Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Bouwfinanciering Greenspread Fundinginvesteer


De afgelopen jaren heeft Greenspread meerdere zonne-energieprojecten gerealiseerd. Veel kleine, oudere projecten zijn grotendeels gefinancierd middels crowdfunding. Veel nieuwe, grotere projecten zijn grotendeels gefinancierd door banken en/of gemeentelijke dan wel provinciale fondsen, soms aangevuld met crowdfunding. In die gevallen spreken we van een hybride financiering: financiering die is opgebouwd uit eigen vermogen, achtergesteld vermogen via crowdfunding en financiering door een bank en/of gemeentelijk dan wel provinciaal fonds. Bekende zonne-energieprojecten van Greenspread die een hybride financiering hebben, zijn Zonnepark Laarberg bij bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo en NDSM, de monumentale scheepsbouwloods op de NDSM-werf in Amsterdam. Greenspread heeft de afgelopen jaren een stevige ontwikkelportefeuille aan duurzame-energieprojecten opgebouwd. Projecten bevinden zich in verschillende fases, zoals het haalbaarheidsonderzoek, de vergunningsaanvraag of de SDE+-aanvraag. Andere projecten zijn in aanbouw of gaan binnenkort van start met de aanleg. Op dit moment wordt in Oosterhout een project gebouwd van 515 kW. De zonnestroom wordt middels een operational lease geleverd aan Rodenburg Biopolymers, marktleider op het gebied van op aardappelzetmeel gebaseerde biologische plastics. De investering in het project bedraagt € 502.000,- inclusief BTW en afsluitprovisie. Hiervan wordt 85% gefinancierd door een gerenommeerde bank. Deze financiering wordt eind dit jaar verstrekt. Het project is reeds in aanbouw. Greenspread wil tijdelijk € 430.000,- financieren middels crowdfunding tot het moment van herfinanciering door de bank. Aanbod crowdfunders Dit project kent één investeringstranche: € 430.000,- met 3,5% rente op jaarbasis in 2019 en 4% rente op jaarbasis in 2020 indien van toepassing; Aflossing ineens bij herfinanciering; Herfinanciering wordt verwacht eind 2019; De installatie en het leasecontract wordt verpand aan de crowdfunders tot het moment van herfinanciering. De crowdfunding start 24 augustus 2019 en loopt in beginsel tot en met 31 augustus 2019 of zoveel eerder indien het project eerder vol is. Het staat Greenspread vrij de crowdfundtermijn te verlengen wanneer het beoogde bedrag op 31 augustus nog niet is opgehaald. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Greenspread Funding komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B1. Dit betekent dat de investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben. Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Bouwfinanciering Greenspread Funding
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 29-08-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 441.500
Rente 3,50%
Looptijd (in maanden) 6 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

De afgelopen jaren heeft Greenspread meerdere zonne-energieprojecten gerealiseerd. Veel kleine, oudere projecten zijn grotendeels gefinancierd middels crowdfunding. Veel nieuwe, grotere projecten zijn grotendeels gefinancierd door banken en/of gemeentelijke dan wel provinciale fondsen, soms aangevuld met crowdfunding. In die gevallen spreken we van een hybride financiering: financiering die is opgebouwd uit eigen vermogen, achtergesteld vermogen via crowdfunding en financiering door een bank en/of gemeentelijk dan wel provinciaal fonds. Bekende zonne-energieprojecten van Greenspread die een hybride financiering hebben, zijn Zonnepark Laarberg bij bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo en NDSM, de monumentale scheepsbouwloods op de NDSM-werf in Amsterdam. Greenspread heeft de afgelopen jaren een stevige ontwikkelportefeuille aan duurzame-energieprojecten opgebouwd. Projecten bevinden zich in verschillende fases, zoals het haalbaarheidsonderzoek, de vergunningsaanvraag of de SDE+-aanvraag. Andere projecten zijn in aanbouw of gaan binnenkort van start met de aanleg. Op dit moment wordt in Oosterhout een project gebouwd van 515 kW. De zonnestroom wordt middels een operational lease geleverd aan Rodenburg Biopolymers, marktleider op het gebied van op aardappelzetmeel gebaseerde biologische plastics. De investering in het project bedraagt € 502.000,- inclusief BTW en afsluitprovisie. Hiervan wordt 85% gefinancierd door een gerenommeerde bank. Deze financiering wordt eind dit jaar verstrekt. Het project is reeds in aanbouw. Greenspread wil tijdelijk € 430.000,- financieren middels crowdfunding tot het moment van herfinanciering door de bank. Aanbod crowdfunders Dit project kent één investeringstranche: € 430.000,- met 3,5% rente op jaarbasis in 2019 en 4% rente op jaarbasis in 2020 indien van toepassing; Aflossing ineens bij herfinanciering; Herfinanciering wordt verwacht eind 2019; De installatie en het leasecontract wordt verpand aan de crowdfunders tot het moment van herfinanciering. De crowdfunding start 24 augustus 2019 en loopt in beginsel tot en met 31 augustus 2019 of zoveel eerder indien het project eerder vol is. Het staat Greenspread vrij de crowdfundtermijn te verlengen wanneer het beoogde bedrag op 31 augustus nog niet is opgehaald. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Greenspread Funding komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B1. Dit betekent dat de investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben. Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Bron: Greencrowd d.d. 29-08-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,75%

€247.500 / €450.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,00%

€86.877 / €299.577

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 5,50%

€153.000 / €180.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat