Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Na 10 jaar te hebben gewerkt bij grote afval- en recyclingbedrijven wil ik, Jason Cambach, mijn eigen onderneming beginnen met De Vetboer.nl. Met De Vetboer.nl zal ik gebruikte plantaardige oliën en vetten gaan inkopen en inzamelen. Vervolgens verkoop ik de gebruikte oliën en vetten door aan bedrijven die dit verwerken tot nieuwe producten, zoals biobrandstof voor voertuigen. Het inzamelen gebeurt bij verschillende locaties, waaronder vet-inzamellocaties zoals milieustraten. Zelf zal ik een campagne starten voor meer vet-inzamelpunten in Nederland, waardoor particulieren makkelijker plantaardige oliën kunnen inleveren voor hergebruik. Ook zal ik een ophaalservice opzetten voor horecagelegenheden, verenigingen, verzorgingstehuizen en andere grootverbruikers. De Vetboer.nl wordt de schakel tussen de frituurpan en biodieselindustrie. Zelfstandig ondernemer worden heb ik altijd gewild. Sinds ik in de afval- en recyclebranche werk en ‘vetboer’ ben, ben ik van dit vak gaan houden. Ik zie genoeg mogelijkheden om een succesvolle onderneming op te zetten en te exploiteren. Dit is de kans mijn ondernemersambitie te verwezenlijken. Droom groot, werk hard, blijf gefocust en omring jezelf met een goed team; zo heb ik mij als ondernemer voorbereid op deze start. Gedurende de opstartfase heb ik een ervaren accountant, een ervaren ondernemer en een algemeen adviseur, die mij ondersteunen en adviseren bij mijn beslissingen. Door dit werk kan ik samen met u, bijdragen aan een beter milieu en een betere toekomst voor mij, u en de volgende generatie. Marktontwikkelingen In Nederland worden nog teveel oliën en vetten weggegooid en weggespoeld in de gootsteen (ongeveer 8 miljoen liter per jaar). Het moet eenvoudiger worden om deze in te leveren, hetgeen bijvoorbeeld ook kan met petflessen. Er moeten veel meer vet-inzamelpunten bijkomen. Het milieu is een heel belangrijk aspect in de samenleving. De milieuverdragen, regels voor lagere CO2-uitstoot, het bevorderen van de productie van biobrandstoffen en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn maatregelen, die gunstig zijn voor mijn bedrijfsvoering. Het afvoeren van (frituur)oliën en (bak)vetten zal veel meer via professionele afval- en recyclingbedrijven, zoals De Vetboer.nl, moeten worden opgepakt. De komende tijd concentreer ik mij op het binnenhalen van klanten en orders. Ik bezoek potentiële klanten en verzorg promotie via sociale mediakanalen. Klanten willen een transparant bedrijf met een ouderwetse benadering waarbij de klant koning is, korte communicatielijnen, vaste ophaaldagen en iemand die zijn afspraken nakomt. Dat zijn de pijlers, waarmee ik zowel particulieren als bedrijven aan mij bindt. Over 5 jaar wil ik een vrij omvangrijk en gezond bedrijf hebben opgebouwd, met medewerkers die landelijk actief zijn. Ik wil een bedrijf opzetten met een hoog serviceniveau. Ook wil ik overal in Nederland vet-inzamelpunten creëren met de naam Vet!inzamelpunt. Het moet vanzelfsprekend worden dat frituurolie en bakvet kan worden ingeleverd bij vrije vet-inzamelcontainers die bestand zijn tegen vandalisme. Ervaring leert dat het nog niet vanzelfsprekend is bij particulieren om olie op een milieubewuste manier in te leveren, hier valt dus nog veel te behalen. Prognoses Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2020 € 200.000,- € 37.000,- € 33.000,- 36% 2021 € 351.000,- € 81.000,- € 39.000,- 30% 2022 € 490.000,- € 135.000,- € 70.000,- 17% De prognoses zijn opgesteld door De Cijfermeester. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20517’. De Lening De lening zal worden aangewend voor de aankoop van een vrachtwagen en bedrijfsinventaris. Ook is startkapitaal nodig. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Bedrijfsinventaris € 13.000,- Bedrijfsauto € 8.000,- Voorfinanciering BTW € 4.500,- Huurgarantie € 3.500,- Werkkapitaal € 16.000,- Financieringskosten en depotregeling € 5.000,- Totaal benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 50.000,- Ik kies voor crowdfunding omdat mijn bedrijf en doelstellingen veel maatschappelijke impact gaan hebben. Het wordt een onderdeel van een circulaire economie, waarbij wij allemaal in een schonere en groenere toekomst investeren. Het woord crowdfunding zegt al iets over de wijze van betrokkenheid. Iedereen die zich betrokken voelt bij een betere en gezonde maatschappij, wil ik graag uitnodigen in mijn onderneming te investeren! Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuitaïre lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 7,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is De Vetboer.nl. Dit is de eenmanszaak van de heer J.M. Cambach (BKR score K - hoog risico). Toelichting op BKR-score K: het verhoogde risico bij BKR is ontstaan door een achterstand in het verleden. Deze achterstand is in 2016 volledig hersteld. Sindsdien is er geen afwijkend betaalgedrag geregistreerd. De heer J.M. Cambach tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Vanwege de recente oprichting van de eenmanszaak zijn er nog geen ratings bij Graydon en Creditsafe bekend. Zodra deze beschikbaar zijn, zal Geldvoorelkaar.nl deze toevoegen aan de pitch. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5/5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer J.M. Cambach (op dit moment van morele waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Tweede Hypotheek ten bedrage van € 50.000,- op de woning van de partner te Amsterdam, met een taxatiewaarde van € 275.000,- (taxatiedatum 30-10-2019), een eerste hypothecaire inschrijving van € 175.000,-. De overwaarde bedraagt € 275.000,- minus € 175.000,- = € 100.000,-. De Loan-to-Value is 50%. 4. Pandrecht (1e rang) op Overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer J.M. Cambach, voor een verzekerd bedrag van € 50.000,-.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam De Vetboer.nl Recycling Service
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 15-11-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 50.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Na 10 jaar te hebben gewerkt bij grote afval- en recyclingbedrijven wil ik, Jason Cambach, mijn eigen onderneming beginnen met De Vetboer.nl. Met De Vetboer.nl zal ik gebruikte plantaardige oliën en vetten gaan inkopen en inzamelen. Vervolgens verkoop ik de gebruikte oliën en vetten door aan bedrijven die dit verwerken tot nieuwe producten, zoals biobrandstof voor voertuigen. Het inzamelen gebeurt bij verschillende locaties, waaronder vet-inzamellocaties zoals milieustraten. Zelf zal ik een campagne starten voor meer vet-inzamelpunten in Nederland, waardoor particulieren makkelijker plantaardige oliën kunnen inleveren voor hergebruik. Ook zal ik een ophaalservice opzetten voor horecagelegenheden, verenigingen, verzorgingstehuizen en andere grootverbruikers. De Vetboer.nl wordt de schakel tussen de frituurpan en biodieselindustrie. Zelfstandig ondernemer worden heb ik altijd gewild. Sinds ik in de afval- en recyclebranche werk en ‘vetboer’ ben, ben ik van dit vak gaan houden. Ik zie genoeg mogelijkheden om een succesvolle onderneming op te zetten en te exploiteren. Dit is de kans mijn ondernemersambitie te verwezenlijken. Droom groot, werk hard, blijf gefocust en omring jezelf met een goed team; zo heb ik mij als ondernemer voorbereid op deze start. Gedurende de opstartfase heb ik een ervaren accountant, een ervaren ondernemer en een algemeen adviseur, die mij ondersteunen en adviseren bij mijn beslissingen. Door dit werk kan ik samen met u, bijdragen aan een beter milieu en een betere toekomst voor mij, u en de volgende generatie. Marktontwikkelingen In Nederland worden nog teveel oliën en vetten weggegooid en weggespoeld in de gootsteen (ongeveer 8 miljoen liter per jaar). Het moet eenvoudiger worden om deze in te leveren, hetgeen bijvoorbeeld ook kan met petflessen. Er moeten veel meer vet-inzamelpunten bijkomen. Het milieu is een heel belangrijk aspect in de samenleving. De milieuverdragen, regels voor lagere CO2-uitstoot, het bevorderen van de productie van biobrandstoffen en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn maatregelen, die gunstig zijn voor mijn bedrijfsvoering. Het afvoeren van (frituur)oliën en (bak)vetten zal veel meer via professionele afval- en recyclingbedrijven, zoals De Vetboer.nl, moeten worden opgepakt. De komende tijd concentreer ik mij op het binnenhalen van klanten en orders. Ik bezoek potentiële klanten en verzorg promotie via sociale mediakanalen. Klanten willen een transparant bedrijf met een ouderwetse benadering waarbij de klant koning is, korte communicatielijnen, vaste ophaaldagen en iemand die zijn afspraken nakomt. Dat zijn de pijlers, waarmee ik zowel particulieren als bedrijven aan mij bindt. Over 5 jaar wil ik een vrij omvangrijk en gezond bedrijf hebben opgebouwd, met medewerkers die landelijk actief zijn. Ik wil een bedrijf opzetten met een hoog serviceniveau. Ook wil ik overal in Nederland vet-inzamelpunten creëren met de naam Vet!inzamelpunt. Het moet vanzelfsprekend worden dat frituurolie en bakvet kan worden ingeleverd bij vrije vet-inzamelcontainers die bestand zijn tegen vandalisme. Ervaring leert dat het nog niet vanzelfsprekend is bij particulieren om olie op een milieubewuste manier in te leveren, hier valt dus nog veel te behalen. Prognoses Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2020 € 200.000,- € 37.000,- € 33.000,- 36% 2021 € 351.000,- € 81.000,- € 39.000,- 30% 2022 € 490.000,- € 135.000,- € 70.000,- 17% De prognoses zijn opgesteld door De Cijfermeester. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20517’. De Lening De lening zal worden aangewend voor de aankoop van een vrachtwagen en bedrijfsinventaris. Ook is startkapitaal nodig. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Bedrijfsinventaris € 13.000,- Bedrijfsauto € 8.000,- Voorfinanciering BTW € 4.500,- Huurgarantie € 3.500,- Werkkapitaal € 16.000,- Financieringskosten en depotregeling € 5.000,- Totaal benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 50.000,- Ik kies voor crowdfunding omdat mijn bedrijf en doelstellingen veel maatschappelijke impact gaan hebben. Het wordt een onderdeel van een circulaire economie, waarbij wij allemaal in een schonere en groenere toekomst investeren. Het woord crowdfunding zegt al iets over de wijze van betrokkenheid. Iedereen die zich betrokken voelt bij een betere en gezonde maatschappij, wil ik graag uitnodigen in mijn onderneming te investeren! Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuitaïre lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 7,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is De Vetboer.nl. Dit is de eenmanszaak van de heer J.M. Cambach (BKR score K - hoog risico). Toelichting op BKR-score K: het verhoogde risico bij BKR is ontstaan door een achterstand in het verleden. Deze achterstand is in 2016 volledig hersteld. Sindsdien is er geen afwijkend betaalgedrag geregistreerd. De heer J.M. Cambach tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Vanwege de recente oprichting van de eenmanszaak zijn er nog geen ratings bij Graydon en Creditsafe bekend. Zodra deze beschikbaar zijn, zal Geldvoorelkaar.nl deze toevoegen aan de pitch. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5/5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer J.M. Cambach (op dit moment van morele waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Tweede Hypotheek ten bedrage van € 50.000,- op de woning van de partner te Amsterdam, met een taxatiewaarde van € 275.000,- (taxatiedatum 30-10-2019), een eerste hypothecaire inschrijving van € 175.000,-. De overwaarde bedraagt € 275.000,- minus € 175.000,- = € 100.000,-. De Loan-to-Value is 50%. 4. Pandrecht (1e rang) op Overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer J.M. Cambach, voor een verzekerd bedrag van € 50.000,-.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 15-11-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 8,00%

€16.415 / €74.615

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€102.974 / €239.474

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat