Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Biomassa Project Maasbreeinvesteer


Investeer nu, ontvang 6,0% rente en steun de ontwikkeling van een nieuwe duurzame energiebron in Nederland! Moerman Energie B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan een biomassa project op het terrein van Kwekerij Moerman. Vrijstelling van de prospectusplicht DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €875.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina. Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina. Voor de financiering van de installatie en exploitatie van een biomassa installatie in Maasbree geeft Moerman Energie B.V. een senior 6,0% obligatielening uit met een looptijd van 9 jaar. Samenvatting De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen. Kwekerij W.S. Moerman Moerman Energie B.V. is een initiatief van Kwekerij W.S. Moerman. De kwekerij is een modern, 4 hectare groot glastuinbouwbedrijf dat sinds 2010 haar 8e teelt in de kassen heeft staan. De kwekerij teelt voornamelijk vleestomaten, waarvan de productie wordt afgezet door (langlopende) afzetcontracten via telers coöperatie Van Nature. Duurzaam alternatief voor gas De glastuinbouw vertegenwoordigd één van de grootste economische belangen van Nederland, maar het is tegelijkertijd ook een van de grootste verbruikers van aardgas. Asl duurzaam alternatief voor aardgas kan een biomassa installatie ingezet worden, waarin biomassa (zoals snoei- en houtafval) als brandstof wordt gebruikt. De door de installatie opgewekte warmte wordt gebruikt in de kassen en om groene elektriciteit op te wekken. Het biomassaproject Het biomassaproject in Maasbree bestaat uit een biomassa installatie op het terrein van Kwekerij W.S. Moerman. De installatie wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen van de kwekerij, en de geproduceerde elektriciteit wordt eveneens grotendeels in de kwekerij gebruikt. Door de nieuwe installatie zal de kwekerij geen aardgas meer gebruiken. Per jaar een besparing gelijk aan het gasgebruik van zo’n 1.000 huishoudens. Waar investeer ik precies in? De obligatielening is verbonden aan de installatie en exploitatie van een biomassa installatie in Maasbree. De verplichtingen van de obligatielening worden gedekt door enerzijds subsidie-inkomsten (SDE+) en anderzijds de opbrengsten voor de geleverde warmte en elektriciteit. •Het betreft een biomassa installatie bij Kwekerij W.S. Moerman in Maasbree (Limburg). •De levering van biomassa is tegen een vaste prijs gegarandeerd door Kwekerij W.S. Moerman. •De biomassa installatie wordt turn-key opgeleverd door twee gerenommeerde leveranciers. •De leveranciers van de biomassa installatie geven een geheel omvattend onderhouds- en garantiecontract af voor 13 jaar.

Investeer snel en eenvoudig op het platform met
het grootste aanbod van Nederland.
Projectnaam Biomassa Project Maasbree
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 24-04-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 875.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 108 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Investeer nu, ontvang 6,0% rente en steun de ontwikkeling van een nieuwe duurzame energiebron in Nederland! Moerman Energie B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan een biomassa project op het terrein van Kwekerij Moerman. Vrijstelling van de prospectusplicht DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €875.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina. Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina. Voor de financiering van de installatie en exploitatie van een biomassa installatie in Maasbree geeft Moerman Energie B.V. een senior 6,0% obligatielening uit met een looptijd van 9 jaar. Samenvatting De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen. Kwekerij W.S. Moerman Moerman Energie B.V. is een initiatief van Kwekerij W.S. Moerman. De kwekerij is een modern, 4 hectare groot glastuinbouwbedrijf dat sinds 2010 haar 8e teelt in de kassen heeft staan. De kwekerij teelt voornamelijk vleestomaten, waarvan de productie wordt afgezet door (langlopende) afzetcontracten via telers coöperatie Van Nature. Duurzaam alternatief voor gas De glastuinbouw vertegenwoordigd één van de grootste economische belangen van Nederland, maar het is tegelijkertijd ook een van de grootste verbruikers van aardgas. Asl duurzaam alternatief voor aardgas kan een biomassa installatie ingezet worden, waarin biomassa (zoals snoei- en houtafval) als brandstof wordt gebruikt. De door de installatie opgewekte warmte wordt gebruikt in de kassen en om groene elektriciteit op te wekken. Het biomassaproject Het biomassaproject in Maasbree bestaat uit een biomassa installatie op het terrein van Kwekerij W.S. Moerman. De installatie wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen van de kwekerij, en de geproduceerde elektriciteit wordt eveneens grotendeels in de kwekerij gebruikt. Door de nieuwe installatie zal de kwekerij geen aardgas meer gebruiken. Per jaar een besparing gelijk aan het gasgebruik van zo’n 1.000 huishoudens. Waar investeer ik precies in? De obligatielening is verbonden aan de installatie en exploitatie van een biomassa installatie in Maasbree. De verplichtingen van de obligatielening worden gedekt door enerzijds subsidie-inkomsten (SDE+) en anderzijds de opbrengsten voor de geleverde warmte en elektriciteit. •Het betreft een biomassa installatie bij Kwekerij W.S. Moerman in Maasbree (Limburg). •De levering van biomassa is tegen een vaste prijs gegarandeerd door Kwekerij W.S. Moerman. •De biomassa installatie wordt turn-key opgeleverd door twee gerenommeerde leveranciers. •De leveranciers van de biomassa installatie geven een geheel omvattend onderhouds- en garantiecontract af voor 13 jaar.

Platform Duurzaaminvesteren
Platformlink Ga naar Duurzaaminvesteren
Oprichtingsjaar platform 2013
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Verschillend per project