Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Vooraf In de afgelopen periode heb ik, met succes, via Geldvoorelkaar.nl acht projecten kunnen realiseren: In juli 2017 is het eerste project bij Geldvoorelkaar.nl succesvol gefund. Deze annuïtaire lening is voornamelijk gebruikt voor een grote verbouwing van een mooi herenhuis in Den Haag. Dit project is vroegtijdig afgelost bij de totstandkoming van het vijfde project. In september 2017 en in januari 2018 is het tweede project en het derde project bij Geldvoorelkaar.nl succesvol gefund. Deze aflossingsvrije lening is volgens plan geïnvesteerd in diverse vastgoedprojecten. In juli 2018 is het vierde project in twee delen bij Geldvoorelkaar.nl succesvol gefund. Deze aflossingsvrije en annuïtaire lening zijn volgens plan geïnvesteerd in diverse vastgoedprojecten. In maart, april en oktober 2019 zijn het vijfde, zesde, zevende en achtste project bij Geldvoorelkaar.nl succesvol gefund. Deze flexleningen zijn gebruikt om het eerste project te herfinancieren en het werkkapitaal te versterken. Graag doe ik wederom een beroep op de investeerders van Geldvoorelkaar.nl voor een negende project. Beleggingsportefeuille DH-Property is een actieve en ervaren bouwonderneming. Ons doel is het herontwikkelen en renoveren van verouderde panden, om hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de randstad. Met oog voor detail en met aandacht voor de eventuele woonwensen van de eindgebruiker, stellen wij een plan van aanpak op om een woning of kantoor naar een hoger niveau te tillen. DH-Property werkt met een vast team van aannemers, constructeurs, architecten, bouwkundigen en adviseurs. Na renovatie verkopen wij het vastgoed via een van de aan ons kantoor gelieerde makelaars of wij voegen het vastgoed toe aan onze beleggingsportefeuille met huurwoningen. Wij selecteren dan via een van onze verhuurmakelaars een geschikte huurder. Dertien jaar geleden kocht ik, Danny van der Horst, mijn eerste pand in privé. Vier jaar later ben ik zelfstandig ondernemer geworden en begonnen met beleggen in zakelijk vastgoed en projectontwikkeling. Financieel Adviesbureau Danny van der Horst is op 1 januari 2013 gestart met de exploitatie van Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld. Sindsdien heb ik veel ervaring opgebouwd. Niet alleen heb ik de lokale markt en haar spelers goed leren kennen, maar ben ik ook intensief betrokken geweest bij het realiseren van vastgoedfinancieringen. Op deze ruime ervaring bouw ik sinds eind 2016 voort door voor eigen rekening vastgoedtransacties te realiseren. De eerste projecten hiervan zijn in 2017 succesvol afgerond. Organisatorische structuur De verschillende bedrijfsactiviteiten zijn als volgt ondergebracht: Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V.: voorheen waren de activiteiten van De Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld hierin ondergebracht, maar deze zijn in 2017 overgegaan naar NIEUWE ENERGIE I B.V. Op dit moment zit er alleen vastgoed in deze B.V. DWOR Holding B.V.: persoonlijke holding Horst Belegging B.V.: hierin zijn de activiteiten van De Hypotheekshop Den Haag - Scheveningen en De Beleggershypotheek ondergebracht Horst Vastgoed Den Haag B.V.: hierin zijn de activiteiten van DH-Property ondergebracht. NIEUWE ENERGIE I B.V.: hierin zijn de activiteiten van De Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld ondergebracht. The Hague Real Estate Development B.V.: hierin worden aanneemactiviteiten uitgevoerd Brughorst B.V. (Voorheen: Horst Vastgoed Den Haag Bezit B.V.): op dit moment inactief. 50% van de aandelen zijn onlangs verkocht aan een externe partij. Dit heeft geen impact op de balanspositie of de betaalcapaciteit van deze aanvraag en lopende projecten. Overzicht jaarlijkse cashflow Vrije cashflow van de verhuurde objecten in privé € 98.000,- Vrije cashflow van de verhuurde objecten zakelijk € 54.000,- * Subtotaal € 152.000,- Af: Betaalverplichting van de reeds lopende leningen € 76.000,- Vrije cashflow voor deze aanvraag € 76.000,- Betaalverplichting van nieuwe aanvraag 20932 € 7.000,- Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 9% * De geconsolideerde vrije cashflow van de ondernemingen is in 2018 negatief beïnvloed door de opstart van de Hypotheekshop Scheveningen. De kosten liepen hierbij voor de baten uit. Derhalve is de omzetstroom pas 3-4 maanden later op gang gekomen. De vestiging draait inmiddels cashflow positief. Bovenstaand overzicht is door mijzelf opgesteld en getoetst door intermediair Teamcaptains. De vrije cashflow van de ondernemingen is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2018, die zijn opgesteld en ondertekend door de accountant. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20932’. De Lening Het gaat erg goed met DH-Property en het Haagse vastgoed. Om geen kansen mis te lopen en snel te kunnen handelen in de aankoop en renovatie van nieuw vastgoed, vraag ik deze financiering aan. Dit werkkapitaal is nodig om te kunnen blijven vernieuwen en de portefeuille uit te kunnen breiden. Door mijn reeds opgebouwde netwerk heb ik als een van de eersten zicht op interessante kansen in de markt en krijg ik regelmatig objecten aangeboden, die waarde aan het bedrijf kunnen toevoegen. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Werkkapitaal € 82.000,- Financieringskosten en depotregeling € 4.000,- Totaal € 86.000,- Af: eigen inbreng € 4.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 82.000,- Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Flexlening, met een looptijd van 120 maanden en een bruto jaarrente van 5,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 41.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 41.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Horst Vastgoed Den Haag B.V. t.h.o.d.n. dh-property (externe credit ratings: Graydon 0,75% PD / Creditsafe 55). Medegeldnemers zijn: DWOR Holding B.V. (Graydon 0,24% PD / Creditsafe 63) NIEUWE ENERGIE I B.V. (Graydon 0,25% PD / Creditsafe 71) Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V. t.h.o.d.n. De Hypotheekshop Wateringse Veld (Graydon 1,17% PD / Creditsafe 70) Horst Belegging B.V. t.h.o.d.n. De Hypotheekshop (Graydon 0,31% PD / Creditsafe 68) The Hague Real Estate Development B.V. (Graydon 0,46% PD / Creditsafe 41) D.Q.A. van der Horst (BKR score G - gemiddeld risico) De classificatie van dit project is berekend op de geconsolideerde cijfers 2018 van de ondernemingen, tezamen met de vrije cashflow van de verhuurde objecten in privé. De betaalverplichting is op basis van deze resultaten 9% van de vrij beschikbare cashflow, wat een classificatie 1 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé D.Q.A. van der Horst (op dit moment van materiële waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Pos-Neg hypotheekverklaring op twee beleggingspanden te Den Haag, met een gezamenlijke marktwaarde in verhuurde staat van € 410.000,- (peildatum 9 en 15 mei 2019). Hierop rust een eerste hypothecaire inschrijving van € 410.000,- en een restschuld van € 328.000,-. Er is op dit moment een overwaarde van € 82.000,-. Hierin wordt vastgelegd (1) dat de geldnemer op eerste verzoek van Geldvoorelkaar.nl zal meewerken aan het vestigen van een hypotheekrecht, (2) dat er geen additioneel hypotheekrecht aan overige financiers verstrekt wordt naast de bestaande hypothecaire inschrijving, en (3) dat binnen de huidige hypothecaire inschrijving niet aanvullend geleend zal worden. #ShareYourAmbition DH-Property werkt nu veel samen met andere ontwikkelaars, waardoor kosten kunnen worden gedeeld, maar de winst ook verdeeld moet worden. Met extra werkkapitaal kunnen er meer projecten zelfstandig worden gedaan, waardoor de winstmarges omhoog zullen gaan. De vraag naar turn-key woningen neemt alleen maar toe, omdat de financieringsmogelijkheden voor eindkopers steeds moeilijker worden. Daarnaast is er een tekort aan huurwoningen in Den Haag, waardoor onroerend goed vrijwel altijd direct is verhuurd. Via Geldvoorelkaar.nl wil ik samen met u blijven investeren in een gezonde vastgoedportefeuille.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Den Haag Property 9
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 12-11-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 82.000
Rente 5,00%
