Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

De Onderneming Na 18 jaar voor verschillende werkgevers te hebben gewerkt en ervaring te hebben opgedaan op het gebied van sales en organisatiekunde heb ik, Radboud Vaarhorst, besloten voor mijzelf te gaan beginnen. Met mijn opgedane ervaring en kennis wil ik samen met de andere zakelijke partners Company Brokers (ComBrok) verder uitbouwen. ComBrok is een bedrijf dat voornamelijk bemiddelt in de aan- en verkoop van bedrijven. Op dit moment heeft ComBrok ruim 30 bedrijven in de verkoop met een geschatte verkoopwaarde van bijna € 30 miljoen. Ik zal als partner en bedrijfsmakelaar deel uit maken van het team, dat nu bestaat uit oprichter Willem van den Hoek Ostende en 3 bedrijfsmakelaars. ComBrok bemiddelt in de aan- en verkoop van grote en kleine bedrijven in alle sectoren, met uitzondering van de detailhandel. Via diverse marketingkanalen en social media worden de te verkopen bedrijven onder de aandacht gebracht van potentiële kopers. Bij elk project zijn 2 bedrijfsmakelaars betrokken, waarbij een van hen de regie heeft en een collega ondersteunt bij het voeren van gesprekken en het afronden van een verkoop. Hierdoor wordt de continuïteit van een project gewaarborgd. Met deze werkwijze onderscheidt ComBrok zich in de markt. Aangezien oprichter de heer W. van den Hoek Ostende volgend jaar zijn zaken wil gaan afbouwen, is ComBrok op zoek gegaan naar nieuwe aandeelhouders. Alle aandeelhouders werken als bedrijfsmakelaar uit naam van ComBrok. ComBrok B.V. heeft op dit moment 4 aandeelhouders. Ik zal met mijn bedrijf Amica Fidelium B.V. een belang van 20% in ComBrok kopen en als bedrijfsmakelaar de regio Oost-Nederland van de heer van den Hoek Ostende overnemen. Ook een gedeelte van Oost-Brabant en Limburg zal hier bijkomen. In deze regio heeft ComBrok jaarlijks veel transacties gedaan en de overnamemarkt is aan het groeien. De afgelopen jaren is het aantal verkochte bedrijven per jaar gestegen met ruim 15%. Bij MKB bedrijven is de vergrijzing steeds meer zichtbaar en de komende jaren zullen veel ondernemers hun bedrijf te koop aanbieden. Verdienmodel ComBrok zorgt voor leads en deze worden onder de bedrijfsmakelaars verdeeld, waarbij met name wordt gekeken naar regio en specialiteit. Daarnaast zorgt ComBrok voor de facturatie. De klanten van ComBrok betalen de opdracht in twee termijnen, te weten: Startfee - afhankelijk van de geschatte verkoopwaarde; hoe hoger de geschatte verkoopwaarde, hoe hoger de startfee. Succesfee - afhankelijk van de gerealiseerde verkoopwaarde; hoe hoger de verkoopwaarde, hoe kleiner het percentage succesfee. Als bedrijfsmakelaar factureer ik vanuit Amica Fidelium B.V. 60% van de Startfee en Succesfee aan Combrok B.V. Met de overige 40% worden de kosten van ComBrok B.V. gedekt. Indien er winst is gemaakt, ontvangen de aandeelhouders dividend. Wel dient er voldoende liquiditeit achter te blijven in ComBrok B.V. Prognoses Amica Fidelium B.V. Boekjaar Omzet Resultaat na belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2019 € 6.000,- - € 13.000,- - € 13.000,- 2020 € 93.000,- € 24.000,- € 25.000,- 82% 2021 € 210.000,- € 104.000,- € 105.000,- 20% 2022 € 225.000,- € 109.000,- € 110.000,- 19% De prognoses zijn opgesteld door de heer Vaarhorst en gecontroleerd en akkoord bevonden door De Jong en Laan Accountants en Adviseurs. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20739’. De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van de aandelen en als startkapitaal. Omdat ik in het begin alleen inkomsten heb uit de Startfee, is dit aanvullend werkkapitaal benodigd. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Inkoop aandelen € 45.000,- Aanschaf auto € 8.000,- Werkkapitaal € 25.000,- Financieringskosten en depot € 7.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 85.000,- In het verleden heb ik zaken gedaan met banken. Door aanhoudende negatieve ervaringen, heb ik besloten mijn financieringsvraag bij Geldvoorelkaar.nl in te dienen. Ik gun de rente liever de crowd dan aan de banken. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Amica Fidelium B.V. (externe creditratings: Graydon 0,06% PD / Creditsafe score 61). Medegeldnemer is de heer R.H.G. Vaarhorst (BKR score C - laag risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5/5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer R.H.G. Vaarhorst (op dit moment van morele waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Borgstelling Persoonlijke borgstelling door de heer A.B.I. Vaarhorst en mevrouw G.R.M. Vaarhorst-Hartgerink ten bedrage van € 85.000,- (op dit moment van materiële waarde), voor de volledige looptijd van de lening. 4. Pandrecht (1e rang) op Verpanding van de aan te kopen aandelen 5. Pandrecht (1e rang) op Overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer R.H.G. Vaarhorst, voor een verzekerd bedrag van € 85.000,- #ShareYourAmbition Ik ben zeer gedreven en houd mij graag bezig met leuke projecten! Als toekomstig onderdeel van een geweldig team zie ik dit als een ultieme kans om mijn droom waar te maken. Samen met dit team ben ik ervan overtuigd dat wij samen het bedrijf verder kan uitbouwen.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Company Brokers
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 11-11-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 85.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten Vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

De Onderneming Na 18 jaar voor verschillende werkgevers te hebben gewerkt en ervaring te hebben opgedaan op het gebied van sales en organisatiekunde heb ik, Radboud Vaarhorst, besloten voor mijzelf te gaan beginnen. Met mijn opgedane ervaring en kennis wil ik samen met de andere zakelijke partners Company Brokers (ComBrok) verder uitbouwen. ComBrok is een bedrijf dat voornamelijk bemiddelt in de aan- en verkoop van bedrijven. Op dit moment heeft ComBrok ruim 30 bedrijven in de verkoop met een geschatte verkoopwaarde van bijna € 30 miljoen. Ik zal als partner en bedrijfsmakelaar deel uit maken van het team, dat nu bestaat uit oprichter Willem van den Hoek Ostende en 3 bedrijfsmakelaars. ComBrok bemiddelt in de aan- en verkoop van grote en kleine bedrijven in alle sectoren, met uitzondering van de detailhandel. Via diverse marketingkanalen en social media worden de te verkopen bedrijven onder de aandacht gebracht van potentiële kopers. Bij elk project zijn 2 bedrijfsmakelaars betrokken, waarbij een van hen de regie heeft en een collega ondersteunt bij het voeren van gesprekken en het afronden van een verkoop. Hierdoor wordt de continuïteit van een project gewaarborgd. Met deze werkwijze onderscheidt ComBrok zich in de markt. Aangezien oprichter de heer W. van den Hoek Ostende volgend jaar zijn zaken wil gaan afbouwen, is ComBrok op zoek gegaan naar nieuwe aandeelhouders. Alle aandeelhouders werken als bedrijfsmakelaar uit naam van ComBrok. ComBrok B.V. heeft op dit moment 4 aandeelhouders. Ik zal met mijn bedrijf Amica Fidelium B.V. een belang van 20% in ComBrok kopen en als bedrijfsmakelaar de regio Oost-Nederland van de heer van den Hoek Ostende overnemen. Ook een gedeelte van Oost-Brabant en Limburg zal hier bijkomen. In deze regio heeft ComBrok jaarlijks veel transacties gedaan en de overnamemarkt is aan het groeien. De afgelopen jaren is het aantal verkochte bedrijven per jaar gestegen met ruim 15%. Bij MKB bedrijven is de vergrijzing steeds meer zichtbaar en de komende jaren zullen veel ondernemers hun bedrijf te koop aanbieden. Verdienmodel ComBrok zorgt voor leads en deze worden onder de bedrijfsmakelaars verdeeld, waarbij met name wordt gekeken naar regio en specialiteit. Daarnaast zorgt ComBrok voor de facturatie. De klanten van ComBrok betalen de opdracht in twee termijnen, te weten: Startfee - afhankelijk van de geschatte verkoopwaarde; hoe hoger de geschatte verkoopwaarde, hoe hoger de startfee. Succesfee - afhankelijk van de gerealiseerde verkoopwaarde; hoe hoger de verkoopwaarde, hoe kleiner het percentage succesfee. Als bedrijfsmakelaar factureer ik vanuit Amica Fidelium B.V. 60% van de Startfee en Succesfee aan Combrok B.V. Met de overige 40% worden de kosten van ComBrok B.V. gedekt. Indien er winst is gemaakt, ontvangen de aandeelhouders dividend. Wel dient er voldoende liquiditeit achter te blijven in ComBrok B.V. Prognoses Amica Fidelium B.V. Boekjaar Omzet Resultaat na belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2019 € 6.000,- - € 13.000,- - € 13.000,- 2020 € 93.000,- € 24.000,- € 25.000,- 82% 2021 € 210.000,- € 104.000,- € 105.000,- 20% 2022 € 225.000,- € 109.000,- € 110.000,- 19% De prognoses zijn opgesteld door de heer Vaarhorst en gecontroleerd en akkoord bevonden door De Jong en Laan Accountants en Adviseurs. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20739’. De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van de aandelen en als startkapitaal. Omdat ik in het begin alleen inkomsten heb uit de Startfee, is dit aanvullend werkkapitaal benodigd. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Inkoop aandelen € 45.000,- Aanschaf auto € 8.000,- Werkkapitaal € 25.000,- Financieringskosten en depot € 7.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 85.000,- In het verleden heb ik zaken gedaan met banken. Door aanhoudende negatieve ervaringen, heb ik besloten mijn financieringsvraag bij Geldvoorelkaar.nl in te dienen. Ik gun de rente liever de crowd dan aan de banken. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Amica Fidelium B.V. (externe creditratings: Graydon 0,06% PD / Creditsafe score 61). Medegeldnemer is de heer R.H.G. Vaarhorst (BKR score C - laag risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5/5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer R.H.G. Vaarhorst (op dit moment van morele waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Borgstelling Persoonlijke borgstelling door de heer A.B.I. Vaarhorst en mevrouw G.R.M. Vaarhorst-Hartgerink ten bedrage van € 85.000,- (op dit moment van materiële waarde), voor de volledige looptijd van de lening. 4. Pandrecht (1e rang) op Verpanding van de aan te kopen aandelen 5. Pandrecht (1e rang) op Overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer R.H.G. Vaarhorst, voor een verzekerd bedrag van € 85.000,- #ShareYourAmbition Ik ben zeer gedreven en houd mij graag bezig met leuke projecten! Als toekomstig onderdeel van een geweldig team zie ik dit als een ultieme kans om mijn droom waar te maken. Samen met dit team ben ik ervan overtuigd dat wij samen het bedrijf verder kan uitbouwen.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 11-11-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €110.000

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,00%

€245.000 / €250.000

Geldvoorelkaar

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Converteerbare lening

€133.400 / €290.000

Symbid

Lening - 5,00%

€0 / €110.000

Kapitaalopmaat