoording voor een onderneming. De ambities en de gestructureerde wijze van werken van de franchisegever Big Bread Kitchen deed hem besluiten een samenwerking aan te gaan en op zoek te gaan naar een geschikte locatie in de gemeente Best. Zijn vrouw zal part time blijven werken in een apotheek, maar zal samen met zijn kinderen David ondersteunen in de cafetaria waar nodig. Onderneming De franchisegever Big Bread Groep B.V. is gevestigd in Tiel. Zij willen nieuw leven in het traditionele cafetariaconcept blazen. Gezond en groeiend ondernemen is de persoonlijke ambitie van hen en de doelstelling die zij nastreven voor de franchisenemers. De huisstijl heeft een warme en moderne uitstraling. Er is een ruime keus aan gerechten volgens eigen recept. Ook speelt de formule optimaal in op afhaal- en bezorgmogelijkheden. Big Bread Kitchen staat voor volledige ontzorging voor de ondernemer zodat hij zich volledig kan richten op wat er echt toe doet: een optimale klantbeleving. Standaardproducten op de kaart zijn: Burgers, maaltijden, lunch broodjes, frites, snacks, koffie, wijn, softijs, milkshakes, smoothies en vers schepijs. Er zijn mogelijkheden tot eigen inbreng op producten, toegespitst op de omgeving van de franchisenemer. Op dit moment zijn er 24 vestigingen voor dineren, lunchen en afhalen. De vestiging van David aan de Hoofdstraat 34 te Best wordt de vijfentwintigste vestiging. Big Bread Kitchen is een franchiseformule waarbij de uitstraling, kwaliteit en klantervaring gewaarborgd blijft. Er zijn mogelijkheden tot eigen inbreng op producten, toegespitst op de omgeving. De franchisenemer wordt het lokale bekende gezicht en geniet van de voordelen en ondersteuning van het franchiseconcept. De missie van de Big Bread Kitchen is vooral gericht op groei door innovatie. Big Bread Kitchen speelt in op de veranderende consument door voortdurende conceptontwikkeling. Zo richten zij zich op een gezonde en kwalitatief hoogstaande uitstraling. De eigenaar van het franchiseconcept, de heer Sheng Chen, heeft medio 2020 op de locatie in Tiel serveerrobots neergezet. Juridische structuur Financieringsbehoefte Investeringsoverzicht Verbouwing € 180.000,- Inventaris € 140.000,- Voorraad € 15.000,- Borg € 9.000,- Werkkapitaal € 29.000,- Totale investering € 373.000,- Eigen middelen € 73.000,- Achtergestelde lening € 35.000,- Crediteuren € 15.000,- Lening via Collin Crowdfund € 250.000,- Leenbedrag: € 250.000,- Rente: 8,0% Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Risico Dun & Bradstreet Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Big Bread Kitchen Best B.V. is Aanzienlijk risico. De kwalificatie voor Daspri B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognoses 2021 van Big Bread Kitchen Best B.V. inclusief de interim opdrachten in Daspri B.V., IB-aangifte 2019, openingsbalans na financiering en jaarcijfers 2020 van Daspri B.V. De overall score is Voldoende. Afloscapaciteit Op basis van de prognoses van 2021 met een opening omstreeks juni 2021, wordt er een omzet verwacht van € 331.000,- met een verwacht bijbehorend netto cashflow overschot van € 34.000,-. Bij deze omzet is de interim opdracht van de heer D. van Harten meegenomen van € 40.000,-. De verwachting voor 2022 is een omzet van € 589.000,- met een geprognosticeerd netto cashflow overschot van € 83.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende. Solvabiliteit De totaalbalans na financiering bedraagt € 373.000,- met een solvabiliteit van 29% eind 2021. De prognose voor ultimo 2022 is een solvabiliteit van 45% op een balanstotaal van € 421.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende. Zekerheden en voorwaarden Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen: De debiteuren zijn Daspri B.V. en Big Bread Kitchen Best B.V. De heer D. van Harten en mevrouw A.M. van Harten – van Pijkeren geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft na de investeringen in de cafetaria een morele waarde. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Pieter de Hooghstraat 1 te Best verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- door ABN AMRO Bank N.V. en openstaande schuld van € 467.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 01-02-2021. Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen tot een maximum van € 250.000,-. De heer D. van Harten en mevrouw A.M. van Harten – van Pijkeren geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige Pieter de Hooghstraat 1 te Best. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Pieter de Hooghstraat 1 te Best wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van beperkte overwaarde in het onderpand. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer D. van Harten voor een bedrag van € 250.000,-. De overlijdensrisicoverzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van Big Bread Groep B.V. ter hoogte van € 35.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) vordering van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Door zowel tweede hypothecaire inschrijving, achtergestelde lening als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende. Samenvattend Afloscapaciteit: Voldoende Solvabiliteit: Ruim Voldoende Zekerheden: Voldoende Overall: Voldoende Extra beloning Bij een investering tot en met € 1.500,- krijgt u een waardebon voor een gratis lunch. Voor investeringen vanaf € 2.000,- of meer krijgt u een waardebon voor een gratis diner voor twee personen. De waardebon is geldig tot en met 31 december 2021 en in te leveren bij de nieuw te openen vestiging te Best. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Beleg je ook anders dan via crowdfunding? Beheer je totale portefeuille op 1 centrale locatie met onze tool investID.
Projectnaam Big Bread Kitchen Best B.V.
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 24-02-2021
Type financiering Lening
Streefbedrag € 250.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 72 maanden
Branche Horeca
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Werkkapitaal