Looptijd (in maanden) 120 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten Vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Vooraf In de afgelopen periode heb ik, met succes, via Geldvoorelkaar.nl acht projecten kunnen realiseren: In juli 2017 is het eerste project bij Geldvoorelkaar.nl succesvol gefund. Deze annuïtaire lening is voornamelijk gebruikt voor een grote verbouwing van een mooi herenhuis in Den Haag. Dit project is vroegtijdig afgelost bij de totstandkoming van het vijfde project. In september 2017 en in januari 2018 is het tweede project en het derde project bij Geldvoorelkaar.nl succesvol gefund. Deze aflossingsvrije lening is volgens plan geïnvesteerd in diverse vastgoedprojecten. In juli 2018 is het vierde project in twee delen bij Geldvoorelkaar.nl succesvol gefund. Deze aflossingsvrije en annuïtaire lening zijn volgens plan geïnvesteerd in diverse vastgoedprojecten. In maart, april en oktober 2019 zijn het vijfde, zesde, zevende en achtste project bij Geldvoorelkaar.nl succesvol gefund. Deze flexleningen zijn gebruikt om het eerste project te herfinancieren en het werkkapitaal te versterken. Graag doe ik wederom een beroep op de investeerders van Geldvoorelkaar.nl voor een negende project. Beleggingsportefeuille DH-Property is een actieve en ervaren bouwonderneming. Ons doel is het herontwikkelen en renoveren van verouderde panden, om hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de randstad. Met oog voor detail en met aandacht voor de eventuele woonwensen van de eindgebruiker, stellen wij een plan van aanpak op om een woning of kantoor naar een hoger niveau te tillen. DH-Property werkt met een vast team van aannemers, constructeurs, architecten, bouwkundigen en adviseurs. Na renovatie verkopen wij het vastgoed via een van de aan ons kantoor gelieerde makelaars of wij voegen het vastgoed toe aan onze beleggingsportefeuille met huurwoningen. Wij selecteren dan via een van onze verhuurmakelaars een geschikte huurder. Dertien jaar geleden kocht ik, Danny van der Horst, mijn eerste pand in privé. Vier jaar later ben ik zelfstandig ondernemer geworden en begonnen met beleggen in zakelijk vastgoed en projectontwikkeling. Financieel Adviesbureau Danny van der Horst is op 1 januari 2013 gestart met de exploitatie van Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld. Sindsdien heb ik veel ervaring opgebouwd. Niet alleen heb ik de lokale markt en haar spelers goed leren kennen, maar ben ik ook intensief betrokken geweest bij het realiseren van vastgoedfinancieringen. Op deze ruime ervaring bouw ik sinds eind 2016 voort door voor eigen rekening vastgoedtransacties te realiseren. De eerste projecten hiervan zijn in 2017 succesvol afgerond. Organisatorische structuur De verschillende bedrijfsactiviteiten zijn als volgt ondergebracht: Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V.: voorheen waren de activiteiten van De Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld hierin ondergebracht, maar deze zijn in 2017 overgegaan naar NIEUWE ENERGIE I B.V. Op dit moment zit er alleen vastgoed in deze B.V. DWOR Holding B.V.: persoonlijke holding Horst Belegging B.V.: hierin zijn de activiteiten van De Hypotheekshop Den Haag - Scheveningen en De Beleggershypotheek ondergebracht Horst Vastgoed Den Haag B.V.: hierin zijn de activiteiten van DH-Property ondergebracht. NIEUWE ENERGIE I B.V.: hierin zijn de activiteiten van De Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld ondergebracht. The Hague Real Estate Development B.V.: hierin worden aanneemactiviteiten uitgevoerd Brughorst B.V. (Voorheen: Horst Vastgoed Den Haag Bezit B.V.): op dit moment inactief. 50% van de aandelen zijn onlangs verkocht aan een externe partij. Dit heeft geen impact op de balanspositie of de betaalcapaciteit van deze aanvraag en lopende projecten. Overzicht jaarlijkse cashflow Vrije cashflow van de verhuurde objecten in privé € 98.000,- Vrije cashflow van de verhuurde objecten zakelijk € 54.000,- * Subtotaal € 152.000,- Af: Betaalverplichting van de reeds lopende leningen € 76.000,- Vrije cashflow voor deze aanvraag € 76.000,- Betaalverplichting van nieuwe aanvraag 20932 € 7.000,- Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 9% * De geconsolideerde vrije cashflow van de ondernemingen is in 2018 negatief beïnvloed door de opstart van de Hypotheekshop Scheveningen. De kosten liepen hierbij voor de baten uit. Derhalve is de omzetstroom pas 3-4 maanden later op gang gekomen. De vestiging draait inmiddels cashflow positief. Bovenstaand overzicht is door mijzelf opgesteld en getoetst door intermediair Teamcaptains. De vrije cashflow van de ondernemingen is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2018, die zijn opgesteld en ondertekend door de accountant. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20932’. De Lening Het gaat erg goed met DH-Property en het Haagse vastgoed. Om geen kansen mis te lopen en snel te kunnen handelen in de aankoop en renovatie van nieuw vastgoed, vraag ik deze financiering aan. Dit werkkapitaal is nodig om te kunnen blijven vernieuwen en de portefeuille uit te kunnen breiden. Door mijn reeds opgebouwde netwerk heb ik als een van de eersten zicht op interessante kansen in de markt en krijg ik regelmatig objecten aangeboden, die waarde aan het bedrijf kunnen toevoegen. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Werkkapitaal € 82.000,- Financieringskosten en depotregeling € 4.000,- Totaal € 86.000,- Af: eigen inbreng € 4.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 82.000,- Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Flexlening, met een looptijd van 120 maanden en een bruto jaarrente van 5,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 41.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 41.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Horst Vastgoed Den Haag B.V. t.h.o.d.n. dh-property (externe credit ratings: Graydon 0,75% PD / Creditsafe 55). Medegeldnemers zijn: DWOR Holding B.V. (Graydon 0,24% PD / Creditsafe 63) NIEUWE ENERGIE I B.V. (Graydon 0,25% PD / Creditsafe 71) Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V. t.h.o.d.n. De Hypotheekshop Wateringse Veld (Graydon 1,17% PD / Creditsafe 70) Horst Belegging B.V. t.h.o.d.n. De Hypotheekshop (Graydon 0,31% PD / Creditsafe 68) The Hague Real Estate Development B.V. (Graydon 0,46% PD / Creditsafe 41) D.Q.A. van der Horst (BKR score G - gemiddeld risico) De classificatie van dit project is berekend op de geconsolideerde cijfers 2018 van de ondernemingen, tezamen met de vrije cashflow van de verhuurde objecten in privé. De betaalverplichting is op basis van deze resultaten 9% van de vrij beschikbare cashflow, wat een classificatie 1 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé D.Q.A. van der Horst (op dit moment van materiële waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Pos-Neg hypotheekverklaring op twee beleggingspanden te Den Haag, met een gezamenlijke marktwaarde in verhuurde staat van € 410.000,- (peildatum 9 en 15 mei 2019). Hierop rust een eerste hypothecaire inschrijving van € 410.000,- en een restschuld van € 328.000,-. Er is op dit moment een overwaarde van € 82.000,-. Hierin wordt vastgelegd (1) dat de geldnemer op eerste verzoek van Geldvoorelkaar.nl zal meewerken aan het vestigen van een hypotheekrecht, (2) dat er geen additioneel hypotheekrecht aan overige financiers verstrekt wordt naast de bestaande hypothecaire inschrijving, en (3) dat binnen de huidige hypothecaire inschrijving niet aanvullend geleend zal worden. #ShareYourAmbition DH-Property werkt nu veel samen met andere ontwikkelaars, waardoor kosten kunnen worden gedeeld, maar de winst ook verdeeld moet worden. Met extra werkkapitaal kunnen er meer projecten zelfstandig worden gedaan, waardoor de winstmarges omhoog zullen gaan. De vraag naar turn-key woningen neemt alleen maar toe, omdat de financieringsmogelijkheden voor eindkopers steeds moeilijker worden. Daarnaast is er een tekort aan huurwoningen in Den Haag, waardoor onroerend goed vrijwel altijd direct is verhuurd. Via Geldvoorelkaar.nl wil ik samen met u blijven investeren in een gezonde vastgoedportefeuille.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 12-11-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering