Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

De mooiste woning maak je zelfinvesteer


Het concept Samenvatting uitgifte •Uitgevende partij: Steenvlinder B.V. •Soort uitgifte: Achtergestelde converteerbare lening •Omvang uitgifte: €125.000 •Minimale nominale waarde per participatie: €20 •Doel Uitgifte: Groeifinanciering •Risicoprofiel: Zeer hoog (klik hier voor een toelichting over de Symbid risicoprofielen) •Rente: 6% (enkelvoudig) •Zekerheidstelling: Geen •Aflossing: Na 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging van telkens 2 jaar •Vervroegde aflossing mogelijkheid: Ja • Vergoeding bij vervroegde aflossing: 10% vergoeding voor de investeerder over het vervroegd af te lossen bedrag •Conversie: onder bepaalde voorwaarden conversie naar aandelen in het kapitaal van Steenvlinder B.V. •Kosten Symbid: 7% success fee Samenvatting activiteiten uitgevende partij Steenvlinder maakt zelfbouw mogelijk op kavels en in kluscomplexen en koopt hiervoor locaties aan. Wij geloven in de kracht van mensen zelf. Mensen die hun eigen huis bouwen zorgen voor meer mooie en unieke woningen en een grotere betrokkenheid bij de buurt en de andere zelfbouwers. Elke zelfbouwer krijgt na aankoop van de kavel of kluswoning van Steenvlinder maximale zeggenschap en vrijheid, onder het motto: de mooiste woning maak je zelf. Daarbij zorgt Steenvlinder ervoor dat de wereld ook een klein beetje beter wordt, niet alleen door hergebruik en verduurzaming, maar ook door mensen met een achterstand tot de woningmarkt de kans te geven een eigen huis te bouwen. Steenvlinder is dus een maatschappelijke onderneming. Dit spreekt mensen aan en daarom groeit Steenvlinder. Wij zoeken investeerders die mee willen helpen bij de groei. Unique Selling Points • Meest ervaren en allround organisatie op het gebied van zelfbouw: totaalpakket van advies, begeleiding én zelf risicodragend ontwikkelen. •Zelfbouw is voor iedereen toegankelijk: van grote kavels voor vrijstaande woningen voor hoge inkomens tot kleine klusstudio’s vanaf €40.000 voor starters en lagere inkomens. •Bij ons kun je direct en individueel aan de slag met je droomwoning (zonder collectief), alles is door Steenvlinder vooraf geregeld. •We geven gebouwen een tweede leven: maximaal duurzaam en maatschappelijk verantwoord. •We realiseren zelfbouw op basis van een marktconforme prijs en het duurt niet langer dan seriematige bouw. Sterker nog: ontwikkelingen die anders stilstaan, starten nu wel. •Zelfbouw geeft nieuw elan aan een wijk. Het geeft ruimte aan creativiteit en ondernemerschap van burgers en vergroot de betrokkenheid van de buurt. •Zelfbouw is goed voor de lokale economie en het midden- en kleinbedrijf. •Steenvlinder maakt het ook voor mensen met een achterstand tot de woningmarkt mogelijk om een eigen huis te bouwen. Verdienmodel Het verdienmodel voor Steenvlinder is de marge op de aankoop- en ontwikkelkosten versus de verkoopopbrengst van de kavels en kluswoningen. Voor de koper van de kavel of kluswoning is ook de mogelijkheid te verdienen door zoveel mogelijk zelf te doen, door hierdoor minder te hoeven lenen en door het ontwerp van de woning zo mooi te maken dat de woning meer waard wordt. Elk project wordt, op zichzelf, onder Steenvlinder gefinancierd. Tot nu toe bereikt •We hebben een eigen methodiek ontwikkeld om zelfbouwprojecten van de grond te krijgen en te begeleiden. Het concept is zo ontwikkeld dat het toepasbaar is in elk gebouw en op elke kavel. • Ons eerste project in ’s-Gravenzande is uitverkocht. •In 2017-2018 gaan nog 5 projecten in de verkoop, met een totale omvang van 185 woningen. Zowel kavels, kluswoningen als een combinatie van beide (zelfbouwbuurt). Benodigde investering en gebruik van het geld We hebben nu 6 projecten onder handen en willen verder groeien. Elk project wordt op zichzelf als project georganiseerd en gefinancierd. Steenvlinder als holding zit daarboven en hier gaat het om de groei van Steenvlinder. Voor het acquireren en werven van nieuwe locaties hebben we additioneel kapitaal nodig. De totale financieringsbehoefte voor de groei van Steenvlinder is €250.000, waarvan €125.000 via deze crowdfunding campagne. Investeerders ontvangen een aandeel in ons bedrijf. Daarnaast wordt €125.000 gefinancierd door de Rabobank (rekening courant). Het gaat dus om het financieren van die groei. De projectfinanciering van de individuele klus-/zelfbouwlocaties hebben we separaat geregeld.

Investeer snel en eenvoudig op het platform met
het grootste aanbod van Nederland.
Projectnaam De mooiste woning maak je zelf
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 02-09-2017
Type financiering Converteerbare lening
Streefbedrag € 125.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Bouw
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

Het concept Samenvatting uitgifte •Uitgevende partij: Steenvlinder B.V. •Soort uitgifte: Achtergestelde converteerbare lening •Omvang uitgifte: €125.000 •Minimale nominale waarde per participatie: €20 •Doel Uitgifte: Groeifinanciering •Risicoprofiel: Zeer hoog (klik hier voor een toelichting over de Symbid risicoprofielen) •Rente: 6% (enkelvoudig) •Zekerheidstelling: Geen •Aflossing: Na 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging van telkens 2 jaar •Vervroegde aflossing mogelijkheid: Ja • Vergoeding bij vervroegde aflossing: 10% vergoeding voor de investeerder over het vervroegd af te lossen bedrag •Conversie: onder bepaalde voorwaarden conversie naar aandelen in het kapitaal van Steenvlinder B.V. •Kosten Symbid: 7% success fee Samenvatting activiteiten uitgevende partij Steenvlinder maakt zelfbouw mogelijk op kavels en in kluscomplexen en koopt hiervoor locaties aan. Wij geloven in de kracht van mensen zelf. Mensen die hun eigen huis bouwen zorgen voor meer mooie en unieke woningen en een grotere betrokkenheid bij de buurt en de andere zelfbouwers. Elke zelfbouwer krijgt na aankoop van de kavel of kluswoning van Steenvlinder maximale zeggenschap en vrijheid, onder het motto: de mooiste woning maak je zelf. Daarbij zorgt Steenvlinder ervoor dat de wereld ook een klein beetje beter wordt, niet alleen door hergebruik en verduurzaming, maar ook door mensen met een achterstand tot de woningmarkt de kans te geven een eigen huis te bouwen. Steenvlinder is dus een maatschappelijke onderneming. Dit spreekt mensen aan en daarom groeit Steenvlinder. Wij zoeken investeerders die mee willen helpen bij de groei. Unique Selling Points • Meest ervaren en allround organisatie op het gebied van zelfbouw: totaalpakket van advies, begeleiding én zelf risicodragend ontwikkelen. •Zelfbouw is voor iedereen toegankelijk: van grote kavels voor vrijstaande woningen voor hoge inkomens tot kleine klusstudio’s vanaf €40.000 voor starters en lagere inkomens. •Bij ons kun je direct en individueel aan de slag met je droomwoning (zonder collectief), alles is door Steenvlinder vooraf geregeld. •We geven gebouwen een tweede leven: maximaal duurzaam en maatschappelijk verantwoord. •We realiseren zelfbouw op basis van een marktconforme prijs en het duurt niet langer dan seriematige bouw. Sterker nog: ontwikkelingen die anders stilstaan, starten nu wel. •Zelfbouw geeft nieuw elan aan een wijk. Het geeft ruimte aan creativiteit en ondernemerschap van burgers en vergroot de betrokkenheid van de buurt. •Zelfbouw is goed voor de lokale economie en het midden- en kleinbedrijf. •Steenvlinder maakt het ook voor mensen met een achterstand tot de woningmarkt mogelijk om een eigen huis te bouwen. Verdienmodel Het verdienmodel voor Steenvlinder is de marge op de aankoop- en ontwikkelkosten versus de verkoopopbrengst van de kavels en kluswoningen. Voor de koper van de kavel of kluswoning is ook de mogelijkheid te verdienen door zoveel mogelijk zelf te doen, door hierdoor minder te hoeven lenen en door het ontwerp van de woning zo mooi te maken dat de woning meer waard wordt. Elk project wordt, op zichzelf, onder Steenvlinder gefinancierd. Tot nu toe bereikt •We hebben een eigen methodiek ontwikkeld om zelfbouwprojecten van de grond te krijgen en te begeleiden. Het concept is zo ontwikkeld dat het toepasbaar is in elk gebouw en op elke kavel. • Ons eerste project in ’s-Gravenzande is uitverkocht. •In 2017-2018 gaan nog 5 projecten in de verkoop, met een totale omvang van 185 woningen. Zowel kavels, kluswoningen als een combinatie van beide (zelfbouwbuurt). Benodigde investering en gebruik van het geld We hebben nu 6 projecten onder handen en willen verder groeien. Elk project wordt op zichzelf als project georganiseerd en gefinancierd. Steenvlinder als holding zit daarboven en hier gaat het om de groei van Steenvlinder. Voor het acquireren en werven van nieuwe locaties hebben we additioneel kapitaal nodig. De totale financieringsbehoefte voor de groei van Steenvlinder is €250.000, waarvan €125.000 via deze crowdfunding campagne. Investeerders ontvangen een aandeel in ons bedrijf. Daarnaast wordt €125.000 gefinancierd door de Rabobank (rekening courant). Het gaat dus om het financieren van die groei. De projectfinanciering van de individuele klus-/zelfbouwlocaties hebben we separaat geregeld.

Bron: Symbid d.d. 02-09-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Symbid
Platformlink Ga naar Symbid
Oprichtingsjaar platform 2011
Minimum investeringsbedrag € 20 per project
Investeringskosten Eenmalige administratie 1,0% van uw investering; per transactie kosten van de bank