Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? MTM Retail BV huurt winkelpanden, verbouwt deze tot ruimtes welke samen een complete beautysalon vormen en verhuurt deze ruimtes gemeubileerd en turn-key aan ZZP-ers in deze branche. In combinatie met De Schettering Franchise BV wordt een compleet concept neergezet m.b.t. de inkoop en verkoop van de verbruiksartikelen en verkoopproducten t.b.v. de ZZP-ers/huurders. Daarnaast wordt de marketing uitgevoerd door ons eigen bedrijf, gespecialiseerd in de marketing en communicatie. In elke vestiging komt een kapper, nagelstudio, beautysalon, pedicure en een massagesalon. Het voordeel voor de ZZP-er, die een onderdeel runt, is dat hij of zij niet zelf hoeft te investeren en dat de kosten per locatie gedeeld worden. Tevens wordt de marketing, de inkoop, de automatisering en het betalingsverkeer allemaal gezamenlijk gedaan en geregeld. Qua locaties richten we ons op B-locaties in grote dorpen of kleinere steden. De inrichting is netjes maar zeker niet luxe. De prijsstelling van de behandelingen is relatief laag. Doordat de kosten laag worden gehouden is er op deze manier voor de ZZP-er toch een behoorlijke boterham te verdienen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt gebruikt voor het verbouwen van de winkels en het inrichten hiervan (inclusief inventaris). De investering totaal bedraagt € 10.000 per winkel. Met dit bedrag kunnen we dus 5 winkels openen. Inclusief eigen inbreng en herinvesteren van de winst streven we naar de vestiging 8 winkels binnen 3 jaar. We hebben reeds ervaring opgedaan met dit concept: In Mill hebben we 2 jaar geleden de eerste winkel geopend en vorig jaar hebben we in Boxmeer de tweede geopend. Met deze winkels hebben we proef gedraaid en het concept verder ontwikkeld, zodat het nu klaar is om verder uit te rollen. Deze twee winkels vallen overigens buiten de nu opgezette BV-structuur en zijn privé eigendom van Mieke Relou en Mark Gerritsma. Dit is zo gedaan omdat deze winkels nog niet exact volgens het concept werken, zoals we nu voor ogen hebben. Op onderdelen wijken contracten en samenwerkingsvormen af. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Wij onderscheiden ons door een compleet pakket aan te bieden aan startende ZZP-ers in de schoonheidsbranche. Zij kunnen starten zonder veel liquide middelen en veel zaken rondom het ondernemerschap worden voor hen geregeld. Omdat de kosten worden gedeeld is het bovendien zeer aantrekkelijk om een ruimte te huren in onze winkels. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Momenteel is er voldoende geld om de eerste winkel met eigen middelen op te zetten en zijn alle contracten voor de franchise en verhuur, maar ook alle leveranciers, al gemaakt. Ook de marketing strategie en middelen zijn bekend, ontworpen en klaar voor gebruik. Het geraamte staat en is getest. Het is nu tijd om dit verder uit te rollen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Mieke, Mark en Ton zijn ieder 100% aandeelhouder van hun eigen Beheer BV. Iedere Beheer BV heeft vervolgens 33,3% van de aandelen van de onderliggende werkmaatschappijen. In MTM Retail BV vindt de huur van de panden plaats, inclusief de verbouwing en inrichting. Dit samen wordt dan weer verhuurd aan de ZZP-ers. Tegelijkertijd tekenen de ZZP-ers dan weer een franchisecontract met De Schettering Franchise BV. Hierin worden alle zaken rondom de bedrijfsvoering en het concept vastgelegd. Er is voor deze constructie gekozen op basis van adviezen van deskundigen op het gebied van franchise. Mieke en Mark zijn een stel. Mieke houdt zich bezig met de winkels in Mill en Boxmeer die ze samen in privé exploiteren. Ook Mark stopt hier een deel van zijn tijd in. Daarnaast runt Mark samen met Ton een reclamebureau, dat zich bezig houdt met reclamedrukwerk en de verspreiding daarvan en belettering van auto’s, panden en borden. Vanuit deze bestaande bedrijven wordt voldoende verdiend om van te leven. In de nieuwe organisatie wordt de opgebouwde kennis en kunde samengevoegd. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Zoals gezegd willen we in 3 jaar groeien naar 8 winkels. In het eerste jaar willen we 3 winkels openen. De omzet bedraagt bij 3 winkels € 74.000. Deze omzet bestaat uit huur van de panden, de inventaris en franchise fee. Als we zijn doorgegroeid naar 8 winkels bedraagt de omzet € 203.000,-. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Deze nieuwe manier van financieren spreekt ons erg aan, daarbij wordt bij de bank nauwelijks gekeken naar nieuwe ondernemingen laat staan ondernemingen welke dezelfde denkwijze als wij hebben: het nieuwe ondernemen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Er is formeel geen eigen vermogen. Wel zijn er al veel zaken geregeld, zoals het opstellen van de contracten, het aantrekken van leveranciers en alle bijbehorende afspraken. Daarnaast wordt de eerste winkel met eigen middelen opgestart, dat vanuit privé wordt uitgeleend aan de BV. In totaal is circa € 15.000,- aan eigen middelen geïnvesteerd. Daarnaast wordt nu dus € 50.000,- vreemd kapitaal aangevraagd. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? We hebben samen met de accountant een uitgebreide berekening gemaakt voor de komende 5 jaar. Hieruit blijkt dat de cashflow in deze periode voldoende is om de lening bij Geldvoorelkaar.nl af te lossen en om onze groeidoelstellingen te behalen. Daarnaast is er voldoende ruimte om aan management fee uit te betalen aan de aandeelhouders oplopend van € 7.500,- gezamenlijk in jaar 1, tot € 66.000,- gezamenlijk in jaar 5. De aandeelhouders hebben reeds ieder hun eigen bedrijf, waaruit zij zich in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De management fee is hiervoor dus niet nodig. We zullen deze dan ook alleen onttrekken als dit de aflossingen en groeidoelstellingen niet in gevaar brengt. Hierdoor ontstaat een ruime buffer voor tegenvallers. Noot van Geldvoorelkaar.nl: In de aanhef zijn het G-PD% en Creditsafe score van geldnemer MTM Retail BV weergegeven. Medegeldnemers zijn: De Schettering BV met een Creditsafe score van 12 punten en G-PD% van 0,34%. Relou Beheer BV met een Creditsafe score van 47 punten en G-PD% van 0,04%.' Gerritsma Beheer BV met een Creditsafe score van 30 punten en G-PD% van 0,68%. Van Raaij Beheer BV met een Creditsafe score van 49 punten en G-PD% van 0,04%. Tevens tekenen de drie aandeelhouders als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.. De heer M. Gerritsma heeft een BKR score G (gemiddeld risico) en mevrouw M. Relou een score I (hoog risico). Deze beide scores hebben te maken met gezamenlijk aangegane zakelijke leaseverplichtingen in het recente verleden. Er zijn geen achterstanden of schulden in privé bij beiden. De heer M. Gerritsma heeft bij Geldvoorelkaar.nl nog een project lopen voor zijn andere bedrijf onder nummer 6140. Dit project loopt goed.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam De Schettering franchise
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 19-02-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 50.000
Rente 8,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? MTM Retail BV huurt winkelpanden, verbouwt deze tot ruimtes welke samen een complete beautysalon vormen en verhuurt deze ruimtes gemeubileerd en turn-key aan ZZP-ers in deze branche. In combinatie met De Schettering Franchise BV wordt een compleet concept neergezet m.b.t. de inkoop en verkoop van de verbruiksartikelen en verkoopproducten t.b.v. de ZZP-ers/huurders. Daarnaast wordt de marketing uitgevoerd door ons eigen bedrijf, gespecialiseerd in de marketing en communicatie. In elke vestiging komt een kapper, nagelstudio, beautysalon, pedicure en een massagesalon. Het voordeel voor de ZZP-er, die een onderdeel runt, is dat hij of zij niet zelf hoeft te investeren en dat de kosten per locatie gedeeld worden. Tevens wordt de marketing, de inkoop, de automatisering en het betalingsverkeer allemaal gezamenlijk gedaan en geregeld. Qua locaties richten we ons op B-locaties in grote dorpen of kleinere steden. De inrichting is netjes maar zeker niet luxe. De prijsstelling van de behandelingen is relatief laag. Doordat de kosten laag worden gehouden is er op deze manier voor de ZZP-er toch een behoorlijke boterham te verdienen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt gebruikt voor het verbouwen van de winkels en het inrichten hiervan (inclusief inventaris). De investering totaal bedraagt € 10.000 per winkel. Met dit bedrag kunnen we dus 5 winkels openen. Inclusief eigen inbreng en herinvesteren van de winst streven we naar de vestiging 8 winkels binnen 3 jaar. We hebben reeds ervaring opgedaan met dit concept: In Mill hebben we 2 jaar geleden de eerste winkel geopend en vorig jaar hebben we in Boxmeer de tweede geopend. Met deze winkels hebben we proef gedraaid en het concept verder ontwikkeld, zodat het nu klaar is om verder uit te rollen. Deze twee winkels vallen overigens buiten de nu opgezette BV-structuur en zijn privé eigendom van Mieke Relou en Mark Gerritsma. Dit is zo gedaan omdat deze winkels nog niet exact volgens het concept werken, zoals we nu voor ogen hebben. Op onderdelen wijken contracten en samenwerkingsvormen af. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Wij onderscheiden ons door een compleet pakket aan te bieden aan startende ZZP-ers in de schoonheidsbranche. Zij kunnen starten zonder veel liquide middelen en veel zaken rondom het ondernemerschap worden voor hen geregeld. Omdat de kosten worden gedeeld is het bovendien zeer aantrekkelijk om een ruimte te huren in onze winkels. