Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

De onderneming: DUTCH DILIGHT(www.dutchdilight.com) breidt uit in Europa. DUTCH DILIGHT, een bestaand interieurmerk op de Nederlandse markt gaat verder uitbreiden in Europa, met in eerste instantie de focus op Duitsland. Hiervoor zal geïnvesteerd moeten worden in uitbreiding van voorraad, personeel, (online) marketing en sales en productontwikkeling. Dit brengt een behoefte aan financiering met zich mee. Investeer mee in dit project en maak een Hollands merk internationaal bekend! Samenvatting: (Online) uitgaven aan (woning)inrichting nemen de afgelopen jaren door de economische groei toe. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. De doelgroep heeft een meerprijs over voor onderscheidende producten en voor de baby-kinderkamer. De oprichters beschikken over ervaring met marktintroductie op de Nederlandse markt, kennen de weg als het gaat om e-commerce, hebben onderscheidend vermogen plus een private label; ze zijn eigen producent. De persoonlijke garanties onderstrepen het commitment. De risico's voor de investeerders worden op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie.. Het Doelbedrag is € 120.000 Het betreft een annuïtaire geldlening gedekt door o.a. 2e hypotheek op woonhuis, pandrecht op voorraden en overige vorderingen en een persoonlijke garantie van beide ondernemers. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. De rente is 8,00 % per jaar over de looptijd. U ontvangt tijdens de hele looptijd een vast bedrag per maand dat bestaat uit rente en aflossing. Financiële onderbouwing: Het bedrijfsplan is gebaseerd op een groei van netto omzet van € 150.000 naar meer dan €400.000 op jaarbasis door het ontsluiten van nieuwe afzetkanalen. Naast omzetten nemen de productiekosten weliswaar toe, maar de relatief constante overige kosten geven ruimte voor verbetering van resultaat en toename eigen vermogen. De prognose lijkt voldoende realistisch en biedt voldoende ruimte voor debt service. De belangrijkste drijver is sterke toename van de verwachte verkoop per jaar. Deze werkkapitaal financiering geeft armslag om de verdere groei te financieren en wordt adequaat afgedekt door de zekerheden. Risicoclassificatie: !CP B3 Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen: Omgevingsfactoren: - Aantrekkende markt, vooral high end; concurrentie is echter stevig. Bedrijfs- en financiële risico's: -Voldoende winstgevend, maar zwakke financiële positie; door crowdfunding wordt liquiditeit voor groei versterkt. Management /Transparantie: - Management is zich bewust van eigen sterktes en zwaktes en werkt daar aan.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Dutch Dilight
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 15-11-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 120.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Industrie
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

De onderneming: DUTCH DILIGHT(www.dutchdilight.com) breidt uit in Europa. DUTCH DILIGHT, een bestaand interieurmerk op de Nederlandse markt gaat verder uitbreiden in Europa, met in eerste instantie de focus op Duitsland. Hiervoor zal geïnvesteerd moeten worden in uitbreiding van voorraad, personeel, (online) marketing en sales en productontwikkeling. Dit brengt een behoefte aan financiering met zich mee. Investeer mee in dit project en maak een Hollands merk internationaal bekend! Samenvatting: (Online) uitgaven aan (woning)inrichting nemen de afgelopen jaren door de economische groei toe. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. De doelgroep heeft een meerprijs over voor onderscheidende producten en voor de baby-kinderkamer. De oprichters beschikken over ervaring met marktintroductie op de Nederlandse markt, kennen de weg als het gaat om e-commerce, hebben onderscheidend vermogen plus een private label; ze zijn eigen producent. De persoonlijke garanties onderstrepen het commitment. De risico's voor de investeerders worden op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie.. Het Doelbedrag is € 120.000 Het betreft een annuïtaire geldlening gedekt door o.a. 2e hypotheek op woonhuis, pandrecht op voorraden en overige vorderingen en een persoonlijke garantie van beide ondernemers. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. De rente is 8,00 % per jaar over de looptijd. U ontvangt tijdens de hele looptijd een vast bedrag per maand dat bestaat uit rente en aflossing. Financiële onderbouwing: Het bedrijfsplan is gebaseerd op een groei van netto omzet van € 150.000 naar meer dan €400.000 op jaarbasis door het ontsluiten van nieuwe afzetkanalen. Naast omzetten nemen de productiekosten weliswaar toe, maar de relatief constante overige kosten geven ruimte voor verbetering van resultaat en toename eigen vermogen. De prognose lijkt voldoende realistisch en biedt voldoende ruimte voor debt service. De belangrijkste drijver is sterke toename van de verwachte verkoop per jaar. Deze werkkapitaal financiering geeft armslag om de verdere groei te financieren en wordt adequaat afgedekt door de zekerheden. Risicoclassificatie: !CP B3 Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen: Omgevingsfactoren: - Aantrekkende markt, vooral high end; concurrentie is echter stevig. Bedrijfs- en financiële risico's: -Voldoende winstgevend, maar zwakke financiële positie; door crowdfunding wordt liquiditeit voor groei versterkt. Management /Transparantie: - Management is zich bewust van eigen sterktes en zwaktes en werkt daar aan.

Bron: Crowdpartners d.d. 15-11-2018 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Crowdpartners
Platformlink Ga naar Crowdpartners
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Verschillend per project

Lening - 7,00%

€0 / €60.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€116.760 / €139.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€215.000 / €500.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat