Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

E-BIKE-TO-GO: HIGH SPEED E-BIKES VOOR HARDE WERKERSinvesteer


Met ons e-bikesharing programma bieden we high speed e-bikes als alternatief voor auto en OV. Investeer in E-bike-to-go en stimuleer duurzame mobiliteit. Onze missie Wij laten werknemers in Nederland, zoveel mogelijk schone en gezonde kilometers afleggen, door een alternatief voor auto en OV te bieden. De (high speed) e-bike. We bieden onze zakelijke klanten verschillende pakketten: De website: www.ebiketogo.nl Onze ambitie Dat onze zakelijke e-bikers samen in 2017 ten minste 500.000 schone en gezonde kilometers zullen rijden; meer dan 12 keer rond de wereld. Het aanbod voor crowd funders Met het geleende geld van de crowd funders worden e-bikes aangekocht. Dit is nodig gezien de toenemende vraag van klanten die van ons programma gebruik willen maken. Rente en aflossing wordt betaald vanuit de verhuur en opbrengsten en uiteindelijk ook de verkoop van de e-bikes. De lening heeft een looptijd van 4 jaar en een rente van 6%. Een mooi rendement gezien het solide onderpand (de e-bikes zelf). De fietsen hebben een goede marktwaarde (Riese Muller) en zijn daarbij dus contractueel voor langere tijd verhuurd. De oplossing die E-bike-to-go biedt voor meer gezonde en schone kilometers Iedere keer dat iemand de E-bike verruilt voor de auto is dat direct winst. Voor ons allemaal. Er is tenslotte één auto minder op de weg. Dat is dus een autorit minder CO2-uitstoot. Een autorit minder benzinegebruik. Een auto minder die ruimte verbruikt op de weg. Kortom, iedere E-bike rit zorgt direct voor schonere kilometers. Bovendien levert het voor werkgevers behalve de duurzame voordelen, ook efficiëntie, financiële en personele voordelen op. De kosten voor een E-bike rit liggen een stuk lager, de ritten gaan sneller, dus de werknemer is sneller op plaats van bestemming. Zonder file-stress. De werknemer is gezonder bezig, want vergist je niet, wie niet trapt zal niet rijden. Beter voor de geest, plus beweging komt het ziekte verzuim ten goede. E-bikes nemen minder ruimte in dan autofinancieels ervaren kan worden hoe het is om op een e-bike naar kantoor te komen! Wederom zijn wij hiervoor bereikbaar via: bram@ebiketogo.nl Investeren in E-bike-to-go betekent meedoen met het nieuwe, zakelijk rijden: schoner, fitter, sneller en voordeliger Even op een rij waar je aan bijdraagt als je ons steunt: - duurzame producten - geen onnodige benzinekosten - geen tijdverlies door files - minder gebruik van openbare ruimte - kortere reistijd - fysieke beweging in plaats van passief zitten - mentale boost door beweging in de buitenlucht - buitenlucht in plaats van airco geen uitstoot - minder parkeerplekken Doe mee met de High Speed Life! FINANCIERINGSVORM EN VOORWAARDEN Lening Het betreft hier een lening met een looptijd van 48 maanden, oftewel 4 jaar met een aflossingsvrije periode tot 2018. Aflossing geschiedt jaarlijks, in 3 gelijke termijnen (2018, 2019 en 2020). De ondernemer biedt een rentepercentage van 6% per jaar. Opgelopen rente wordt aan het eind van ieder jaar, tegelijkertijd met de jaarlijkse aflossing, uitbetaald. Het maximaal te lenen bedrag is op €500.000 gesteld. Achterstelling De crowd is zoals gebruikelijk achtergesteld aan toekomstige bankfinanciering. Op dit moment is er geen bankfinanciering verstrekt. Zekerheden en borgstelling Ondernemer verstrekt een eerste pandrecht aan de crowdfunders, tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen. Het eerste pandrecht wordt gevestigd op de volgende zaken: • alle huidige en toekomstige vorderingen • alle roerende zaken, waaronder dus alle fietsen welke in Cycle BV worden aangehouden • alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten. Voor meer achtergrondinformatie en inzage in onze cijfers verwijzen wij jullie graag naar de investment sheet. Deze kan gevonden worden onder het tabblad .

Projectnaam E-BIKE-TO-GO: HIGH SPEED E-BIKES VOOR HARDE WERKERS
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 18-06-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 301.103
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Transport
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Met ons e-bikesharing programma bieden we high speed e-bikes als alternatief voor auto en OV. Investeer in E-bike-to-go en stimuleer duurzame mobiliteit. Onze missie Wij laten werknemers in Nederland, zoveel mogelijk schone en gezonde kilometers afleggen, door een alternatief voor auto en OV te bieden. De (high speed) e-bike. We bieden onze zakelijke klanten verschillende pakketten: De website: www.ebiketogo.nl Onze ambitie Dat onze zakelijke e-bikers samen in 2017 ten minste 500.000 schone en gezonde kilometers zullen rijden; meer dan 12 keer rond de wereld. Het aanbod voor crowd funders Met het geleende geld van de crowd funders worden e-bikes aangekocht. Dit is nodig gezien de toenemende vraag van klanten die van ons programma gebruik willen maken. Rente en aflossing wordt betaald vanuit de verhuur en opbrengsten en uiteindelijk ook de verkoop van de e-bikes. De lening heeft een looptijd van 4 jaar en een rente van 6%. Een mooi rendement gezien het solide onderpand (de e-bikes zelf). De fietsen hebben een goede marktwaarde (Riese Muller) en zijn daarbij dus contractueel voor langere tijd verhuurd. De oplossing die E-bike-to-go biedt voor meer gezonde en schone kilometers Iedere keer dat iemand de E-bike verruilt voor de auto is dat direct winst. Voor ons allemaal. Er is tenslotte één auto minder op de weg. Dat is dus een autorit minder CO2-uitstoot. Een autorit minder benzinegebruik. Een auto minder die ruimte verbruikt op de weg. Kortom, iedere E-bike rit zorgt direct voor schonere kilometers. Bovendien levert het voor werkgevers behalve de duurzame voordelen, ook efficiëntie, financiële en personele voordelen op. De kosten voor een E-bike rit liggen een stuk lager, de ritten gaan sneller, dus de werknemer is sneller op plaats van bestemming. Zonder file-stress. De werknemer is gezonder bezig, want vergist je niet, wie niet trapt zal niet rijden. Beter voor de geest, plus beweging komt het ziekte verzuim ten goede. E-bikes nemen minder ruimte in dan autofinancieels ervaren kan worden hoe het is om op een e-bike naar kantoor te komen! Wederom zijn wij hiervoor bereikbaar via: bram@ebiketogo.nl Investeren in E-bike-to-go betekent meedoen met het nieuwe, zakelijk rijden: schoner, fitter, sneller en voordeliger Even op een rij waar je aan bijdraagt als je ons steunt: - duurzame producten - geen onnodige benzinekosten - geen tijdverlies door files - minder gebruik van openbare ruimte - kortere reistijd - fysieke beweging in plaats van passief zitten - mentale boost door beweging in de buitenlucht - buitenlucht in plaats van airco geen uitstoot - minder parkeerplekken Doe mee met de High Speed Life! FINANCIERINGSVORM EN VOORWAARDEN Lening Het betreft hier een lening met een looptijd van 48 maanden, oftewel 4 jaar met een aflossingsvrije periode tot 2018. Aflossing geschiedt jaarlijks, in 3 gelijke termijnen (2018, 2019 en 2020). De ondernemer biedt een rentepercentage van 6% per jaar. Opgelopen rente wordt aan het eind van ieder jaar, tegelijkertijd met de jaarlijkse aflossing, uitbetaald. Het maximaal te lenen bedrag is op €500.000 gesteld. Achterstelling De crowd is zoals gebruikelijk achtergesteld aan toekomstige bankfinanciering. Op dit moment is er geen bankfinanciering verstrekt. Zekerheden en borgstelling Ondernemer verstrekt een eerste pandrecht aan de crowdfunders, tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen. Het eerste pandrecht wordt gevestigd op de volgende zaken: • alle huidige en toekomstige vorderingen • alle roerende zaken, waaronder dus alle fietsen welke in Cycle BV worden aangehouden • alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten. Voor meer achtergrondinformatie en inzage in onze cijfers verwijzen wij jullie graag naar de investment sheet. Deze kan gevonden worden onder het tabblad .

Bron: Oneplanetcrowd d.d. 18-06-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Oneplanetcrowd
Platformlink Ga naar Oneplanetcrowd
Oprichtingsjaar platform 2012
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Beheerkosten: 0,2% per kwartaal (0,8% op jaarbasis) over het uitstaande leenbedrag. Dit bedrag houdt Oneplanetcrowd in bij de aflossingen en rentebetalingen van ondernemers aan investeerders.

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€64.636 / €143.636

Kapitaalopmaat

Aandelen

€48.000 / €80.000

Symbid

Lening - 8,00%

€87.136 / €198.036

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€144.400 / €190.000

Collin Crowdfund

Converteerbare lening

€480.000 / €600.000

Symbid

Converteerbare lening

€100.000 / €500.000

Symbid