Zelf geld lenen?
< vorige

Onze aangesloten adviseurs kunnen u persoonlijk helpen met het bepalen van de beste manier voor uw financiering (intake is gratis).

Gratis intake Liever digitale hulp
Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Bruinisse Vastgoedinvesteer


Voor de aankoop en restyling van 58 woningen op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse wordt een Geldlening verstrekt aan Bruinisse Vastgoed B.V. (Geldnemer). Dit vastgoed wordt door de Geldnemer gekocht van de huidige eigenaar en wordt voor lange termijn verhuurd aan Roompot Recreatie Beheer B.V. •Het Project: Financiering van de koop en restyling door Bruinisse Vastgoed B.V. van 58 recreatiewoningen op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse. Totale investeringsbegroting, inclusief onvoorziene kosten € 13.850.000,-. •Geldlening maximaal groot € 13.850.000,- te verstrekken door Geldgevers via ZIB Crowdfunding, aan Bruinisse Vastgoed B.V., ten behoeve van het Project. Er zal door Bruinisse Vastgoed B.V. geen bancaire financiering worden aangetrokken. •De 58 recreatiewoningen zullen door Bruinisse Vastgoed B.V. verhuurd gaan worden aan Roompot Recreatie Beheer B.V. op basis van een 15-jarige 'triple-netto' huurovereenkomst met een huursom ad € 1.125.000,- en een jaarlijkse indexatie van 1,5%. Alle kosten van exploitatie, onderhoud en vervanging zijn voor rekening van de huurder. Roompot Holding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de huurverplichtingen. •Geldgevers kunnen investeren vanaf € 2.500,- of een veelvoud daarvan. Via het platform ZIB Crowd kan een particuliere investeerder maximaal € 80.000,- in projecten investeren. Voor rechtspersonen (B.V.) geldt geen maximum. •Geldgevers ontvangen op de Geldlening een rente van 5% (waarvan 4% op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting en 1% op jaarbasis bij aflossing). Rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald, voor het eerst per 2 april 2018. •De looptijd van de Geldlening is 15 jaar. Tussentijds vinden aflossingen plaats. Geldgevers hebben de mogelijkheid zich halfjaarlijks aan te melden voor aflossing. Indien er geen aanmeldingen zijn, wordt het af te lossen bedrag pro rata verdeeld over de Geldgevers. Gedurende de eerste 1,5 jaar is geen sprake van verplichte aflossing, maar kunnen Geldgevers zich wel aanmelden voor vrijwillige aflossing. •Er worden zekerheden gevestigd ten behoeve van de Geldgevers: eerste hypotheekrecht op recreatiewoningen en verpanding huurpenningen. Het onroerend goed heeft een taxatiewaarde ad € 16,1 mln. •De vorderingen uit hoofde van de Geldlening zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar. •ZIB Crowdfunding kwalificeert de investering in het project volgens haar risicoclassificatie als Defensief (A, I). •Geldgevers betalen bij storting eenmalig 2% Emissiekosten. Deze kosten verhogen het te storten bedrag en worden niet meegenomen bij de berekening van rente. Er zijn overigens geen jaarlijkse kosten voor de Geldgevers voor het crowdfundingplatform. •Inschrijving is mogelijk na presentatie van het volledige Informatie Memorandum ultimo november 2017. Storting van de investering is gepland per 9 januari 2018. •ZIB Crowdfunding B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000039.

Investeer snel en eenvoudig op het platform
met het grootste aanbod van Nederland.
Projectnaam Bruinisse Vastgoed
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 24-11-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 13.850.000
Rente 5,00%
Looptijd (in maanden) 180 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Voor de aankoop en restyling van 58 woningen op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse wordt een Geldlening verstrekt aan Bruinisse Vastgoed B.V. (Geldnemer). Dit vastgoed wordt door de Geldnemer gekocht van de huidige eigenaar en wordt voor lange termijn verhuurd aan Roompot Recreatie Beheer B.V. •Het Project: Financiering van de koop en restyling door Bruinisse Vastgoed B.V. van 58 recreatiewoningen op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse. Totale investeringsbegroting, inclusief onvoorziene kosten € 13.850.000,-. •Geldlening maximaal groot € 13.850.000,- te verstrekken door Geldgevers via ZIB Crowdfunding, aan Bruinisse Vastgoed B.V., ten behoeve van het Project. Er zal door Bruinisse Vastgoed B.V. geen bancaire financiering worden aangetrokken. •De 58 recreatiewoningen zullen door Bruinisse Vastgoed B.V. verhuurd gaan worden aan Roompot Recreatie Beheer B.V. op basis van een 15-jarige 'triple-netto' huurovereenkomst met een huursom ad € 1.125.000,- en een jaarlijkse indexatie van 1,5%. Alle kosten van exploitatie, onderhoud en vervanging zijn voor rekening van de huurder. Roompot Holding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de huurverplichtingen. •Geldgevers kunnen investeren vanaf € 2.500,- of een veelvoud daarvan. Via het platform ZIB Crowd kan een particuliere investeerder maximaal € 80.000,- in projecten investeren. Voor rechtspersonen (B.V.) geldt geen maximum. •Geldgevers ontvangen op de Geldlening een rente van 5% (waarvan 4% op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting en 1% op jaarbasis bij aflossing). Rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald, voor het eerst per 2 april 2018. •De looptijd van de Geldlening is 15 jaar. Tussentijds vinden aflossingen plaats. Geldgevers hebben de mogelijkheid zich halfjaarlijks aan te melden voor aflossing. Indien er geen aanmeldingen zijn, wordt het af te lossen bedrag pro rata verdeeld over de Geldgevers. Gedurende de eerste 1,5 jaar is geen sprake van verplichte aflossing, maar kunnen Geldgevers zich wel aanmelden voor vrijwillige aflossing. •Er worden zekerheden gevestigd ten behoeve van de Geldgevers: eerste hypotheekrecht op recreatiewoningen en verpanding huurpenningen. Het onroerend goed heeft een taxatiewaarde ad € 16,1 mln. •De vorderingen uit hoofde van de Geldlening zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar. •ZIB Crowdfunding kwalificeert de investering in het project volgens haar risicoclassificatie als Defensief (A, I). •Geldgevers betalen bij storting eenmalig 2% Emissiekosten. Deze kosten verhogen het te storten bedrag en worden niet meegenomen bij de berekening van rente. Er zijn overigens geen jaarlijkse kosten voor de Geldgevers voor het crowdfundingplatform. •Inschrijving is mogelijk na presentatie van het volledige Informatie Memorandum ultimo november 2017. Storting van de investering is gepland per 9 januari 2018. •ZIB Crowdfunding B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000039.

Bron: ZIB Crowdfunding d.d. 24-11-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform ZIB Crowdfunding
Platformlink Ga naar ZIB Crowdfunding
Oprichtingsjaar platform 2015
Minimum investeringsbedrag € 2.500 per project
Investeringskosten Eenmalige emissiekosten 2,0% van uw investering

Lening - 8,50%

€217.500 / €870.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,20%

€18.000 / €200.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€6.800 / €85.000

Capital Circle

Lening - 12,99%

€9.100 / €70.000

Funding Circle

Lening - 6,00%

€0 / €31.000

Lendahand