Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Martien Raaijmakers (54 jr.) en zijn vrouw Betty Raaijmakers (50 jr.) zijn beiden werkzaam geweest in de pluimveesector en hebben daaruit een onroerend goed positie op > 5,2 ha ondergrond. De totale waarde van het onroerend goed werd op verzoek van de huisbank ABN Amro eind 2015 nog getaxeerd met een waarde van € 1,95 mio. Totale financiering door ABN Amro bedraagt circa € 0,9 mio zodat hier sprake is van een overwaarde van circa € 1,0 mio. Het onroerende goed wordt als volgt onderverdeeld: Box 1 3.985 m2 met daarop een keurig onderhouden woonboerderij Box 3 14.495 m2 met daarop twee verhuurde vleeskuikenstallen (4.750 m2), twee verhuurde caravan stallingen (1.589 m2) en werkplaats/schuur en berging voor eigen gebruik (516 m2) 33.680 m2 landbouwgrond Aanvankelijk exploiteerden Martien en Betty de vleeskuikenstallen voor eigen rekening en risico, maar staakten deze activiteiten enkele jaren geleden. De huidige activiteiten van de ondernemers zijn te verdelen in enerzijds verhuur van bovengenoemd privé box 3 onroerend goed en anderzijds bedrijfsactiviteiten vanuit het bouwbedrijf welke zijn gericht op het saneren van asbestdaken en het plaatsen van zonnecellen. Het accent ligt op het saneren van asbestdaken op agrarischer schuren waarin de komende jaren veel verwijdering dient plaats te vinden; immers alle asbest dient in 2024 te zijn gesaneerd. Raaijmakers met zijn partner voldoet aan de voorwaarden die verbonden zijn aan het mogen verwijderen van asbesthoudende daken en ontvangt voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden steeds een daartoe strekkende vergunning van de gemeente. Waar wordt de financiering voor aangewend? Als gevolg van twee ontvangen opdrachten voor asbestsanering (totale omzet daaruit bedraagt circa € 350.000,-) heeft Raaijmakers inmiddels moeten investeren in voorraden, waardoor de druk op het werkkapitaal is toegenomen. Voor normalisatie van het werkkapitaal dient onderstaande toelichting: Belastingen € 50.000,- Crediteuren € 25.000,- Kasgeld € 25.000,- + Totaal benodigde financiering € 100.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Raaijmakers heeft eerder goede ervaringen met financieren via Geldvoorelkaar.nl onder project nummer 4214 (omvang van de financiering was € 50.000,- welke in april 2017 geheel zal zijn afgelost) en biedt de investeerder graag een extra rendement. Waarom vraagt u een Groeilening aan? Op dit moment loopt een lening bij de bank, waarop een aflosverplichting rust welke per 07-2017 volledig zal zijn voldaan. Zodra deze algehele aflossing heeft plaatsgevonden, kan aansluitend de aflossing van de thans gevraagde nieuwe lening ingaan. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Martien Raaijmakers staat op de loonlijst bij zijn holding Pluimveebedrijf Raaijmakers BV welke een 100% dochter heeft, te weten Raaijmakers Bouwmaterialen BV. Laatstgenoemde genoemde vennootschap voert de opdrachten uit. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De gemiddelde omzet van het bouwbedrijf per jaar bedraagt circa € 200.000,-. Momenteel heeft Raaijmakers opdrachten voor asbestsanering en dak vervanging voor ruim € 350.000,- welke dienen te worden opgeleverd in de periode 2016-2017. Daarnaast zijn er constante verhuuropbrengsten in box 3 van € 150.000,- per jaar. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Zoals reeds vermeld zijn deze goed en is, vanwege de ontvangen opdrachten alsmede verkregen vergunningen tot benodigde sloopwerkzaamheden van de asbestdaken, de omzet voor de eerste anderhalf jaar al verzekerd. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Bij de beschouwing van het eigen vermogen baseren wij ons op zowel het zakelijke alsook het privé vermogen. Enerzijds heeft dit er mee te maken dat de scheiding tussen zakelijk en privé vermogen, vanwege de fiscale behandeling, lastig is en anderzijds vanwege het feit dat Martien en Betty Raaijmakers bereid zijn om zich hoofdelijk aansprakelijk te verbinden aan de gevraagde financiering. Als percentage van het volledige balanstotaal bedraagt het eigen vermogen circa 40%. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te kunnen voldoen? Dit is een groeilening omdat per 07-2017 een lening bij de bank volledig zal zijn afgelost. Zodra deze algehele aflossing heeft plaatsgevonden, kan aansluitend de aflossing van de thans gevraagde nieuwe lening ingaan. Volgens de prognose is de aflossingscapaciteit ruim voldoende en wij merken daarbij op dat een groot deel van onze inkomsten daarnaast bestaat uit box 3 verhuuropbrengsten onroerend goed.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Daksanering Agrarisch
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 29-06-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 100.000