Samenvatting David van Harten zag dat er in zijn thuisstad Best onvoldoende spreiding is van cafetaria’s en lunchrooms. Met name locaties waar je nog ‘kwaliteitspatat of een goede burger’ kan halen, laten bezorgen of ter plekke kan opeten. David heeft samen met zijn vrouw en kinderen dan ook besloten, met de ondersteuning van het franchiseconcept Big Bread Kitchen, hun spaargeld te investeren in het starten van een cafetaria aan de Hoofdstraat 34 te Best. Voor het resterende deel van de benodigde investeringen zoeken zij een financiering. David is als voormalige franchisenemer van een uitzendbureau reeds bekend met franchising en zal naast de nodige uren die hij veelal samen met zijn vrouw en dochters in zijn cafetaria zal besteden, de advisering en begeleiding van een klein pensioenfonds voor predikanten blijven vervullen. Invloed coronavirus David realiseert zich dat het nu niet het meest ideale moment is om een cafetaria te starten. Echter de komende maanden staan in het teken van verbouwen, inrichten en de nodige voorbereidingen op marketinggebied. Hierbij wordt hij ondersteund door de franchisegever en de verhuurder. De verwachting is dat in mei/juni de horeca weer open mag en hij mensen mag ontvangen in zijn restaurant. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan David terugvallen op de functie van cafetaria, naast het afhalen, zal het relatief eenvoudig zijn om met de naamsbekendheid van Big Bread Kitchen als franchiseconcept op platforms als Thuisbezorgd en Deliveroo succesvol te zijn. Financieringsbehoefte De totale investering bedraagt € 373.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 72 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijks lineaire aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. Risico De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze post is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn: De debiteuren zijn Daspri B.V. en Big Bread Kitchen Best B.V. De heer D. van Harten en mevrouw A.M. van Harten – van Pijkeren geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft na de investeringen in de cafetaria een morele waarde. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Pieter de Hooghstraat 1 te Best verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- door ABN AMRO Bank N.V. en openstaande schuld van € 467.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 01-02-2021. Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen tot een maximum van € 250.000,-. De heer D. van Harten en mevrouw A.M. van Harten – van Pijkeren geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige Pieter de Hooghstraat 1 te Best. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Pieter de Hooghstraat 1 te Best wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van beperkte overwaarde in het onderpand. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer D. van Harten voor een bedrag van € 250.000,-. De overlijdensrisicoverzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van Big Bread Groep B.V. ter hoogte van € 35.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) vordering van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Men heeft de mogelijkheid om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. Video Pitch Leendoel Met de gevraagde financiering worden de investeringen gedaan om de cafetaria Big Bread Kitchen Best B.V. op te starten. Ondernemer David van Harten (1971), getrouwd en heeft vier kinderen (9, 16, 18 en 22 jaar) is na het afronden van zijn HBO opleiding Technische Bedrijfskunde gaan werken bij een bakkerij met een jaarlijkse omzet van circa vijf miljoen euro. In zijn laatste functie was hij algemeen directeur. Na zijn functie als algemeen directeur bij de bakkerij is David elf jaar lang gaan ondernemen als franchisenemer bij een bekend uitzendbureau. Hier begon hij met één vestiging en over een periode van elf jaar wist hij dit uit te bouwen naar vijf vestigingen. Na de verkoop hiervan is David zich vanuit zijn holding, Daspri B.V., meer gaan richten op interim opdrachten. Zo doet hij bijvoorbeeld sinds 2011 de advisering en begeleiding van een klein pensioenfonds voor predikanten. Deze werkzaamheden blijft hij in afgeslankte vorm verrichten. David zocht de laatste jaren meer zingeving. Hij mist het contact met klanten en de eindverantwoording voor een onderneming. De ambities en de gestructureerde wijze van werken van de franchisegever Big Bread Kitchen deed hem besluiten een samenwerking aan te gaan en op zoek te gaan naar een geschikte locatie in de gemeente Best. Zijn vrouw zal part time blijven werken in een apotheek, maar zal samen met zijn kinderen David ondersteunen in de cafetaria waar nodig. Onderneming De franchisegever Big Bread Groep B.V. is gevestigd in Tiel. Zij willen nieuw leven in het traditionele cafetariaconcept blazen. Gezond en groeiend ondernemen is de persoonlijke ambitie van hen en de doelstelling die zij nastreven voor de franchisenemers. De huisstijl heeft een warme en moderne uitstraling. Er is een ruime keus aan gerechten volgens eigen recept. Ook speelt de formule optimaal in op afhaal- en bezorgmogelijkheden. Big