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Momenteel is er voldoende geld om de eerste winkel met eigen middelen op te zetten en zijn alle contracten voor de franchise en verhuur, maar ook alle leveranciers, al gemaakt. Ook de marketing strategie en middelen zijn bekend, ontworpen en klaar voor gebruik. Het geraamte staat en is getest. Het is nu tijd om dit verder uit te rollen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Mieke, Mark en Ton zijn ieder 100% aandeelhouder van hun eigen Beheer BV. Iedere Beheer BV heeft vervolgens 33,3% van de aandelen van de onderliggende werkmaatschappijen. In MTM Retail BV vindt de huur van de panden plaats, inclusief de verbouwing en inrichting. Dit samen wordt dan weer verhuurd aan de ZZP-ers. Tegelijkertijd tekenen de ZZP-ers dan weer een franchisecontract met De Schettering Franchise BV. Hierin worden alle zaken rondom de bedrijfsvoering en het concept vastgelegd. Er is voor deze constructie gekozen op basis van adviezen van deskundigen op het gebied van franchise. Mieke en Mark zijn een stel. Mieke houdt zich bezig met de winkels in Mill en Boxmeer die ze samen in privé exploiteren. Ook Mark stopt hier een deel van zijn tijd in. Daarnaast runt Mark samen met Ton een reclamebureau, dat zich bezig houdt met reclamedrukwerk en de verspreiding daarvan en belettering van auto’s, panden en borden. Vanuit deze bestaande bedrijven wordt voldoende verdiend om van te leven. In de nieuwe organisatie wordt de opgebouwde kennis en kunde samengevoegd. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Zoals gezegd willen we in 3 jaar groeien naar 8 winkels. In het eerste jaar willen we 3 winkels openen. De omzet bedraagt bij 3 winkels € 74.000. Deze omzet bestaat uit huur van de panden, de inventaris en franchise fee. Als we zijn doorgegroeid naar 8 winkels bedraagt de omzet € 203.000,-. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Deze nieuwe manier van financieren spreekt ons erg aan, daarbij wordt bij de bank nauwelijks gekeken naar nieuwe ondernemingen laat staan ondernemingen welke dezelfde denkwijze als wij hebben: het nieuwe ondernemen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Er is formeel geen eigen vermogen. Wel zijn er al veel zaken geregeld, zoals het opstellen van de contracten, het aantrekken van leveranciers en alle bijbehorende afspraken. Daarnaast wordt de eerste winkel met eigen middelen opgestart, dat vanuit privé wordt uitgeleend aan de BV. In totaal is circa € 15.000,- aan eigen middelen geïnvesteerd. Daarnaast wordt nu dus € 50.000,- vreemd kapitaal aangevraagd. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? We hebben samen met de accountant een uitgebreide berekening gemaakt voor de komende 5 jaar. Hieruit blijkt dat de cashflow in deze periode voldoende is om de lening bij Geldvoorelkaar.nl af te lossen en om onze groeidoelstellingen te behalen. Daarnaast is er voldoende ruimte om aan management fee uit te betalen aan de aandeelhouders oplopend van € 7.500,- gezamenlijk in jaar 1, tot € 66.000,- gezamenlijk in jaar 5. De aandeelhouders hebben reeds ieder hun eigen bedrijf, waaruit zij zich in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De management fee is hiervoor dus niet nodig. We zullen deze dan ook alleen onttrekken als dit de aflossingen en groeidoelstellingen niet in gevaar brengt. Hierdoor ontstaat een ruime buffer voor tegenvallers. Noot van Geldvoorelkaar.nl: In de aanhef zijn het G-PD% en Creditsafe score van geldnemer MTM Retail BV weergegeven. Medegeldnemers zijn: De Schettering BV met een Creditsafe score van 12 punten en G-PD% van 0,34%. Relou Beheer BV met een Creditsafe score van 47 punten en G-PD% van 0,04%.' Gerritsma Beheer BV met een Creditsafe score van 30 punten en G-PD% van 0,68%. Van Raaij Beheer BV met een Creditsafe score van 49 punten en G-PD% van 0,04%. Tevens tekenen de drie aandeelhouders als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.. De heer M. Gerritsma heeft een BKR score G (gemiddeld risico) en mevrouw M. Relou een score I (hoog risico). Deze beide scores hebben te maken met gezamenlijk aangegane zakelijke leaseverplichtingen in het recente verleden. Er zijn geen achterstanden of schulden in privé bij beiden. De heer M. Gerritsma heeft bij Geldvoorelkaar.nl nog een project lopen voor zijn andere bedrijf onder nummer 6140. Dit project loopt goed.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 19-02-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€280.000 / €350.000

Lendahand

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€292.500 / €390.000

Geldvoorelkaar