Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Bedrijfspand De Fabriek in Leeuwarden is in 1967 gebouwd voor de Sociale Werkvoorziening (DSW). Het pand heeft nog een karakteristieke en industriële uitstraling en kenmerkt zich door het vele glas in de gevels, opvallende gekleurde tegels en sheddaken (zaagtanddak). Tegenwoordig is het een inspirerende werkomgeving en ontmoetingsplek voor ondernemers en organisaties. In 2013 is het bedrijfspand aangekocht door Jaap Hoekstra en in beheer genomen door Jaap Hoekstra Vastgoed Beheer en Ontwikkeling B.V. Van het pand is een uniek verzamelgebouw gemaakt waar bedrijven, organisaties en individuen kantoorruimtes, productieruimtes, klaslokalen, sportruimtes en flexibele werkplekken kunnen huren voor een korte of langere periode. Jaap Hoekstra heeft met de Fabriek in 2015 de Leeuwarder ondernemersprijs gewonnen. In de afgelopen jaren is er nagenoeg geen bij-, ver- of nieuwbouw gepleegd aan het industriële pand. Het bezit nog steeds alle eigenschappen van een jaren ’60 bedrijfspand; praktisch maar zeker niet energiezuinig en milieuvriendelijk. Om op een maatschappelijke en verantwoorde manier te kunnen blijven ondernemen zijn aanpassingen noodzakelijk. Met de voorgestelde investeringen zal het pand met de huidig beschikbare techniek een maximale energiereductie behalen. Hierbij blijft de karakteristieke uitstraling van de bouwstijl gehandhaafd. De voorgestelde maatregelen zorgen tevens voor een positieve bijdrage aan de exploitatie. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend voor het energiezuinig maken van het bedrijfspand De Fabriek te Leeuwarden. Hiervoor is een ESCo (Energy Service Company) opgericht: De Energiefabriek. Investeringsbegroting Zonnepanelen 580 stuks € 176.000,- Dakisolatie € 343.000,- Isoleren dakkoepels € 19.000,- Glas en kozijnen € 225.000,- Gevelisolatie verduurzamen € 141.000,- CV-installatie, afgiftesysteem € 289.000,- Airco’s € 24.000,- Led-verlichting € 58.000,- Zonneboiler € 5.000,- Ventilatie € 18.000,- Afronding € 3.000,- Totaal € 1.295.000,- Af: lening FSFE € 850.000,- Af: eigen inbreng € 245.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 200.000,- Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) zal een 2e hypotheekrecht op het pand van De Fabriek zal vestigen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding is een efficiënte manier om een grote groep investeerders te bereiken. Door middel van het succes en de omvang van het platform van Geldvoorelkaar.nl worden projecten snel gefund. Daarnaast vinden wij de transparantie voor ondernemer en investeerder erg belangrijk. De aanpak van Geldvoorelkaar.nl hierin spreekt ons erg aan. Hoe is de organisatorische en fiscaal/juridische structuur van de onderneming ingericht? De structuur is overzichtelijk en gemakkelijk te herleiden. De heer Jaap Hoekstra is enig aandeelhouder / bestuurder van Jaap Hoekstra Holding B.V. Deze holding is aandeelhouder/bestuurder van de onderliggende B.V.’s. Participatie Opleidingscentrum Friesland B.V. verzorgt computeropleidingen. Deze B.V. is in 2016 opgericht en bevindt zich in de opstartfase. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? We concentreren ons in deze aanvraag op De Energiefabriek B.V. en Jaap Hoekstra in privé (de exploitatie van beleggingspanden in Box III). In Jaap Hoekstra Holding B.V en Jaap Hoekstra Beheer en Ontwikkeling B.V. (gemiddelde jaaromzet € 540.000,-) is sprake van fluctuerende omzet uit beheer en het zelfstandig ontwikkelen van vastgoed welke vervolgens aan privé dan wel aan derden wordt verkocht. De omzet in privé bestaat op dit moment uit een contractueel vastgelegde huurstroom van in totaal € 752.000,-. Administratiekantoor Westendorp heeft een samenstellingsverklaring afgegeven over de jaarrekeningen en de huurinkomsten van 2016 geverifieerd en correct bevonden. De omzet van De Energie Fabriek B.V. bestaat uit geleverde energie aan onderhavig vastgoed en derden. Deze wordt in het eerste jaar begroot op € 143.000,-. De prognoses van De Energiefabriek BV zijn door Jaap Hoekstra opgesteld en geverifieerd door Eijgen Finance. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De korte termijn vooruitzichten zijn goed. Met deze investeringen in diverse duurzaamheidsmaatregelen wijzigt het energielabel van het betreffende pand van een G-label naar een A-label. Hiermee voldoet het vastgoed aan de nieuwste eisen omtrent energie labels voor kantoren. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? De openingsbalans van De Energiefabriek B.V. kent een eigen vermogen van € 245.000,- op een balanstotaal van € 1.295.000,-. De solvabiliteit is hiermee bij aanvang 19%. De balans van de privé vastgoedportefeuille heeft een solvabiliteit van 53%. Bij samenvoeging van deze beide posities bedraagt de solvabiliteit 49%. Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? De hoofdinkomsten komen uit de exploitatie c.q. verhuur van beleggingspanden in privé (Box III). Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening? Van de gezamenlijk vrij beschikbare cashflow van de Energiefabriek B.V. en Jaap Hoekstra in privé (peiljaar 2015) wordt 20% besteed aan rente en aflossing van deze lening van Geldvoorelkaar.nl. Dit percentage wordt naar verwachting 10% in 2017. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Jaap Hoekstra heeft alleen vastgoed in (volledig) eigendom. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Jaap Hoekstra tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Ja, er is sprake van combinatie van verschillende financieringsbronnen. Naast Geldvoorelkaar.nl en een eigen inbreng van Jaap Hoekstra, financiert Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) € 850.000,- in dit project. Het FSFE is onderdeel van de provincie Fryslân. FSFE investeert alleen in projecten die transparant, haalbaar en voldoende robuust zijn en onderbouwd met een solide business case. FSFE zal een 2e hypotheekrecht op het pand van de Fabriek vestigen. Noot van Geldvoorelkaar.nl De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer de Energiefabriek BV. Medegeldnemers zijn: •Jaap Hoekstra Holding BV (G-PD% 0,21% en Creditsafe score 62) •Jaap Hoekstra Vastgoed Beheer en Ontwikkeling BV (G-PD% 1,00% en Creditsafe score 78) •Participatie Opleidingscentrum Friesland B.V. (G-PD% 0,38% en Creditsafe score 61) •De heer J. Hoekstra die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment van materiële waarde. Deze aanvraag is beoordeeld en geclassificeerd als nieuwe activiteit binnen een bestaande ondernemingsstructuur van een ervaren ondernemer. De beoordeling is onder andere gebaseerd op een ‘geconsolideerde’ vermogensopstelling van de Energiefabriek BV en dhr. Jaap Hoekstra in privé. De risicoclassificatie 1 is gebaseerd op de ‘geconsolideerde’ cashflow.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam De Energiefabriek
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 10-03-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 200.000
Rente 4,00%
Looptijd (in maanden) 84 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Objectfinanciering

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Bedrijfspand De Fabriek in Leeuwarden is in 1967 gebouwd voor de Sociale Werkvoorziening (DSW). Het pand heeft nog een karakteristieke en industriële uitstraling en kenmerkt zich door het vele glas in de gevels, opvallende gekleurde tegels en sheddaken (zaagtanddak). Tegenwoordig is het een inspirerende werkomgeving en ontmoetingsplek voor ondernemers en organisaties. In 2013 is het bedrijfspand aangekocht door Jaap Hoekstra en in beheer genomen door Jaap Hoekstra Vastgoed Beheer en Ontwikkeling B.V. Van het pand is een uniek verzamelgebouw gemaakt waar bedrijven, organisaties en individuen kantoorruimtes, productieruimtes, klaslokalen, sportruimtes en flexibele werkplekken kunnen huren voor een korte of langere periode. Jaap Hoekstra heeft met de Fabriek in 2015 de Leeuwarder ondernemersprijs gewonnen. In de afgelopen jaren is er nagenoeg geen bij-, ver- of nieuwbouw gepleegd aan het industriële pand. Het bezit nog steeds alle eigenschappen van een jaren ’60 bedrijfspand; praktisch maar zeker niet energiezuinig en milieuvriendelijk. Om op een maatschappelijke en verantwoorde manier te kunnen blijven ondernemen zijn aanpassingen noodzakelijk. Met de voorgestelde investeringen zal het pand met de huidig beschikbare techniek een maximale energiereductie behalen. Hierbij blijft de karakteristieke uitstraling van de bouwstijl gehandhaafd. De voorgestelde maatregelen zorgen tevens voor een positieve bijdrage aan de exploitatie. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend voor het energiezuinig maken van het bedrijfspand De Fabriek te Leeuwarden. Hiervoor is een ESCo (Energy Service Company) opgericht: De Energiefabriek. Investeringsbegroting Zonnepanelen 580 stuks € 176.000,- Dakisolatie € 343.000,- Isoleren dakkoepels € 19.000,- Glas en kozijnen € 225.000,- Gevelisolatie verduurzamen € 141.000,- CV-installatie, afgiftesysteem € 289.000,- Airco’s € 24.000,- Led-verlichting € 58.000,- Zonneboiler € 5.000,- Ventilatie € 18.000,- Afronding € 3.000,- Totaal € 1.295.000,- Af: lening FSFE € 850.000,- Af: eigen inbreng € 245.