Wat is de aard van de onderneming;De heer Jacob Kiers gaat een voormalig klooster in Slagharen huren, wat de perfecte locatie is om een zorghotel te realiseren. Het pand biedt plaats aan 36 ouderen en 7 jongeren. Het zorghotel richt zich op kwalitatief hoogstaande zorg op maat.;Daarnaast is er een horecagelegenheid in het pand aanwezig dat ook door de ondernemer wordt geëxploiteerd. In de horecagelegenheid is een restaurant aanwezig met plaats voor ca. 80 gasten. Er is ook een terras in de parkachtige omgeving, welke is gelegen aan de doorgaande weg naar het Attractiepark Slagharen. In het pand is een zaal waar activiteiten voor ca. 100 gasten kunnen worden georganiseerd (congressen, familie- en bedrijfsfeesten). Het betreft hier dus een combinatie van zorg en horeca.;Gezien het vertrouwen dat de verhuurder in de ondernemer heeft, is hij al gestart met de bouwkundige aanpassingen. De eerste kamers waren al gereed voor de open dag op 2 mei jl. waar ruim 1.000 bezoekers kwamen. Zie voor nadere informatie www.de-eik-slagharen.nl;Waar wordt de financiering voor aangewend;De financiering wordt aangewend voor investeringen in het Zorghotel en de Horeca en zijn als volgt te specificeren;Zorghotel inventaris 50.000;werkkapitaal 145.000;Horeca keuken 42.500;restaurant 52.500;congreszaal 30.000;werkkapitaal 25.000;Totaal 345.000;Wat is uw ervaring in deze branche;Jacob Kiers heeft ruime ervaring in de zorg- en horecabranche. Ruim 10 jaar exploiteerde hij een zorgboerderij in Nieuwolda en een zorghotel in Noordbroek. Inmiddels zijn deze activiteiten overgedragen aan zijn zoon, schoondochter en partner. Hij zal zich nu volledig en krachtig focussen op de nieuwe activiteiten. De ondernemer heeft veel ervaring met de verschillende doelgroepen en de bijbehorende financiële regelingen en administratieve organisatie. Men beschikt over de benodigde erkenningen en gekwalificeerd personeel.;Beschrijving van de onderneming en wat zijn de onderscheidende kenmerken;Woon-ZORG-Hotel: Wonen met zorg heeft 20 appartementen, te weten 7 x 2 persoons appartementen en 13 x 1 persoons appartementen.;Zorg- Hotel heeft 9 flexibel inzetbare kamers, te denken valt aan respijt zorg, crisis opvang, palliatieve zorg, revalidatie e.d. maar ook denken we aan bijvoorbeeld vakantie met zorg.;De afdeling werken-leren wonen heeft voor jongeren 7 appartementen.;Er is veel interesse voor deze woonvorm in Slagharen en omgeving. De mate van zorg verschilt per bewoner en de ondernemer speelt daar perfect op in. De combinatie jongeren/ouderen biedt daarbij een onderscheidende kwaliteit, door beide groepen op natuurlijke wijze samen te voegen wordt bij elkaar zorg en aandacht ontvangen en geschonken. In het horecadeel wordt o.a. Wajongers en reïntegreerders een leer-werk traject aangeboden. De combinatie horeca en zorg levert synergie voordelen op omdat Zorg de maaltijden inkoopt bij Horeca.;De horeca staat ter beschikking aan de bewoners maar heeft ook een duidelijk openbaar karakter. Op hetzelfde parkachtige perceel zijn meerdere gebouwen die aan andere commerciële partijen zijn verhuurd. Deze groepsaccomodaties zijn voor 2015 al volledig verhuurd en de gasten daarvan nemen bij Horeca hun catering, bbq, boodschappenpakket etc af. Het restaurant, terras en congres- feestzaal en catering dragen bij aan de exploitatie.;Wat is de organisatorische structuur van de onderneming;Jacob Kiers heeft vanuit zijn bestaande Jackie Holding BV 2 nieuwe BV’s opgericht, een voor de exploitatie van het zorghotel: De Eik Zorg BV en voor de horeca: De Eik Horeca BV. Voor de financiering zijn de 3 BV’s aansprakelijk. Inmiddels is een ervaren locatiemanager aangetrokken met stevige roots in het werkgebied zodat de ketenpartners (huisartsen, verwijzende instanties, Gemeente etc) en lokale netwerken optimaal ingezet kunnen worden. Een chefkok gaat de horeca in Slagharen managen, dat is een ervaren begeleider met coachende capaciteiten.;Wat is het omzetniveau van de onderneming;In de door AcconAVM Accountant (AA) samengestelde begroting wordt van de volgende omzetnivo’s uitgegaan (x EUR 1000);2015 2016 2017;Omzet Zorghotel 1.096 1.607 1.752;Omzet Horecabedrijf 280 381 389;Totaal 1.376 1.988 2.141;Hierbij wordt al rekening gehouden met de naar verwachting op termijn dalende tarieven voor zorgvergoeding.;Waarom via geldvoorelkaar.nl;Crowdfunding is een goed antwoord op de terughoudendheid van de banken. Crowdfunding is duidelijk en transparant voor zowel de geldlener als geldverstrekker. Geldvoorelkaar.nl is het meest succesvolle crowdfunding platform.;Wat is het eigen vermogen tov het balanstotaal;Het eigen vermogen (2014) bedraagt 90.000 op een balanstotaal van 94.000. De berekende solvabiliteit bedraagt: 96% (2014), na financiering: 41% (2015) 65% (2016) 79% (2017).;Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen;Ja. De cashflow bedraagt achtereenvolgens (x EUR 1000);2015 2016 2017;Resultaat voor belasting 75 186 247;Afschrijvingen 35 35 35;CF 110 221 282;Aflossingen/rente 40 80 80;Overschot 70 141 202;NB: Ratings gebaseerd op de holding welke tevens de kredietnemer is. (GvE)

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam De Eik Slagharen
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 20-05-2015
Type financiering Lening
Streefbedrag € 344.600
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Gezondheidszorg
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de onderneming;De heer Jacob Kiers gaat een voormalig klooster in Slagharen huren, wat de perfecte locatie is om een zorghotel te realiseren. Het pand biedt plaats aan 36 ouderen en 7 jongeren. Het zorghotel richt zich op kwalitatief hoogstaande zorg op maat.;Daarnaast is er een horecagelegenheid in het pand aanwezig dat ook door de ondernemer wordt geëxploiteerd. In de horecagelegenheid is een restaurant aanwezig met plaats voor ca. 80 gasten. Er is ook een terras in de parkachtige omgeving, welke is gelegen aan de doorgaande weg naar het Attractiepark Slagharen. In het pand is een zaal waar activiteiten voor ca. 100 gasten kunnen worden georganiseerd (congressen, familie- en bedrijfsfeesten). Het betreft hier dus een combinatie van zorg en horeca.;Gezien het vertrouwen dat de verhuurder in de ondernemer heeft, is hij al gestart met de bouwkundige aanpassingen. De eerste kamers waren al gereed voor de open dag op 2 mei jl. waar ruim 1.000 bezoekers kwamen. Zie voor nadere informatie www.de-eik-slagharen.nl;Waar wordt de financiering voor aangewend;De financiering wordt aangewend voor investeringen in het Zorghotel en de Horeca en zijn als volgt te specificeren;Zorghotel inventaris 50.000;werkkapitaal 145.000;Horeca keuken 42.500;restaurant 52.500;congreszaal 30.000;werkkapitaal 25.000;Totaal 345.000;Wat is uw ervaring in deze branche;Jacob Kiers heeft ruime ervaring in de zorg- en horecabranche. Ruim 10 jaar exploiteerde hij een zorgboerderij in Nieuwolda en een zorghotel in Noordbroek. Inmiddels zijn deze activiteiten overgedragen aan zijn zoon, schoondochter en partner. Hij zal zich nu volledig en krachtig focussen op de nieuwe activiteiten. De ondernemer heeft veel ervaring met de verschillende doelgroepen en de bijbehorende financiële regelingen en administratieve organisatie. Men beschikt over de benodigde erkenningen en gekwalificeerd personeel.;Beschrijving van de onderneming en wat zijn de onderscheidende kenmerken;Woon-ZORG-Hotel: Wonen met zorg heeft 20 appartementen, te weten 7 x 2 persoons appartementen en 13 x 1 persoons appartementen.;Zorg- Hotel heeft 9 flexibel inzetbare kamers, te denken valt aan respijt zorg, crisis opvang, palliatieve zorg, revalidatie e.d. maar ook denken we aan bijvoorbeeld vakantie met zorg.;De afdeling werken-leren wonen heeft voor jongeren 7 appartementen.;Er is veel interesse voor deze woonvorm in Slagharen en omgeving. De mate van zorg verschilt per bewoner en de ondernemer speelt daar perfect op in. De combinatie jongeren/ouderen biedt daarbij een onderscheidende kwaliteit, door beide groepen op natuurlijke wijze samen te voegen wordt bij elkaar zorg en aandacht ontvangen en geschonken. In het horecadeel wordt o.a. Wajongers en reïntegreerders een leer-werk traject aangeboden. De combinatie horeca en zorg levert synergie voordelen op omdat Zorg de maaltijden inkoopt bij Horeca.;De horeca staat ter beschikking aan de bewoners maar heeft ook een duidelijk openbaar karakter. Op hetzelfde parkachtige perceel zijn meerdere gebouwen die aan andere commerciële partijen zijn verhuurd. Deze groepsaccomodaties zijn voor 2015 al volledig verhuurd en de gasten daarvan nemen bij Horeca hun catering, bbq, boodschappenpakket etc af. Het restaurant, terras en congres- feestzaal en catering dragen bij aan de exploitatie.;Wat is de organisatorische structuur van de onderneming;Jacob Kiers heeft vanuit zijn bestaande Jackie Holding BV 2 nieuwe BV’s opgericht, een voor de exploitatie van het zorghotel: De Eik Zorg BV en voor de horeca: De Eik Horeca BV. Voor de financiering zijn de 3 BV’s aansprakelijk. Inmiddels is een ervaren locatiemanager aangetrokken met stevige roots in het werkgebied zodat de ketenpartners (huisartsen, verwijzende instanties, Gemeente etc) en lokale netwerken optimaal ingezet kunnen worden. Een chefkok gaat de horeca in Slagharen managen, dat is een ervaren begeleider met coachende capaciteiten.;Wat is het omzetniveau van de onderneming;In de door AcconAVM Accountant (AA) samengestelde begroting wordt van de volgende omzetnivo’s uitgegaan (x EUR 1000);2015 2016 2017;Omzet Zorghotel 1.096 1.607 1.752;Omzet Horecabedrijf 280 381 389;Totaal 1.376 1.988 2.141;Hierbij wordt al rekening gehouden met de naar verwachting op termijn dalende tarieven voor zorgvergoeding.;Waarom via geldvoorelkaar.nl;Crowdfunding is een goed antwoord op de terughoudendheid van de banken. Crowdfunding is duidelijk en transparant voor zowel de geldlener als geldverstrekker. Geldvoorelkaar.nl is het meest succesvolle crowdfunding platform.;Wat is het eigen vermogen tov het balanstotaal;Het eigen vermogen (2014) bedraagt 90.000 op een balanstotaal van 94.000. De berekende solvabiliteit bedraagt: 96% (2014), na financiering: 41% (2015) 65% (2016) 79% (2017).;Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen;Ja. De cashflow bedraagt achtereenvolgens (x EUR 1000);2015 2016 2017;Resultaat voor belasting 75 186 247;Afschrijvingen 35 35 35;CF 110 221 282;Aflossingen/rente 40 80 80;Overschot 70 141 202;NB: Ratings gebaseerd op de holding welke tevens de kredietnemer is. (GvE)

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 20-05-2015 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€860.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€71.500 / €110.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?