Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Het drijvend zonnestroom-systeem bestaat uit totaal 6.150 zonnepanelen. Toegepast worden JA Solar zonnepanelen met SolarEdge optimizers met een vermogen van elk 270 Wp en een verwachte levensduur van 25 jaar. De zonnepanelen zijn vervaardigd van duurzame materialen (aluminium kader, weers- en waterbestendige achterwand, gehard glas met een hoge lichtdoorlatendheidsfactor en een anti-reflectie-laag). Op de zonnepanelen wordt 15 jaar garantie gegeven; op de optimizers 25 jaar. De inclinatiehoek van de panelen bedraagt 12° ten opzichte van het horizontale vlak. De panelen worden georiënteerd op het Zuidwesten. De onderlinge afstand tussen de rijen is zodanig gekozen dat schaduw van de ene op de volgende rij vermeden wordt bij een laagste zonnestand van 22,9°. De zonnepanelen hebben een afmeting van 1,000 x 1,650 meter, en worden in “landscape” positie aangebracht op een onderconstructie. Aanbod crowdfunders De crowdfunders verstrekken een 15-jarige, achtergestelde lening die vanaf 2023 jaarlijks wordt afgelost.De eerste vijf jaar lang ontvangen de crowdfunders alleen rente. Daarna wordt de lening in tien jaar tijd lineair afgelost. Het rentepercentage is 3% op jaarbasis. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van het Drijvend Zonnepark Lingewaard komt de score nu uit op D1 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het systeem is opgeleverd, stijgt de score naar C3.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Drijvend zonnepark Lingewaard
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 11-03-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 160.000
Rente 3,00%
Looptijd (in maanden) 120 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Het drijvend zonnestroom-systeem bestaat uit totaal 6.150 zonnepanelen. Toegepast worden JA Solar zonnepanelen met SolarEdge optimizers met een vermogen van elk 270 Wp en een verwachte levensduur van 25 jaar. De zonnepanelen zijn vervaardigd van duurzame materialen (aluminium kader, weers- en waterbestendige achterwand, gehard glas met een hoge lichtdoorlatendheidsfactor en een anti-reflectie-laag). Op de zonnepanelen wordt 15 jaar garantie gegeven; op de optimizers 25 jaar. De inclinatiehoek van de panelen bedraagt 12° ten opzichte van het horizontale vlak. De panelen worden georiënteerd op het Zuidwesten. De onderlinge afstand tussen de rijen is zodanig gekozen dat schaduw van de ene op de volgende rij vermeden wordt bij een laagste zonnestand van 22,9°. De zonnepanelen hebben een afmeting van 1,000 x 1,650 meter, en worden in “landscape” positie aangebracht op een onderconstructie. Aanbod crowdfunders De crowdfunders verstrekken een 15-jarige, achtergestelde lening die vanaf 2023 jaarlijks wordt afgelost.De eerste vijf jaar lang ontvangen de crowdfunders alleen rente. Daarna wordt de lening in tien jaar tijd lineair afgelost. Het rentepercentage is 3% op jaarbasis. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van het Drijvend Zonnepark Lingewaard komt de score nu uit op D1 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het systeem is opgeleverd, stijgt de score naar C3.

Bron: Greencrowd d.d. 11-03-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 8,00%

€10.451 / €74.651

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 5,50%

€63.000 / €180.000

Kapitaalopmaat