Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

City Apartments Exploitatie Groningeninvesteer


Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? City Apartments Exploitatie BV (CAE) is één van de grootste verhuurders voor tijdelijke huisvesting in Groningen. Het bedrijf is sinds 1991 actief. CAE verhuurt gemeubileerde appartementen/studio’s van hoge kwaliteit. Deze bevinden zich alle binnen een straal van 200 meter van elkaar, in het centrum van Groningen. De voornaamste doelgroep bestaat uit toeristen, tijdelijke huisvesting personeel en expats. Belangrijke en terugkerende afnemers van woonruimte zijn o.a. de RUG (universiteit), UMCG (ziekenhuis) en de NAM. De verhuurperiodes variëren van 1 dag tot 1 jaar. Verhuur vindt mede plaats via Booking.com. Momenteel is er sprake van 32 verhuurde appartementen/studio’s. Het succes van de formule zit hem in het ‘huiselijke’ karakter van de studio’s (dit in tegenstelling tot bij een hotel) en de uitstekende ligging ten opzichte van de bruisende binnenstad van Groningen. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? De ondernemer is de heer L. Pat, ruim 15 jaar samenwonend met mevrouw F. Weide. Ruim 25 jaar geleden is Lefert gestart met aanschaf- en exploitatie van onroerend goed. Aanvankelijk als natuurlijk persoon vanuit BOX III als belegger. Per juli 2003 werden er twee BV’s opgericht: L. Pat Beheer BV en City Apartments Exploitatie BV. In eerstgenoemde BV werd het onroerend ingebracht en in de tweede BV werd de exploitatie voortgezet. Pat (74) heeft ruime ervaring opgebouwd in verbouw, beheer en inrichting van appartementen. Ruim 25 jaar al actief in deze sector. Hij heeft een duidelijke visie op waar en hoe hij de exploitatie wil, namelijk: in het centrum van de stad en alle verhuurobjecten binnen een straal van 500 meter van elkaar. Voor verbouwactiviteiten kan hij een beroep doen op een vaste ploeg van ZZP’ers. Voor schoonmaak en dergelijke maakt hij gebruik van personeel op tijdelijk contractbasis. Zijn levenspartner Femmeke Weide (55) verzorgt de administratie en heeft tevens de regie over de operationele gang van zaken. Accountancy wordt verzorgd door een RA-accountant. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De BV’s vormen een fiscale eenheid en worden kredietnemer, terwijl Pat als DGA in privé mee tekent voor volledige aansprakelijkheid. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financieringsbehoefte bedraagt € 125.000,- *. In verband met de toegenomen vraag naar tijdelijke woonruimte gaat de aanvrager uitbreiden. Pat heeft nu een pand middels huur verkregen, welke voldoet aan zijn criteria qua ligging (centrum Groningen in nabijheid van z’n overige onroerend goed). De eigenaren willen niet verkopen maar wel op basis van een langjarig contract aan L. Pat Beheer BV verhuren. Het huurcontract is afgesloten voor een periode van 15 jaar met optie tot koop. Voor het voor verhuur geschikt maken moet er verbouwd worden. Na verbouw zijn er 18 appartementen/studio’s gerealiseerd, alsmede 2 kantoorunits en 10 overdekte parkeerplaatsen. Onderhavige aanvraag is voor financiering van de eerste fase, te weten realisatie van 8 studio’s alsmede kantoorunits met parkeerplaatsen. Tevens wordt er een grote gezamenlijke woonkeuken kamer (60 m2) ingericht met meerdere kookgelegenheden. Hierdoor wordt de verhuur aan met name bedrijfspersoneel zeer aantrekkelijk. De totale investering bedraagt: Sloop/verbouwing € 165.000,- Schilderwerk € 28.000,- Installatiewerk € 19.000,- Inventaris € 40.000,- Afwerking € 13.000,- Totaal € 265.000,- Als volgt te financieren: - Eigen inbreng € 140.000,- - Via crowdfunding € 125.000,- De verbouw is in een gevorderd stadium en zal over 3 maanden zijn gerealiseerd. Voor de afbouw, inrichting en dergelijke wordt nu de financiering gevraagd. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De netto huuropbrengst* van de nieuw te realiseren studio’s, kantoorunits en parkeerplaatsen bedraagt op jaarbasis € 90.000,-. De huurlasten € 36.000,-. Per saldo beschikbaar voor rente en aflossing van de nieuwe lening € 54.000,-. (* De lasten als schoonmaakkosten en energie etc. zijn hier al van af). De omzet voor 2015 bedraagt ca. € 520.000,- en de prognose voor 2016 ruim € 600.000,-. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? De solvabiliteit op basis van het (geconsolideerde) jaarrapport 2014 bedraagt 26%. (Eigen Vermogen € 740.000,- op een balanstotaal van € 2.845.000,-.) Na investering: Eigen Vermogen van ca. € 755.000,- op een balanstotaal van ca. € 3.000.000,- , dat is ruim 25%. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Op basis van de huidige, bestaande kasstroom kan ook aan de nieuwe financieringsverplichtingen worden voldaan. Met de nieuwe extra huuropbrengst ontstaat er derhalve een vrije cashflow van € 54.000,-. Er is dus ruimte voor investeringen en of tegenvallers. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Het betreft de financiering van huurpanden. Een reguliere bank is hiervoor niet te porren. Reden om te kiezen voor crowdfunding. Bijkomend voordeel van deze wijze van financieren is het gelijktijdig vergroten van de naamsbekendheid Noot van Geldvoorelkaar.nl In de aanhef zijn het G-PD% en de Creditsafe score vermeld van de geldnemer L. Pat Beheer B.V. Medegeldnemer is City Apartments Exploitatie B.V. Deze heeft lagere scores te weten: een G-PD % van 2,86% en een Creditsafe score van 4. Deze worden veroorzaakt door de forse doorbelasting vanuit de Beheer BV aan de Exploitatie BV. In de pitch zijn de geconsolideerde cijfers weergegeven. Tevens tekent de heer L. Pat als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. In geval van belet van de heer L. Pat is de continuïteit gewaarborgd en bij notariële akte vastgelegd. Geldvoorelkaar.nl heeft inzage gehad in deze akte.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam City Apartments Exploitatie Groningen
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 22-02-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 125.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 30 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? City Apartments Exploitatie BV (CAE) is één van de grootste verhuurders voor tijdelijke huisvesting in Groningen. Het bedrijf is sinds 1991 actief. CAE verhuurt gemeubileerde appartementen/studio’s van hoge kwaliteit. Deze bevinden zich alle binnen een straal van 200 meter van elkaar, in het centrum van Groningen. De voornaamste doelgroep bestaat uit toeristen, tijdelijke huisvesting personeel en expats. Belangrijke en terugkerende afnemers van woonruimte zijn o.a. de RUG (universiteit), UMCG (ziekenhuis) en de NAM. De verhuurperiodes variëren van 1 dag tot 1 jaar. Verhuur vindt mede plaats via Booking.com. Momenteel is er sprake van 32 verhuurde appartementen/studio’s. Het succes van de formule zit hem in het ‘huiselijke’ karakter van de studio’s (dit in tegenstelling tot bij een hotel) en de uitstekende ligging ten opzichte van de bruisende binnenstad van Groningen. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? De ondernemer is de heer L. Pat, ruim 15 jaar samenwonend met mevrouw F. Weide. Ruim 25 jaar geleden is Lefert gestart met aanschaf- en exploitatie van onroerend goed. Aanvankelijk als natuurlijk persoon vanuit BOX III als belegger. Per juli 2003 werden er twee BV’s opgericht: L. Pat Beheer BV en City Apartments Exploitatie BV. In eerstgenoemde BV werd het onroerend ingebracht en in de tweede BV werd de exploitatie voortgezet. Pat (74) heeft ruime ervaring opgebouwd in verbouw, beheer en inrichting van appartementen. Ruim 25 jaar al actief in deze sector. Hij heeft een duidelijke visie op waar en hoe hij de exploitatie wil, namelijk: in het centrum van de stad en alle verhuurobjecten binnen een straal van 500 meter van elkaar. Voor verbouwactiviteiten kan hij een beroep doen op een vaste ploeg van ZZP’ers. Voor schoonmaak en dergelijke maakt hij gebruik van personeel op tijdelijk contractbasis. Zijn levenspartner Femmeke Weide (55) verzorgt de administratie en heeft tevens de regie over de operationele gang van zaken. Accountancy wordt verzorgd door een RA-accountant. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De BV’s vormen een fiscale eenheid en worden kredietnemer, terwijl Pat als DGA in privé mee tekent voor volledige aansprakelijkheid. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financieringsbehoefte bedraagt € 125.000,- *. In verband met de toegenomen vraag naar tijdelijke woonruimte gaat de aanvrager uitbreiden. Pat heeft nu een pand middels huur verkregen, welke voldoet aan zijn criteria qua ligging (centrum Groningen in nabijheid van z’n overige onroerend goed). De eigenaren willen niet verkopen maar wel op basis van een langjarig contract aan L. Pat Beheer BV verhuren. Het huurcontract is afgesloten voor een periode van 15 jaar met optie tot koop. Voor het voor verhuur geschikt maken moet er verbouwd worden. Na verbouw zijn er 18 appartementen/studio’s gerealiseerd, alsmede 2 kantoorunits en 10 overdekte parkeerplaatsen. Onderhavige aanvraag is voor financiering van de eerste fase, te weten realisatie van 8 studio’s alsmede kantoorunits met parkeerplaatsen. Tevens wordt er een grote gezamenlijke woonkeuken kamer (60 m2) ingericht met meerdere kookgelegenheden. Hierdoor wordt de verhuur aan met name bedrijfspersoneel zeer aantrekkelijk. De totale investering bedraagt: Sloop/verbouwing € 165.000,- Schilderwerk € 28.000,- Installatiewerk € 19.000,- Inventaris € 40.000,- Afwerking € 13.000,- Totaal € 265.000,- Als volgt te financieren: - Eigen inbreng € 140.000,- - Via crowdfunding € 125.000,- De verbouw is in een gevorderd stadium en zal over 3 maanden zijn gerealiseerd. Voor de afbouw, inrichting en dergelijke wordt nu de financiering gevraagd. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De netto huuropbrengst* van de nieuw te realiseren studio’s, kantoorunits en parkeerplaatsen bedraagt op jaarbasis € 90.000,-. De huurlasten € 36.000,-. Per saldo beschikbaar voor rente en aflossing van de nieuwe lening € 54.000,-. (* De lasten als schoonmaakkosten en energie etc. zijn hier al van af). De omzet voor 2015 bedraagt ca. € 520.000,- en de prognose voor 2016 ruim € 600.000,-. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? De solvabiliteit op basis van het (geconsolideerde) jaarrapport 2014 bedraagt 26%. (Eigen Vermogen € 740.000,- op een balanstotaal van € 2.845.000,-.) Na investering: Eigen Vermogen van ca. € 755.000,- op een balanstotaal van ca. € 3.000.000,- , dat is ruim 25%. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Op basis van de huidige, bestaande kasstroom kan ook aan de nieuwe financieringsverplichtingen worden voldaan. Met de nieuwe extra huuropbrengst ontstaat er derhalve een vrije cashflow van € 54.000,-. Er is dus ruimte voor investeringen en of tegenvallers. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Het betreft de financiering van huurpanden. Een reguliere bank is hiervoor niet te porren. Reden om te kiezen voor crowdfunding. Bijkomend voordeel van deze wijze van financieren is het gelijktijdig vergroten van de naamsbekendheid Noot van Geldvoorelkaar.nl In de aanhef zijn het G-PD% en de Creditsafe score vermeld van de geldnemer L. Pat Beheer B.V. Medegeldnemer is City Apartments Exploitatie B.V. Deze heeft lagere scores te weten: een G-PD % van 2,86% en een Creditsafe score van 4. Deze worden veroorzaakt door de forse doorbelasting vanuit de Beheer BV aan de Exploitatie BV. In de pitch zijn de geconsolideerde cijfers weergegeven. Tevens tekent de heer L. Pat als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. In geval van belet van de heer L. Pat is de continuïteit gewaarborgd en bij notariële akte vastgelegd. Geldvoorelkaar.nl heeft inzage gehad in deze akte.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 22-02-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €50.000

Capital Circle

Lening - 8,00%

€92.750 / €132.500

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,00%

€0 / €25.000

Geldvoorelkaar

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 8,50%

€0 / €250.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,50%

€0 / €50.000

Kapitaalopmaat