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 200.000,- Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) zal een 2e hypotheekrecht op het pand van De Fabriek zal vestigen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding is een efficiënte manier om een grote groep investeerders te bereiken. Door middel van het succes en de omvang van het platform van Geldvoorelkaar.nl worden projecten snel gefund. Daarnaast vinden wij de transparantie voor ondernemer en investeerder erg belangrijk. De aanpak van Geldvoorelkaar.nl hierin spreekt ons erg aan. Hoe is de organisatorische en fiscaal/juridische structuur van de onderneming ingericht? De structuur is overzichtelijk en gemakkelijk te herleiden. De heer Jaap Hoekstra is enig aandeelhouder / bestuurder van Jaap Hoekstra Holding B.V. Deze holding is aandeelhouder/bestuurder van de onderliggende B.V.’s. Participatie Opleidingscentrum Friesland B.V. verzorgt computeropleidingen. Deze B.V. is in 2016 opgericht en bevindt zich in de opstartfase. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? We concentreren ons in deze aanvraag op De Energiefabriek B.V. en Jaap Hoekstra in privé (de exploitatie van beleggingspanden in Box III). In Jaap Hoekstra Holding B.V en Jaap Hoekstra Beheer en Ontwikkeling B.V. (gemiddelde jaaromzet € 540.000,-) is sprake van fluctuerende omzet uit beheer en het zelfstandig ontwikkelen van vastgoed welke vervolgens aan privé dan wel aan derden wordt verkocht. De omzet in privé bestaat op dit moment uit een contractueel vastgelegde huurstroom van in totaal € 752.000,-. Administratiekantoor Westendorp heeft een samenstellingsverklaring afgegeven over de jaarrekeningen en de huurinkomsten van 2016 geverifieerd en correct bevonden. De omzet van De Energie Fabriek B.V. bestaat uit geleverde energie aan onderhavig vastgoed en derden. Deze wordt in het eerste jaar begroot op € 143.000,-. De prognoses van De Energiefabriek BV zijn door Jaap Hoekstra opgesteld en geverifieerd door Eijgen Finance. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De korte termijn vooruitzichten zijn goed. Met deze investeringen in diverse duurzaamheidsmaatregelen wijzigt het energielabel van het betreffende pand van een G-label naar een A-label. Hiermee voldoet het vastgoed aan de nieuwste eisen omtrent energie labels voor kantoren. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? De openingsbalans van De Energiefabriek B.V. kent een eigen vermogen van € 245.000,- op een balanstotaal van € 1.295.000,-. De solvabiliteit is hiermee bij aanvang 19%. De balans van de privé vastgoedportefeuille heeft een solvabiliteit van 53%. Bij samenvoeging van deze beide posities bedraagt de solvabiliteit 49%. Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? De hoofdinkomsten komen uit de exploitatie c.q. verhuur van beleggingspanden in privé (Box III). Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening? Van de gezamenlijk vrij beschikbare cashflow van de Energiefabriek B.V. en Jaap Hoekstra in privé (peiljaar 2015) wordt 20% besteed aan rente en aflossing van deze lening van Geldvoorelkaar.nl. Dit percentage wordt naar verwachting 10% in 2017. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Jaap Hoekstra heeft alleen vastgoed in (volledig) eigendom. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Jaap Hoekstra tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Ja, er is sprake van combinatie van verschillende financieringsbronnen. Naast Geldvoorelkaar.nl en een eigen inbreng van Jaap Hoekstra, financiert Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) € 850.000,- in dit project. Het FSFE is onderdeel van de provincie Fryslân. FSFE investeert alleen in projecten die transparant, haalbaar en voldoende robuust zijn en onderbouwd met een solide business case. FSFE zal een 2e hypotheekrecht op het pand van de Fabriek vestigen. Noot van Geldvoorelkaar.nl De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer de Energiefabriek BV. Medegeldnemers zijn: •Jaap Hoekstra Holding BV (G-PD% 0,21% en Creditsafe score 62) •Jaap Hoekstra Vastgoed Beheer en Ontwikkeling BV (G-PD% 1,00% en Creditsafe score 78) •Participatie Opleidingscentrum Friesland B.V. (G-PD% 0,38% en Creditsafe score 61) •De heer J. Hoekstra die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment van materiële waarde. Deze aanvraag is beoordeeld en geclassificeerd als nieuwe activiteit binnen een bestaande ondernemingsstructuur van een ervaren ondernemer. De beoordeling is onder andere gebaseerd op een ‘geconsolideerde’ vermogensopstelling van de Energiefabriek BV en dhr. Jaap Hoekstra in privé. De risicoclassificatie 1 is gebaseerd op de ‘geconsolideerde’ cashflow.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 10-03-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€264.600 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€176.400 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€232.220 / €683.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€84.000 / €150.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€127.500 / €750.000

Oneplanetcrowd