Rente 8,30%
Looptijd (in maanden) 36 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Martien Raaijmakers (54 jr.) en zijn vrouw Betty Raaijmakers (50 jr.) zijn beiden werkzaam geweest in de pluimveesector en hebben daaruit een onroerend goed positie op > 5,2 ha ondergrond. De totale waarde van het onroerend goed werd op verzoek van de huisbank ABN Amro eind 2015 nog getaxeerd met een waarde van € 1,95 mio. Totale financiering door ABN Amro bedraagt circa € 0,9 mio zodat hier sprake is van een overwaarde van circa € 1,0 mio. Het onroerende goed wordt als volgt onderverdeeld: Box 1 3.985 m2 met daarop een keurig onderhouden woonboerderij Box 3 14.495 m2 met daarop twee verhuurde vleeskuikenstallen (4.750 m2), twee verhuurde caravan stallingen (1.589 m2) en werkplaats/schuur en berging voor eigen gebruik (516 m2) 33.680 m2 landbouwgrond Aanvankelijk exploiteerden Martien en Betty de vleeskuikenstallen voor eigen rekening en risico, maar staakten deze activiteiten enkele jaren geleden. De huidige activiteiten van de ondernemers zijn te verdelen in enerzijds verhuur van bovengenoemd privé box 3 onroerend goed en anderzijds bedrijfsactiviteiten vanuit het bouwbedrijf welke zijn gericht op het saneren van asbestdaken en het plaatsen van zonnecellen. Het accent ligt op het saneren van asbestdaken op agrarischer schuren waarin de komende jaren veel verwijdering dient plaats te vinden; immers alle asbest dient in 2024 te zijn gesaneerd. Raaijmakers met zijn partner voldoet aan de voorwaarden die verbonden zijn aan het mogen verwijderen van asbesthoudende daken en ontvangt voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden steeds een daartoe strekkende vergunning van de gemeente. Waar wordt de financiering voor aangewend? Als gevolg van twee ontvangen opdrachten voor asbestsanering (totale omzet daaruit bedraagt circa € 350.000,-) heeft Raaijmakers inmiddels moeten investeren in voorraden, waardoor de druk op het werkkapitaal is toegenomen. Voor normalisatie van het werkkapitaal dient onderstaande toelichting: Belastingen € 50.000,- Crediteuren € 25.000,- Kasgeld € 25.000,- + Totaal benodigde financiering € 100.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Raaijmakers heeft eerder goede ervaringen met financieren via Geldvoorelkaar.nl onder project nummer 4214 (omvang van de financiering was € 50.000,- welke in april 2017 geheel zal zijn afgelost) en biedt de investeerder graag een extra rendement. Waarom vraagt u een Groeilening aan? Op dit moment loopt een lening bij de bank, waarop een aflosverplichting rust welke per 07-2017 volledig zal zijn voldaan. Zodra deze algehele aflossing heeft plaatsgevonden, kan aansluitend de aflossing van de thans gevraagde nieuwe lening ingaan. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Martien Raaijmakers staat op de loonlijst bij zijn holding Pluimveebedrijf Raaijmakers BV welke een 100% dochter heeft, te weten Raaijmakers Bouwmaterialen BV. Laatstgenoemde genoemde vennootschap voert de opdrachten uit. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De gemiddelde omzet van het bouwbedrijf per jaar bedraagt circa € 200.000,-. Momenteel heeft Raaijmakers opdrachten voor asbestsanering en dak vervanging voor ruim € 350.000,- welke dienen te worden opgeleverd in de periode 2016-2017. Daarnaast zijn er constante verhuuropbrengsten in box 3 van € 150.000,- per jaar. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Zoals reeds vermeld zijn deze goed en is, vanwege de ontvangen opdrachten alsmede verkregen vergunningen tot benodigde sloopwerkzaamheden van de asbestdaken, de omzet voor de eerste anderhalf jaar al verzekerd. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Bij de beschouwing van het eigen vermogen baseren wij ons op zowel het zakelijke alsook het privé vermogen. Enerzijds heeft dit er mee te maken dat de scheiding tussen zakelijk en privé vermogen, vanwege de fiscale behandeling, lastig is en anderzijds vanwege het feit dat Martien en Betty Raaijmakers bereid zijn om zich hoofdelijk aansprakelijk te verbinden aan de gevraagde financiering. Als percentage van het volledige balanstotaal bedraagt het eigen vermogen circa 40%. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te kunnen voldoen? Dit is een groeilening omdat per 07-2017 een lening bij de bank volledig zal zijn afgelost. Zodra deze algehele aflossing heeft plaatsgevonden, kan aansluitend de aflossing van de thans gevraagde nieuwe lening ingaan. Volgens de prognose is de aflossingscapaciteit ruim voldoende en wij merken daarbij op dat een groot deel van onze inkomsten daarnaast bestaat uit box 3 verhuuropbrengsten onroerend goed.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 29-06-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Lening - 3,00%

€32.800 / €41.000

Lendahand