Bread Kitchen staat voor volledige ontzorging voor de ondernemer zodat hij zich volledig kan richten op wat er echt toe doet: een optimale klantbeleving. Standaardproducten op de kaart zijn: Burgers, maaltijden, lunch broodjes, frites, snacks, koffie, wijn, softijs, milkshakes, smoothies en vers schepijs. Er zijn mogelijkheden tot eigen inbreng op producten, toegespitst op de omgeving van de franchisenemer. Op dit moment zijn er 24 vestigingen voor dineren, lunchen en afhalen. De vestiging van David aan de Hoofdstraat 34 te Best wordt de vijfentwintigste vestiging. Big Bread Kitchen is een franchiseformule waarbij de uitstraling, kwaliteit en klantervaring gewaarborgd blijft. Er zijn mogelijkheden tot eigen inbreng op producten, toegespitst op de omgeving. De franchisenemer wordt het lokale bekende gezicht en geniet van de voordelen en ondersteuning van het franchiseconcept. De missie van de Big Bread Kitchen is vooral gericht op groei door innovatie. Big Bread Kitchen speelt in op de veranderende consument door voortdurende conceptontwikkeling. Zo richten zij zich op een gezonde en kwalitatief hoogstaande uitstraling. De eigenaar van het franchiseconcept, de heer Sheng Chen, heeft medio 2020 op de locatie in Tiel serveerrobots neergezet. Juridische structuur Financieringsbehoefte Investeringsoverzicht Verbouwing € 180.000,- Inventaris € 140.000,- Voorraad € 15.000,- Borg € 9.000,- Werkkapitaal € 29.000,- Totale investering € 373.000,- Eigen middelen € 73.000,- Achtergestelde lening € 35.000,- Crediteuren € 15.000,- Lening via Collin Crowdfund € 250.000,- Leenbedrag: € 250.000,- Rente: 8,0% Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Risico Dun & Bradstreet Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Big Bread Kitchen Best B.V. is Aanzienlijk risico. De kwalificatie voor Daspri B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognoses 2021 van Big Bread Kitchen Best B.V. inclusief de interim opdrachten in Daspri B.V., IB-aangifte 2019, openingsbalans na financiering en jaarcijfers 2020 van Daspri B.V. De overall score is Voldoende. Afloscapaciteit Op basis van de prognoses van 2021 met een opening omstreeks juni 2021, wordt er een omzet verwacht van € 331.000,- met een verwacht bijbehorend netto cashflow overschot van € 34.000,-. Bij deze omzet is de interim opdracht van de heer D. van Harten meegenomen van € 40.000,-. De verwachting voor 2022 is een omzet van € 589.000,- met een geprognosticeerd netto cashflow overschot van € 83.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende. Solvabiliteit De totaalbalans na financiering bedraagt € 373.000,- met een solvabiliteit van 29% eind 2021. De prognose voor ultimo 2022 is een solvabiliteit van 45% op een balanstotaal van € 421.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende. Zekerheden en voorwaarden Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen: De debiteuren zijn Daspri B.V. en Big Bread Kitchen Best B.V. De heer D. van Harten en mevrouw A.M. van Harten – van Pijkeren geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft na de investeringen in de cafetaria een morele waarde. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Pieter de Hooghstraat 1 te Best verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- door ABN AMRO Bank N.V. en openstaande schuld van € 467.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 01-02-2021. Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen tot een maximum van € 250.000,-. De heer D. van Harten en mevrouw A.M. van Harten – van Pijkeren geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige Pieter de Hooghstraat 1 te Best. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Pieter de Hooghstraat 1 te Best wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van beperkte overwaarde in het onderpand. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer D. van Harten voor een bedrag van € 250.000,-. De overlijdensrisicoverzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van Big Bread Groep B.V. ter hoogte van € 35.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) vordering van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Door zowel tweede hypothecaire inschrijving, achtergestelde lening als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende. Samenvattend Afloscapaciteit: Voldoende Solvabiliteit: Ruim Voldoende Zekerheden: Voldoende Overall: Voldoende Extra beloning Bij een investering tot en met € 1.500,- krijgt u een waardebon voor een gratis lunch. Voor investeringen vanaf € 2.000,- of meer krijgt u een waardebon voor een gratis diner voor twee personen. De waardebon is geldig tot en met 31 december 2021 en in te leveren bij de nieuw te openen vestiging te Best. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 24-02-2021 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 6,50%

€0 / €276.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€0 / €975.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€255.200 / €290.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 7,00%

€0 / €95.000

Kapitaalopmaat

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?