U investeert middels deze propositie in drie appartementsgebouwen in Kleinau (Arendsee) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De looptijd is 24 maanden en u ontvangt een vaste rentevergoeding van 7,0% per jaar. Als investeerder krijgt u uitstekende zekerheden, namelijk een eerste recht van hypotheek met een loan-to-value van slechts 45,9%. Met deze propositie wordt de in 2017 geplaatste propositie Drie appartementsgebouwen geherfinancierd. De voorgaande propositie heeft altijd conform prognose gepresteerd. Daarnaast zijn de afgelopen jaren diverse renovatiewerkzaamheden uitgevoerd, waardoor het huurpotentieel nu zeer gunstig is. De lening wordt verstrekt aan initiatiefnemer HPI Grundbesitz V B.V. De initiatiefnemer is al meer dan 15 jaar actief op de Duitse vastgoedmarkt en heeft reeds meerdere vergelijkbare proposities via Crowdrealestate succesvol geplaatst. De belangrijkste kenmerken van deze propositie zijn als volgt: Beoogde looptijd van 24 maanden; Vaste rente van 7,0% per jaar; Eerste recht van hypotheek; Loan-to-value van slechts 45,9%; Exploitatie bij aanvang dekkend; Verpanding van de huuropbrengsten; Spreiding over 66 appartementen; Ervaren achterliggende organisatie; Maandelijkse uitbetaling van de rente; Direct rentedragend vanaf storting; Investeren kan al met € 500. Rendementsprognose In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 7,0% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 700 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijkse achteraf het vaste rentebedrag. Aan het eind van de looptijd wordt u afgelost uit een mogelijke verkoop of een (bancaire) herfinanciering. Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd Inleg € 5.000 Vaste rente 7,0% Beoogde looptijd 24 maanden Totaal rendement € 700,00 Crowdrealestate waardering Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering A (Defensief) toegekend. Mede gezien het eerste recht van hypotheek met een aanzienlijke overwaarde en spreiding over meerdere huurwoningen is dit een stabiele en solide investering. A23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek. 5 punten Loan-to-value De loan-to-value bedraagt maximaal 45,9% van de getaxeerde marktwaarde. 3 punten Match locatie met sector De locatie sluit goed aan op de huurders. 3 punten Bezetting De appartementen zijn gedeeltelijk verhuurd. 2 punten Projectfase Het betreft een bestaand beleggingsobject. 3 punten Trackrecord De initiatiefnemer heeft een trackrecord van ca. 75 miljoen euro. 3 punten Looptijd De beoogde looptijd is 24 maanden. 2 punten Extra zekerheid Verpanding van de huuropbrengsten. 1 punten Totaal 22 punten Hoe werkt de Crowdrealestate waardering? Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend. Financieringsopbouw Het drempelbedrag van deze propositie bedraagt € 500.000 en het streefbedrag € 650.000. Het object is in augustus 2020 getaxeerd op een marktwaarde van € 1.415.000. De maximale loan-to-value bedraagt derhalve 45,9%. De investeerders van Crowdrealestate krijgen bij deze propositie het eerste recht van hypotheek. De onderliggende waarde van de hypothecaire inschrijving is hierbij ruimschoots dekkend. Investeerders Crowdrealestate € 650.000 Eerste hypotheekrecht Achtergestelde lening initiatiefnemer € 690.000 Totale omvang € 1.340.000 Projectomschrijving De drie appartementsgebouwen zijn gelegen in de plaats Kleinau in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De 66 appartementen zijn in 1966 gebouwd en in 1996 volledig gemoderniseerd. De appartementen zijn verdeeld over vier bouwlagen en beschikken allen over een eigen berging in de kelder. De woonoppervlaktes variëren van 29 t/m 73 m² en het totaal verhuurbaar vloeroppervlakte bedraagt 3.708 m². De afgelopen jaren zijn nagenoeg alle appartementen gerenoveerd. Daarbij zijn onder meer de elektra, badkamers, vloeren en tegels van de woningen vernieuwd. Tevens zijn het trappenhuis en deels de gevels opnieuw geschilderd. Op korte termijn worden daarnaast nog alle balkons vernieuwd. Drie appartementsgebouwen II Am Bahnhof 3-10 en 13-15, Kleinau (Arendsee) Kaart Satelliet Afbeeldingen ©2020 , GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Maxar Technologies Gebruiksvoorwaarden Een kaartfout rapporteren Marktomschrijving Duitsland kent een solide huurdersmarkt. De Duitse woningmarkt bestaat voor meer dan de helft uit huurwoningen. De huurprijzen zijn in vergelijking met Nederland nog relatief laag, waardoor Duitsers eerder een voorkeur hebben voor huren dan voor eigen woningbezit. Huurders in Duitsland staan daarnaast bekend om hun Gründlichkeit, degelijkheid. Evenals in Nederland daalt in Duitsland de gemiddelde omvang van huishoudens. De individualisering van de maatschappij en de vergrijzing spelen hierbij een grote rol. Er is hierdoor een toenemende vraag naar kleinere huurwoningen. De appartementen uit de propositie voldoen aan deze vraag. Aan de andere kant zorgen de stabiele economische situatie, de robuuste arbeidsmarkt, de groeiende bevolking en lage rentestanden voor een grote vraag naar Duitse huurwoningen als beleggingsvastgoed. Ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus blijkt vastgoed over het algemeen stabiel te zijn. De verwachting is dat huurwoningen niet direct door de economische effecten worden geraakt en de vraag groot zal blijven. Dit zal gunstig zijn voor het exploitatieresultaat en het exitscenario van deze propositie. Eindgebruiker Door de reeds uitgevoerde renovatiewerkzaamheden is het huurpotentieel van de appartementen nu zeer gunstig. Ter optimalisatie van het huidige huurniveau worden de gerenoveerde appartementen binnenkort actief te huur aangeboden. Daarbij worden de totale huuropbrengsten geraamd op circa € 145.000 per jaar. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter van de appartementen bedraagt momenteel € 3,26 per maand. Dit ligt circa 20% onder het regionale gemiddelde. Mede hierdoor is de verwachting dat de leegstaande appartementen spoedig worden verhuurd. Achterliggende organisatie HPI Grundbesitz V B.V. is gevestigd in Breda en heeft als strategische doelstelling het beleggen in bestaand onroerend goed om daarbij waarde te creëren. De organisatie is financieel sterk en al geruime tijd actief op de Duitse vastgoedmarkt. In de loop der jaren is een trackrecord opgebouwd van circa 75 miljoen euro. De focus ligt voornamelijk op woningvastgoed, waarbij het optimaliseren van de vastgoedportefeuille centraal staat. HPI Grundbesitz V B.V. is gelieerd aan een aandeelhouder van Crowdrealestate. Dit betekent dat de reeds overeengekomen beleidsverklaring van belangenconflicten van toepassing is.

Investeert u bij meerdere platformen? Verkrijg automatisch inzicht in uw totale portefeuille met onze tool investID.
Projectnaam Drie appartementsgebouwen II
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 08-09-2020
Type financiering Lening
Streefbedrag € 650.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 24 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

U investeert middels deze propositie in drie appartementsgebouwen in Kleinau (Arendsee) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De looptijd is 24 maanden en u ontvangt een vaste rentevergoeding van 7,0% per jaar. Als investeerder krijgt u uitstekende zekerheden, namelijk een eerste recht van hypotheek met een loan-to-value van slechts 45,9%. Met deze propositie wordt de in 2017 geplaatste propositie Drie appartementsgebouwen geherfinancierd. De voorgaande propositie heeft altijd conform prognose gepresteerd. Daarnaast zijn de afgelopen jaren diverse renovatiewerkzaamheden uitgevoerd, waardoor het huurpotentieel nu zeer gunstig is. De lening wordt verstrekt aan initiatiefnemer HPI Grundbesitz V B.V. De initiatiefnemer is al meer dan 15 jaar actief op de Duitse vastgoedmarkt en heeft reeds meerdere vergelijkbare proposities via Crowdrealestate succesvol geplaatst. De belangrijkste kenmerken van deze propositie zijn als volgt: Beoogde looptijd van 24 maanden; Vaste rente van 7,0% per jaar; Eerste recht van hypotheek; Loan-to-value van slechts 45,9%; Exploitatie bij aanvang dekkend; Verpanding van de huuropbrengsten; Spreiding over 66 appartementen; Ervaren achterliggende organisatie; Maandelijkse uitbetaling van de rente; Direct rentedragend vanaf storting; Investeren kan al met € 500. Rendementsprognose In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 7,0% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 700 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijkse achteraf het vaste rentebedrag. Aan het eind van de looptijd wordt u afgelost uit een mogelijke verkoop of een (bancaire) herfinanciering. Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd Inleg € 5.000 Vaste rente 7,0% Beoogde looptijd 24 maanden Totaal rendement € 700,00 Crowdrealestate waardering Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering A (Defensief) toegekend. Mede gezien het eerste recht van hypotheek met een aanzienlijke overwaarde en spreiding over meerdere huurwoningen is dit een stabiele en solide investering. A23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek. 5 punten Loan-to-value De loan-to-value bedraagt maximaal 45,9% van de getaxeerde marktwaarde. 3 punten Match locatie met sector De locatie sluit goed aan op de huurders. 3 punten Bezetting De appartementen zijn gedeeltelijk verhuurd. 2 punten Projectfase Het betreft een bestaand beleggingsobject. 3 punten Trackrecord De initiatiefnemer heeft een trackrecord van ca. 75 miljoen euro. 3 punten Looptijd De beoogde looptijd is 24 maanden. 2 punten Extra zekerheid Verpanding van de huuropbrengsten. 1 punten Totaal 22 punten Hoe werkt de Crowdrealestate waardering? Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend. Financieringsopbouw Het drempelbedrag van deze propositie bedraagt € 500.000 en het streefbedrag € 650.000. Het object is in augustus 2020 getaxeerd op een marktwaarde van € 1.415.000. De maximale loan-to-value bedraagt derhalve 45,9%. De investeerders van Crowdrealestate krijgen bij deze propositie het eerste recht van hypotheek. De onderliggende waarde van de hypothecaire inschrijving is hierbij ruimschoots dekkend. Investeerders Crowdrealestate € 650.000 Eerste hypotheekrecht Achtergestelde lening initiatiefnemer € 690.000 Totale omvang € 1.340.000 Projectomschrijving De drie appartementsgebouwen zijn gelegen in de plaats Kleinau in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De 66 appartementen zijn in 1966 gebouwd en in 1996 volledig gemoderniseerd. De appartementen zijn verdeeld over vier bouwlagen en beschikken allen over een eigen berging in de kelder. De woonoppervlaktes variëren van 29 t/m 73 m² en het totaal verhuurbaar vloeroppervlakte bedraagt 3.708 m². De afgelopen jaren zijn nagenoeg alle appartementen gerenoveerd. Daarbij zijn onder meer de elektra, badkamers, vloeren en tegels van de woningen vernieuwd. Tevens zijn het trappenhuis en deels de gevels opnieuw geschilderd. Op korte termijn worden daarnaast nog alle balkons vernieuwd. Drie appartementsgebouwen II Am Bahnhof 3-10 en 13-15, Kleinau (Arendsee) Kaart Satelliet Afbeeldingen ©2020 , GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Maxar Technologies Gebruiksvoorwaarden Een kaartfout rapporteren Marktomschrijving Duitsland kent een solide huurdersmarkt. De Duitse woningmarkt bestaat voor meer dan de helft uit huurwoningen. De huurprijzen zijn in vergelijking met Nederland nog relatief laag, waardoor Duitsers eerder een voorkeur hebben voor huren dan voor eigen woningbezit. Huurders in Duitsland staan daarnaast bekend om hun Gründlichkeit, degelijkheid. Evenals in Nederland daalt in Duitsland de gemiddelde omvang van huishoudens. De individualisering van de maatschappij en de vergrijzing spelen hierbij een grote rol. Er is hierdoor een toenemende vraag naar kleinere huurwoningen. De appartementen uit de propositie voldoen aan deze vraag. Aan de andere kant zorgen de stabiele economische situatie, de robuuste arbeidsmarkt, de groeiende bevolking en lage rentestanden voor een grote vraag naar Duitse huurwoningen als beleggingsvastgoed. Ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus blijkt vastgoed over het algemeen stabiel te zijn. De verwachting is dat huurwoningen niet direct door de economische effecten worden geraakt en de vraag groot zal blijven. Dit zal gunstig zijn voor het exploitatieresultaat en het exitscenario van deze propositie. Eindgebruiker Door de reeds uitgevoerde renovatiewerkzaamheden is het huurpotentieel van de appartementen nu zeer gunstig. Ter optimalisatie van het huidige huurniveau worden de gerenoveerde appartementen binnenkort actief te huur aangeboden. Daarbij worden de totale huuropbrengsten geraamd op circa € 145.000 per jaar. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter van de appartementen bedraagt momenteel € 3,26 per maand. Dit ligt circa 20% onder het regionale gemiddelde. Mede hierdoor is de verwachting dat de leegstaande appartementen spoedig worden verhuurd. Achterliggende organisatie HPI Grundbesitz V B.V. is gevestigd in Breda en heeft als strategische doelstelling het beleggen in bestaand onroerend goed om daarbij waarde te creëren. De organisatie is financieel sterk en al geruime tijd actief op de Duitse vastgoedmarkt. In de loop der jaren is een trackrecord opgebouwd van circa 75 miljoen euro. De focus ligt voornamelijk op woningvastgoed, waarbij het optimaliseren van de vastgoedportefeuille centraal staat. HPI Grundbesitz V B.V. is gelieerd aan een aandeelhouder van Crowdrealestate. Dit betekent dat de reeds overeengekomen beleidsverklaring van belangenconflicten van toepassing is.

Bron: Crowdrealestate d.d. 08-09-2020 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Crowdrealestate
Platformlink Ga naar Crowdrealestate
Oprichtingsjaar platform 2016
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Eenmalige bemiddelingsfee 0,9% van uw investering

Lening - 8,00%

€575.250 / €975.000

Max Crowdfund

Lening - 8,00%

€0 / €180.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€48.000 / €60.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€0 / €25.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€196.000 / €200.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€197.800 / €230.000

Geldvoorelkaar

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?