Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Distri Data B.V., opgericht in 1982, is een degelijke en reeds jarenlang bestaande partij welke actief is in de groothandel sector. Wij ontwikkelen software oplossingen en leveren bijpassende hardware voor automatisering van de groothandel. Het software-pakket Solidis wordt door onze klanten als erg prettig ervaren aangezien het real-time inzicht geeft in voorraadbeheer, ondersteunt in technieken van orderpicking, routeplanning en beladingen. Daarnaast is elke bestelling van stap tot stap te volgen met het track & trace systeem. Onze efficiënte oplossingen verzorgen een groot volume aan orders en zijn kritisch voor het functioneren van onze klanten. De vaste opdrachtgevers, waaronder het gerenommeerde Staples Europa B.V., Sligro, en Horeca Totaal, geven 60-65% vaststaande omzet uit hoofde van gebruikersrechten c.q. licenties. Iedere klant sluit een contract af voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 jaar. De overige omzet komt hoofdzakelijk voort uit consultancy- en implementatietrajecten. Deze opdrachtgevers zijn gemiddeld al meer dan 25 jaar vaste klant van ons bedrijf. Distri Data onderscheidt zich ten opzichte van de concurrenten door het bieden van maat oplossingen. Onze specialisten ontwikkelen, verkopen, installeren en onderhouden alleen toepassingen voor de groothandel. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend om de achtergestelde lening van € 200.000,- binnen Van Es IT Services B.V. te herfinancieren. Destijds is deze lening aangegaan voor de overname van de aandelen van Distri Data B.V.. De voorwaarden van de rente- en aflostermijnen op deze lening zijn stevig te noemen. Om meer financiële armslag te verkrijgen willen wij deze lening herfinancieren naar gunstigere voorwaarden, hetgeen ons bedrijf ten goede komt. Hiernaast wordt er nog € 25.000,- voor bijkomende kosten en ter versterking van het werkkapitaal gebruikt. Resumé kredietbehoefte Herfinanciering lening € 200.000,- Werkkapitaal € 25.000,- Totaal € 225.000,- Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Distri Data B.V. is de werkmaatschappij waarin de exploitatie plaatsvindt. De bovenliggende B.V., Van Es IT Services B.V., betreft de (tussen)holding. Momenteel staan er 7 personeelsleden op de loonlijst inclusief de directie. De directie wordt gevoerd door Jeroen van Es en Rob Karels. Waar Jeroen voor het commerciële en financiële vlak verantwoordelijk is, is Rob dat voor het technische uitvoerende en personele vlak. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding is een efficiënte manier om een grote groep investeerders te bereiken. Door het succesvolle track record en de omvang van het platform van Geldvoorelkaar.nl worden projecten snel gefund. Daarnaast vinden wij de transparantie voor ondernemer en investeerder erg belangrijk. De aanpak van Geldvoorelkaar.nl hierin spreekt ons erg aan. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De basisomzet van Distri Data is zeer stabiel. Een gedeelte is echter variabel en dit betreft implementatieprojecten. De kleine schommelingen in de omzet (<5%) zijn hier aan te wijten. In 2016 waren er iets minder implementatieprojecten. Er is recentelijk echter weer nieuwe software ontwikkeld. Deze wordt vanaf 2017 geïmplementeerd, waardoor er weer groei in implementatieprojecten en dus ook in de algehele omzet wordt verwacht. 2013 € 992.000,- 2014 € 1.179.000.- 2015 € 1.305.000,- * 2016 (t/m september) € 873.000,- 2016 (prognose) € 1.100.000,- * Waarvan € 150.000,- incidenteel. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Deze zijn zonder meer goed te noemen. Er is onlangs een start gemaakt met een groot en langlopend project bij een nieuwe relatie. Daarnaast is er een commercieel plan ontwikkeld om een bredere markt (B2B) aan te boren om zo voor de toekomst verdere groei te realiseren. Verder is er een accountmanager aangenomen om de groeiplannen te realiseren. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Door de herfinanciering van de bestaande achtergestelde lening van € 200.000,- daalt het garantievermogen met eenzelfde bedrag en resteert geconsolideerd een eigen vermogen van € 340.000,- op een balanstotaal van € 1.017.000,- per 31-12-2015. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Op basis van de genormaliseerde resultaten (i.v.m incidentele omzet) van het boekjaar 2015 zal circa 31% van de vrij beschikbare cashflow worden aangewend voor de rente en aflossing van de nieuwe financiering. Gezien de verwachtingen zal er naar de toekomst toe voldoende liquiditeit zijn om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Beide DGA’s tekenen mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Distri Data BV. Medegeldnemers zijn Van Es IT Services BV (G-PD% 0,35% en Creditsafe score 83), R. Karels Holding BV (G-PD% 0,10% en Creditsafe score 76) en J.P. van Es Holding BV (G-PD% 0,17% en Creditsafe score 77) en de heren R. Karels en J.P. van Es die daarmee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Distri Data
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 23-11-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 225.000
Rente 5,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche ICT
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Distri Data B.V., opgericht in 1982, is een degelijke en reeds jarenlang bestaande partij welke actief is in de groothandel sector. Wij ontwikkelen software oplossingen en leveren bijpassende hardware voor automatisering van de groothandel. Het software-pakket Solidis wordt door onze klanten als erg prettig ervaren aangezien het real-time inzicht geeft in voorraadbeheer, ondersteunt in technieken van orderpicking, routeplanning en beladingen. Daarnaast is elke bestelling van stap tot stap te volgen met het track & trace systeem. Onze efficiënte oplossingen verzorgen een groot volume aan orders en zijn kritisch voor het functioneren van onze klanten. De vaste opdrachtgevers, waaronder het gerenommeerde Staples Europa B.V., Sligro, en Horeca Totaal, geven 60-65% vaststaande omzet uit hoofde van gebruikersrechten c.q. licenties. Iedere klant sluit een contract af voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 jaar. De overige omzet komt hoofdzakelijk voort uit consultancy- en implementatietrajecten. Deze opdrachtgevers zijn gemiddeld al meer dan 25 jaar vaste klant van ons bedrijf. Distri Data onderscheidt zich ten opzichte van de concurrenten door het bieden van maat oplossingen. Onze specialisten ontwikkelen, verkopen, installeren en onderhouden alleen toepassingen voor de groothandel. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend om de achtergestelde lening van € 200.000,- binnen Van Es IT Services B.V. te herfinancieren. Destijds is deze lening aangegaan voor de overname van de aandelen van Distri Data B.V.. De voorwaarden van de rente- en aflostermijnen op deze lening zijn stevig te noemen. Om meer financiële armslag te verkrijgen willen wij deze lening herfinancieren naar gunstigere voorwaarden, hetgeen ons bedrijf ten goede komt. Hiernaast wordt er nog € 25.000,- voor bijkomende kosten en ter versterking van het werkkapitaal gebruikt. Resumé kredietbehoefte Herfinanciering lening € 200.000,- Werkkapitaal € 25.000,- Totaal € 225.000,- Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Distri Data B.V. is de werkmaatschappij waarin de exploitatie plaatsvindt. De bovenliggende B.V., Van Es IT Services B.V., betreft de (tussen)holding. Momenteel staan er 7 personeelsleden op de loonlijst inclusief de directie. De directie wordt gevoerd door Jeroen van Es en Rob Karels. Waar Jeroen voor het commerciële en financiële vlak verantwoordelijk is, is Rob dat voor het technische uitvoerende en personele vlak. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding is een efficiënte manier om een grote groep investeerders te bereiken. Door het succesvolle track record en de omvang van het platform van Geldvoorelkaar.nl worden projecten snel gefund. Daarnaast vinden wij de transparantie voor ondernemer en investeerder erg belangrijk. De aanpak van Geldvoorelkaar.nl hierin spreekt ons erg aan. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De basisomzet van Distri Data is zeer stabiel. Een gedeelte is echter variabel en dit betreft implementatieprojecten. De kleine schommelingen in de omzet (<5%) zijn hier aan te wijten. In 2016 waren er iets minder implementatieprojecten. Er is recentelijk echter weer nieuwe software ontwikkeld. Deze wordt vanaf 2017 geïmplementeerd, waardoor er weer groei in implementatieprojecten en dus ook in de algehele omzet wordt verwacht. 2013 € 992.000,- 2014 € 1.179.000.- 2015 € 1.305.000,- * 2016 (t/m september) € 873.000,- 2016 (prognose) € 1.100.000,- * Waarvan € 150.000,- incidenteel. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Deze zijn zonder meer goed te noemen. Er is onlangs een start gemaakt met een groot en langlopend project bij een nieuwe relatie. Daarnaast is er een commercieel plan ontwikkeld om een bredere markt (B2B) aan te boren om zo voor de toekomst verdere groei te realiseren. Verder is er een accountmanager aangenomen om de groeiplannen te realiseren. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Door de herfinanciering van de bestaande achtergestelde lening van € 200.000,- daalt het garantievermogen met eenzelfde bedrag en resteert geconsolideerd een eigen vermogen van € 340.000,- op een balanstotaal van € 1.017.000,- per 31-12-2015. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Op basis van de genormaliseerde resultaten (i.v.m incidentele omzet) van het boekjaar 2015 zal circa 31% van de vrij beschikbare cashflow worden aangewend voor de rente en aflossing van de nieuwe financiering. Gezien de verwachtingen zal er naar de toekomst toe voldoende liquiditeit zijn om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Beide DGA’s tekenen mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Distri Data BV. Medegeldnemers zijn Van Es IT Services BV (G-PD% 0,35% en Creditsafe score 83), R. Karels Holding BV (G-PD% 0,10% en Creditsafe score 76) en J.P. van Es Holding BV (G-PD% 0,17% en Creditsafe score 77) en de heren R. Karels en J.P. van Es die daarmee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 23-11-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€16.415 / €74.615

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€0 / €131.000

Lendahand