Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Sinds 2002 exploiteren Dorina en Wesley met hun VOF het café-restaurant ”Chillers” te Emmeloord. Het betreft een aan het water gelegen locatie welke op dit moment nog wordt gehuurd. In de afgelopen jaren hebben er vele (huurders)investeringen plaatsgevonden. Zo werd het naast het café gelegen grote terras volledig overkapt en als restaurantgedeelte bij het café betrokken. Doorlopend hebben ze investeringen gedaan en verbeteringen aangebracht in het huurpand om de exploitatie optimaal te krijgen. Het is goed toeven op het terras aan het water of in de sfeervolle aangebouwde serre. Genieten van een goed glas wijn tot een uitgebreid 3-gangen menu. Het ondernemersechtpaar bemant zelf de keuken en waarborgt zo zelf de kwaliteit van eten. Chillers is een prima plek om eens lekker te ontspannen, een ontmoetingsplek voor vrienden, collega’s of zakelijke relaties. Op de 1e verdieping is er een aparte ruimte die gelegenheid biedt voor een private dining/feestje, receptie of vergadering. Chillers heeft ook een bijzondere bar met een grote verscheidenheid in het assortiment; 8 soorten bier uit de tap (als enige in de directe omgeving Guinness), tientallen bieren van de fles en uitgebreide keuzemogelijkheden uit whisky’s en cognacs. Er is een aparte ruimte waar (pool)biljarts staan. Speciaal voor ludieke bijeenkomsten/personeelsuitjes zijn er arrangementen te boeken, zoals door de mooie omgeving rijden op de solex en aansluitend dineren. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het onroerend goed. Na vele jaren het te hebben gehuurd kunnen ze het nu kopen. De koopprijs is gebaseerd op de jaarhuur die wordt betaald en bedraagt € 330.000,- (11 x de huur). De waarde toevoegingen door de investeringen die Dorina en Wesly door de jaren heen hebben gepleegd zitten niet in de koopsom. De taxatiewaarde van het onroerend goed ligt dan ook ver boven de koopprijs. Aankoop pand € 330.000,- Kosten koper € 23.000,- Kosten crowdfunding € 22.000,- + Totale investering € 375.000,- Inbreng eigen middelen € 100.000,- -/- Lening via Geldvoorelkaar.nl € 275.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Op basis van de eerste zes maanden van 2016 wordt een omzetstijging van 10% verwacht en zal de omzet boven de € 500.000,- uitkomen. De winstgevendheid ligt de afgelopen 4 jaar tussen de 22% en 29%. De ondernemers hebben aangetoond in staat te zijn een goede marge te maken. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De vennootschap onder firma werd opgericht per 01-01-2000 en sinds 2002 exploiteren Dorina en Wesley café/restaurant Chillers. Dorina is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de administratie en aansturing van het personeel. Wesley houdt zich bezig met algemene zaken en onderhoud van het pand. Samen zijn ze actief in de keuken en zorgen voor de culinaire kant, terwijl de bediening wordt verzorgd door het personeel. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De historische omzetten en de prognose 2016 zijn hieronder weergegeven: Boekjaar 2012 2013 2014 2015 2016 (progn.) Omzet 493.000,- € 420.000,- € 404.000,- € 471.000,- € 500.000,- De ondernemers zitten al sinds 2002 op deze locatie en de omzet is steeds zeer stabiel geweest. De jaren 2013 en 2014 kenden een iets lagere omzet, waarbij het resultaat nog steeds positief was. 2015 is weer in beeld met 2012 en voor 2016 wordt een groei geprognosticeerd van 10%. Halfjaarcijfers 2016 laten al een omzet zien van € 247.000,-, terwijl de 2de helft van het jaar, historisch gezien, altijd beter is. Dit rechtvaardigt en onderbouwt de prognose 2016 waarin een jaaromzet van ruim € 500.000,- wordt verwacht. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Wij zijn op het idee gekomen om via Geldvoorelkaar.nl een lening aan te vragen, omdat veel horecabedrijven succesvol via hun platform een financiering hebben gekregen. We hebben op de site van Geldvoorelkaar.nl goed gekeken naar projecten die qua omvang en inhoud gelijkwaardig zijn en zijn van mening dat ons project zich prima leent voor crowdfunding. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Ons eigen vermogen is eind boekjaar 2015 € 69.000,- negatief. Uit het taxatierapport (welke is overlegd aan Geldvoorelkaar.nl) blijkt echter dat er sprake is van een stille reserve, veroorzaakt door huurdersinvesteringen die de afgelopen jaren zijn gedaan en waarop (fiscaal) ook al weer is afgeschreven. De commerciële balans na kredietverlening toont een solvabiliteit van 8%. Door het bedrijfspand in vijf jaar annuitair af te lossen vindt er echter versneld vermogensopbouw plaats. In geval van een eenmanszaak of VOF: wat is uw woonsituatie? Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Wij wonen in een koopwoning te Emmeloord en hebben geen overige vaste bronnen van inkomen. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Op basis van het boekjaar 2015 (gecorrigeerd in verband met huursituatie) wordt 63% van de vrije cashflow gebruikt voor rente en aflossing op deze lening. Dit is een fors percentage waarbij moet worden opgemerkt dat een financiering op een bedrijfspand normaliter in 20 jaar wordt afgelost, terwijl wij in 5 jaar gaan aflossen. Het feit dat dit in 5 jaar gebeurt geeft aan dat wij een gezond bedrijf hebben met een prima cashflow. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Er wordt een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven. Wij kopen het gehuurde bedrijfspand met de aangevraagde lening. Technisch gezien kan er door Geldvoorelkaar.nl geen hypotheek op het pand worden gevestigd, in plaats daarvan wordt er door ons een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer De Bierelier, de VOF van mevr. D.A. Kok en dhr. W. Kok, die hiermee ook tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Er zal een positieve/negatieve hypotheekverklaring worden afgegeven voor deze lening. De juridische tenaamstelling van de VOF is De Bierelier, de handelsnaam betreft Chillers en deze tenaamstelling is ook gevoerd in de pitch.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Chillers
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 20-08-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 275.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Horeca
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Sinds 2002 exploiteren Dorina en Wesley met hun VOF het café-restaurant ”Chillers” te Emmeloord. Het betreft een aan het water gelegen locatie welke op dit moment nog wordt gehuurd. In de afgelopen jaren hebben er vele (huurders)investeringen plaatsgevonden. Zo werd het naast het café gelegen grote terras volledig overkapt en als restaurantgedeelte bij het café betrokken. Doorlopend hebben ze investeringen gedaan en verbeteringen aangebracht in het huurpand om de exploitatie optimaal te krijgen. Het is goed toeven op het terras aan het water of in de sfeervolle aangebouwde serre. Genieten van een goed glas wijn tot een uitgebreid 3-gangen menu. Het ondernemersechtpaar bemant zelf de keuken en waarborgt zo zelf de kwaliteit van eten. Chillers is een prima plek om eens lekker te ontspannen, een ontmoetingsplek voor vrienden, collega’s of zakelijke relaties. Op de 1e verdieping is er een aparte ruimte die gelegenheid biedt voor een private dining/feestje, receptie of vergadering. Chillers heeft ook een bijzondere bar met een grote verscheidenheid in het assortiment; 8 soorten bier uit de tap (als enige in de directe omgeving Guinness), tientallen bieren van de fles en uitgebreide keuzemogelijkheden uit whisky’s en cognacs. Er is een aparte ruimte waar (pool)biljarts staan. Speciaal voor ludieke bijeenkomsten/personeelsuitjes zijn er arrangementen te boeken, zoals door de mooie omgeving rijden op de solex en aansluitend dineren. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het onroerend goed. Na vele jaren het te hebben gehuurd kunnen ze het nu kopen. De koopprijs is gebaseerd op de jaarhuur die wordt betaald en bedraagt € 330.000,- (11 x de huur). De waarde toevoegingen door de investeringen die Dorina en Wesly door de jaren heen hebben gepleegd zitten niet in de koopsom. De taxatiewaarde van het onroerend goed ligt dan ook ver boven de koopprijs. Aankoop pand € 330.000,- Kosten koper € 23.000,- Kosten crowdfunding € 22.000,- + Totale investering € 375.000,- Inbreng eigen middelen € 100.000,- -/- Lening via Geldvoorelkaar.nl € 275.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Op basis van de eerste zes maanden van 2016 wordt een omzetstijging van 10% verwacht en zal de omzet boven de € 500.000,- uitkomen. De winstgevendheid ligt de afgelopen 4 jaar tussen de 22% en 29%. De ondernemers hebben aangetoond in staat te zijn een goede marge te maken. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De vennootschap onder firma werd opgericht per 01-01-2000 en sinds 2002 exploiteren Dorina en Wesley café/restaurant Chillers. Dorina is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de administratie en aansturing van het personeel. Wesley houdt zich bezig met algemene zaken en onderhoud van het pand. Samen zijn ze actief in de keuken en zorgen voor de culinaire kant, terwijl de bediening wordt verzorgd door het personeel. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De historische omzetten en de prognose 2016 zijn hieronder weergegeven: Boekjaar 2012 2013 2014 2015 2016 (progn.) Omzet 493.000,- € 420.000,- € 404.000,- € 471.000,- € 500.000,- De ondernemers zitten al sinds 2002 op deze locatie en de omzet is steeds zeer stabiel geweest. De jaren 2013 en 2014 kenden een iets lagere omzet, waarbij het resultaat nog steeds positief was. 2015 is weer in beeld met 2012 en voor 2016 wordt een groei geprognosticeerd van 10%. Halfjaarcijfers 2016 laten al een omzet zien van € 247.000,-, terwijl de 2de helft van het jaar, historisch gezien, altijd beter is. Dit rechtvaardigt en onderbouwt de prognose 2016 waarin een jaaromzet van ruim € 500.000,- wordt verwacht. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Wij zijn op het idee gekomen om via Geldvoorelkaar.nl een lening aan te vragen, omdat veel horecabedrijven succesvol via hun platform een financiering hebben gekregen. We hebben op de site van Geldvoorelkaar.nl goed gekeken naar projecten die qua omvang en inhoud gelijkwaardig zijn en zijn van mening dat ons project zich prima leent voor crowdfunding. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Ons eigen vermogen is eind boekjaar 2015 € 69.000,- negatief. Uit het taxatierapport (welke is overlegd aan Geldvoorelkaar.nl) blijkt echter dat er sprake is van een stille reserve, veroorzaakt door huurdersinvesteringen die de afgelopen jaren zijn gedaan en waarop (fiscaal) ook al weer is afgeschreven. De commerciële balans na kredietverlening toont een solvabiliteit van 8%. Door het bedrijfspand in vijf jaar annuitair af te lossen vindt er echter versneld vermogensopbouw plaats. In geval van een eenmanszaak of VOF: wat is uw woonsituatie? Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Wij wonen in een koopwoning te Emmeloord en hebben geen overige vaste bronnen van inkomen. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Op basis van het boekjaar 2015 (gecorrigeerd in verband met huursituatie) wordt 63% van de vrije cashflow gebruikt voor rente en aflossing op deze lening. Dit is een fors percentage waarbij moet worden opgemerkt dat een financiering op een bedrijfspand normaliter in 20 jaar wordt afgelost, terwijl wij in 5 jaar gaan aflossen. Het feit dat dit in 5 jaar gebeurt geeft aan dat wij een gezond bedrijf hebben met een prima cashflow. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Er wordt een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven. Wij kopen het gehuurde bedrijfspand met de aangevraagde lening. Technisch gezien kan er door Geldvoorelkaar.nl geen hypotheek op het pand worden gevestigd, in plaats daarvan wordt er door ons een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer De Bierelier, de VOF van mevr. D.A. Kok en dhr. W. Kok, die hiermee ook tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Er zal een positieve/negatieve hypotheekverklaring worden afgegeven voor deze lening. De juridische tenaamstelling van de VOF is De Bierelier, de handelsnaam betreft Chillers en deze tenaamstelling is ook gevoerd in de pitch.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 20-08-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€292.500 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand